Đơn đề nghị công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch 2024

Khi cơ sở du lịch của bạn đã đạt tiêu chuẩn để xếp hạng thì việc làm đơn xin công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch là điều rất cần thiết. Hoatieu.vn xin giới thiệu tới các bạn Đơn đề nghị công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch được ban hành kèm theo Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL về hướng dẫn Luật Du lịch. Mẫu đơn bao gồm các thông tin: Địa chỉ, điện thoại, email... Mời các bạn tham khảo.

1. Mẫu đơn đề nghị công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch là gì?

  • Cơ sở lưu trú du lịch là cơ sở cho thuê buồng, giường và cung cấp các dịch vụ khác phục vụ khách lưu trú, trong đó khách sạn là cơ sở lưu trú du lịch chủ yếu.
  • Đơn đề nghị công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch là mẫu đơn với các nội dung và thông tin về đề nghị công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch.

2. Đơn đề nghị công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch

Đơn đề nghị công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch
Đơn đề nghị công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch

TÊN DOANH NGHIỆP.....
TÊN CƠ SỞ DỊCH VỤ.........
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

… … …, ngày … …tháng năm… ….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN
HẠNG CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH

Kính gửi: …………….(1)……………..

Căn cứ Luật Du lịch, sau khi nghiên cứu Tiêu chuẩn Quốc gia về xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch hiện hành, chúng tôi làm đơn này đề nghị ……….(1)………. xem xét, xếp hạng cho cơ sở lưu trú du lịch.

I. Thông tin chung về cơ sở lưu trú du lịch

- Loại, tên cơ sở lưu trú du lịch:

- Địa chỉ:………………………………………

- Điện thoại: …………Fax:………………….

- Email: ………………Website:…………….

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hộ kinh doanh số……………., cơ quan cấp:……

- Có cam kết, giấy chứng nhận về:…………

(1) Đủ điều kiện về an ninh, trật tự;

(2) Phòng cháy, chữa cháy;

(3) Bảo vệ môi trường;

(4) An toàn thực phẩm.

II. Cơ sở vật chất kỹ thuật

- Tổng vốn đầu tư ban đầu:……………………

- Tổng vốn đầu tư nâng cấp (nếu có):………..

- Tổng diện tích mặt bằng (m2):………………..

- Tổng diện tích mặt bằng xây dựng (m2):……

- Tổng số buồng:…………………………………

STT

Loi bung

S lượng bung

Giá công bố (VND)

1

2

3

- Dịch vụ có trong cơ sở lưu trú du lịch:

III. Người quản lý và nhân viên phục vụ:

- Tổng số:…………………..........................

Trong đó:

Ban giám đốc:…………….. Lễ tân:............

Bếp:………………       …… Buồng:............

Bàn, bar:……………… Bộ phận khác:.......

- Trình độ:

Trên đại học:……….(người) Đại học:…………..(người) Cao đẳng:………….(người)

Trung cấp:…………(người) Sơ cấp:……………(người) THPT:……………….(người)

- Chứng chỉ khác: ………………………………….(người)

- Được đào tạo nghiệp vụ (%):

- Được đào tạo ngoại ngữ (%):

IV. Hạng đề nghị:

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung trong Đơn đề nghị và thực hiện nghiêm túc, bảo đảm chất lượng cơ sở lưu trú theo đúng hạng đã được công nhận.

Nơi nhận:

Như trên;

Lưu: …….

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT HOẶC CHỦ CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn ghi:

(1) Tổng cục Du lịch (đối với hạng 4 sao trở lên); Sở Du lịch hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh/thành ph... (đối với hạng từ 1-3 sao).

3. Cách xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch

Căn cứ Điều 50 về Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch trong Luật du lịch 2017 quy định:

Điều 50. Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch

1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch được tự nguyện đăng ký xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch được xếp hạng theo tiêu chuẩn quốc gia về xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch. Hạng cơ sở lưu trú du lịch bao gồm 01 sao, 02 sao, 03 sao, 04 sao và 05 sao.

3. Thẩm quyền thẩm định, công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch được quy định như sau:

a) Tổng cục Du lịch thẩm định, công nhận cơ sở lưu trú du lịch hạng 04 sao và hạng 05 sao;

b) Cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh thẩm định, công nhận cơ sở lưu trú du lịch hạng 01 sao, hạng 02 sao và hạng 03 sao.

Trên đây là cách xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch và mẫu đơn đề nghị công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch căn cứ theo Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các bài viết liên quan khác trong mục Văn hóa - Du lịch - Thể thao trong Biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 2.302
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo