Bảng chấm điểm Khu dân cư văn hóa 2024 mới nhất

Bảng chấm điểm Khu dân cư văn hóa là thang điểm áp dụng để bình xét danh hiệu Khu dân cư văn hóa, thôn văn hóa, tổ văn hóa... Dưới đây là nội dung bảng điểm chấm Khu dân cư văn hóa, mời các bạn cùng tham khảo.

1. Khu dân cư văn hóa là gì?

Khu dân cư văn hóa là một danh hiệu được xét tặng theo các tiêu chuẩn được quy định tại Điều 12 Nghị định 122/2018/NĐ-CP.

Cụ thể 5 tiêu chuẩn như sau:

  • Đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển, gồm các tiêu chí sau:

– Người trong độ tuổi lao động có mức thu nhập ổn định

– Thu nhập bình quân đầu người cao hơn mức bình quân của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là mức bình quân chung)

– Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo thấp hơn mức bình quân chung

– Tỷ lệ hộ gia đình có nhà ở kiên cố cao hơn mức bình quân chung, không có nhà ở dột nát trong khu dân cư

– Hệ thống giao thông chính được quy chuẩn hóa, đảm bảo đi lại thuận tiện, sạch sẽ

– Có các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, tập huấn về ứng dụng công nghệ, khoa học kỹ thuật; phát triển ngành nghề truyền thống; hợp tác và liên kết phát triển kinh tế

  • Đời sống văn hóa, tinh thần lành mạnh, phong phú, gồm các tiêu chí sau:

– Có nhà văn hóa, sân thể thao phù hợp với điều kiện của khu dân cư;

– Trẻ em trong độ tuổi đi học được đến trường, đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở trở lên;

– Tổ chức hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi, giải trí lành mạnh; có điểm đọc sách phục vụ cộng đồng; thực hiện tốt công tác hòa giải;

– Bảo tồn, phát huy các hình thức sinh hoạt văn hóa, thể thao dân gian truyền thống của địa phương;

– Các di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh được giữ gìn, bảo vệ.

  • Môi trường cảnh quan sạch đẹp, gồm các tiêu chí sau:

– Hoạt động sản xuất, kinh doanh đáp ứng các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

– Có hệ thống cấp, thoát nước;

– Nhà ở, công trình công cộng, nghĩa trang phù hợp quy hoạch của địa phương;

– Các địa điểm vui chơi công cộng được tôn tạo, bảo vệ và giữ gìn sạch sẽ;

– Có địa điểm bố trí vị trí quảng cáo rao vặt;

– Có điểm thu gom rác thải;

– Có hoạt động tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân về bảo vệ môi trường;

– Tổ chức, tham gia hoạt động phòng, chống dịch bệnh.

  • Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, gồm các tiêu chí sau:

– Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật, chính sách dân số;

– Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo điều kiện để nhân dân tham gia giám sát hoạt động cơ quan nhà nước; các tổ chức tự quản ở cộng đồng hoạt động có hiệu quả;

– Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng giảm dần từng năm; trẻ em được tiêm chủng đầy đủ;

– Có các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật;

– Đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh, trật tự;

– Chi bộ Đảng, các tổ chức đoàn thể hàng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ.

  • Có tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng, gồm các tiêu chí sau:

– Thực hiện chính sách của Nhà nước về các hoạt động nhân đạo, từ thiện và đẩy mạnh thực hiện phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Cuộc vận động vì người nghèo” và các cuộc vận động khác;

– Quan tâm, chăm sóc người cao tuổi, trẻ em, người có công, người khuyết tật, người lang thang, cơ nhỡ và người có hoàn cảnh khó khăn.

Trên đây là 5 tiêu chuẩn để đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa theo quy định của Nhà nước và sẽ được các cấp chính quyền địa phương xem xét, xét duyệt và trao tặng.

2. Bảng chấm điểm Khu dân cư văn hóa số 1

Bảng chấm điểm khu dân cư văn hóa
Bảng chấm điểm khu dân cư văn hóa

BẢNG TỰ ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN TIÊU CHÍ BÌNH XÉT
KHU DÂN CƯ VĂN HÓA

Năm ………

TỔ DÂN PHỐ: ………………………….

Tiêu chí

Không

I

Các trường hợp không xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa

1

Khiếu kiện đông người và khiếu kiện vượt cấp trái pháp luật.

2

Có điểm, tụ điểm ma túy, mại dâm.

3

Có hoạt động lợi dụng tôn giáo vi phạm pháp luật.

II

Tự đánh giá thực hiện tiêu chí

1

Người trong độ tuổi lao động có việc làm và thu nhập ổn định.

2

Thu nhập bình quân đầu người cao hơn mức bình quân của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là mức bình quân chung).

3

Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo thấp hơn mức bình quân chung.

4

Tỷ lệ hộ gia đình có nhà ở kiên cố cao hơn mức bình quân chung, không có nhà ở dột nát.

5

Hệ thống giao thông chính được cứng hóa, đảm bảo đi lại thuận tiện.

6

Có các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, tập huấn về ứng dụng công nghệ, khoa học kỹ thuật; phát triển ngành nghề truyền thống; hợp tác và liên kết phát triển kinh tế.

7

Nhà văn hóa, sân thể thao phù hợp với điều kiện của khu dân cư.

8

Trẻ em trong độ tuổi đi học được đến trường, đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở trở lên.

9

Tổ chức hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi, giải trí lành mạnh; có điểm đọc sách phục vụ cộng đồng; thực hiện tốt công tác hòa giải.

10

Bảo tồn, phát huy các hình thức sinh hoạt văn hóa, thể thao dân gian truyền thống của địa phương.

11

Các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh được giữ gìn, bảo vệ.

12

Hoạt động sản xuất, kinh doanh đáp ứng các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

13

Có hệ thống cấp, thoát nước.

14

Nhà ở, công trình công cộng, nghĩa trang phù hợp quy hoạch của địa phương.

15

Các địa điểm vui chơi công cộng được tôn tạo, bảo vệ và giữ gìn sạch sẽ.

16

Có điểm thu gom rác thải.

17

Có hoạt động tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân về bảo vệ môi trường.

18

Tổ chức, tham gia hoạt động phòng, chống dịch bệnh.

19

Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật, chính sách dân số.

20

Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo điều kiện để nhân dân tham gia giám sát hoạt động cơ quan nhà nước; các tổ chức tự quản ở cộng đồng hoạt động có hiệu quả.

21

Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng giảm dần từng năm; trẻ em được tiêm chủng đầy đủ.

22

Có các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

23

Đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh, trật tự.

24

Chi bộ Đảng, các tổ chức đoàn thể hàng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ.

25

Thực hiện chính sách của Nhà nước về các hoạt động nhân đạo, từ thiện và đẩy mạnh thực hiện phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Cuộc vận động vì người nghèo” và các cuộc vận động khác.

26

Quan tâm, chăm sóc người cao tuổi, trẻ em, người có công, người khuyết tật, người lang thang, cơ nhỡ và người có hoàn cảnh khó khăn.

Ghi chú: Căn cứ vào việc thực hiện các tiêu chí tại khu dân cư để lựa chọn đánh dấu (x) vào ô “có” hoặc “không”..

........., ngày ….. tháng ….. năm ……….

Đại diện Tổ dân phố

3. Bảng chấm điểm Khu dân cư văn hóa số 2

Mẫu số 06

THANG ĐIỂM ÁP DỤNG BÌNH XÉT KHU DÂN CƯ VĂN HÓA

Tiêu chuẩn

Tiêu chí

Điểm

1. Đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển, gồm:

(20 điểm)

a) Người trong độ tuổi lao động có việc làm và thu nhập ổn định.

5

b) Thu nhập bình quân đầu người cao hơn mức bình quân của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là mức bình quân chung).

5

c) Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo thấp hơn mức bình quân chung.

3

d) Tỷ lệ hộ gia đình có nhà ở kiên cố cao hơn mức bình quân chung, không có nhà ở dột nát.

3

đ) Hệ thống giao thông chính được cứng hóa, đảm bảo đi lại thuận tiện.

2

e) Có các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, tập huấn về ứng dụng công nghệ, khoa học kỹ thuật; phát triển ngành nghề truyền thống; hợp tác và liên kết phát triển kinh tế.

2

2. Đời sống văn hóa, tinh thần lành mạnh, phong phú, gồm:

(20 điểm)

a) Có nhà văn hóa, sân thể thao phù hợp với điều kiện của khu dân cư.

5

b) Trẻ em trong độ tuổi đi học được đến trường, đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở trở lên.

5

c) Tổ chức hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi, giải trí lành mạnh; có điểm đọc sách phục vụ cộng đồng; thực hiện tốt công tác hòa giải.

5

d) Bảo tồn, phát huy các hình thức sinh hoạt văn hóa, thể thao dân gian truyền thống của địa phương.

3

đ) Các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh được giữ gìn, bảo vệ.

2

3. Môi trường cảnh quan sạch đẹp, gồm:

(20 điểm)

a) Hoạt động sản xuất, kinh doanh đáp ứng các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

5

b) Có hệ thống cấp, thoát nước.

3

c) Nhà ở, công trình công cộng, nghĩa trang phù hợp quy hoạch của địa phương;

2

d) Các địa điểm vui chơi công cộng được tôn tạo, bảo vệ và giữ gìn sạch sẽ.

2

đ) Có địa điểm bố trí vị trí quảng cáo rao vặt.

2

e) Có điểm thu gom rác thải.

2

g) Có hoạt động tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân về bảo vệ môi trường.

2

h) Tổ chức, tham gia hoạt động phòng, chống dịch bệnh.

2

4. Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, gồm:

(30 điểm)

a) Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật, chính sách dân số.

5

b) Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo điều kiện để nhân dân tham gia giám sát hoạt động cơ quan nhà nước; các tổ chức tự quản ở cộng đồng hoạt động có hiệu quả.

5

c) Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng giảm dần từng năm; trẻ em được tiêm chủng đầy đủ.

5

d) Có các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

5

đ) Đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh, trật tự.

5

e) Chi bộ Đảng, các tổ chức đoàn thể hàng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ.

5

5. Có tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng, gồm:

(10 điểm)

a) Thực hiện chính sách của Nhà nước về các hoạt động nhân đạo, từ thiện và đẩy mạnh thực hiện phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Cuộc vận động vì người nghèo” và các cuộc vận động khác.

5

b) Quan tâm, chăm sóc người cao tuổi, trẻ em, người có công, người khuyết tật, người lang thang, cơ nhỡ và người có hoàn cảnh khó khăn.

5

Trên đây là các tiêu chuẩn đánh giá và bảng chấm điếm khu dân cư văn hóa mới nhất 2024. Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Văn hóa - Du lịch - Thể thao trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
2 5.650
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo