Quyết định xử phạt vi phạm hành chính hành vi hút thuốc lá trong bệnh viện

Hút thuốc lá là một thói quen lâu đời của nhiều người gây ảnh hưởng tới sức khỏe của bản thân và sức khỏe của những người xung quanh. Hút thuốc lá nơi công cộng nhất là trong bệnh viện là hành vi vi phạm, sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật. Quyết định xử phạt vi phạm hành chính hành vi hút thuốc lá trong bệnh viện được ban hành theo Nghị định 117/2020/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực y tế.

1. Quyết định xử phạt vi phạm hành chính hành vi hút thuốc lá trong bệnh viện

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính hành vi hút thuốc lá trong bệnh viện

CÔNG ĐOÀN NGÀNH Y TẾ

CĐCS………………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………………, ngày tháng năm 20

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI

HÀNH VI HÚT THUỐC LÁ TRONG BỆNH VIỆN

Thực hiện điều 25 Nghị định 117/2020/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực y tế

Giám đốc bệnh viện quy định xử phạt đối với hành vi hút thuốc lá trong bệnh viện như sau:

1. Hình thứ xử phạt:Cảnh cáo và phạt tiền từ 200.000đ – 500.000đ

2. Đối tượng bị xử phạt: Cán bộ viên chức bệnh viện, học sinh, sinh viên, người đến làm việc tại bệnh viện, bệnh nhân người nhà bệnh nhân nếu vi phạm hút thuốc lá trong bệnh viện

3. Thẩm quyền xử phạt:Giám đốc bệnh viện ủy quyền cho Ban kiểm tra, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện việc cấm hút thuốc lá và phòng bảo vệ bệnh viện theo dõi, kiểm tra và tiến hành xử phạt nếu có cá nhân vi phạm hút thuốc lá.

Yêu cầu Ban kiểm tra, các phòng chức năng, mọi cán bộ viên chức trong bệnh viện, người đến khám bệnh, thăm bệnh, người bệnh và người nhà bệnh nhân nghiêm chỉnh chấp hành nội qui trên.

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN

2. Hút thuốc là trong khuôn viên bệnh viện có bị xử phạt không?

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính hành vi hút thuốc lá trong bệnh viện

Điều 25. Vi phạm quy định về địa điểm cấm hút thuốc lá

1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi hút thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm. Trường hợp hút thuốc lá trên tàu bay thực hiện theo quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng.

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không có chữ hoặc biểu tượng “cấm hút thuốc lá” tại địa điểm cấm hút thuốc lá theo quy định của pháp luật;

b) Không tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện đúng quy định về cấm hút thuốc lá tại địa điểm thuộc quyền quản lý, điều hành.

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây tại nơi dành riêng cho người hút thuốc lá:

a) Không có phòng và hệ thống thông khí tách biệt với khu vực không hút thuốc lá;

b) Không có dụng cụ chứa mẩu, tàn thuốc lá;

c) Không có biển báo tại vị trí phù hợp, dễ quan sát;

d) Không có thiết bị phòng cháy, chữa cháy.

Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết liên quan mục Hành chính của Hỏi đáp pháp luật.

Đánh giá bài viết
1 1.034
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo