Mẫu số 05/QTDA: Tài sản dài hạn mới tăng 2024

Mẫu số 05/QTDA: Tài sản dài hạn mới tăng là gì? Mẫu tài sản dài hạn mới tăng gồm những nội dung nào? Hoatieu.vn mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về mẫu tài sản dài hạn mới tăng mới nhất theo Thông tư 96/2021/TT-BTC nhé.

1. Định nghĩa mẫu số 05/QTDA: Tài sản dài hạn mới tăng là gì?

Mẫu số 05/QTDA: Tài sản dài hạn mới tăng là mẫu bảng được lập ra để ghi chép về tài sản dài hạn mới tăng.

Mẫu 05/QTDA phản ánh toàn bộ tài sản hình thành qua đầu tư về số lượng, nguyên giá; chi tiết theo từng đơn vị tiếp nhận sử dụng tài sản.

Mẫu Tài sản dài hạn mới tăng mới nhất được ban hành theo Thông tư 96/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Xem thêm: Mẫu số 03/QTDA: Bảng đối chiếu số liệu cấp vốn, cho vay, thanh toán vốn đầu tư

2. Mẫu số 05/QTDA: Tài sản dài hạn mới tăng theo Thông tư 96/2021/TT-BTC

Mẫu số 05/QTDA theo Thông tư 96/2021/TT-BTC 
Mẫu số 05/QTDA theo Thông tư 96/2021/TT-BTC

Hiện nay, mẫu số 05/QTDA quy định về tài sản dài hạn mới tăng theo Thông tư 96/2021/TT-BTC là mẫu mới nhất và có hiệu lực pháp luật. Các mẫu 05/QTDA theo thông tư khác đã hết hiệu lực pháp luật.

Mẫu số 05/QTDA

CHỦ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

CHI TIẾT TÀI SẢN DÀI HẠN (TÀI SẢN CỐ ĐỊNH) MỚI TĂNG

Số TT

Tên và ký hiệu tải sản; quy mô, công suất (riêng đối với thiết bị ghi rõ thêm chủng loại, xuất xứ, năm sản xuất)

Đơn vị tính

Số lượng

Giá đơn vị (đồng)

Tổng nguyên giá (đồng)

Ngày đưa tài sản dài hạn vào sử dụng

Loại vốn đầu tư hình thành tài sản

Đơn vị tiếp nhận sử dụng (nếu có)

1

2

...

...

...


NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)


KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

…., ngày... tháng... năm....
CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

3. Mẫu số 05/QTDA: Tài sản dài hạn mới tăng theo Thông tư số: 10/2020/TT-BTC

Mẫu số 05/QTDA: Tài sản dài hạn mới tăng theo Thông tư số: 10/2020/TT-BTC đã hết hiệu lực pháp luật, Hoatieu liệt kê vào bài để bạn đọc tham khảo.

Mẫu số: 05/QTDA

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính)

CHỦ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

TÀI SẢN DÀI HẠN (TÀI SẢN CỐ ĐỊNH) MỚI TĂNG

Đơn vị: đồng

Số TT

Tên và ký hiệu tài sản; Quy mô,công suất (riêng đối với thiết bị ghi rõ thêm chủng loại, xuất xứ)

Đơn vị tính

Số lượng

Giá đơn vị

Tổng nguyên giá

Ngày đưa TSDH vào sử dụng

Nguồn vốn đầu tư

Đơn vị tiếp nhận sử dụng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Tổng số

1

2


NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)


KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

…………, ngày... tháng... năm....
CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Trên đây là Mẫu số 05/QTDA quy định về Tài sản dài hạn mới tăng mới nhất Hoatieu tổng hợp và chia sẻ tới bạn đọc. Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
2 932
0 Bình luận
Sắp xếp theo