Mẫu giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã mới nhất 2024

Mẫu giấy đề nghị về việc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã
áp dụng từ 01/7/2024

Mẫu giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã là mẫu giấy đề nghị được lập ra để đề nghị về việc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã gửi cơ quan đăng ký cấp huyện.

Kể từ 01/7/2024, khi mà Luật hợp tác xã 2023 có hiệu lực thì Mẫu giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã được áp dụng theo Mẫu II-11 tại Phụ lục II, được ban hành kèm Thông tư 09/2024/TT-BKHĐT. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải Tải Mẫu II-11 Thông tư 09/2024/TT-BKHĐT file .doc/pdf miễn phí tại đây.

1. Giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (Mẫu II-11)

Mẫu II-11

TÊN HỢP TÁC XÃ

Số: ……………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……, ngày…… tháng…… năm ……

GIẤY ĐỀ NGHỊ
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã

Kính gửi: (Tên Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện) …................

Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa):...................................

Mã số hợp tác xã/Mã số thuế:................................................

Đề nghị được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã.

Lý do đề nghị cấp lại:..............................................................

Hợp tác xã cam kết:................................................................

- Thông tin kê khai trong Giấy đề nghị này là hợp pháp, chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của Giấy đề nghị này;

- Người ký tại Giấy đề nghị này là người có quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký hợp tác xã theo quy định của pháp luật và Điều lệ hợp tác xã.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA HỢP TÁC XÃ
(Ký, ghi họ tên) 1

_______________________

1 Người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã ký trực tiếp vào phần này.

Mẫu giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã theo Mẫu II-11 Thông tư 09/2024/TT-BKHĐT:

Mẫu giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã

2. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã

- Bước 1: Khi bị mất giấy chứng nhận đăng ký, hợp tác xã phải gửi hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký cho cơ quan đăng ký hợp tác xã.

- Bước 2: Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký hợp tác xã:

+ Yêu cầu người đến làm thủ tục nộp bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực.

+ Trường hợp được ủy quyền thì phải có giấy tờ sau: Hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa người thành lập hợp tác xã, hợp tác xã và tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả; hoặc văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật.
Nếu hồ sơ hợp lệ thì cơ quan đăng ký hợp tác xã phải trao giấy biên nhận cho hợp tác xã.

- Bước 3: Cơ quan đăng ký thực hiện việc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã. Nếu không thực hiện việc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký cho hợp tác xã thì cơ quan đăng ký hợp tác xã thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho hợp tác xã biết.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
6 400
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo