5 Mẫu đơn xin nghỉ việc của công nhân 2024 mới nhất

Hoatieu xin chia sẻ các Mẫu đơn xin nghỉ việc của công nhân 2024 mới nhất cho các bạn tham khảo.

Trên thực tế, có nhiều lý do khiến các công nhân muốn xin nghỉ việc ở công ty, nhà máy như mức lương thấp, chế độ đãi ngộ chưa tốt, hoặc bạn muốn đổi công việc nhằm học hỏi được những kiến thức mới. Một mẫu Đơn xin nghỉ việc của công nhân đúng chuẩn sẽ giúp thể hiện thái độ chuyên nghiệp của chúng ta và có thể giúp yêu cầu xin nghỉ của bạn được phê chuẩn nhanh hơn. Mời các bạn tham khảo mẫu dưới đây để có một lá đơn xin thôi việc hợp tình hợp lý.

Mẫu đơn xin nghỉ việc dành cho công nhân cũng giống như mẫu đơn nghỉ việc thông thường. Nhiều công ty, xí nghiệp yêu cầu nộp đơn xin thôi việc viết bằng tay thay vì đánh máy.

1. Đơn xin nghỉ việc của công nhân 2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

........., ngày .... tháng ... năm 20.....

ĐƠN XIN THÔI VIỆC

Kính gửi: Ban Giám Đốc Công ty…….

Đồng kính gửi: Phòng Hành chính - Nhân sự

Tôi tên là:………….., là công nhân làm việc tại bộ phận……….

Nay tôi làm đơn này trình Ban Giám Đốc Công ty cùng Phòng Hành chính - Nhân sự chấp thuận cho tôi xin được thôi việc kể từ ngày……….

Lý do xin thôi việc:………

Tôi thực hiện việc báo trước ….. ngày, tính từ ngày làm đơn xin thôi việc này

Tôi sẽ tiến hành thực hiện bàn giao công việc cho ông/bà:………, là (tổ trưởng) bộ phận….

Tôi rất hài lòng vì quãng thời gian qua được làm việc cho công ty. Rất cảm ơn Ban lãnh đạo công ty đã tạo điều kiện, giúp đỡ tôi hoàn thành công việc.

Kính đề nghị cấp trên xem xét và giải quyết đơn thôi việc của tôi.

Xin chân thành cảm ơn!

NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký, ghi rõ họ tên)

2. Đơn xin nghỉ việc dành cho công nhân có lý do

Đây là một mẫu xin nghỉ việc có sẵn lý do của công nhân từ một trường hợp có thật trong thực thế, mời các bạn tham khảo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

........., ngày .... tháng ... năm 20.....

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC

Kính gửi:

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần ....................

– Trưởng phòng Hành chính – Nhân sự

Tên tôi là: ..................................
Ngày sinh: .../..../......
Số CCCD: ............... cấp ngày ..../.../20.... bởi Công an tỉnh ....
Điện thoại: ...............................

Hiện tôi là công nhân làm việc tại Bộ phận Lắp ráp sản phầm của công ty.

Nay tôi trình đơn này kính xin Ban Giám đốc, Trưởng phòng Hành chính – Nhân sự cho tôi nghỉ việc kể từ ngày ...............

Lý do xin thôi việc: Tôi muốn dừng lại công việc đi làm để tham gia học nghề sửa chữa ô tô nhằm nâng cao tay nghề và phát triển nghề nghiệp trong tương lai của mình.

Sau khi được chấp thuận tôi sẽ tiến hành bàn giao công việc, trang thiết bị cho ông .......... – Trưởng Bộ phận Lắp ráp sản phầm.

Rất mong Ban Giám đốc, Trưởng phòng Hành chính – Nhân sự xem xét và chấp thuận cho tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký, ghi rõ họ tên)

3. Đơn xin thôi việc của công nhân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

........., ngày .... tháng ... năm 20.....

ĐƠN XIN THÔI VIỆC

Kính gửi: Ban Giám đốc Công ty…….

Đồng kính gửi Phòng Hành chính - Nhân sự

Tôi tên là:……….. là công nhân làm việc tại bộ phận……..

Nay tôi làm đơn này, kính xin Ban Giám đốc Công ty cùng Phòng Hành chính -Nhân sự cho tôi xin được nghỉ việc kể từ ngày……. Vì lý do……..

Tôi đã bàn giao công việc lại cho ông/bà:…….. là (tổ trưởng) bộ phận………

Nội dung các công việc đã được bàn giao:…………

Tôi cam đoan là đã bàn giao tất cả các công việc liên quan trước khi xin nghỉ việc. Rất mong cấp trên xem xét chấp thuận cho tôi được phép thôi việc.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký, ghi rõ họ tên)

4. Đơn xin nghỉ việc dành cho công nhân

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------------------

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC

Kính gửi : ................................

...............................

Tôi tên là:...............................................................

Chức vụ: .................... Bộ phận:.....................

Nay tôi làm đơn này, kính xin Ban giám đốc cho tôi được thôi việc kể từ ngày ……

Lý do: ...............................................................

Tôi đã bàn giao công việc cho:...........Bộ phận: ....

Các công việc được bàn giao:................................

Tôi cam đoan đã bàn giao công việc lại cho bộ phận có liên quan trước khi nghỉ việc.

Rất mong Ban Giám đốc xem xét và chấp thuận cho tôi được phép thôi việc. Tôi xin chân thành cảm ơn.

Trưởng bộ phận

Người làm đơn

5. Đơn xin nghỉ việc của công nhân ngắn gọn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

........., ngày .... tháng ... năm 20.....

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC

Kính gửi: Ban Giám Đốc Công ty……..

Tôi tên là:……… hiện là công nhân đang làm việc tại bộ phận……….

Nay tôi làm đơn này, kính xin Ban Giám Đốc Công ty cho tôi được nghỉ việc từ ngày…… vì lý do……

Trong thời gian chờ đợi sự chấp thuận của Ban Giám đốc, tôi sẽ tiếp tục làm việc nghiêm túc và tiến hành bàn giao công việc, tài sản của công ty lại cho người quản lý trực tiếp của tôi là ông/bà…….

Tôi xin chân thành cảm ơn!

NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Trên đây là các Mẫu đơn xin nghỉ việc của công nhân 2024 mới nhất. Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết liên quan khác trong mục Biểu mẫu: Thủ tục hành chính nhé.

Đánh giá bài viết
8 17.249
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo