Mẫu báo cáo thực hiện nhiệm vụ giáo dục 2023

Hoatieu.vn xin giới thiệu tới các bạn Mẫu báo cáo thực hiện nhiệm vụ giáo dục. Đây là mẫu dùng để đánh giá tình hình thực hiện giáo dục trong năm học của trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông. Mời các bạn tham khảo.

Báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ giáo dục  là mẫu lập ra để thống kê, tổng kết lại quá trình học tập của nhà trường trong năm học vừa qua từ đó đưa ra phương hướng, nhiệm vụ cho năm học mới. Dưới đây là 2 mẫu báo cáo tổng kết dành cho các nhà trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học thông đều có thể sử dụng được để chỉnh sửa phù hợp với đơn vị mình.

1. Mẫu báo cáo thực hiện nhiệm vụ giáo dục số 1

Mẫu báo cáo thực hiện nhiệm vụ giáo dục

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện nhiệm vụ Giáo dục mầm non

Năm học ..............

Căn cứ kế hoạch số .......... ngày .... kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học .............. của trường Mầm non..........;

Sau một năm triển khai thực hiện kế hoạch năm học. Trường Mầm non.......... báo cáo kết quả thực hiện như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Thuận lợi

- Trường Mầm non.......... luôn được Sở giáo dục & Đào tạo ............ và Phòng giáo dục Thành Phố ............ quan tâm chỉ đạo sâu sát kịp thời về cơ sở vật chất, chuyên môn.

- Được các cấp Ủy Đảng, chính quyền, ban ngành đoàn thể các cấp, quần chúng nhân dân Phường 3 quan tâm hỗ trợ tinh thần, vật chất.

- Cơ sở vật chất và các trang thiết bị phục vụ dạy và học đầy đủ, trường lớp khang trang, thoáng mát, thu hút trẻ tới trường, đáp ứng yêu cầu thực hiện nội dung Giáo dục và chăm sóc trẻ theo chương trình giáo dục Mầm Non.

- Đội ngũ giáo viên trình độ chuyên môn nghiệp vụ tốt, nhiệt tình, năng động tham gia tích cực các phong trào mà nhà trường và ngành phát động luôn đạt hiệu quả cao.

- Ban giám hiệu, giáo viên, nhân viên nhà trường vững vàng về tư tưởng chính trị, có kinh nghiệm về chuyên môn nghiệp vụ, nhiệt tình, tinh thần trách nhiệm cao, biết học tập và chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực hoạt động.

- Phụ huynh tin tưởng vào chất lượng chăm sóc nuôi dạy trẻ của trường, sẵn sàng hỗ trợ về mọi mặt tạo điều kiện cho nhà trường thực hiện tốt khâu nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ và tham gia tốt các phong trào cấp trên phát động.

- Phong trào xã hội hoá giáo dục ngày càng có hiệu quả.

2. Khó khăn

- Trữ lượng trẻ trong địa bàn đông, số phòng học chưa đáp ứng được trữ lượng trẻ trong địa phương. Từ đó sỉ số từng lớp đông so với quy định của Điều lệ, gây áp lực cho BGH nhà trường và giáo viên trong việc chăm sóc giáo dục.

- Trẻ nhà trẻ, lớp mầm ra lớp không ổn định (do trẻ thường bị bệnh và điều kiện kinh tế của phụ huynh).

- CSVC xuống cấp nhiều năm (hàng năm có sửa chữa), ảnh hưởng đến hoạt động vui, chơi của trẻ và kinh phí hoạt động của nhà trường.

II. ĐIỀU KIỆN TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC:

1. Trình độ CB_GV_NV (đào tạo, chính trị, tin học, ngoại ngữ)

Cán bộ giáo viên

Tổng số

Trong biên chế

ĐHSP

CĐSP

THSP

Chưa chuẩn

Hiệu trưởng

P.Hiệu trưởng

Giáo viên

Kế toán

Văn thư

Tổng cộng :

- Tổng số CBGVNV: 42. Nữ: 40. Biên chế: 25. Nữ: 25

- Tổng số giáo viên dạy lớp: 20. Tỉ lệ GV/lớp: 2 GV/lớp

- Số GV hợp đồng: 0 Còn thiếu/thừa GV: 0 (tuỳ theo tình hình thực tế)

- Nhân viên: 19, nữ: 17

* Trong đó: Biên chế: 02, nữ: 02; - Hợp đồng: 17, nữ: 15; Còn thừa 01 NV văn thư.

Trong đó:

- Trình độ Lí luận chính trị: Trung cấp: 05/25 (20%) (CBQL:03; GV: 02), đang học 01 (GV).

- Trình độ ngoại ngữ CB-GV-NV (biên chế): 24/25 có chứng chỉ.

+ Chứng chỉ A: 03/25 tỷ lệ 12%;

+ Chứng chỉ B: 21/25 tỷ lệ 84%;

+ Chứng chỉ C: 0

- Trình độ tin học CB-GV- NV:

+ Chứng chỉ A: 17/25 tỷ lệ 75.29%;

+ Chứng chỉ B: 08/25 tỷ lệ 32%;

2. Công tác kiện toàn cơ cấu tổ chức (các quyết định phân công, phân nhiệm):

2.1. Hội đồng trường và các hội đồng khác

Nhà trường thành lập được các hội đồng để hoạt động trong năm học: Hội đồng trường; Hội đồng thi đua khen thưởng; Hội đồng chấm SKKN; Hội đồng tuyển sinh; Hội đồng chấm thi GV dạy giỏi, ĐDDH,...

Các hội đồng luôn thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ thể hiện hết vai trò quyền hạn và luôn phối kết hợp chặt chẽ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học. Các hoạt động luôn được rà soát và đánh giá sau khi thực hiện nhiệm vụ.

2.2. Các tổ chuyên môn, văn phòng.

Đầu năm học, hiệu trưởng thành lập 03 tổ chuyên môn, 01 tổ văn phòng; có các quyết định bổ nhiệm và phân công, phân nhiệm đầy đủ, cụ thể:

- Tổ chuyên môn Lá gồm có 11 thành viên ( 06 giáo viên, 03 nhân viên phục vụ, 02 nhân viên nấu ăn)

- Tổ chuyên môn Chồi gồm có 11 thành viên ( 06 giáo viên, 03 nhân viên phục vụ, 02 nhân viên nấu ăn).

- Tổ Mầm+Nhà trẻ gồm có 12 thành viên (08 giáo viên, 04 nhân viên phục vụ).

- Tổ Văn phòng gồm 06 thành viên ( 01 kế toán, 01 y tế, 01 văn thư, 02 bảo vệ, 01 nhân viên khác).

Tổ CM và tổ văn phòng được đánh giá mỗi tháng 1 lần về các nội dung mà tổ thực hiện. Qua đánh giá tổ đã tìm ra phương hướng để điều chỉnh cho phù hợp và thực hiện đạt hiệu quả hơn.

2.3. Ban đại diện CM trẻ.

- Đầu năm học, nhà trường tổ chức Đại hội cha mẹ trẻ và tiến hành bầu các chi hội trưởng các lớp, sau Đại Hội tiến hành họp và bầu trưởng, phó ban, thành viên. Ban ĐDCM xây dựng kế hoạch làm việc và tổ chức họp định kỳ theo quy định.

- Ban ĐDCM đã phối hợp với nhà trường trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục (tham quan, tổ chức ngày hội TDTT, ngày hội dân gian; tuần lễ dinh dưỡng, hội thi Bé khỏe, bé ngoan,...bên cạnh đó BĐD còn phối hợp với nhà trường để hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chủ trương chính sách về giáo dục cho cha mẹ trẻ toàn trường.

2.4 Công tác tham mưu và phối hợp kết hợp

Trong năm học Hiệu trưởng trực tiếp tham mưu với lãnh đạo Đảng ủy, UBND về kế hoạch: Kế hoạch phổ cập GD trẻ; kế hoạch xã hội hóa giáo dục; việc xét cấp giấy khuyết tật cho trẻ bị khuyết tật; việc xét hộ nghèo, cận nghèo... để trẻ đến lớp được hưởng chế độ chính sách của nhà nước. Bên cạnh đó hàng năm nhà trường đều xây dựng kế hoạch phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, cá nhân trong địa bàn phường 3 nhằm tổ chức tốt các hoạt động lễ hội, sự kiện theo kế hoạch đề ra, cụ thể: Bà ....đã hỗ trợ xe khách đưa-đón trẻ từ điểm khóm 1 về điểm Khóm 3 để nhà trường tổ chức Ngày hội TDTT, Ngày hội dân gian, lễ ra trường, Trung thu,...; Đoàn Thanh niên phường 3 hỗ trỡ giữ xe cho sinh viên thực tập năm 3 tại nhà trường; Chi đoàn phối hợp với Đoàn TN phường hỗ trợ sơn, sửa đồ chơi ngoài trời và dọn dẹp vệ sinh trước, trong nhà trường. Công đoàn phối hợp với chính quyền trong thực hiện tốt quy chế dân chủ; thực hiện các phong trào của ngành, địa phương (Hội thao, văn nghệ; hiến máu tình nguyện, cải tạo môi trường xanh, sạch đẹp an toàn cho trẻ vui chơi và học tập,...), chăm lo đời sống cho CĐV;

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Công tác tham mưu và xây dựng văn bản:

Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021;

Căn cứ hướng dẫn số 1309/HD- SGDĐT ngày 01/8/2019 về việc thực hiện quy định mức thu, quản lý học phí, chính sách miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh ............ năm học ...............

Căn cứ hướng dẫn số 1449/ SGDĐT - GDMN ngày 30/8/2019 về việc hướng dẫn thu, sử dụng tiền tổ chức bán trú trong các trường mầm non, mẫu giáo trên địa bàn tỉnh ............ năm học ..............;

Căn cứ theo hướng dẫn 598/HD - PGD - ĐT ngày 30/8/2019 hướng dẫn thực hiện thỏa thuận thu chi tiền bán trú đối với cơ sở giáo dục Mầm Non công lập trên địa bàn Thành Phố ............ năm học ...............

Quyết định Số: 414/QĐ-UBND; ngày 11 tháng 7 năm 2017; Phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vào diện đầu tư của chương trình 135 giai đoạn 2017- 2020

Quyết định Số: 1973/QĐ-UBND; ngày30 tháng 7 năm 2019; Về việc phê duyệt Phê duyệt kế hoạch thời gian năm học .............. đồi với GDMN- GDPT-GDTX tỉnh ............;

Hướng dẫn số 1115/HD-SGD ĐT ngày 5/7/2018 về việc hợp đồng chuyên môn nghiệp vụ, vị trí kế toán và y tế, lao động hợp đồng trong các trường mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh ............;

Công văn số 835/PGDĐT ngày 18/10/2018 về việc triển khai thực hiện công văn số 1712/SGDĐT-TCCB ngày 18/10/2018 về hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ sở giáo dục công lập.

Hướng dẫn số 1488/SGDĐT- GDMN ngày 12/9/2018 về việc hướng dẫn thực hiện hồ sơ sổ sách đối với GDMN;

Công văn số: 177/ SGDĐT-GDMN ngày 31/01/2018 về việc thực hiện truyền thông triển khai thực hiện Đề án " Sữa học đường cho trẻ mầm non công lập, tiểu học công lập giai đoạn 2018- 2021" trên địa bàn Tỉnh ............;

Kế hoạch số 392/ SGDĐT, ngày 21/3/2018; Kế hoạch điều tra trình độ đối tượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Tỉnh ............ giai đoạn 2018 - 2022.

Kế hoạch số 627/KH-PGDĐT ngày 17 tháng 9 năm 2019 về thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Mầm non năm học ..............;

Công văn số 342/PGDĐT ngày 12/5/2018; V/v tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo;

Nhà trường đã triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của địa phương để thực hiện sự chỉ đạo của Sở về phát triển giáo dục mầm non kịp thời đến toàn thể CB- GV- NV trong nhà trường.

2. Thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua

2.1. Công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của ngành giáo dục; bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ.

Nhà trường thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của ngành giáo dục;

Tham mưu với lãnh đạo các cấp bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị cho 01 giáo viên dự nguồn.

2.2. Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; xây dựng cơ quan đạt văn hóa.

Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường tích cực, tự giác thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019 được Đảng ủy phường 3 tặng giấy khen cho 02 cá nhân; Được Thành Ủy khen thưởng tập thể và cá nhân trong phong trào “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019”.

Đơn vị và 100% CB-GV-NV thực hiện tốt phong trào phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; xây dựng cơ quan đạt văn hóa.

2.3. Công tác rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của công chức, viên chức và nhân viên; công tác xây dựng đoàn kết nội bộ.

100% CB.GV.NV tăng cường bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, xây dựng môi trường văn hóa trong nhà trường, nâng cao ý thức trách nhiệm của CBQL và GVMN. Đoàn kết nội bộ tốt.

2.4. Công tác xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh; công tác đảm bảo an ninh trật tự.

Nhà trường tổ chức thực hiện bồi dưỡng nâng cao năng lực giảng dạy cho giáo viên Mầm non, nâng cao nhận thức của CB- GV và trẻ về công tác bảo vệ môi trường, xây dựng nhà trường Xanh-Sạch-Đẹp, bảo vệ sức khỏe cho trẻ;

Phối kết hợp tốt với công an địa phương đảm bảo an ninh trật tự trong trường.

2.5. Công tác nêu cao tính chuẩn mực, gương mẫu của cán bộ, giáo viên đối với học sinh thông qua việc nâng cao nhận thức chính trị, trau dồi đạo đức nghề nghiệp và phẩm chất đạo đức, lối sống.

Đội ngũ Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường luôn nêu cao tính chuẩn mực, gương mẫu của cán bộ, giáo viên đối với học sinh thông qua việc nâng cao nhận thức chính trị, trau dồi đạo đức nghề nghiệp và phẩm chất đạo đức, lối sống, gương mẫu về đạo đức nhà giáo.

2.6. Việc đẩy mạnh các giải pháp xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp; việc lồng ghép các nội dung giáo dục văn hoá truyền thống, giáo dục kỹ năng sống vào các hoạt động giáo dục, các hoạt động ngoại khoá phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường.

- Phối hợp với Chi cục VSATTP; Bảo vệ môi trường tổ chức 01 lớp tập huấn cho CBQL, nhân viên y tế, giáo viên về “Hướng dẫn thực hiện nội dung giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai cho trẻ trong trường Mầm non”.

- Tham gia các lớp bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ CBQL và GVMN. Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho 100% CBQL - GV với những nội dung phù hợp với tình hình thực tế địa phương.

- Tạo điều kiện cho CBQL và GVMN tham gia học tập các chuyên đề do Sở GDĐT & Phòng GDĐT tổ chức.

3. Phát triển mạng lưới trường, lớp; tăng tỷ lệ huy động trẻ

- Tổng số nhóm, lớp (đầu năm): 10

- Tổng số trẻ (đầu năm): 347

- Tổng số HS cuối năm: 334 -giảm so với đầu năm: 13 trẻ do dịch bệnh covid)

(so sánh với cùng kỳ - TK năm qua): Giảm 16 trẻ.

Nguyên nhân: Không nhận trẻ trái tuyến và do dịch bệnh

NHÀ TRẺ

MẪU GIÁO

KHỐI

Nhỡ

Lớn

Mầm

Chồi

Nhóm, lớp

0

0

01

03

03

03

Số cháu

30

83

105

118

* Tỷ lệ huy động trẻ ra lớp:

ĐỘ TUỔI

TRỮ LƯỢNG

HUY ĐỘNG TRẺ RA LỚP

TỶ LỆ

So năm học trước

Trẻ học tại phường, xã

Trẻ học trái tuyến

4. Củng cố, nâng cao chất lượng phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi

- Công tác thực hiện phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi của địa phương theo Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về Phổ cập giáo dục, xoá mù chữ, Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Quy định về Điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ:

Nhà trường đã tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác PCGDMNT5T theo đúng quy định và phù hợp với điều kiện địa phương. Ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện PCGDMNT5T, theo dõi công tác phổ cập và rà soát các điều kiện đạt chuẩn PCGDMNT5T làm cơ sở cho công tác đầu tư đạt chuẩn PCGDMNT5T theo quy định.

Lập dự toán kinh phí hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em 3- 5 tuổi theo quy định, tổ chức chi trả kịp thời tiền hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em 3 - 5 tuổi theo đúng quy trình, thủ tục và sử dụng đúng mục đích.

Tích cực tham mưu với Ban chỉ đạo PCGD địa phương ban hành các văn bản chỉ đạo, phối hợp các ban ngành, đoàn thể tại địa phương tham gia thực hiện công tác PCGDMNT5T, tập trung đầu tư cho cho PCGDMNT5T.

Thực hiện tốt công tác điều tra, thực hiện tốt hồ sơ phổ cập, triển khai cập nhật số liệu, thực hiện báo cáo kịp thời, khai thác dữ liệu PCGDMNTNT trên hệ thống thông tin điện tử quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ ;

Kiểm tra, đánh giá, duy trì PCGDMNTNT đúng tiến độ.

5. Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ

a) Đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ

- Xây dựng tốt môi trường giáo dục thân thiện, đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ theo Thông tư số 13/2010/TT-BGDĐT ngày 15/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích trong cơ sở GDMN;

Nhà trường thực hiện tốt việc tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của 100% CBQL.GV, cha mẹ trẻ trong công tác đảm bảo an toàn, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ. Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, môi trường “học bằng chơi” cho trẻ.

Thường xuyên kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi để kịp thời phát hiện, chỉ đạo khắc phục những yếu tố nguy cơ gây mất an toàn để đảm bảo an toàn cho trẻ khi tham gia các hoạt động tại trường, nhóm, lớp.Quản lý tốt trường lớp để tăng cường các điều kiện đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần cho trẻ tại các nhóm, lớp 100% trẻ được đảm bảo an toàn về tinh thần và thể chất.

b) Nâng cao chất lượng công tác nuôi dưỡng và chăm sóc sức khoẻ

Trường Mầm non.......... có 334/334 trẻ học bán trú tại trường – Tỷ lệ: 100%.

- Các biện pháp đã triển khai để làm tốt công tác nuôi dưỡng và chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho trẻ (tổ chức ăn bán trú, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, tỷ lệ trẻ được ăn bán trú, tỷ lệ nhóm, lớp học 2 buổi/ngày có bán trú, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng, thừa cân, béo phì so với cùng kỳ năm trước, nguyên nhân...); việc kiểm tra sức khỏe và theo dõi sự phát triển bằng biểu đồ tăng trưởng:

So với cùng kỳ năm trước trẻ béo phì giảm 1.67%.

Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát 100% các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ. Kiểm soát 100% nguồn thực phẩm và thực hiện nghiêm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm ở trường.

Sử dụng phần mềm Foodkit để tính khẩu phần ăn cho trẻ đảm bảo dưỡng chất theo yêu cầu và thực hiện nghiêm túc định lượng, thực đơn đã xây dựng. Xây dựng chế độ ăn cân đối, đa dạng thực phẩm, phong phú thực đơn đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị, phù hợp theo mùa và địa phương.

Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể nhất là y tế phường 3 trong việc chăm sóc sức khỏe, tổ chức 100% trẻ được cân đo, kiểm tra sức khỏe định kỳ. 100% trẻ được theo dõi biểu đồ tăng trưởng.

Thực hiện tốt công tác chăm sóc vệ sinh cá nhân và phòng chống dịch bệnh cho trẻ 100% các nhóm lớp sử dụng nước sạch và thực hiện cho trẻ rửa tay bằng xà phòng.Tuyên truyền, đầu tư trang thiết bị, thực hiện tốt nội dung chăm sóc vệ sinh cá nhân cho trẻ ở trường cũng như ở gia đình. 100% trẻ có sức khỏe tốt.

- Tình hình, kết quả triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT- BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 quy định về công tác y tế trường học. Công tác phối hợp với ngành Y tế triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho trẻ em trong các cơ sở GDMN;

100% CB.CB.NV đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ. Thực hiện tốt các biện pháp bảo vệ sức khoẻ, xây dựng trường học an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích theo thông tư 13/2010/TT-BGDĐT.

Nhà trường thực hiện nghiêm công tác thu, chi bán trú theo quy định hiện hành. Đảm bảo đúng mục đích, đúng nguyên tắc và công khai minh bạch.

- Tăng cường quản lý các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo tư thục để tăng cường các điều kiện đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần cho trẻ tại các nhóm, lớp Hoa Mai, Hoa Hồng.

* Kết quả chăm sóc, giáo dục:

- Bé sạch: 334/334, tỷ lệ 100 %, (so cùng kỳ năm qua: 0 tăng, 0 giảm %);

- Bé chăm: 323/334, tỷ lệ 96.7%, (so cùng kỳ năm qua giảm 1.87 % do dịch covid);

- Bé ngoan: 298/304, tỷ lệ 98.03%, (so cùng kỳ năm qua giảm 1.47 % do dịch covid).

* Kết quả phòng chống suy dinh dưỡng:

- Trẻ phát triển cân nặng bình thường: 331/ 334, tỷ lệ 99.1%;

+ Trẻ thừa cân: 0/334, tỷ lệ 0 %;

+ Trẻ béo phì: 03/334; tỷ lệ 0.9 %;

+ Trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân: 0 %;

+ Trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân mức độ năng: 0

- Trẻ phát triển chiều cao bình thường: 334/334, tỷ lệ 100 %;

+ Trẻ suy dinh dưỡng thể gầy còm: 0

+ Trẻ suy dinh dưỡng thể gầy còm mức độ năng: 0

+ Về kết quả giáo dục:

- Phát triển thể chất: đạt 332/334 (99.40% tăng 1%).

- Phát triển nhận thức: đạt 326/334 (97.60% tăng 4.9%).

- Phát triển ngôn ngữ: đạt 322/334 (96.40% tăng 1.5%).

- Phát triển tình cảm-kỹ năng xã hội: đạt 332/334 (99.40% tăng 1.3%).

- Phát triển thẩm mỹ: đạt 300/304 (98.68% tăng 4.38%).

c) Đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục, nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình giáo dục mầm non

- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho CBQL, GVMN nội dung sửa đổi, bổ sung của Chương trình GDMN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT; Việc tăng cường các điều kiện để nâng cao chất lượng thực hiện CTGDMN; phát triển CTGDMN gắn với điều kiện thực tiễn địa phương;

Nhà trường tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho 20 giáo viên thực hiện chương trình GDMN; Nâng cao năng lực quản lý sự thay đổi để hổ trợ trẻ trong giai đoạn chuyển tiếp từ mầm non lên tiểu học .

Tạo điều kiện cho 1 nhân viên y tế, 4 cấp dưỡng tham gia tập huấn về “ Kiến thức VSATTP”.

Nhà trường tạo điều kiện cho CBQL và GVMN tham gia học tập các chuyên đề do Sở GDĐT tổ chức.

100% CBQL, GVMN thực hiện tốt nội dung sửa đổi, bổ sung của Chương trình GDMN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT;

- Công tác nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng thường xuyên cho CBQL, GVMN và công tác tự bồi dưỡng của GV để nâng cao chất lượng thực hiện chương trình GDMN .

+ Thuận lợi:

Trường Mầm non.......... luôn được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo , cấp ủy, chính quyền , đoàn thể địa phương, lãnh đạo Phòng giáo dục đào tạo Thành phố .............

Ban Đại diện cha mẹ học sinh trường nhiệt tình quan tâm, thường xuyên theo sát các hoạt động của nhà trường. Tạo điều kiện cho trường thực hiện tốt nhiệm vụ.

Đội ngũ giáo viên với lòng yêu nghề mến trẻ, có tinh thần phấn đấu cao, trình độ chuyên môn đạt chuẩn 100%, trong đó trên chuẩn 20/20 GV, đạt tỷ lệ 100% (tăng 01 GV).

100% giáo viên bồi dưỡng các chuyên đề đúng theo kế hoạch đã đề ra.

Giáo viên lựa chọn các nội dung bồi dưỡng phù hợp với nhu cầu của bản thân và nhiệm vụ năm học.

100% CBQL.GV tích cực thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên, để nâng cao chất lượng thực hiện chương trình GDMN bằng các hình thức phù hợp: tập huấn, hội thảo, hội giảng, tham quan học tập kinh nghiệm, sinh hoạt tổ chuyên môn ...

Thực hiện nghiêm túc công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non theo thông tư số 36/2011/TT-BGDĐT và thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT tập trung vào nội dung, kết quả, hiệu quả BDTX của giáo viên.

+ Khó khăn:

Một số giáo viên chưa linh hoạt, còn gò bó trẻ trong việc thực hiện " Lấy trẻ làm trung tâm". Một số ít giáo viên có con nhỏ nên còn hạn chế trong việc nghiên cứu tài liệu và kỹ năng vận dụng.

- Việc nâng cao chất lượng chuyên đề “Nâng cao chất lượng GDPTVĐ cho trẻ trong trường MN”:

100% giáo viên thực hiện có hiệu quả chuyên đề “Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường MN”. Khai thác sử dụng hiệu quả các điều kiện về cơ sở vật chất, môi trường giáo dục của chuyên đề.

100% CBQL, GV nhà trường thực hiện tự làm đồ chơi ngoài trời, TBDH, tài liệu tham khảo, xây dựng môi trường GDPTVĐ trong và ngoài lớp phù hợp với tình hình thực tế tại trường. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền cho phụ huynh và cộng đồng về các nội dung để nâng cao thể chất, tầm vóc cho trẻ.

Tổ chức chuyên đề cấp trường về việc thực hiện Chương trình giáo dục mẫu giáo với chuyên đề “Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” trong hoạt động học và hoạt động vui chơi với 20 giáo viên tham dự.

- Việc thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn .....”:

- 100% các nhóm lớp tổ chức có hiệu quả việc đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ; xây dựng môi trường học tập “lấy trẻ làm trung tâm”. Thường xuyên và linh hoạt vận dụng các hình thức tổ chức lớp và các phương pháp chăm sóc giáo dục trẻ vào các hoạt động giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế của trường, lớp và khả năng của trẻ; Tăng cường đổi mới tổ chức môi trường giáo dục nhằm tạo cơ hội cho trẻ tích cực khám phá, trải nghiệm và sáng tạo theo phương châm “học bằng chơi, chơi mà học” phù hợp với lứa tuổi. 100% các nhóm lớp xây dựng môi trường giao tiếp, môi trường chữ viết, tạo điều kiện để trẻ phát triển ngôn ngữ mọi nơi mọi lúc, phát triển kỹ năng giao tiếp cho trẻ, đặc biệt là khả năng tự tin, sử dụng ngôn ngữ mạch lạc, biểu cảm. Trong năm học nhà trường có 01 GV đã tham gia dạy chuyên để cấp thành phố. 01 CBQL tham gia bài tham luận “công tác phối hợp để xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn ...........; Tập thể nhà trường và 02 PHT được PGDĐT tặng giấy khen về việc thực hiện tốt “xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn ............

- Tăng cường phổ biến kiến thức chăm sóc giáo dục trẻ tại gia đình và cộng đồng: Thực hiện tốt công tác phổ biến kiến thức khoa học về nuôi dạy con cho các bậc cha mẹ, phân công giáo viên phụ trách địa bàn để theo dõi trẻ trong độ tuổi chưa ra lớp

- Công tác phối hợp liên ngành y tế, phụ nữ… trong việc phổ biến kiến thức chăm sóc giáo dục trẻ tại gia đình và cộng đồng: Phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể có liên quan (Ban thông tin văn hóa phường 3, y tế, hội phụ nữ, hội khuyến học, đoàn thanh niên…) chỉ đạo thực hiện tổ chức tuyên truyền về GDMN, bắng các hình thức phát thanh, báo đài đưa tin, tổ chức các hội thi của cô và cháu, nhất là những dịp lễ, hội…

Tổ chức phổ biến kiến thức khoa học về nuôi dạy con cho các bậc cha mẹ trẻ trong các buổi họp phụ huynh lớp, đại hội cha mẹ học sinh toàn trường.

Nhà trường chủ động trong công tác đầu tư thiết bị, phương tiện, tài liệu phục vụ cho công tác tuyên truyền ở nhà trường.

- Tình hình chỉ đạo, hướng dẫn theo dõi, đánh giá sự phát triển của trẻ làm cơ sở cho việc xây dựng và kịp thời điều chỉnh kế hoạch giáo dục phù hợp với sự phát triển của trẻ, với tình hình thực tế ở địa phương: Nhà trường chú trọng công tác bồi dưỡng nâng cao năng lực cho CBQL về quản lý nhà trường, hiểu biết và triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật trong GDMN; bồi dưỡng 100% giáo viên về kỹ năng nghề nghiệp. Tập trung bồi dưỡng 100% CBQL, GV thực hiện Chương trình GDMN điều chỉnh một cách toàn diện. Đổi mới sinh hoạt chuyên môn, tăng cường các hình thức sinh hoạt chuyên môn theo cụm, khối, tổ, nhóm, bồi dưỡng qua mạng; coi trọng bồi dưỡng kỹ năng thực hành tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục theo quan điểm “lấy trẻ làm trung tâm”. Nâng cao năng lực ứng dụng CNTT trong quản lý đối với CBQL và chăm sóc, giáo dục trẻ đối với giáo viên. 100% GV nắm vững chương trình GDMN, biết lựa chọn đề tài, phương pháp, hình thức tổ chức, đề ra mục tiêu phù hợp với trình độ nhận thức của trẻ ở tại lớp mình phụ trách.

- Việc tổ chức các hội thi, hội thao, ngày hội, các hoạt động trải nghiệm cho trẻ đảm bảo an toàn, phù hợp với điều kiện từng trường: Nhà trường và Phụ huynh trẻ phối kết hợp tổ chức thành công các Lễ hội: Tết Trung thu, Lễ hội mừng xuân - ẩm thực dân gian, ngày hội dân gian; Ngày hội TDTT.

- Tình hình và kết quả tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, Hội thi triển lãm ĐDĐC cấp trường: Tổ chức tốt thi giáo viên giỏi cấp trường: 03/03 Giáo viên, đạt giỏi 03/03, tỷ lệ 10% (trong đó có 01 GV được PGDĐT tặng giấy khen). Đẩy mạnh việc tự làm đồ dùng dạy học trong hội thi cấp trường

Kiểm định chất lượng giáo dục mầm non và xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.

Thực hiện đúng tiến độ công tác tự đánh giá trường mầm non theo đúng quy trình, tiêu chuẩn quy định tại thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT. Trường hoàn thành báo cáo tự đánh giá theo đúng thời gian quy định.

- 100 % CB- GV- CNV tham gia công tác thu thập minh chứng.

- Kết quả:

Mức 1: Tiêu chí đạt 21/26 tỉ lệ %: 80.77%.

Mức 2: Tiêu chí đạt 21/26 tỉ lệ %: 80.77%.

- Do diện CSVC không đảm bảo theo thông tư 19/2018/TT-BGDĐT nên trong năm học nhà trường không được SGDĐT đánh giá ngoài.

6. Tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học

- Công tác tham mưu quy hoạch đất để xây dựng trường, lớp của địa phương;

Nhà trường tích cực tham mưu đất xây dựng thêm điểm học để đáp ứng trữ lượng trẻ trong địa phương (đã có đất và đang tiến hành chiết tính kinh phí xây dựng).

- Công tác quản lý mua sắm, bảo quản và sử dụng thiết bị, đồ dùng, đồ chơi của các trường:Nhà trường tổ chức kiểm tra, rà soát thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học có kế hoạch sửa chữa và bổ sung kịp thời theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu đã ban hành, tài liệu, học liệu, đồ dùng, đồ chơi thực hiện Chương trình GDMN và phục vụ chuyên đề “Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non”, đồng thời quản lý tốt việc sử dụng, bảo quản tốt đồ dùng dạy học. Tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đồ dùng đồ chơi cho nhà trường. 100% nhóm lớp đủ ĐDĐC- thiết bị dạy học.

7. Phát triển đội ngũ

- Tình hình thực hiện Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/3/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập (bán trú, 2 buổi/ngày 2 giáo viên/lớp)

Thực hiện Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/3/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập, nhà trường có đủ giáo viên, nhân viên theo quy định; 2GV/1 nhóm, lớp.

- Đánh giá công tác tham mưu xây dựng và thực hiện chính sách cho GVMN. Tỷ lệ GV trong biên chế nhà nước, hợp đồng lao động; lương giáo viên hợp đồng lao động; tỷ lệ giáo viên/nhóm lớp nhà trẻ, mẫu giáo, mẫu giáo 5 tuổi;

Đủ giáo viên: 2GV/1 nhóm, lớp.

* Tổng số CB-GV-NV trong trường.

Tổng số CB, GV, NV

Biên chế

25

Chia ra

Trình độ chuyên môn

Ghi chú

BGH

GV dạy lớp

Nhân viên (BC)

Nhân viên

(HĐ)

Chuẩn hóa

Trên chuẩn

* Đánh giá, xếp loại cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Đối tượng

Xếp loại theo QĐ số 56/QĐ-BNV

Xếp loại theo chuẩn Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng và chuẩn nghề nghiệp giáo viên

HTXSNV

HTTNV

HTNV

CHTNV

Tốt

Khá

Đạt

Chưa đạt

Hiệu trưởng

P.hiệu trưởng

Giáo viên

Nhân viên

* Giáo viên giỏi các cấp, trình độ tin học, ngoại ngữ

Tổng số GV

Giáo viên giỏi

Số GV trình độ A trở lên

Tỉnh

Huyện

Trường

Chưa đạt

Tin học

Ng. ngữ

Khả năng ƯDCNTT

SL

tỉ lệ

SL

tỉ lệ

SL

tỉ lệ

SL

tỉ lệ

+ Chất lượng đội ngũ về Đào tạo;

- Thực hiện các quy định về đạo đức nhà giáo theo quyết định 16/2008/QĐ-BGDĐT. Tuyên truyền, vận động từng cán bộ, giáo viên, nhân viên tự đề ra kế hoạch rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, giữ gìn đạo đức nhà giáo.

Tăng cường bồi dưỡng đội ngũ và công tác tự bồi dưỡng của CBQL, giáo viên bằng các hình thức phù hợp.

+ Chất lượng đội ngũ về GVG:

Nhà trường luôn nâng cao chất lượng đội ngũ về GVG; cụ thể năm học ............ có 03 giáo viên là GV dạy giỏi cấp trường, được bồi dưỡng và tham gia thi GV dạy giỏi cấp Thành phố ( nhà trường có 100%GV dạy giỏi cấp TP+Tỉnh).

- Việc nâng cao năng lực ứng dụng CNTT trong công tác nuôi dưỡng, giáo dục trẻ và quản lý nhà trường:

Nhà trường có các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, chỉ đạo, trang cấp và sử dụng hiệu quả các bộ phần mềm cho trẻ học, số máy vi tính dành cho trẻ học 10 máy. Có 20/20 GV biết khai thác và sử dụng tốt các tài nguyên giáo dục trên mạng để dạy trẻ và đã tự thiết kế giáo án điện tử để dạy trẻ.

8. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục

- Đánh giá tình hình quản lý, chỉ đạo thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục mầm non, đặc biệt về quản lý các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục ngoài công lập (nếu có);

Thực hiện tốt công tác quản lý, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về GDMN, các văn bản chỉ đạo của ngành đến 100% CB.GV.NV để nâng cao nhận thức, kiến thức trong việc thực hiện nhiệm vụ của ngành, của nhà trường, 100% CBQL, GVMN thực hiện nghiêm túc các quy định.

Thực hiện tốt chế độ thông tin, kịp thời báo cáo đúng thời gian qui định, số liệu chính xác theo qui định về thời điểm thống kê và đúng biểu mẫu yêu cầu báo cáo.

Thực hiện tốt công tác văn thư, lưu trữ theo đúng qui định.

Chỉ đạo đổi mới đánh giá chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ. Đánh giá giáo viên theo hướng phát triển năng lực, đặc biệt là năng lực thực hành tổ chức hoạt động CSGD trẻ. Thực hiện quản lý hồ sơ chuyên môn trong trường theo quy định tại Điều lệ trường mầm non.

- Thực hiện 3 công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân theo Thông tư Số: 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và công khai theo NĐ 90.

Thực hiện 3 công khai cụ thể, số liệu chính xác vào 2 thời điểm: Đầu năm, Cuối năm học

- Công tác thanh tra, kiểm tra và cải cách thủ tục hành chính trong nhà trường;

- Công tác phối hợp với UBND cấp xã tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục:

Phối hợp với UBND cấp phường tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục Hoa Hồng 2 lần/ năm. Các nhóm lớp thực hiện công tác chuyên môn, đủ điều kiện hoạt động.

- Việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý, cải cách hành chính; công tác nhập liệu và sử dụng phần mềm SMAS

100% CB- GV- NV ứng dụng tốt CNTT trong quản lý, cải cách hành chính; công tác nhập liệu và sử dụng phần mềm SMAS đúng tiến độ.

- Công tác chỉ đạo đổi mới đánh giá chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ và đánh giá GVMN theo hướng phát triển năng lực GV, đặc biệt là năng lực thực hành tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ; việc đánh giá theo chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non; thực hiện đánh giá sự phát triển của trẻ theo đúng quy định của Chương trình GDMN.

Nhà trường có các biện pháp để nâng cao chất lượng thực hiện chương trình như: tổ chức chuyên đề, hội giảng, hội thi, tự bồi dưỡng thường xuyên, tăng cường bồi dưỡng theo cụm trường, trong nhà trường và tự bản thân mỗi giáo viên. Tổ chức kiểm tra, tư vấn, thúc đẩy việc thực hiện chương trình thường xuyên và định kỳ.

Thực hiện tốt việc đánh giá theo chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non; thực hiện đánh giá sự phát triển của trẻ theo đúng quy định của Chương trình GDMN.

Thực hiện tốt, chính xác việc đánh giá sự phát triển của trẻ theo đúng quy định của Chương trình GDMN

9. Công tác xã hội hóa giáo dục.

- Kết quả công tác huy động các tổ chức, các cá nhân: 15.787.000 đ.

10. Công tác tuyên truyền về giáo dục mầm non

Đánh giá những nội dung chính đã thực hiện, kết quả đạt được về nhận thức, hành động; hiệu quả trong công tác phối hợp với các ban ngành và tuyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng...; các biện pháp sáng tạo trong công tác tuyên truyền của địa phương.

- Đổi mới công tác tuyên truyền về GDMN tại các trường MN, MG:

Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về công tác nuôi dưỡng, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe trẻ ở bảng tuyên truyền của trường và lớp với nội dung đầy đủ và thẩm mỹ về hình thức, phù hợp với nhận thức của phụ huynh nhằm phối hợp trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ đạt hiệu quả giữa nhà trường và gia đình.

- Tuyên truyền về thực hiện Đề án Sữa học đường:

Nhà trường thực hiện tốt việc tuyên truyền về thực hiện Đề án Sữa học đường đến 100% phụ huynh, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại chưa được sự phối hợp cao từ phía phụ huynh; Kết quả đạt 83.62% (tăng 31.62% so năm học trước).

Bài học kinh nghiệm: Tiếp tục tuyên truyền trong năm học ............

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1/ Điểm mạnh:

- Đội ngũ CB.GV.NV biên chế có trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng (24/25 Đại học, tỷ lệ 96% ), lập trường tư tưởng vững vàng. Chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nội quy quy định của ngành. Luôn năng nổ trong mọi hoạt động, mọi phong trào.

- Xây dựng đầy đủ, kịp thời các kế hoạch, quy chế,....và triển khai đến 100% CB.GV.NV thực hiện. Định kỳ rà soát, kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm để bổ sung cho thời gian tới.

- Đội ngũ CB.GV.NV yêu nghề, mến trẻ, hổ trợ nhau cùng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và các phong trào của ngành, địa phương, đơn vị.

-100% GV đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp TP + Tỉnh (trong đó cấp thành phố 06/20, tỷ lệ 30%; cấp Tỉnh 14/20, tỷ lệ 70%).

2/ Hạn chế:

- CSVC xuống cấp nhiều năm (hàng năm có sửa chữa), ảnh hưởng đến hoạt động vui, chơi của trẻ và kinh phí hoạt động của nhà trường. Trữ lượng trẻ trong địa bàn đông, số phòng học chưa đáp ứng được trữ lượng trẻ trong địa phương. Từ đó sỉ số từng lớp đông so với quy định của Điều lệ, gây áp lực cho BGH nhà trường và giáo viên trong việc chăm sóc giáo dục.

- Trẻ nhà trẻ, lớp mầm ra lớp không ổn định (do trẻ thường bị bệnh và điều kiện kinh tế của phụ huynh).

3/ Giải pháp khắc phục:

- Nhà trường lập kế hoạch tuyển sinh theo chỉ tiêu duyệt biên chế năm học 2020 - 2021, tuyển sinh đúng tuyến, đúng độ tuổi, đặc biệt ưu tiên tạo điều kiện cho trẻ lớp 5 tuổi của địa phương ra lớp 100 %. Không nhận trẻ trái tuyến.

- Tiếp tục thực hiện tuyên truyền đầy đủ nội dung chăm sóc GD trẻ, biện pháp phòng bệnh, vệ sinh cá nhân, dinh dưỡng, thói quen nề nếp thông qua nhiều hình thức.

- Tiếp tục tham mưu với lãnh đạo các cấp để sớm có CSVC mới cho trường thực hiện cống tác CSGD trẻ tốt hơn.

V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Căn cứ tình hình CSVC hiện có, nhà trường kính mong Đảng ủy, UBND phường 3, PGDĐT TPVL sớm xậy dựng CSVC cho trường trong thời gian sớm nhất.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học .............. của trường Mầm non...........

2. Mẫu báo cáo thực hiện nhiệm vụ giáo dục số 2

TRƯỜNG ..................

TỔ …………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…………, ngày…..tháng…..năm…..

BÁO CÁO
THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC

NĂM HỌC ..................

Căn cứ vào kế hoạch năm học .................. của trường ..................;

Căn cứ vào kết quả đạt được từ sự cố gắng nổ lực phấn đấu thực hiện nhiệm vụ của giáo viên tổ……………………. báo cáo tổng kết năm học .................. cụ thể như sau:

PHẦN I:

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC

NĂM HỌC ..................

I. Việc thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục:

1. Kết quả thực hiện các bài học tích hợp (nội môn, liên môn); lồng ghép các nội dung giáo dục kỹ năng sống trong các môn học/hoạt động giáo dục:

1.1. Thuận lợi:

1.2. Khó khăn:

- Về phía giáo viên

- Về phía học sinh

- Các vấn đề khác.

1.3. Giải pháp:

1.4. Kết quả:

- Giáo viên có thực hiện tốt, trang bị tài liệu về các nội dung tích hợp có liên quan hay không?

- Học sinh biết liên hệ thực tế, biết cách bảo vệ môi trường sống và tiết kiệm năng lượng? Học sinh hứng thú trong học tập, hình thành các kỹ năng sống, tự tin và mạnh dạn hơn trong cuộc sống?

2. Chỉ đạo và tổ chức sử dụng thường xuyên, hiệu quả các phương pháp và hình thức dạy học tích cực và kiểm tra, đánh giá vì sự tiến bộ của học sinh:

2.1. Đổi mới phương pháp dạy học:

* Thuận lợi:

* Khó khăn:

* Giải pháp:

* Kết quả:

Liệt kê cụ thể tên chuyên đề NCBH của các tổ

Ví dụ:

Tổ tự nhiên:

Năm học ..................: đã triển khai….. chuyên đề:

(tên chuyên đề)

HKI: ………………………

HKII:……………………….

Kết quả hội giảng vòng huyện, tỉnh năm học……………

3. Tăng cường công tác quản lý, bảo quản, khai thác có hiệu quả trang thiết bị dạy học, phòng chức năng. Tăng cường mối liên hệ giữa gia đình và cộng đồng trong giáo dục học sinh:

3.1. Công tác quản lý, bảo quản, sử dụng thiết bị, cơ sở vật chất:

* Thuận lợi:

* Khó khăn:

- Tình hình thiết bị, phòng kho tại đơn vị ra sao?

- Nêu khó khăn khi tham gia cuộc thi Sử dụng thiết bị dạy học sáng tạo và hiệu quả do trường phát động.

* Các giải pháp:

Nêu một số giải pháp khắc phục khó khăn trên để năm học sau thực hiện tốt hơn.

* Kết quả:

- Tổng số ĐDDH tự làm:……. Cái

3.2 Công tác ứng dụng công nghệ thông tin

* Thuận lợi:

* Khó khăn:

* Các giải pháp:

* Kết quả:

- Tổng số tiết soạn bài giảng điện tử:

- Tổng số tiết dạy có ứng dụng CNTT: …(ghi theo từng môn)

II. Việc chỉ đạo công tác chuyên môn:

1. Đổi mới cơ chế quản lý chuyên môn, sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học, bồi dưỡng chuyên môn, nâng cao tay nghề giáo viên:

1.1 Công tác chỉ đạo, quản lí chuyên môn:

* Thuận lợi:

* Khó khăn:

* Giải pháp:

* Kết quả:

1.2. Chỉ đạo thực hiện quy định về hồ sơ:

* Thuận lợi:

* Khó khăn:

* Giải pháp:

* Kết quả:

2. Sử dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong quản lý, giảng dạy:

2.1 Thuận lợi:

2.2. Khó khăn:

2.3. Giải pháp:

2.4. Kết quả:

III. Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu, giảm tỉ lệ học sinh bỏ học:

1. Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu:

* Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi

- Việc xây dựng kế hoạch tuyển chọn, bồi dưỡng học sinh giỏi vòng trường, vòng huyện như thế nào? Kết quả học sinh giỏi vòng huyện, tỉnh (nêu cụ thể số lượng học sinh tham gia thi và đạt giải).

- Đề xuất một số giải pháp để nâng cao chất lượng học sinh giỏi vòng huyện trong thời gian tới.

*Phụ đạo học sinh yếu

- Việc xây dựng kế hoạch phụ đạo HSY, biện pháp thực hiện phụ đạo? Có phụ đạo trái buổi?

- Kết quả:

+ Chất lượng hs được phụ đạo có nâng lên? Có đạt TB?

+ Chất lượng học tập của học sinh có tăng lên ở các bộ môn được tăng tiết hay không?

3. Tăng cường điều kiện đảm bảo để mở rộng và nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ: (dành cho tổ Tiếng anh)

  • Thuận lợi
  • Khó khăn:
  • Giải pháp:

III. Đề xuất kiến nghị:

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ giáo dục cuối năm học………….của tổ…………….

Trên đây Hoatieu.vn đã gửi tới các bạn Báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ giáo dục dành cho năm học 2021-2022.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
2 6.468
0 Bình luận
Sắp xếp theo