Mẫu báo cáo kiểm kê tài sản công cuối năm 2023

Hoatieu.vn xin giới thiệu tới các bạn Mẫu báo cáo kiểm kê tài sản công cuối năm. Đây là mẫu dùng cho các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp công lập với mục đích kiểm kê lại giá trị, số lượng tài sản vào dịp cuối năm. Mời các bạn tham khảo và tải về.

1. Mẫu báo cáo kiểm kê tài sản là gì?

Mẫu báo cáo kiểm kê tài sản là một loại văn bản được lập ra dùng với mục đích để ghi chép lại nội dung và kết quả qua việc kiểm kê tài sản của cơ quan, doanh nghiệp, qua đó để tiến hành xác nhận những tài sản cố định cùng với nguồn vốn hiện tại về số liệu có đúng như với nhau không.

2. Mẫu báo cáo kiểm kê tài sản công cuối năm

Mẫu báo cáo kiểm kê tài sản công cuối năm

Tên cơ quan, đơn vị:………………………………

BÁO CÁO KIỂM KÊ TÀI SẢN CÔNG

Thời điểm kiểm kê: Đến ..................

Loại tài sản: Tài sản cố định khác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị

STT

Tên tài sản (Nêu rõ thông số kỹ thuật, chủng loại, xuất xứ tài sản)

Năm đưa vào sử dụng

Số lượng tài sản (Cái/chiếc…)

Nguyên giá (đồng)

Giá trị còn lại (đồng)

Tổng cộng

Trong đó

Ngân sách

Nguồn khác

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Tổng cộng

Hướng dẫn:

  • Biểu này áp dụng đối với TSCĐ khác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị (không bao gồm nhà, đất, xe ô tô và tài sản khác có nguyên giá từ 500 triệu đồng trở lên/đơn vị tài sản)
  • Cột (2): Ghi tên từng loại tài sản (Ví dụ: Máy vi tính, máy photocopy, tủ, bàn ghế, Máy in Cerox,…)

3. Quy trình, trình tự kiểm kê tài sản

Trình tự thủ tục kiểm kê tài sản được tiến hành theo một số bước như sau

Bước 1: Thành lập Hội đồng kiểm kê tài sản của đơn vị

Thành phần Hội đồng kiểm kê tài sản của đơn vị bao gồm:

+ Giám đốc, thủ trưởng đơn vị làm Chủ tịch Hội đồng

+ Trưởng các bộ phận trực tiếp sử dụng tài sản;

+ Trưởng phòng quản lý tài sản;

+ Kế toán trưởng, kế toán tài sản (hoặc kế toán kho, thủ kho nếu kiểm kê kho vật liệu...);

+ Một số uỷ viên khác (nếu cần), tuỳ theo khối lượng và tính chất của đợt kiểm kê đó.

Bước 2: Tiến hành kiểm kê tại các đơn vị trực thuộc

Hội đồng kiểm kê tài sản của đơn vị, bộ phận trực tiếp sử dụng tài sản tiến hành kiểm kê tài sản vào thời điểm kết thúc năm tài chính hoặc thời điểm cụ thể nhằm phục vụ cho mục đích nhất định và hoặc theo quy định hiện hành của nhà nước.

Việc kiểm kê phải dựa trên số lượng tài sản thực tế hiện còn lưu giữ, sử dụng hoặc nhận giữ - gửi trông giữ hộ tránh việc kiểm kê những tài sản không thuộc sở hữu của doanh nghiệp như tài sản cá nhâ, tài sản do bên ngoài gửi trông giữ tạm thời.

Bước 3: Tổng hợp số liệu

Căn cứ kết quả kiểm kê tài sản thực tế tại đơn vị, Hội đồng kiểm kê tài sản tổng hợp, xử lý số liệu kiểm kê, đối chiếu giữa bộ phân quản lý, bộ phận sử dụng và kế toán theo bảng biểu phù hợp với dặc điểm tài sản, mục đích kiểm kê nhưng phải đảm bảo các nội dung chủ yếu để đánh giá tình hình quản lý, sử dụng tài sản nội bộ gồm:

- Tài sản thừa, thiếu;

- Chênh lệch số lượng, giá trị giữa sổ sách và thực tế:

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 11.806
0 Bình luận
Sắp xếp theo