Hướng dẫn cách viết đơn xin vào đoàn

Hướng dẫn cách viết đơn xin vào đoàn cho học sinh

hoatieu.vn xin gửi tới bạn đọc bài viết hướng dẫn cách viết đơn xin vào đoàn cho học sinh để bạn đọc cùng tham khảo và có thể hiểu rõ hơn về cách viết đơn xin vào đoàn. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Nội dung cơ bản của đơn xin vào đoàn như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------

ĐƠN XIN VÀO ĐOÀN

Kính gửi: -........................................

Tôi tên là:..........................................................................................................................

Dân tộc:.............................................................................................................................

Đang học lớp:.....................................................................................................................

Sinh ngày:...........................................................................................................................

Quê quán:............................................................................................................................

Hiện ở tại:............................................................................................................................

Sau một thời gian tìm hiểu về Đoàn và nghiên cứu Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tôi thấy:

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị, luôn thể hiện tính tiên phong đi đầu trong mọi hoạt động. Là tổ chức kế cận hậu bị của Đảng, là nơi để tuổi trẻ học tập, rèn luyện, phấn đấu chung tay xây dựng quê hương ngày càng văn minh và phát triển.

Đoàn là nơi tập hợp những thanh niên tiên tiến, là nơi đại diện chăm lo, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của tuổi trẻ.

Vì vậy tôi làm đơn này xin được vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, được vào Đoàn tôi xin hứa:

1. Suốt đời phấn đấu cho sự nghiệp dân giàu, nước mạnh theo lý tưởng của Đảng, của Bác Hồ vĩ đại!

2. Nghiêm chỉnh thực hiện Điều lệ Đoàn, luôn luôn rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh!

3. Giúp đỡ mọi người, luôn luôn xứng đáng là người bạn tin cậy của thanh niên Việt Nam!

.............., ngày...tháng...năm...

Người viết đơn
(Ký, ghi rõ họ và tên)

- Kính gửi: ghi tên nơi mà bạn nộp đơn để xin vào đoàn.

- Tôi tên là: ghi đầy đủ họ và tên người làm đơn.

- Dân tộc: ghi rõ dân tộc người đó.

- Đang học lớp: ghi tên lớp học của người làm đơn.

- Sinh ngày: ghi ngày tháng năm sinh của người làm đơn.

- Quê quán: ghi rõ quên quán của người làm đơn theo giấy khai sinh.

- Hiện ở tại: ghi cụ thể địa chỉ nơi người làm đơn đang sinh sống và học tập.

- Người làm đơn đọc kĩ văn bản bên dưới, ghi ngày tháng năm, kí và ghi rõ họ tên.

Mẫu đơn xin vào đoàn

Đơn xin vào đoàn

Đánh giá bài viết
1 2.816
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo