Mẫu đơn xin hoãn nộp học phí

Mẫu đơn xin hoãn nộp học phí

hoatieu.vn xin gửi tới bạn đọc bài viết mẫu đơn xin hoãn nộp học phí để bạn đọc cùng tham khảo. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn hoặc có việc đột xuất mà bạn chưa chuẩn bị đủ tiền nộp học phí, thì đơn xin hoãn nộp học phí là biểu mẫu không thể thiếu để gửi lên phòng công tác sinh viên, xin được hoãn nộp hoặc gia hạn thêm thời gian nộp học phí. Trong đơn, bạn cần nêu rõ thông tin cá nhân, đang học lớp nào, khoa nào và lí do muốn xin hoãn hoặc gia hạn thời gian nộp học phí cũng như thời gian chính xác bạn có thể nộp học phí cho nhà trường. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu đơn đề nghị miễn, giảm học phí

Mẫu đơn đề nghị hưởng chế độ miễn học phí

Đơn xin giảm học phí cho hai anh (chị) em ruột học cùng trường

Mẫu đơn xin hoãn nộp học phí

Mẫu đơn xin hoãn nộp học phí

Nội dung cơ bản của đơn xin hoãn nộp học phí như sau:

Mẫu 1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------

ĐƠN XIN HOÃN NỘP HỌC PHÍ

Học kỳ: ......... Năm học: ................

Kính gửi: Phòng Công tác sinh viên, Trường.........

Họ và tên:........................................................ Mã số sinh viên:....................................

Ngày sinh:....................................................... Lớp:......................................................

Điện thoại:...................................................... Email:.....................................................

Theo quy định sinh viên phải nộp học phí trước ngày:.......................................................

Vì lý do:.........................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Xin hoãn nộp học phí đến ngày:.......................................................................................

Em xin cam đoan sẽ nộp đủ học phí theo đúng thời hạn đã cam kết, nếu sai em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Nhà trường.

.................., ngày....tháng.....năm....
Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu 2:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

ĐƠN XIN NỘP HỌC PHÍ MUỘN

Kính gửi:

- Ban giám hiệu trường ...........

- Phòng Công tác HSSV

- Phòng Tài chính - Kế toán

Họ và tên: .................................................... MSV: ..................................................

Ngày sinh: .................................... Tại: ....................................................................

Địa chỉ liên hệ: .........................................................................................................

Số điện thoại: ......................... Email: .......................................................................

Sinh viên tổ ..................... lớp: ............... Năm học: ..................................................

Khóa: ....................................... Ngành: ....................................................................

Em xin được nộp học phí muộn so với thời gian quy định của Nhà trường: ..................... tháng.

Lý do nộp muộn: ........................................................................................................

.................................................................................................................................

Em xin hứa sẽ không vi phạm việc nộp học phí muộn vào những học kỳ sau. Nếu sai em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Xin trân trọng cảm ơn!

.............., ngày...tháng...năm...
NGƯỜI LÀM ĐƠN

Mẫu 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------

.............., ngày.....tháng......năm.....

ĐƠN XIN HOÃN, CHẬM NỘP HỌC PHÍ

Kính gửi: ..........................................................

Họ và tên: .............................................. Ngày sinh: ..................................................

Lớp: .................................................... Khóa học: .....................................................

Mã HSSV: ................................................ Điện thoại (nếu có) ....................................

Hộ khẩu thường trú tại: ...............................................................................................

Tôi làm đơn xin được hoãn, chậm đóng học phí của học kỳ ............ năm học ................

Số tiền: ......................................................................................................................

Lý do xin chậm, hoãn nộp: ...........................................................................................

(Có các hồ sơ kèm theo (nếu có): ................................................................................

..................................................................................................................................)

Thời gian xin chậm, hoãn nộp: ....... tháng, thời gian sẽ nộp trước ngày ......./......../20.....

Sau thời hạn trên nếu tôi không nộp học phí thì tôi xin chịu mọi hình thức xử lý kỷ luật theo quy định của nhà trường.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của ban giám hiệu nhà trường!

Xác nhận của nhà trườngÝ kiến của gia đìnhNgười làm đơn
Đánh giá bài viết
1 22.226
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo