Mẫu đơn xin bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường

Mẫu đơn xin bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường

Mẫu đơn xin bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường là mẫu đơn được cá nhân lập ra để xin được bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường. Mẫu đơn nêu rõ thông tin của người làm đơn, đề tài nghiên cứu bảo vệ tiến sĩ, tên chuyên ngành và mã số chuyên ngành... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn xin bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường tại đây.

Mẫu đơn xin gia hạn thực hiện đề tài luận án tiến sĩ

Mẫu đơn đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên

Thủ tục đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên

Mẫu đơn xin bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường

Mẫu đơn xin bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường

Nội dung cơ bản của mẫu đơn xin bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------------

ĐƠN XIN BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG

Kính gửi: Ban giám hiệu Trường Đại học

Đồng kính gửi: Phòng Sau đại học

Tôi tên là:………………………………………………………………………………………………

Công tác tại:……………………………………………………………………………………………

Tôi được công nhận là nghiên cứu sinh theo quyết định số: …./……ngày ……/……/…… của trường ĐH Dược Hà Nội, hình thức đào tạo……………………………… thời hạn từ ngày ……/……/……… đến ngày ……/……/………; văn bản gia hạn số: (Nếu có văn bản về những thay đổi trong quá trình đào tạo thì ghi tiếp ở đây).

Sau một thời gian học tập và thực hiện đề tài nghiên cứu, đến nay tôi đã hoàn thành luận án tiến sĩ với đề tài:

Thuộc chuyên ngành:……………………………………………………………………………………

Mã số chuyên ngành:……………………………………………………………………………………

Tôi đã hoàn thành chương trình học tập theo quy định cho nghiên cứu sinh, đã báo cáo luận án của mình tại cơ sở đào tạo và đã được Hội đồng đánh giá luận án cấp Bộ môn thông qua.

Vì vậy tôi làm đơn này đề nghị Ban Giám hiệu, phòng Sau đại học cho phép tôi được bảo vệ luận án trước Hội đồng chấm luận án cấp trường.

Tôi xin trân trọng cám ơn.

..........., ngày...tháng....năm...
Ý kiến của tập thể CB hướng dẫnNgười viết đơn
Đánh giá bài viết
1 394
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo