Mẫu đơn xin học tiếp bậc học cao hơn

Mẫu đơn xin được học tiếp bậc học cao hơn

Mẫu đơn xin được học tiếp bậc học cao hơn là mẫu đơn được lập ra để xin được học tiếp bậc học cao hơn. Mẫu đơn xin nêu rõ thông tin người làm đơn, nội dung xin học... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu đơn xin được học tiếp bậc học cao hơn như sau:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC .........

ĐƠN VỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

................, ngày...tháng...năm...

ĐƠN XIN HỌC TIẾP BẬC HỌC CAO HƠN

Kính gửi: - Ban Giám hiệu - (Lãnh đạo đơn vị)

Tôi tên: ...........................................................................................................

Sinh ngày:…..…….……..…………………………MSVC ................................

Hiện là ...........................................................................................................

Đang làm việc tại: (bộ môn, khoa) ................................................................

Đã được …(Trường hoặc Bộ GD&ĐT)……… cử đi học

Tại quyết định số………………………………ngày…….tháng………năm………..

Tên trường đến học: ...................................................., khoa: .....................

Trình độ đào tạo: ............................., chuyên ngành: ...................................

Tổng thời gian đào tạo: ........................., ngày nhập học: ............................

Kinh phí đào tạo (ngân sách Nhà nước; tự túc...) ........................................

Căn cứ vào………………….tôi làm đơn này đề nghị lãnh đạo nhà trường xem xét cho tôi được tiếp tục học bậc………..

Chuyên ngành: .............................................................................................

Thời gian: .....................................................................................................

Nguồn kinh phí: (ghi rõ nguồn kinh phí cho cả kinh phí ôn thi và thi tuyển; nguồn kinh phí tự túc, kinh phí hỗ trợ của nhà trường, đơn vị hay của dự án, học bổng,…) ….……………………………………………………………………………

(Đính kèm các hồ sơ có liên quan)

Kính đề nghị lãnh đạo nhà trường và đơn vị xem xét giải quyết các thủ tục cho tôi theo nguyện vọng.

Tôi xin trân trọng cảm ơn.

Địa chỉ liên lạc của tôi: ...................................................................................

Địa chỉ thư tín (ghi rõ ràng, đầy đủ, chi tiết): ..................................................

Email: .............................................................................................................

ĐT....................................................................................................................

Ý kiến của BCN Bộ môn

Người viết báo cáo
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ý kiến của Chi bộ bộ môn

Mẫu đơn xin được học tiếp bậc học cao hơn

Mẫu đơn xin được học tiếp bậc học cao hơn

Đánh giá bài viết
1 92
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo