Cách đăng ký tài khoản ngân hàng với thuế 2023

Cách đăng ký tài khoản ngân hàng với Thuế. Rất nhiều doanh nghiệp có cùng thắc mắc về vấn đề làm thế nào để thông báo số tài khoản ngân hàng đối với cơ quan thuế như thế nào? Quy định về thông báo báo số tài khoản ngân hàng đối với cơ quan thuế hiện nay ra sao, có điểm gì mới mà doanh nghiệp chưa kịp nắm bắt. Chi tiết mời bạn đọc tham khảo trong bài viết của Hoatieu.vn nhé.

1. Thủ tục thông báo tài khoản ngân hàng có gì mới?

Theo quy định cũ, doanh nghiệp phải thông báo tài khoản ngân hàng. Tuy nhiên từ ngày 01/05/2021 doanh nghiệp không cần thông báo tài khoản ngân hàng với sở kế hoạch đầu tư hay cơ quan thuế.

Đối với các đơn vị không hoạt động theo luật doanh nghiệp (như công ty luật, văn phòng công chứng, tổ chức khác…) thực hiện thông báo tài khoản ngân hàng với cơ quan thuế bằng Mẫu 08-MST theo Thông tư 105/2020/TT-BTC.

Đơn vị chuẩn bị 2 bản Mẫu 08-MST và nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa của cơ quan thuế. Cơ quan thuế nhận một bản và đóng dấu tiếp nhận bản còn lại trả cho đơn vị.

2. Doanh nghiệp có cần thông báo tài khoản ngân hàng hay không?

Hồ sơ thông báo tài khoản ngân hàng với thuế (Áp dụng cho đơn vị không hoạt động theo luật Doanh nghiệp)

  • Danh sách hồ sơ thông báo tài khoản ngân hàng với cơ quan thuế gồm Mẫu 08-MST theo Thông tư 105/2020/TT-BTC
  • Giấy giới thiệu, uỷ quyền.
  • Bản sao xác nhận mở tài khoản của ngân hàng

Hiện nay, đối với doanh nghiệp thông tin tài khoản ngân hàng không phải thông tin đăng ký thuế. Do vậy, doanh nghiệp không có nghĩa vụ phải thông báo tài khoản ngân hàng. Các tổ chức không phải doanh nghiệp thông báo tài khoản ngân hàng trực tiếp tại cơ quan thuế.

Do doanh nghiệp không cần thông báo tài khoản ngân hàng nên sẽ không bị phạt. Các tổ chức khác nếu chậm thay đổi thông tin xử phạt theo quy định mới tại nghị định 125/2020/NĐ-CP như sau:

Trường hợp 1: Tại Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT (biểu mẫu theo quy định cũ) thông tin “số tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp” vẫn nằm trong các trường thông tin đăng ký thuế. Mặt khác, tại thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của thông tư này cũng có thông tin số tài khoản ngân hàng để thông báo thay đổi. Do vậy, trước ngày 01/05/2021 thì doanh nghiệp vẫn phải thông báo số tài khoản ngân hàng.

Trường hợp 2: Từ ngày 01/05/2021 Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT có hiệu lực hướng dẫn nghị định 01/2021/NĐ-CP về biểu mẫu đãng ký doanh nghiệp cụ thể:

– Bỏ thông tin tài khoản ngân hàng trong giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. Tại phần thông tin đăng ký thuế không còn thông tin số tài khoản ngân hàng. Do vậy, “số tài khoản ngân hàng” không phải là “thông tin đăng ký thuế“

– Bỏ thông tin tài khoản ngân hàng trong thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Trước đây khi thông báo số tài khoản ngân hàng thì sử dụng mẫu thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, tuy nhiên hiện nay biểu mẫu này không còn thông tin số tài khoản. Vì vậy, kể cả trường hợp doanh nghiệp muốn thông báo số tài khoản ngân hàng cũng sẽ không được xác nhận.

3. Cơ quan thuế lấy thông tin tài khoản ngân hàng bằng cách nào?

Theo quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 30 Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế 2019 quy định:

Điều 30. Nhiệm vụ, quyền hạn của ngân hàng thương mại, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán:

Ngân hàng thương mại có trách nhiệm cung cấp các thông tin về tài khoản thanh toán của người nộp thuế mở tại ngân hàng cho cơ quan quản lý thuế như sau:

a) Theo đề nghị của cơ quan quản lý thuế, ngân hàng thương mại cung cấp thông tin tài khoản thanh toán của từng người nộp thuế bao gồm: tên chủ tài khoản, số hiệu tài khoản theo mã số thuế đã được cơ quan quản lý thuế cấp, ngày mở tài khoản, ngày đóng tài khoản.

Theo quy định này, trường hợp Cơ Quan Thuế có nhu cầu về thông tin tài khoản doanh nghiệp sẽ trực tiếp do các ngân hàng thương mại cung cấp. Doanh nghiệp không có nghĩa vụ phải thông báo tài khoản ngân hàng cho cơ quan thuế.

“Thông tin về thuế” trên hệ thống đăng ký doanh nghiệp?

Hiện tại trên hệ thống đăng ký doanh nghiệp không tồn tại mục “tài khoản ngân hàng” tại phần “thông tin về thuế“. Theo quy định về thay đổi nội dung đăng ký thuế tại mẫu II-1 thông tư Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT không có mục tài khoản ngân hàng do vậy doanh nghiệp KHÔNG THỂ thực hiện việc thông báo tài khoản ngân hàng với Sở KHĐT như trước đây.

4. Có cần nộp Mẫu 08-MST cho cơ quan thuế để thông báo tài khoản ngân hàng hay không?

Do theo biểu mẫu tại Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT thông tin tài khoản ngân hàng không nằm trong thông tin đăng ký thuế. Do vậy, doanh nghiệp không cần nộp Mẫu 08-MST nữa. (Một số trường hợp cơ quan thuế vẫn nhận Mẫu 08-MST. Tuy nhiên, hiện này không có cơ sở pháp lý để xử phạt do vậy việc nộp Mẫu 08-MST là không cần thiết).

Như vậy, theo quy định mới doanh nghiệp không có nghĩa vụ phải thông báo tài khoản ngân hàng. Các tổ chức không phải doanh nghiệp thông báo tài khoản ngân hàng trực tiếp tại cơ quan thuế.

Mời bạn đọc tham khảo thêm các bài viết hữu ích khác tại mục Tín dụng - Ngân hàng thuộc chuyên mục Biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 1.950
0 Bình luận
Sắp xếp theo