Mẫu giấy giới thiệu lấy sổ phụ ngân hàng, giấy báo nợ, báo có 2024

Mẫu giấy giới thiệu rút tiền ngân hàng, lấy sổ phụ ngân hàng, giấy báo nợ, báo có là mẫu giấy không thể thiếu khi kế toán của 1 doanh nghiệp đến ngân hàng làm việc. Giấy giới thiệu phải chuẩn phải có chữ ký của Thủ trưởng cơ quan và ghi rõ mục đích đến của kế toán. Mời các bạn tham khảo chi tiết và tải về mẫu giấy giới thiệu lấy sổ phụ ngân hàng, giấy báo nợ, báo có tại đây.

Mẫu giấy giới thiệu lấy sổ phụ ngân hàng, giấy báo nợ, báo có hay còn gọi là mẫu được lập ra để  iệt kê các nghiệp vụ tài chính như: nợ, các loại tài chính phát sinh trong tài khoản kế toán của doanh nghiệp để gửi tới chủ sở hữu tài khoản.… Dưới đây là Mẫu giấy giới thiệu đến ngân hàng xin sổ phụ sử dụng cho các ngân hàng: Techcombank, Vietcombank, Viettinbank, ACB, Agribank, Vpbank, Mbbank, Hdbank.. Các bạn có thể tải về tham khảo để việc xin sổ phụ ngân hàng diễn ra suôn sẻ.

1. Sổ phụ ngân hàng là gì?

Sổ phụ ngân hàng là sổ dùng để liệt kê chi tiết tất cả những nghiệp vụ phát sinh nợ và các loại phát sinh xảy ra trong tài khoản của các doanh nghiệp để gửi đến chủ tài khoản có thể là cá nhân hoặc là các doanh nghiệp.

Thông qua bản liệt kê chi tiết này thì các cá nhân, doanh nghiệp có thể nắm được và theo dõi, đối chiếu các nghiệp vụ phát sinh thực tế giữa công ty với ngân hàng trong một thời gian cụ thể ví dụ như theo ngày, theo tháng, theo quý hoặc theo năm.

Bất kỳ những ngân hàng nào khi hoạt động và giao dịch với khách hàng đều sẽ cần có sổ phụ của ngân hàng để thực hiện việc ghi chép và liệt kê tất cả các khoản chi phí phát sinh trong quá trình giao dịch thực tế giữa khách hàng với ngân hàng.

2. Các loại sổ phụ của ngân hàng hiện nay

Tùy thuộc vào mỗi loại ngân hàng khác nhau sẽ phát hành sổ phụ bằng tờ rời hoặc là phát hành sổ phụ bằng cuốn.

– Sổ phụ bằng tờ rời:

Trên các tờ rời của sổ phụ sẽ ghi đầy đủ các thông tin cụ thể như ghi nợ trong ngày với số tiền là bao nhiêu và có kèm theo các chứng từ giao dịch của tài khoản. Trên sổ phụ cũng sẽ có hiển thị các thông tin về phí giao dịch do bên chuyển chịu phí hay là do bên nhận chịu. Trong giao dịch nếu phí do bên chuyển trả thì có kèm theo phiếu hạch toán có đề cập rõ ràng đến số phí phải trả là bao nhiêu và tiền thuế VAT là bao nhiêu để có thể kê khai chính xác thuế đầu vào của tài khoản khi giao dịch.

– Sổ phụ ngân hàng bằng cuốn

Khi khách hàng có phát sinh giao dịch thì ngân hàng sẽ có trách nhiệm ghi nhận cụ thể nhưng chỉ khi nào công ty có thắc mắc và mang sổ phụ của doanh nghiệp đến ngân hàng thì khi đó ngân hàng mới thực hiện nhiệm vụ in sổ phụ nhân hàng để theo dõi của doanh nghiệp đó.

Đối với những khách hàng doanh nghiệp khi sử dụng sổ phụ bằng cuốn sẽ khác với việc sử dụng sổ phụ bằng tờ rời. Các phí giao dịch kèm theo lệnh của ngân hàng vẫn sẽ thu khi có các giao dịch xảy ra những sẽ không có đính kèm với các phiếu hạch toán nên thường thì sẽ không thể kê khai thuế được.

Đối với những doanh nghiệp không có nhiều phát sinh trong quá trình giao dịch với ngân hàng thì có thể lấy sổ phụ theo quý hoặc là thực hiện lấy một lần vào cuối năm.

Việc sử dụng sổ phụ cuốn sẽ tiên lợi hơn và doanh nghiệp sẽ không cần mất thời gian để đến ngân hàng lấy sổ phụ khi không có nhiều phát sinh trong quá trình giao dịch tại ngân hàng.

Như vậy thấy được rằng sổ phụ ngân hàng có ý nghĩa rất quan trọng đặc biệt là đối với các doanh nghiệp. Cụ thể như là:

– Sổ phụ ngân hàng là một công cụ giúp chi chủ tài khoản có thể theo dõi được tài khoản của mình và sổ tiền trong tài khoản. Từ đó có thể theo dõi được tài chính, kiểm tra được việc chi tiêu để có thể giám sát được những sai sót cũng như gian lận, các phí giao dịch phát sinh không cần thiết đối với tài khoản của mình.

– Khi phát hiện có vấn đề gì khác biệt về giao dịch hoặc về tài khoản thì chủ tài khoản cần báo ngay cho ngân hàng để được xử lý kịp thời. Từ thời gian in sổ phụ thì ngân hàng sẽ có quy định về thời gian để giải đáp những thắc mắc cho khách hàng trong quá trình giao dịch tại ngân hàng.

– Sổ phụ của ngân hàng là những chứng từ để giúp doanh nhiệp xác nhân được số dư trong tài khoản của mình, các giao dịch phát sinh với cơ quan thuế và kiểm toán hiện nay.

Trên thực tế cá nhân sẽ thường ít sử dụng sổ phụ của ngân hàng mà thường chỉ có các doanh nghiệp mới sử dụng sổ phụ ngân hàng.

Khi doanh nghiệp muốn xin sổ phụ ngân hàng thì có thể ủy quyền cho một cá nhân trong công ty đến ngân hàng để thực hiện thủ tục này, tuy nhiên sẽ cần có giấy ủy quyền và có giấy giới thiệu của công ty. Nội dung tiếp theo sẽ hướng dẫn cách soạn mẫu giấy giới thiệu đến ngân hàng xin sổ phụ.

3. Mẫu giấy giới thiệu lấy sổ phụ ngân hàng, giấy báo nợ, báo có

Mẫu giấy giới thiệu lấy sổ phụ ngân hàng, giấy báo nợ, báo có

TÊN CƠ QUAN

Số: ............../GT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY GIỚI THIỆU

Kính gửi: (ghi tên Ngân hàng) .....................................................................

Giới thiệu ông, bà: (ghi tên người đi lấy) ...............................................................................

Chức vụ: (chức vụ người đi lấy) ...........................................................................................

Được cử đến: (ghi tên Ngân hàng) ......................................................................................

Về việc: (lấy sổ phụ Ngân hàng, giấy báo nợ, giấy báo có) ................................................
từ ngày ..... tháng ..... năm ........... đến ngày ..... tháng ..... năm ...........

Mong ngân hàng giúp đỡ ông, bà ........................................................... hoàn thành nhiệm vụ

Giấy giới thiệu
Có giá trị hết ngày
........................

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
(Ký tên, đóng dấu)

4. Cách viết mẫu giấy giới thiệu đến ngân hàng xin sổ phụ

Có thể vì những lý do khác nhau mà chủ tài khoản muốn xin sổ phụ của ngân hàng, ở phần này sẽ hướng dẫn cách soạn mẫu giấy giới thiệu đến ngân hàng xin sổ phụ.

– Ở phía trên góc trái văn bản sẽ là thông tin về tên cơ quan, số giấy giới thiệu;

– Phía trên góc phải văn bản là quốc hiệu tiêu ngữ và thông tin về ngày tháng năm viết giấy giới thiệu;

– Tên của giấy giới thiệu viết in hoa có dấu và trình bày ở giữa trang giấy cụ thể là: GIẤY GIỚI THIỆU

– Phần kính gửi: cụ thể là kính gửi ngân hàng…..cần ghi cụ thể tên của ngân hàng;

– Giới thiệu ông/bà…ghi tên đầy đủ của người được giới thiệu đến ngân hàng lấy sổ phụ;

– Chức vụ: ghi rõ chức vụ của người được cử đi lấy sổ phụ;

– Được cử đến…ghi tên ngân hàng đến xin sổ phụ;

– Ghi lý do đến ngân hàng để xin sổ phụ từ ngày…tháng…năm…đến ngày…tháng…năm

– Ghi thời hạn của giấy giới thiệu sau đó thủ trưởng cơ quan ký và ghi rõ họ tên.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Tín dụng - Ngân hàng trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
5 118.344
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo