Giấy ủy quyền giao dịch ngân hàng Vietcombank 2024

Giấy ủy quyền giao dịch ngân hàng Vietcombank 2022 là mẫu dành cho các cá nhân, doanh nghiệp lập ra để ủy quyền cho các nhân khác thực hiện các công việc giao dịch với ngân hàng. Mời các bạn tham khảo.

Trong các trường hợp thực hiện các giao dịch ngân hàng, người thực hiện giao dịch vì một lí do nào đó mà không thể thực hiện giao dịch, ủy quyền cho người khác thực hiện giao dịch thì cần làm Mẫu giấy ủy quyền giao dịch ngân hàng theo quy định. Mẫu giấy ủy quyền giao dịch ngân hàng là gì? Mẫu giấy ủy quyền giao dịch ngân hàng để làm gì? Mẫu giấy ủy quyền giao dịch ngân hàng 2022 được quy định như thế nào? Cùng tìm hiểu câu trả lời qua bài viết dưới đây của Hoatieu.vn nhé.

1. Ủy quyền giao dịch ngân hàng Vietcombank trong trường hợp nào?

Ủy quyền giao dịch ngân hàng gồm có ủy quyền cá nhân và doanh nghiệp. Theo định nghĩa của Luật Việt Nam thì “Hợp đồng ủy quyền là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền, bên ủy quyền chỉ phải trả thù lao nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.”

Vậy người ta có xu hướng ủy quyền giao dịch ngân hàng, ở đây là với Vietcombank với mong muốn làm việc với ngân hàng thông qua một cá nhân khác suôn sẻ hơn. Các trường hợp điển hình trong ủy quyền giao dịch ngân hàng như:

  • Ủy quyền cho cá nhân rút sổ tiết kiệm: nạp, rút lãi, rút vốn gốc, tất toán sổ
  • Ủy quyền phát hành dưới tài khoản thanh toán cá nhân
  • Kế toán được tín nhiệm được doanh nghiệp phân bổ quyền trực tiếp làm việc với ngân hàng

Nói tóm lại, giấy ủy quyền được sử dụng như một văn bản thông hành hay giấy giới thiệu cho phép người được ủy quyền thực hiện quyền hạn đúng như mong muốn của người ủy quyền tại ngân hàng.

2. Giấy ủy quyền giao dịch ngân hàng là gì?

Giấy ủy quyền (Hay còn gọi là giấy giới thiệu) giao dịch ngân hàng Vietcombank là mẫu giấy được nhiều cơ quan, doanh nghiệp sử dụng nhằm ủy quyền cho một cá nhân thực hiện các giao dịch như rút tiền, lấy sổ phụ ngân hàng,…

Giấy ủy quyền giao dịch ngân hàng Vietcombank chỉ được tính là hợp lệ khi đã có đầy đủ chữ ký và con dấu của người đứng đầu cơ quan, doanh nghiệp và nêu rõ mục đích giới thiệu giao dịch.

3. Mẫu giấy ủy quyền giao dịch ngân hàng Vietcombank

GIẤY ỦY QUYỀN GIAO DỊCH NGÂN HÀNG

Kính gửi: Ngân Hàng ........................................................................................

Tôi tên: .............................................................................................................................

CMND/Hộ chiếu số:............................Ngày cấp:.........................Nơi cấp:..................

Địa chỉ thường trú:..................................................................................................

Là chủ tài khoản của hộ kinh doanh.............................................................................

Giấy phép ĐKKD số:.................................Ngày cấp:..........................Nơi cấp:.....................

Là chủ (các) tài khoản thanh toán, thẻ tiết kiệm, chứng chỉ vàng, kỳ phiếu số:

1/ ......................................................3/....................................................................

2/ ......................................................4/..................................................................

Mở tại Ngân hàng .........................................................................................

Tôi đồng ý ủy quyền cho:

Ông/Bà: ...............................................................................................................................

CMND/Hộ chiếu số:.............................Ngày cấp:..............................Nơi cấp: ....................... .

Địa chỉ thường trú:...............................................................................................

Được sử dụng (các) tài khoản thanh toán, thẻ tiết kiệm, chứng chỉ vàng, kỳ phiếu nói trên của tôi trong phạm vi ủy quyền sau:

Mẫu giấy ủy quyền giao dịch ngân hàng

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền này và xác nhận ngân hàng không chịu trách nhiệm nếu có việc tranh chấp giữa Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền.

Lưu ý:

  1. Bên ủy quyền và (hoặc) Bên được ủy quyền có trách nhiệm thông báo ngay cho Ngân hàng biết khi xảy ra trường hợp chấm dứt việc ủy quyền trước thời hạn.
  2. Việc hết hiệu lực của Giấy ủy quyền này không làm chấm dứt trách nhiệm của Bên ủy quyền đối với các cam kết, giao dịch do Bên được ủy quyền đã xác lập với ngân hàng.

Ngày............tháng..........năm ……………

Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Xác nhận Ngân hàng

Kiểm soát

(Ký và ghi rõ họ tên)

Trưởng phòng nghiệp vụ

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Đánh dấu [X] vào ô 1,2,3 dành sẵn ở nội dung cần ủy quyền và gạch bnhững nội dung không ủy quyền.

4. Hướng dẫn ủy quyền ngân hàng Vietcombank

Bạn có thể tham khảo một số bước thực hiện giao dịch ngân hàng với giấy giới thiệu sau nhé:

  • Bước 1: Xuất trình giấy ủy quyền/giới thiệu giao dịch Ngân Hàng cho nhân viên của Vietcombank.
  • Bước 2: Nhân viên kiểm tra tính xác thực của Mẫu Giấy Ủy quyền.
  • Bước 3: Sau khi đã xác định Mẫu Giới Thiệu đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn của ngân hàng nhân viên sẽ bắt đầu cho phép khách hàng thực hiện giao dịch theo yêu cầu.

Mọi giao dịch đều phải đảm bảo thực hiện theo đúng những thông tin và ủy quyền của cơ quan, doanh nghiệp.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Tín dụng - Ngân hàng trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 10.004
0 Bình luận
Sắp xếp theo