Mẫu giấy ủy quyền giao dịch ngân hàng 2022

Mẫu giấy ủy quyền giao dịch ngân hàng 2022 là mẫu đơn được các công ty, doanh nghiệp dùng nhiều nhất khi các doanh nghiệp, công ty đó muốn ủy quyền cho kế toán hay người nhận quyết định đi giao dịch tại ngân hàng. Đây là mẫu đơn không thể thiếu và có giá trị pháp lý cao. Mời các bạn cùng tham khảo Mẫu giấy ủy quyền giao dịch ngân hàng sau đây, biểu mẫu này phục vụ cho cả nhu cầu công việc và học tập, tùy vào mục đích của từng cá nhân, doanh nghiệp.

1. Mẫu giấy ủy quyền giao dịch ngân hàng là gì?

Mẫu giấy ủy quyền hay còn được gọi là giấy giới thiệu giao dịch ngân hàng là văn bản pháp lý thông dụng được nhiều doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức sử dụng để ủy quyền cho một người khác thực hiện giao dịch tại ngân hàng. Nội dung giao dịch và phạm vi giao dịch sẽ được quy định trong giấy ủy quyền ví dụ như lấy sổ phụ ngân hàng, rút tiền…

Thủ tục giao dịch tại ngân hàng rất chặt chẽ và theo quy trình, do vậy giấy ủy quyền giao dịch ngân hàng chỉ được xem là hợp lệ khi đã có được đầy đủ chữ ký cùng con dấu của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Đồng thời, phải nêu rõ mục đích giao dịch bên trong giấy ủy quyền.

2. Giấy ủy quyền giao dịch ngân hàng

Nội dung chi tiết của mẫu Giấy ủy quyền giao dịch ngân hàng, mời các bạn tham khảo:

GIẤY ỦY QUYỀN GIAO DỊCH NGÂN HÀNG

Kính gửi: Ngân Hàng ..................................................................................................

Tôi tên: ......................................................................................................................

CCCD/CMND/Hộ chiếu số:......................Ngày cấp:........................Nơi cấp:.........................

Địa chỉ thường trú:......................................................................................................

Là chủ tài khoản của hộ kinh doanh..............................................................................

Giấy phép ĐKKD số:...................................Ngày cấp:.........................Nơi cấp:............

Là chủ (các) tài khoản thanh toán, thẻ tiết kiệm, chứng chỉ vàng, kỳ phiếu số:

1/ ..............................................................................3/..............................................

2/ ..............................................................................4/..............................................

Mở tại Ngân hàng ........................................................................................................

Tôi đồng ý ủy quyền cho:

Ông/Bà: ......................................................................................................................

CCCD/CMND/Hộ chiếu số:................................Ngày cấp:........................Nơi cấp:............

Địa chỉ thường trú:........................................................................................................

Được sử dụng (các) tài khoản thanh toán, thẻ tiết kiệm, chứng chỉ vàng, kỳ phiếu nói trên của tôi trong phạm vi ủy quyền sau:

A. ĐỐI VỚI TÀI KHOẢN THANH TOÁN

1. [ ] Được quyền sử dụng với số tiền tối đa cho từng lần giao dịch là: ..........................................

.................................................................

2. [ ] Được quyền phát hành séc với số tiền tối đa cho từng lần giao dịch là: ..................................

3. [ ] Nội dung ủy quyền khác: .......................

.......................................................................

.......................................................................

Thời hạn: Từ ngày:.................đến ngày..........

Từ ngày:..............đến khi có văn bản khác thay thế.

B. ĐỐI VỚI THẺ TIẾT KIỆM, CHỨNG CHỈ VÀNG, KỲ PHIẾU

1. [ ] Được rút gốc

2. [ ] Chỉ được rút lãi

3. [ ] Được rút gốc và lãi

Thời hạn: Từ ngày:............đến ngày................

Từ ngày:.............đến khi có văn bản khác thay thế.

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền này và xác nhận ngân hàng không chịu trách nhiệm nếu có việc tranh chấp giữa Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền.

Lưu ý:

1. Bên ủy quyền và (hoặc) Bên được ủy quyền có trách nhiệm thông báo ngay cho Ngân hàng biết khi xảy ra trường hợp chấm dứt việc ủy quyền trước thời hạn.

2. Việc hết hiệu lực của Giấy ủy quyền này không làm chấm dứt trách nhiệm của Bên ủy quyền đối với các cam kết, giao dịch do Bên được ủy quyền đã xác lập với ngân hàng.

Ngày............tháng..........năm ...............

Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Xác nhận Ngân hàng

Kiểm soát

(Ký và ghi rõ họ tên)

Trưởng phòng nghiệp vụ

(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Công văn ủy quyền giao dịch ngân hàng

CÔNG TY ...........
_____________________

Số: …../.......

V/v ủy quyền giao dịch tại ngân hàng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________

....., ngày …. tháng …. năm ...

Kính gửi: NGÂN HÀNG .............................

Công ty ..............xin gửi lời chào trân trọng và hợp tác tới quý Ngân hàng ...........

Thưa quý Ngân hàng, để tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình giao dịch tại Ngân hàng, nay đại diện theo pháp luật của công ty........... chúng tôi là Ông: ........., ủy quyền cho Bà: ..........., số CCCD/CMTND: ..........., do Công an thành phố .......... cấp ngày ..........., giữ chức vụ: Trợ lý Giám đốc đăng ký chữ ký tại Ngân hàng .........và thực hiện các giao dịch của Công ty ..........tại ngân hàng ...................

Vậy, chúng tôi kính thông báo đển Ngân hàng..........thông tin trên.

Rất mong nhận được sự hợp tác từ quý Công ty.

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT.

ĐẠI DIỆN CÔNG TY...............

4. Cách làm giấy ủy quyền giao dịch với ngân hàng

Cách làm giấy ủy quyền khá đơn giản và không mất quá nhiều thời gian của bạn. Quy trình thực hiện giấy ủy quyền tại các chi nhánh/phòng giao dịch của hầu hết các ngân hàng gồm các bước như sau:

Bước 1: Bạn đến Chi nhánh/Phòng giao dịch ngân hàng đã mở tài khoản để yêu cầu nhân viên ngân hàng hỗ trợ.

Bước 2: Ngân hàng Sẽ cung cấp cho bạn Mẫu Giấy ủy quyền giao dịch với ngân hàng

Bước 3: Khai báo đầy đủ các thông tin liên quan đến tài khoản và chủ tài khoản, đặc biệt thông tin về người được Ủy quyền cần phải điền thật chính xác.

Bước 4: Lấy dấu xác nhận của ngân hàng và giao Giấy ủy quyền cho người thực hiện Giao dịch để xuất trình khi đến ngân hàng làm việc.

5. Cách viết giấy uỷ quyền rút tiền ngân hàng

Khi thực hiện soạn thảo mẫu giấy ủy quyền cần phải đảm bảo các nội dung sau đây:

- Họ tên, căn cước công dân/ chứng minh thư, địa chỉ của người uỷ quyền và người được uỷ quyền.

- Nội dung,phạm vi và thời gian uỷ quyền. Trong trường hợp uỷ quyền không ghi rõ thời gian thì chỉ có hiệu lực một năm kể từ ngày xác lập việc uỷ quyền (theo bộ luật dân sự hiện hành).

- Chữ ký, mã hiệu (nếu có) của người uỷ quyền (đúng như đã đăng ký khi gửi) và chữ ký của người được uỷ quyền.

6. Những lưu ý khi thực hiện ủy quyền giao dịch với ngân hàng

Có khá nhiều người làm thủ tục giao dịch tại ngân hàng mang giấy ủy quyền không được chấp nhận, để tránh mất thời gian và công sức đi lại, bạn nên cần tìm hiểu trước những thông tin ma ngân hàng yêu cầu cũng như chuẩn bị giấy ủy quyền hợp lệ. Khi làm giấy ủy quyền giao dịch ngân hàng, cần lưu ý đối với phần ủy quyền như sau:

- Đảm bảo cung cấp thông tin chính xác cho người được ủy quyền.

- Hiệu lực giấy ủy quyền giao dịch ngân hàng phải được nghi rõ trong giấy. Sau thời hạn này ngân hàng sẽ không thực hiện bất cứ giao dịch nào nếu sử dụng giấy này.

- Cần cung cấp chữ ký, con dấu trùng khớp với mẫu chữ ký và con dấu đã cung cấp với ngân hàng trước đó.

7. Thủ tục làm giấy ủy quyền giao dịch với ngân hàng

Các giao dịch trong ngân hàng có liên quan trực tiếp đến tiền – tài sản có giá trị, bởi vậy các giao dịch này đòi hỏi có sự kiểm soát chặt chẽ, nghiêm ngặt và thường được thực hiện trực tiếp bởi chủ thể sở hữu tài sản để tránh gây ảnh hưởng đến quyền, lợi ích của chủ sở hữu. Thực tế, hiện nay các ngân hàng đều ban hành mẫu văn bản ủy quyền riêng để hỗ trợ các khách hàng thực hiện giao dịch. Do đó, để làm giấy ủy quyền bạn thực hiện như sau:

Đầu tiên, bạn đến ngân hàng nơi bạn mở tài khoản để yêu cầu ngân hàng tiến hành thủ tục làm giấy ủy quyền, sau đó Ngân hàng sẽ cung cấp cho bạn bộ hồ sơ để làm giấy ủy quyền.

Tiếp theo bạn khai báo các thông tin liên quan đến tài khoản, chủ tài khoản, thông tin về người được ủy quyền theo mẫu và lấy dấu xác nhận của ngân hàng.

Khi chủ sở hữu thực hiện các giao dịch qua ngân hàng thì phải mang kèm theo giấy ủy quyền đã có dấu xác nhận của ngân hàng nêu trên.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Tín dụng - Ngân hàng trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
7 126.405
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo