Bảng tra Chi phí QLDA và tư vấn đầu tư xây dựng theo Quyết định 79/QĐ-BXD

Bảng tra Chi phí QLDA và tư vấn đầu tư xây dựng theo Quyết định 79/QĐ-BXD là tài liệu được nhiều bạn làm việc trong ngành xây dựng sử dụng. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo để nắm rõ được bảng tra hệ số, cách tính các loại chi phí xây dựng hiện nay.

Bảng tra hệ số theo QĐ số 79/QĐ/BXD

1. Áp dụng định mức chi phí quản lý dự án như thế nào?

  • Định mức chi phí quản lý dự án được công bố theo quyết định 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017. Quyết định này là cơ sở để xác định chi phí quản lý dự án trong tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng công trình. Chi phí quản lý dự án là tất cả những chi phí cần thiết để chủ đầu tư thực hiện công việc quản lý và điều khiển dự án từ thời điểm bắt đầu đến thời điểm kết thúc.
  • Chi phí quản lý theo quyết định 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 bao gồm tiền lương của bộ phận quản lý, tiền công trả cho người lao động theo hợp đồng, tiền thưởng, các loại phụ cấp lương, phúc lợi tập thể, các khoản đóng góp xã hội, ứng dụng khoa học công nghệ,… Ngoài ra, chi phí định mức còn bao gồm việc đào tạo nâng cao năng lực của các cán bộ công nhân viên quản lý dự án, công tác phí, thuê mướn, sửa chữa và mua sắm tài sản,…
  • Chi phí quản lý dự án được tính bằng cách lấy tỷ lệ phần trăm được công bố nhân với chi phí thiết bị (không bao gồm VAT) trong tổng mức đầu tư. Chi phí quản lý dự toán được tính bằng cách lấy định mức tỷ lệ phần trăm nhân với chi phí xây dựng và thiết bị (không bao gồm VAT) của công trình. Riêng chi phí quản lý dự án trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư được xác định bằng dự toán phù hợp với nhiệm vụ chuẩn bị dự án. Chi phí quản lý dự án trong giai đoạn này là một phần của chi phí quản lý dự án xác định theo Định mức chi phí quản lý dự án công bố tại Quyết định này. Trường hợp dự án được quản lý theo hình thức chủ đầu tư sử dụng bộ máy chuyên môn trực thuộc có đủ điều kiện năng lực để quản lý dự án, chi phí quản lý dự án xác định theo định mức và điều chỉnh với hệ số k = 0,8.
  • Nếu trong trường hợp thuê tư vấn quản lý dự án, chi phí thuê tư vấn phải được xác định bằng dự toán trên cơ sở được thống nhất giữa nhà thầu đầu tư với chủ đầu tư. Chi phí này cộng với chi phí quản lý dự án không được vượt quá chi phí quản lý dự án xác định theo mức công bố của Quyết định 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017.
  • Đối với các dự án trên đảo, biển hoặc các dự án trải dọc theo tuyến biên giới, dự án tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn được điều chỉnh với hệ số k = 1.35. Với các dự án trải dài trên địa bàn hai tỉnh thành trở lên được điều chỉnh với hệ số k = 1.1.
  • Với những dự án có chi phí thiết bị ≥ 50% tổng chi phí xây dựng và thiết bị trong tổng mức đầu tư được duyệt thì điều chỉnh định mức chi phí quản lý dự án với hệ số k = 0.8. Với những dự án bao gồm các dự án thành phần thì chi phí quản lý dự án được xác định riêng theo quy mô của từng dự án thành phần. Trường hợp tổng thầu thực hiện một số công việc quản lý dự án thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư thì tổng thầu được hưởng một phần chi phí quản lý dự án tùy thuộc nhiệm vụ do chủ đầu tư giao. Chi phí tổng thầu thực hiện các công việc quản lý dự án do chủ đầu tư và tổng thầu thỏa thuận từ nguồn kinh phí quản lý dự án và được xác định trong giá hợp đồng tổng thầu.
  • Định mức chi phí quản lý dự án xác định theo công thức sau:
Nt = Nb – Nb – Nax (Gb – Gt) (1)
Gb – Ga

Trong đó:

– Nt: Định mức chi phí quản lý dự án theo quy mô chi phí xây dựng và chi phí thiết bị cần tính; đơn vị tính: tỷ lệ %;

– Gt: Quy mô chi phí xây dựng và chi phí thiết bị cần tính định mức chi phí quản lý dự án; đơn vị tính: giá trị;

– Ga: Quy mô chi phí xây dựng và chi phí thiết bị cận dưới quy mô chi phí cần tính định mức; đơn vị tính: giá trị;

– Gb: Quy mô chi phí xây dựng và chi phí thiết bị cận trên quy mô chi phí cần tính định mức; đơn vị tính: giá trị;

– Na: Định mức chi phí quản lý dự án tương ứng với Ga; đơn vị tính: tỷ lệ %;

– Nb: Định mức chi phí quản lý dự án tương ứng với Gb; đơn vị tính: tỷ lệ %.

  • Trong trường hợp dự án có quy mô chi phí lớn hơn quy mô chi phí theo hướng dẫn tại Quyết định thì tiến hành lập dự toán để xác định chi phí quản lý dự án.
  • Nếu Ban quản lý dự án có đầy đủ năng lực thực hiện công việc tư vấn quản lý dự án thì chi phí thực hiện công việc tư vấn thì chi phí các công việc này được bổ sung vào chi phí ban quản lý dự án. Lưu ý là phải được thực hiện theo hướng dẫn hiện hành.

2. Bảng tra Chi phí QLDA và tư vấn đầu tư xây dựng

Đơn vị tính: Tỷ lệ %

Loại công trìnhChi phí xây dựng và chi phí thiết bị (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng)
≤ 1520501002005001.0002.0005.00010.00020.00030.000
Dân dụng0,6680,5030,3760,2400,1610,1000,0860,0730,0500,0400,0260,022
Công nghiệp0,7570,6120,4410,2940,2060,1630,1410,1100,0740,0570,0340,027
Giao thông0,4130,3450,2510,1770,1080,0710,0620,0530,0360,0290,0190,016
Nông nghiệp và phát triển nông thôn0,5660,4720,3430,2160,1440,0960,0820,0700,0480,0390,0250,021
Hạ tầng kỹ thuật0,4310,3600,2620,1830,1120,0740,0650,0550,0380,0300,0200,017

Định mức chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi

Đơn vị tính: Tỷ lệ %

Loại công trìnhChi phí xây dựng và chi phí thiết bị (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng)
≤ 1520501002005001.0002.0005.00010.00020.00030.000
Dân dụng1,1140,9140,7510,5340,4020,2870,2460,2090,1670,1340,1020,086
Công nghiệp1,2611,1120,8820,6540,5150,4660,4040,3150,2480,1890,1350,107
Giao thông0,6890,6280,5010,3930,2710,2030,1770,1510,1200,0970,0750,063
Nông nghiệp và phát triển nông thôn0,9430,8580,6850,480,3610,2730,2340,2010,1610,1290,1000,084
Hạ tầng kỹ thuật0,7190,6540,5240,4070,2800,2110,1850,1580,1270,1010,0780,065

Định mức chi phí lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật

Đơn vị tính: Tỷ lệ %

TTLoại công trìnhChi phí xây dựng và chi phí thiết bị (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng)
≤ 137< 15
1Công trình dân dụng6,54,74,23,6
2Công trình công nghiệp6,74,84,33,8
3Công trình giao thông5,43,62,72,5
4Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn6,24,43,93,6
5Công trình hạ tầng kỹ thuật5,84,23,43,0

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục xây dựng nhà đất trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
2 23.256
0 Bình luận
Sắp xếp theo