Bảng lương cán bộ chuyên trách cấp xã năm 2017

Bảng lương cán bộ chuyên trách cấp xã năm 2017

Lương tối thiểu vùng và lương cơ sở năm 2017 đều chính thức được công bố. Theo đó, lương tối thiểu vùng tăng từ 180.000 - 250.000 đồng, lương cơ sở tăng lên 1.300.000 đồng. HoaTieu.vn xin giới thiệu tới các bạn bảng lương chi tiết dành cho cán bộ chuyên trách cấp xã năm 2017.

Mẫu công văn về thay đổi, bổ sung thang bảng lương

Hướng dẫn cách xây dựng thang bảng lương 2016

Mẫu đơn đăng ký thang bảng lương

Bảng lương cán bộ chuyên trách cấp xã năm 2017Ảnh chụp một phần bảng lương cán bộ chuyên trách cấp xã năm 2017

HoaTieu.vn xin gửi đến các bạn toàn văn bảng lương cán bộ chuyên trách cấp xã năm 2017, tải tại đây

Bảng lương này được lập dựa trên các văn bản sau đây:

Bảng lương này đề cập đến tiền lương của cán bộ chuyên trách cấp xã, gồm: Bí thư đảng ủy, Phó Bí thư đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân,Thường trực đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân,Trưởng các đoàn thể, Ủy viên Ủy ban nhân dân.

Ghi chú:

1. Các đoàn thể ở cấp xã bao gồm: Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh.

2. Những người tốt nghiệp từ trung cấp trở lên được bầu giữ chức danh cán bộ chuyên trách cấp xã nếu xếp lương theo đúng chức danh chuyên trách hiện đảm nhiệm mà thấp hơn so với mức lương bậc 1 của công chức có cùng trình độ đào tạo, thì vẫn thực hiện xếp lương theo chức danh chuyên trách hiện đảm nhiệm và được hưởng hệ số chênh lệch giữa hệ số lương bậc 1 của công chức có cùng trình độ đào tạo so với hệ số lương chức vụ. Khi được xếp lên bậc 2 của chức danh chuyên trách hiện đảm nhiệm (từ nhiệm kỳ thứ 2 trở lên) thì giảm tương ứng hệ số chênh lệch. Khi thôi giữ chức danh chuyên trách cấp xã nếu được tuyển dụng vào làm công chức trong cơ quan nhà nước và viên chức trong đơn vị sự nghiệp của Nhà nước thì thời gian giữ chức danh chuyên trách cấp xã được tính để xếp bậc lương chuyên môn theo chế độ nâng bậc lương thường xuyên.

3. Công chức cấp xã được bầu giữ chức danh chuyên trách cấp xã thì thực hiện theo quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 4 Nghị định 121/2003/NĐ-CP về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn.

4. Chế độ tiền lương đối với cán bộ Xã đội quy định tại Điều 22 Nghị định 184/2004/NĐ-CP được tính lại mức lương mới để hưởng kể từ ngày 01/01/2005 theo mức lương mới của cán bộ chuyên trách cấp xã quy định tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP (Riêng hệ số lương 1,46 của xã đội phó quy định tại Khoản 3 Điều 22 Nghị định 184 được chuyển xếp sang hệ số lương mới là 1,86).

Đánh giá bài viết
1 2.290
0 Bình luận
Sắp xếp theo