Trở thành Đoàn viên, bạn sẽ làm gì để cống hiến cho Đoàn?

Đoàn viên là thành viên nằm trong hàng ngũ Đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Là thành viên của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là một vinh dự lớn của mỗi người. Trở thành Đoàn viên, bạn sẽ làm gì để cống hiến cho Đoàn? Đây là câu hỏi nhiều người quan tâm, để giải đáp được mời các bạn tham khảo nội dung bài viết của Hoatieu.vn.

1. Người đoàn viên là gì?

Đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là thanh niên Việt Nam tiên tiến, phấn đấu vì lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, có tinh thần yêu nước, tự cường dân tộc; có lối sống lành mạnh, cần kiệm, trung thực; tích cực, gương mẫu trong học tập, lao động, hoạt động xã hội và bảo vệ Tổ quốc, gắn bó mật thiết với thanh niên; chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Đoàn. Đoàn viên thanh niên ưu tú của Đảng Cộng sản Hồ Chí Minh sẽ thể hiện qua quá trình học tập, rèn luyện, tinh thần yêu nước, tự cường dân tộc, có lối sống lành mạnh, cần kiệm, trung thực, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Đoàn.

2. Tại sao em mong muốn tham gia vào Đoàn?

Đoàn thanh niên là tổ chức dành cho thanh niên Việt Nam. Em nhận thấy độ tuổi của mình phù hợp để tham gia những hoạt động của Đoàn thanh niên. Bên cạnh đó em cũng thấy được những giá trị mà Đoàn mang lại cho mỗi Đoàn viên.

Những Đoàn viên thanh niên đều được được phấn đấu giáo dục đúng đắn khi vào Đoàn. Chúng em sẽ được tham gia nhiều hoạt động của thanh niên từ đó Đoàn viên sẽ học hỏi được nhiều kỹ năng, hành vi ứng xử trong cuộc sống. Hơn nữa Đoàn sẽ định hướng cho chúng em phát triển theo con đường đúng đắn để trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.

Khi vào Đoàn em được chăm lo đời sống, tinh thần, được chia sẻ với các thành viên để cùng giải toả những khó khăn, được nhận lời khuyên hữu ích. Những bạn khó khăn sẽ được sự giúp đỡ của Đoàn để yên tâm học tập hơn.

3. Trở thành Đoàn viên, bạn sẽ làm gì để cống hiến cho Đoàn?

Để trở thành đoàn viên em đã cần nỗ lực cố gắng ở mọi phương diện từ đạo đức, học tập, hoạt động,... Bởi thế sau khi trở thành Đoàn viên, em sẽ làm những điều sau để cống hiến cho Đoàn:

- Tích cực học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ về mọi mặt, có đủ khả năng cống hiến và trưởng thành.

- Tích cực trong lao động sản xuất để làm giàu chính đáng cho bản thân, gia đình và xã hội.

- Trung thành với Tổ quốc, sẵn sàng làm và làm tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Luôn luôn chú ý dìu dắt và giáo dục thiếu niên và nhi đồng, làm gương tốt về mọi mặt cho đàn em noi theo.

- Tích cực tham gia các hoạt động xã hội, trước hết là tích cực tham gia các hoạt động do Đoàn tổ chức, phấn đấu để trở thành người Thanh niên, Thiếu niên gương mẫu về mọi mặt và làm nòng cốt trong các phong trào đoàn thanh niên.

- Đồng thời mỗi đoàn viên không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện theo các nội dung của chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới với 5 tiêu chí rèn luyện và 10 tiêu chí hành động cụ thể sau:

5 tiêu chí rèn luyện bao gồm:

 • Giàu lòng yêu nước, yêu chế độ xã hội chủ nghĩa.
 • Đoàn kết, thân ái, vì cộng đồng.
 • Sống văn hóa, tuân thủ pháp luật.
 • Giàu tri thức, có sức khỏe, kỹ năng.
 • Tự tin, bản lĩnh trong hội nhập.
10 tiêu chí hành động bao gồm:
 • Sẵn sàng giới thiệu về lịch sử, truyền thống của quê hương, đất nước Việt Nam đối với bạn bè trong và ngoài nước.
 • Sẵn sàng đảm nhận những việc khó, việc mới.
 • Sẵn sàng giúp đỡ người già, trẻ em, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
 • Xung kích xây dựng nếp sống lành mạnh, văn minh, phòng chống tệ nạn xã hội.
 • Xung kích bảo vệ môi trường sinh thái.
 • Thường xuyên chấp hành pháp luật.
 • Thường xuyên học tập nâng cao hiểu biết trình độ chuyên môn.
 • Thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao.
 • Thường xuyên vận động thanh, thiếu nhi tham gia hoạt động Đoàn, Hội, Đội, giới thiệu được thanh niên vào Đoàn.

4. Nếu trở thành đoàn viên, em sẽ làm gì để góp phần phát triển phong trào đoàn tại trường

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là một tổ chức chính trị - xã hội do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đào tạo, sáng lập, tập hơn các bạn trẻ có tuổi đời từ 16 tuổi đến 30 tuổi, đủ điều kiện và có nguyện vọng gia nhập tổ chức Đoàn. Họ là đại diện cho thế hệ thanh niên Việt Nam tiên tiến, phấn đấu vì lý tưởng của Đảng cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, có tinh thần yêu nước, tự cường dân tộc; có lối sống lành mạnh, cần kiệm, trung thực; tích cực, gương mẫu trong học tập, lao động, hoạt động xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Chính vì vậy, khi gia nhập vào tổ chức Đoàn, chúng ta sẽ được tiếp xúc với môi trường tiên tiến, tìm thấy sự chỉ dẫn, bạn đồng hành để thực hiện khát vọng, lý tưởng của mình. Tổ chức Đoàn cũng là  môi trường giúp chúng ta rèn luyện năng lực, kiến thức, học nghề, tìm kiếm việc làm, góp sức xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh, gia đình hạnh phúc; phát huy truyền thống dân tộc, tiếp cận nền văn minh thời đại với những giá trị nhân văn cao quý.

Được đứng trong hàng ngũ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là mong ước, nguyện vọng của mọi học sinh Việt Nam, đây là niềm hãnh diện, tự hào của mỗi cá nhân. hi đã được kết nạp và đứng trong hàng ngũ của Đoàn, mỗi cá nhân phải luôn ý thức tự rèn luyện bản thân, phấn đấu vì lý tưởng cao đẹp của Đoàn, nỗ lực xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh. Với bản thân em, khi trở thành đoàn viên, để góp phần phát triển phong trào đoàn tại nhà trường, từ đó khơi dậy tinh thần xung kích, nhiệt huyết của thanh niên, gắn kết chia sẻ tình cảm, trách nhiệm trong đoàn viên khi tham gia tổ chức và các hoạt động phong trào, để nội dung sinh hoạt chi đoàn thiết thực, thực sự thu hút đoàn viên thanh niên, em nghĩ rằng bản thân phải có những hành động thiết thực như sau:

+ Đoàn viên là nhân vật trung tâm của tổ chức Đoàn. Mỗi cá nhân phát triển thì tổ chức mới lớn mạnh. Vì vậy, mỗi đoàn viên luôn xác định mục tiêu lý tưởng của mình là phấn đấu vì “Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội” và vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Tích cực học tập, lao động, rèn luyện, tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

+ Mỗi đoàn viên cần có ý thức trách nhiệm phát huy chức năng Đoàn là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, vì thanh niên; có đóng góp cụ thể góp phần đổi mới hoạt động của Đoàn trường.

+ Tích cực triển khai và tham gia thực hiện các nội dung của phong trào thanh niên xung kích do nhà trường và địa phương tổ chức như: thanh niên tình nguyện; cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các mô hình mô hình như “Sinh hoạt dưới cờ”, “Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong buổi sinh hoạt định kỳ”; hoạt động của “Ðội tuyên truyền măng non”, “Ðội sao đỏ”... => Thông qua các phong trào, hoạt động Đoàn, Đội, chúng ta có thêm điều kiện để học hỏi, trau dồi kiến thức thực tế, phát triển các kỹ năng tương tác xã hội và phát huy những tố chất, thế mạnh của mình, từ đó phục vụ việc học tập, tiếp thu kiến thức đạt hiệu quả cao hơn. Đồng thời biết sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và tự tin hơn trong giao tiếp, ứng xử.

+ Chủ động có sáng kiến đóng góp, giải pháp xây dựng chi đoàn mạnh; nâng cao chất lượng hoạt động của các chi đoàn theo chủ đề; đổi mới nội dung các phong trào thiết thực hơn, gắn với việc học tập và rèn luyện đạo đức.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
6 16.784
0 Bình luận
Sắp xếp theo