Nếu đứng vào hàng ngũ của đoàn anh chị sẽ làm gì để xứng đáng là người Đoàn viên?

Nếu đứng vào hàng ngũ của đoàn anh chị sẽ làm gì để xứng đáng là người Đoàn viên? Đây là câu hỏi nằm trong câu hỏi của bài thu hoạch cảm tình Đoàn mà bất kì đoàn viên nào cũng phải hoàn thành. Dưới đây là phần gợi ý câu trả lời để các em tham khảo, hoàn thiện tốt bài thu hoạch cảm tình Đoàn.

1. Khái quát về quá trình thành lập và phát triển của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Được sự chấp thuận của Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 26/3 đã chính thức trở thành ngày kỉ niệm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Trong suốt quá trình phát triển, để phù hợp với từng thời kỳ của cách mạng Việt Nam mà Đoàn đã nhiều lần đổi tên, cụ thể như sau:

– Từ năm 1931 đến năm 1926: Đoàn TNCS Việt Nam, Đoàn TNCS Đông Dương;

– Từ năm 1937 đến năm 1939: Đoàn thanh niên Dân chủ Đông Dương;

– Từ tháng 11/1939 đến năm 1941: Đoản lấy tên là Đoàn thanh niên phản đế Đông Dương;

– Từ tháng 5/1941 đến 1956: Đoàn thanh niên cứu quốc Việt Nam;

– Từ 15/10//1956 đến năm 1970: Đoàn Thanh niên lao động Hồ Chí Minh;

– Từ tháng 12/1976 đến nay: Đoàn giữ nguyên với tên gọi Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

2. Tại sao nên phấn đấu để trở thành người Đoàn viên?

Cần phấn đấu trở thành Đoàn viên của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vì:

- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là một tổ chức hoạt động tích cực, lành mạnh và phù hợp với độ tuổi của các thanh thiếu niên. Phần lớn những thành viên trong đoàn có cùng độ tuổi học sinh, sinh viên, đây là độ tuổi thanh thiếu niên, lực lượng trẻ của Việt Nam. Nên khi tham gia Đoàn sẽ định hướng tổ chức cho các em được hoạt động tích cực đúng với độ tuổi của mình.

- Khi tham gia vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh bạn sẽ được tiếp xúc với môi trường tiên tiến, trong đó bạn sẽ tìm thấy sự chỉ dẫn, tạo điều kiện giúp đỡ, có người bạn “đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” để bạn thực hiện ước mơ, hoài bão chính đáng của mình. Đó chính là môi trường giúp bạn rèn luyện năng lực, kiến thức, học nghề, tìm kiếm việc làm, góp sức xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh, gia đình hạnh phúc.

- Gia nhập vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sẽ giúp bạn được tiếp xúc với một môi trường văn hóa, năng động, có điều kiện giúp các bạn hòa nhập với lối sinh hoạt tươi trẻ, đúng với lứa tuổi phát triển của bản thân, được sáng tạo và tiếp thu những giá trị tinh thần phong phú, phát huy truyền thống dân tộc, tiếp cận nền văn minh thời đại với những giá trị nhân văn cao quý.

- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sẽ giúp bạn xây dựng được tinh thần đoàn kết, kỷ cương, bạn sẽ được sống trong một môi trường đoàn kết, thân ái, trong đó mỗi người được chia sẻ tâm tư, tình cảm, nguyện vọng, giúp nhau giải quyết vướng mắc, khó khăn trong cuộc sống hàng ngày. Các em là những thanh thiếu niên trẻ cần được giáo dục, thúc đẩy xây dựng tình thần nhân ái, đoàn kết để trở thành những người có đạo đức tốt. Nên khi vào Đoàn thì các em được tổ chức chăm lo, quan tâm và giúp đỡ để thúc đẩy tình yêu thương con người, những Đoàn viên khó khăn sẽ được các bạn giúp đỡ nhiệt tình qua đó giúp các em giảm bớt những khó khăn trong học tập và cuộc sống.

- Vào Đoàn bạn sẽ được tổ chức Đoàn, tổ chức Đảng hướng dẫn, giúp đỡ để phấn đấu trở thành đoàn viên ưu tú, đối tượng Đảng và được tiếp tục học tập, rèn luyện tu dưỡng, phấn đấu trở thành đảng viên của Đảng cộng sản Việt Nam; trở thành cán bộ Đoàn, Hội LHTN Việt Nam; thành cán bộ Đảng, chính quyền và các đoàn thể khác.

Lễ kết nạp đoàn viên mới
Lễ kết nạp đoàn viên mới

3. Nếu đứng vào hàng ngũ của đoàn em sẽ làm gì để xứng đáng là người Đoàn viên? (Mẫu tham khảo số 1)

Để phấn đấu trở thành đoàn viên Cộng sản Hồ Chí Minh thì em cần nỗ lực phấn đấu trở thành người công dân tốt, sống, làm việc theo hiến pháp và pháp luật; tích cực học tập lao động, tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là các hoạt động do các cơ sở Đoàn- Hội LHTN phát động.

Từ đó em cũng đã rèn luyện được tinh thần phấn đấu không ngừng nghỉ để cống hiến cho Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, vì thế nếu đứng vào hàng ngũ đoàn em sẽ làm những điều như sau:

 • Tiếp tục phấn đấu nỗ lực trở thành công dân tốt hơn, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật, luôn rèn luyện bản thân nâng cao trình độ, kiến thức ở mọi lĩnh vực, trưởng thành hơn.
 • Luôn luôn phấn đấu vì lý tưởng của XHCN, tích cực học tập, lao động, rèn luyện, tham gia các phong trào, chương trình hoạt động của xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 • Luôn luôn gương mẫu chấp hành và vận động thanh niên thực hiện đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Tham gia xây dựng Đảng và chính quyền. Chấp hành nghiêm chỉnh điều lệ và các nghị quyết của Đoàn.
 • Liên hệ mật thiết với thanh niên. Tích cực xây dựng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, giúp đỡ thanh niên và đội viên trở thành đoàn viên.

4. Nếu đứng vào hàng ngũ của đoàn em sẽ làm gì để xứng đáng là người Đoàn viên? (Mẫu tham khảo số 2)

Trong thời đại hiện nay, được đứng trong hàng ngũ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là mong ước, nguyện vọng của mọi học sinh Việt Nam, là niềm hãnh diện, tự hào của mỗi cá nhân. Nếu được kết nạp vào hàng ngũ của Đoàn, mỗi người Đoàn viên phải luôn cố gắng hành động để xứng đáng với điều này, cụ thể:

 • Đoàn viên phải phấn đấu trở thành người công dân tốt, sống, làm việc theo hiến pháp và pháp luật, phấn đấu vì lý tưởng của XHCN; tích cực học tập lao động, đạt được nhiều thành tích tốt, luôn rèn luyện để nâng cao trình độ nhận thức trong mọi lĩnh vực, mọi mặt của đời sống, có đủ khả năng, tinh thần để cống hiến và trưởng thành.
 • Tích cực tham gia vào các hoạt động vì cộng đồng, các hoạt động tình nguyện mà Đoàn TNCS tổ chức, phấn đấu trở thành người Đoàn viên gương mẫu về mọi mặt và trở thành nòng cốt then chốt trong các phong trào của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
 • Luôn luôn gương mẫu chấp hành và vận động thanh niên thực hiện đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, luôn là tấm gương sáng cho những em nhỏ, trở thành người dẫn đường, hướng dẫn, giáo dục cho thiếu niên và nhi đồng trong cả học tập và rèn luyện ý thức, kỷ luật.

5. Là đoàn viên thanh niên cần phải làm gì?

Khi trở thành đoàn viên thì sẽ có đầy đủ quyền và nhiệm vụ theo điều lệ, là đoàn viên thanh niên cần là:

– Đối với quyền của đoàn viên:

 • Yêu cầu tổ chức Đoàn để bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân, được tạo điều kiện và giúp đỡ phấn đấu trưởng thành
 • Được quyền ứng cử, bầu cử và đề cử trong cơ quan lãnh đạo các cấp Đoàn
 • Được thảo luận, phê bình, chất vấn, biểu quyết, đề nghị , bảo lưu các ý kiến của bản thân về công việc đoàn

– Đối với nhiệm vụ:

 • Luôn phấn đấu, chấp hành nghiêm chỉnh Điều lệ Đoàn, nghị quyết đoàn cùng nhau xây dựng tổ chức Đoàn.
 • Chấp hành, vận động thanh niên thực hiện đường lối và chủ trương của Đảng và nhà nước
 • Có liên hệ với thanh niên mật thiết. Từ đó tích cực xây dựng phát triển Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam, đội thanh niên thành phố Hồ Chí Minh, Hội sinh viên Việt Nam, xây dựng Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thêm vững mạnh phát triển.

Trên đây Hoatieu.vn đã giới thiệu về những điều cần làm để xứng đáng là một người Đoàn viên trong thời đại hiện nay. Tài liệu này sẽ giúp ích cho các em tiết kiệm thời gian hoàn thiện bài thu hoạch cảm tình Đoàn, qua đó hiểu thêm về những vấn đề cơ bản về Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Các em có thể tham khảo thêm bài viết Nhiệm vụ của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trong chuyên mục Tài liệu để biết thêm về chức năng, nhiệm vụ, vai trò của đoàn.

Đánh giá bài viết
2 21.235
0 Bình luận
Sắp xếp theo