Thường xuyên chứng kiến cảnh phụ huynh đến đón con nơi cổng trường không đội mũ bảo hiểm

Thường xuyên chứng kiến cảnh phụ huynh đến đón con nơi cổng trường không đội mũ bảo hiểm hoặc chở quá số người quy định cũng như dừng, đỗ sai quy định, với vai trò là một giáo viên chủ nhiệm, bạn có đề xuất gì để hạn chế tình trạng trên?

HoaTieu.vn xin giới thiệu đến thầy cô gợi ý đáp án An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ 2022-2023 dành cho giáo viên khối tiểu học.

Nội dung dưới đây do Hoa Tiêu tự sản xuất. Thầy cô chỉ nên lấy làm đáp án tham khảo.

Câu hỏi: Thường xuyên chứng kiến cảnh phụ huynh đến đón con nơi cổng trường không đội mũ bảo hiểm hoặc chở quá số người quy định cũng như dừng, đỗ sai quy định, với vai trò là một giáo viên chủ nhiệm, bạn có đề xuất gì để hạn chế tình trạng trên?

  • A. Tham mưu với Ban giám hiệu nhà trường, đề xuất các cơ quan chức năng thành lập mô hình “Cổng trường An toàn giao thông (ATGT)”, trong đó có nội dung kí cam kết giữa học sinh, gia đình, nhà trường và cơ quan chức năng trong việc bảo đảm ATGT nơi trường học;
  • B. Nhắc nhở trực tiếp phụ huynh học sinh, đề nghị họ phải chấp hành Luật Giao thông đường bộ để các con noi theo, yêu cầu cam kết không vi phạm;
  • C. Tham mưu với Ban giám hiệu nhà trường, đề xuất các cơ quan chức năng xây dựng các tiêu chí để thành lập mô hình “Cổng trường ATGT” và nhắc nhở trực tiếp phụ huynh học sinh, đề nghị họ phải chấp hành Luật Giao thông đường bộ để các con noi theo;
  • D. Tham mưu với Ban giám hiệu nhà trường, đề xuất các cơ quan chức năng thành lập mô hình “Cổng trường ATGT”, trong đó có nội dung kí cam kết giữa học sinh, gia đình, nhà trường và cơ quan chức năng trong việc bảo đảm ATGT nơi trường học; nhắc nhở phụ huynh gương mẫu chấp hành và thực hiện đúng cam kết đã kí với nhà trường trong việc chấp hành quy định của pháp luật về trật tự ATGT.

Đáp án: Chọn D là đáp án đúng.

Để hạn chế tình trạng phụ huynh đến đón con nơi cổng trường không đội mũ bảo hiểm hoặc chở quá số người quy định cũng như dừng, đỗ sai quy định, với vai trò là một giáo viên chủ nhiệm thầy cô có thể trực tiếp tham mưu với Ban giám hiệu nhà trường, đề xuất các cơ quan chức năng thành lập mô hình “Cổng trường ATGT”, trong đó có nội dung kí cam kết giữa học sinh, gia đình, nhà trường và cơ quan chức năng trong việc bảo đảm ATGT nơi trường học; nhắc nhở phụ huynh gương mẫu chấp hành và thực hiện đúng cam kết đã kí với nhà trường trong việc chấp hành quy định của pháp luật về trật tự ATGT.

Ngoài việc đề xuất với nhà trường và các cơ quan chức năng thành lập mô hình “Cổng trường ATGT”, thì với vai trò là cầu nối trực tiếp giữa nhà trường và gia đình - phụ huynh học sinh, thầy cô có thể và cũng có trách nhiệm trực tiếp nhắc nhở phụ huynh gương mẫu chấp hành và thực hiện đúng cam kết đã kí với nhà trường trong việc chấp hành quy định của pháp luật về trật tự ATGT.

Bởi theo quy định nhiệm vụ của giáo viên theo Điều lệ trường tiểu học hiện hành do BGDĐT quy định thì ngoài công tác giảng dạy giáo viên còn có trách nhiệm:

- Phối hợp với gia đình học sinh và các tổ chức xã hội liên quan để tổ chức hoạt động giáo dục.

Và tổ chức thực hiện giáo dục ATGT, nâng cao ý thức văn hóa giao thông cũng là một hoạt động như thế.

Mời các bạn tham khảo các tài liệu có liên quan trong mục Tài liệu của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
10 3.897
0 Bình luận
Sắp xếp theo