Phiếu đánh giá sách giáo khoa Khoa học tự nhiên 8 bộ Cánh Diều

Phiếu giáo viên đánh giá SGK mới lớp 8 môn Khoa học tự nhiên bộ Cánh Diều

Phiếu đánh giá sách giáo khoa Khoa học tự nhiên 8 bộ Cánh Diều được Hoatieu chia sẻ trong bài viết này sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các thầy cô giáo trong công tác lựa chọn, đánh giá sách giáo khoa mới lớp 8 cho năm học 2023-2024. Sau đây là nội dung chi tiết phiếu giáo viên đánh giá SGK mới lớp 8 môn Khoa học tự nhiên bộ Cánh Diều file word, mời các thầy cô cùng tham khảo.

Phiếu đánh giá SGK KHTN 8 Cánh Diều

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO .......

TRƯỜNG THCS ........

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU ĐÁNH GIÁ SÁCH GIÁO KHOA

Môn: KHTN; Lớp: 8; Bộ sách: Cánh Diều

Chủ biên: Mai sĩ Tuấn (Tổng chủ biên)

Nhà xuất bản: Đại học sư phạm

Họ và tên: ...............; Đơn vị công tác: Trường THCS ...........................................

Email:......................Số điện thoại:...........................................................................

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ

THANG ĐIỂM

ĐIỂM ĐÁNH GIÁ

MINH CHỨNG CHI TIẾT

1. Tiêu chí chung lựa chon SGK trong cơ sở giáo dục phổ thông

85

77

Tiêu chí 1: Phù hợp năng lực của học sinh

30

28

a) Nội dung sách giáo khoa đảm bảo tính khoa học, hiện đại, thiết thực, đúng trọng tâm kiến thức, dễ sử dụng hướng đến phát triển năng lực, phẩm chất cho học sinh.

10

9.5

Nội dung đảm bảo tính khoa học, chỉ rõ các hoạt động học được tập, giúp HS xác định được mục tiêu học tập đáp ứng được các yêu cầu cần đạt về phẩm chất năng lực theo chương trình GDPT mới.

b) Cấu trúc sách giáo khoa tạo cơ hội tự học, phát triển khả năng tư duy độc lập, sáng tạo của học sinh.

10

9.5

Chú trọng phát triển phẩm chất, năng lực, khả năng nhận thức của HS, kích thích khả năng tư duy và tích cực học tập của HS

c) Sách giáo khoa được trình bày đảm bảo tính thẩm mĩ; tạo được sự hứng thú cho học sinh và phù hợp với đặc trưng môn học.

10

9

Trình bày hài hòa, có tính thẩm mĩ, gây hứng
thú cho HS. Sử dụng được nhiều lần

Tiêu chí 2: Tạo điều kiện cho giáo viên đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và kiểm tra đánh giá

20

19

a) Các bài học/chủ đề trong sách giáo khoa được thiết kế mở, tạo điều kiện cho giáo viên linh hoạt lựa chọn phương pháp, hình thức tổ chức dạy học phù hợp.

7

6.5

Các bài học được thiết kế trình bày đa dạng

b) Sách giáo khoa có các chủ đề, nội dung kiến thức phong phú, đảm bảo mục tiêu dạy học tích hợp giúp giáo viên dạy học gắn với thực tiễn.

7

6.5

Thể hiện đầy đủ các yêu cầu cần đạt, giúp GV đánh giá được mức độ thực hiện của HS

c) Nội dung sách giáo khoa tạo điều kiện để nhà trường, tổ/nhóm chuyên môn, viên xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh phù hợp với kế hoạch giáo dục của nhà trường theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất người học.

6

6

Tạo điều kiện để nhà trường, tổ CM xây dựng KH kiểm tra, đánh giá HS

1. Tiêu chí 3: Phù hợp với đặc thù của địa phương

20

17

a) Nội dung sách giáo khoa đảm bảo tính kế thừa, phù hợp với truyền thống văn hóa, lịch sử, địa lý của Ninh Bình, với đối tượng học sinh theo từng huyện, thành phố; với điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị tại cơ sở giáo dục.

10

9

Ngôn ngữ và cách thức thể hiện phù hợp với truyền thống, văn hóa của địa phương

b) Sách giáo khoa có giá bán hợp lí, phù hợp với điều kiện kinh tế của Ninh Bình.

5

4

Tạo cơ hội dể GV bổ xung các ND và HĐ gắn với thực tế địa phương

c) Sách giáo khoa có giá bán hợp lí, phù hợp với điều kiện kinh tế của Ninh Bình.

5

4

Có thể linh hoạt điều chỉnh để phù hợp với khả năng học tập của HS

Tiêu chí 4: Các yếu tố đi kèm với sách giáo khoa

15

13

a) Có nguồn tài nguyên số, học liệu, sách điện tử, thiết bị dạy học đi kèm sách giáo khoa phù hợp, đảm bảo chất lượng.

5

4.5

Các nội dung phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị nhà trường

b) Có kế hoạch tập huấn, hỗ trợ đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý sử dụng sách giáo khoa.

5

4

SGK có tính mở, tạo điều kiện để xây dựng KHGD phù hợp

c) Kênh phân phối, phát hành sách giáo khoa đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời nhu cầu sách giáo khoa trên địa bàn tỉnh.

5

4.5

Hoạt động luyện tập, vận dụng giúp HS phát triển các năng lực cơ bản

2. Tiêu chí cụ thể lựa chọn sách giáo khoa đối với từng cấp học

15

13

Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trung học cơ sở

a) Sách giáo khoa có tích hợp nội dung giáo dục hướng nghiệp.

5

4

Sách giáo khoa có tích hợp nội dung giáo dục hướng nghiệp.

b) Có nội dung chú trọng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh, rèn luyện phát triển thêm các kỹ năng sống cần thiết cho học sinh trung học cơ sở: kỹ năng xác lập mục tiêu, kỹ năng điều chỉnh quản lí cảm xúc, kỹ năng đối diện ứng phó với khó khăn, kỹ năng tìm kiếm, ứng dụng và xử lí thông tin, kỹ năng đánh giá, nhận xét.

10

9

Có nội dung chú trọng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh, rèn luyện phát triển thêm các kỹ năng sống cần thiết cho học sinh trung học cơ sở: kỹ năng xác lập mục tiêu, kỹ năng điều chỉnh quản lí cảm xúc, kỹ năng đối diện ứng phó với khó khăn, kỹ năng tìm kiếm, ứng dụng và xử lí thông tin, kỹ năng đánh giá, nhận xét.

Tổng

100

90

....., ngày 17 tháng .... năm 2023

Người đánh giá

Mời các bạn tham khảo các bài viết khác trong chuyên mục Dành cho giáo viên của Hoatieu.

Đánh giá bài viết
1 84
0 Bình luận
Sắp xếp theo