Kế hoạch bài dạy minh họa mô đun 3 Tiểu học - Tất cả các môn

Kế hoạch bài dạy minh họa mô đun 3 Tiểu học - Tất cả các môn: Toán, Tiếng Việt, Tự nhiên xã hội, Đạo đức, Hoạt động trải nghiệm, Âm nhạc...........là mẫu giáo án bài theo chương trình mới để các thầy cô tham khảo phục vụ cho học tập, nghiên cứu module 3. Sau đây là nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo.

Lưu ý: Các thầy cô theo dõi bài viết, Kế hoạch bài dạy minh họa các môn còn lại Hoatieu.vn sẽ cập nhập liên tục nhé.

1. Kế hoạch bài dạy minh họa mô đun 3 Tiểu học

Mời các thầy cô click vào môn mình cần để xem nội dung.

Kế hoạch bài dạy minh họa môn Lịch sử - Địa lý mô đun 3 Tiểu học

Kế hoạch bài dạy minh họa môn Âm nhạc mô đun 3

Kế hoạch bài dạy minh họa môn Đạo đức mô đun 3

Kế hoạch bài dạy minh họa môn Tiếng Việt mô đun 3 Tiểu học

Kế hoạch bài dạy minh họa môn Toán mô đun 3 Tiểu học

Kế hoạch bài dạy minh họa môn Tự nhiên xã hội mô đun 3 Tiểu học

Kế hoạch bài dạy môn Giáo dục thể chất mô đun 3 Tiểu học

Kế hoạch bài dạy môn Hoạt động trải nghiệm mô đun 3 Tiểu học

Kế hoạch bài dạy minh họa môn Khoa học mô đun 3

2. Gợi ý mô đun 3 Tiểu học đầy đủ các môn

Gợi ý học tập môn Giáo dục thể chất mô đun 3 Tiểu học

Gợi ý học tập môn Tin học mô đun 3 Tiểu học

Gợi ý học tập môn Đạo đức mô đun 3 Tiểu học

Gợi ý học tập môn Tiếng Việt mô đun 3 Tiểu học

Gợi ý học tập môn Hoạt động trải nghiệm mô đun 3 Tiểu học

Gợi ý học tập môn Tự nhiên xã hội mô đun 3

Gợi ý học tập mô đun 3.0

3. Giới thiệu mô đun 3

-đun Kiểm tra, đánh giá học sinh tiểu học theo hướng phát triển phẩm chất,  năng lực được xây dựng dựa trên thông tin đã học trong Mô-đun 1 - Hướng dẫn Thực  hiện CTGDPT và Mô-đun 2 - Sử dụng Phương pháp dạy học và giáo dục phát triển  phẩm chất và năng lực học sinh tiểu học. Thông tin trong mô-đun này được mở rộng từ  -đun 3.1 đến 3.12 để cung cấp thông tin đặc thù môn học về cách xây dựng và thực  hiện các phương pháp và kỹ thuật đánh giá năng lực, phẩm chất trong mỗi môn học ở cấp tiểu học.

Các mục tiêu cụ thể bao gồm:

Sau khi hoàn thành mô-đun, các giáo viên và lãnh đạo nhà trường sẽ có thể:

  • Hiểu được lý thuyết, nguyên tắc về kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục phẩm  chất, năng lực học sinh.
  • Phân tích được các tiêu chí chất lượng của các năng lực chung và năng lực đặc thù của các môn học làm cơ sở cho xác định phương pháp, hình thức, công cụ đánh giá
  • Xây dựng chuẩn đánh giá cho các yêu cầu cần đạt (chuẩn đầu ra) chương trình môn học/ hoạt động giáo dục.
  • Thiết kế các phương pháp, hình thức, công cụ kiểm tra, đánh giá phù hợp với môn học/hoạt động giáo dục và với yêu cầu cần đạt từng chủ đề nội dung bài học và đối tượng học sinh.
  • Xây dựng được các tiêu chí, chỉ báo, minh chứng và vận dụng các tiêu chí đó để thiết kế công cụ đánh giá và hướng dẫn chấm.
  •  Lập kế hoạch và ma trận tổng thể quan hệ giữa các chủ đề nội dung - yêu cầu  cần đạt – chuẩn đánh giá năng lực, phẩm chất - các chỉ báo đánh giá năng lực, phẩm chất - phương pháp dạy học đánh giá.
  • Thu nhận, xử lí, sử dụng thông tin phản hồi từ kết quả kiểm tra, đánh giá của học  sinh để điều chỉnh hoạt động dạy học nhằm cải thiện chất lượng đáp ứng mục  tiêu và yêu cầu cần đạt.
  • Lập và sử dụng, quản lí hồ sơ minh chứng phục vụ cho đánh giá kết quả giáo dục học sinh

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

Đánh giá bài viết
16 100.677
0 Bình luận
Sắp xếp theo