Kế hoạch bài dạy môn Giáo dục thể chất mô đun 3 Tiểu học

Kế hoạch bài dạy môn Giáo dục thể chất mô đun 3 Tiểu học là mẫu giáo án bài theo chương trình mới để các thầy cô tham khảo phục vụ cho học tập, nghiên cứu module 3. Sau đây là nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo.

Bài tập cuối khóa môn Giáo dục thể chất mô đun 3 Tiểu học

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

Thư viện pháp luật Biểu mẫu Tài liệu miễn phí
Trang chủ: https://hoatieu.vn/ | Hotline: 024 2242 6188
KẾ HOẠCH BÀI DẠY MINH HỌA MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT
Cấp tiểu học - lớp 1
Người soạn thực hiện: ………….
CHỦ ĐỀ 2: BÀI TẬP THỂ DỤC
Bài 5: ĐỘNG TÁC VƯƠN THỞ.
(1 tiết)
I. Mục tiêu bài học
1.Về phẩm chất: Bài học góp phần bồi dưỡng cho học sinh các phẩm chất cụ thể:
- Trung thực: HS tự giác tham gia đầy đủ các hoạt động học tập hoàn thiện nhiệm vụ vận động.
- Chăm chỉ: HS chủ động hoàn thành lượng vận động của bài tập, tích cực tham gia trò chơi vận động.
2. Về năng lực:
2.1. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ tự học: HS biết xem tranh ảnh trong sách giáo khoa phục vụ ND bài học quan sát động tác làm mẫu
của giáo viên để tập luyện. Thực hiện được động tác vươn thở.
- Năng lực giao tiếp hợp tác: Biết phân công, hợp tác với bạn trong nhóm để thực hiện các động tác trò chơi.
- Năng lực giải quyết vấn đề sáng tạo: HS thực hiện được các nhiệm vụ học tập, bài tập trò chơi vận động theo yêu
cầu của giáo viên
2.2. Năng lực đặc thù:
- Năng lực chăm sóc sức khỏe: HS biết vệ sinh sân tập, phòng tập vệ sinh tập luyện.
- Năng lực vận động bản: Biết nhịp, cách thực hiện các động tác vươn thở đúng đúng nhịp đúng phương hướng.
- Năng lực hoạt động TDTT: học sinh tham gia trò chơi
II. Địa điểm phương tiện
- Địa điểm: Sân trường
- Phương tiện:
+ Giáo viên chuẩn bị: Tranh ảnh, trang phục thể thao, còi phục vụ t chơi.
+ Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao.
III. Phương pháp hình thức tổ chức dạy học
- Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trò chơi
- Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt( tập thể), tập theo nhóm, tập luyện theo cặp đôi.
IV. Phương pháp công cụ đánh giá.
+ Phương pháp quan sát.
+ Phương pháp vấn đáp gợi mở.
+ Phương pháp vấn đáp củng cố.
+ Sử dụng công cụ: Bảng kiểm kết hợp tự đánh giá
+ Sử dụng công cụ: Câu hỏi dạy học.
+ Sử dụng công cụ: bảng kiểm kết hợp tự đánh giá, bài tập kiểm tra.
+ Sử dụng công cụ: Câu hỏi.
* Qua chương trình tập huấn giáo viên - bồi dưỡng đại trà module 3 dựa trên kế hoạch bài học tôi đã
xây dựng đun 2, tôi sẽ phân tích các hình thức, phương pháp công cụ kiểm tra, đánh giá được sử dụng
trong kế hoạch bài học dưới đây như sau:
IV. Tiến trình dạy học
Thư viện pháp luật Biểu mẫu Tài liệu miễn phí
Trang chủ: https://hoatieu.vn/ | Hotline: 024 2242 6188
Nội dung
LVĐ
Phương pháp, tổ chức yêu cầu
Hoạt động GV
Hoạt động HS
Phương pháp
công cụ đánh giá
I. Hoạt động mở
đầu:
1. Nhận lớp
2. Khởi động
- Trò chơi đứng
ngồi theo lệnh”
II. Hình thành
kiến thức:
* Động tác vươn
thở
Nhịp 5,6,7,8 thực
hiện như nhịp
1,2,3,4 nhưng
bước chân phải
sang ngang
III. Hoạt động
luyện tập
5 7’
5-6’
- Phổ biến nội dung
yêu cầu tiết học.
- GV nhận lớp, thăm
hỏi sức khỏe học
sinh.
- Phổ biến nội dung,
yêu cầu giờ học.
- GV nêu n trò
chơi, hướng dẫn
cách chơi luật
chơi.
- Cho học sinh chơi,
đánh giá trò chơi.
- GV treo tranh minh
họa.
- Cho HS quan sát
tranh.
- Cho biết động tác
vươn thở mấy
nhịp?
- khẩu lệnh
thực hiện động tác
mẫu
- GV yêu cầu HS
quan sát ghi nhớ.
- Gọi 1 HS thực hiện
lại động tác.
- GV làm mẫu động
tác kết hợp phân tích
thuật động tác.
- Đội hình nhận lớp
- Cán sự tập trung
lớp, điểm số, báo
cáo số, tình hình
lớp cho GV.
- Đội hình HS quan
sát tranh
- 1HS thực hiện, lớp
quan sát nhận xét
- H S quan sát, lắng
nghe
- Quan sát GV làm
mẫu
Sử dụng phương
pháp: Phương pháp
quan sát.
Sử dụng công cụ:
Bảng kiểm kết hợp
tự đánh giá
- Sử dụng phương
pháp quan sát.
Phương pháp vấn
đáp gợi mở.
- Sử dụng công cụ:
Câu hỏi dạy học.
Thư viện pháp luật Biểu mẫu Tài liệu miễn phí
Trang chủ: https://hoatieu.vn/ | Hotline: 024 2242 6188
- Tập đồng loạt
-Tập theo tổ
nhóm
-Tập theo cặp đôi
IV. Hoạt động
vận dụng:
Trò chơi “Kết
bạn”.
V. Hoạt đông kết
thúc:
1. Hồi tĩnh.
2. Nhận xét, đánh
giá chung của
buổi học.
3. Hướng dẫn HS
tự ôn nhà
4. Xuống lớp
10-12’
2 lần
1 x 8N
2 lần
1 x 8N
2 lần
3- 5’
4-5
- GV HS tập
theo
- GV quan sát, sửa
sai cho HS.
- Cho HS luyện tập
theo tổ.
- GV cho học sinh
tập luyện cặp đôi
- GV nêu tên trò
chơi, hướng dẫn
cách chơi, luật chơi.
- Cho HS chơi thử
chơi chính thức.
- Nhận xét tuyên
dương và sử phạt
người phạm luật
- Cho HS thực hiện
động tác thả lỏng
- Nhận xét kết quả, ý
thức, thái độ học của
hs.
- Tự tập luyện
hoàn thiện động c
vươn thở. Xem trước
động tác tay trong
SGK
- Đội hình tập luyện
đồng loạt.
ĐH tập luyện theo tổ
GV
ĐH tập luyện theo
cặp đôi
- Đội hình trò chơi.
- HS lắng nghe, hình
thành cách chơi.
- HS chơi trò chơi
- ĐH kết thúc
- HS thực hiện th
lỏng
- HS lắng nghe ghi
nhớ thực hiện.
- Sử dụng phương
pháp quan sát qua
quá trình tập luyện;
quan sát mức độ
hoàn thành động tác.
Phương pháp vấn
đáp củng cố.
- Sử dụng công cụ:
bảng kiểm kết hợp
tự đánh giá, bài tập
kiểm tra.
- Sử dụng phương
pháp quan sát qua
quá trình thực hiện.
Phương pháp vấn
đáp
- Sử dụng công cụ:
Câu hỏi.
- Sử dụng phương
pháp vấn đáp
- Sử dụng công cụ:
Câu hỏi.
Đánh giá bài viết
3 18.160

Bài liên quan

0 Bình luận
Sắp xếp theo