Đáp án Tìm hiểu Bộ luật Lao động năm 2019 và xử lý vi phạm trong phòng, chống dịch Covid-19 tuần 3

Đáp án thi Tìm hiểu Bộ luật Lao động năm 2019 Vĩnh Phúc

Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Bộ luật Lao động năm 2019 và một số quy định pháp luật về xử lý vi phạm trong phòng, chống dịch Covid-19 được tỉnh Vĩnh Phúc phát động dành cho cán bộ, đoàn viên công đoàn, CNVC đang công tác sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Sau đây là đáp án Tìm hiểu Bộ luật Lao động năm 2019 và xử lý vi phạm trong phòng, chống dịch Covid-19, mời các bạn cùng tham khảo.

Cuộc thi sẽ được chia làm 4 đợt bắt đầu từ 4/10/2021 đến 31/10/2021.

Để dự thi các bạn truy cập  https://congdoanvietnam.org/cuoc-thi/tim-hieu-bo-luat-lao-dong-nam-2019-va-covid-19-14995.

Hoatieu sẽ cập nhật chi tiết đáp án thi Tìm hiểu Bộ luật Lao động năm 2019 Vĩnh Phúc sớm nhất ngay sau khi cuộc thi chính thức bắt đầu.

Đáp án thi trực tuyến Tìm hiểu Bộ luật Lao động năm 2019 và xử lý vi phạm trong phòng, chống dịch Covid-19 - tuần 3

Câu 01. Không áp dụng thử việc đối với người lao động giao kết hợp đồng lao động có thời hạn dưới bao nhiêu tháng?

A. Không áp dụng thử việc đối với người lao động giao kết hợp đồng lao động có thời hạn dưới 01 thángĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

B. Không áp dụng thử việc đối với người lao động giao kết hợp đồng lao động có thời hạn dưới 02 tháng.

C. Không áp dụng thử việc đối với người lao động giao kết hợp đồng lao động có thời hạn dưới 03 tháng.

Câu 02. Cơ quan nào sau đây có thẩm quyền tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu?

A. Ủy ban nhân dân

B. Hội đồng trọng tài lao động

C. Tòa án nhân dânĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Câu 03. Người có hành vi lợi dụng dịch bệnh Covid-19 đưa ra thông tin không đúng sự thật về công dụng của thuốc, vật tư y tế về phòng, chống dịch bệnh nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác có thể bị xử lý về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với mức phạt tù cao nhất nào dưới đây?

A. Đến 15 nămĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

B. Đến 20 năm

C. Tù chung thân

Câu 04. Trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ và đảm bảo bình đẳng giới được quy định như thế nào?

A. Bảo đảm quyền ưu tiên trong công việc đối với lao động nữ trong công việc

B. Bảo đảm thực hiện bình đẳng giới và các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong tuyển dụng, bố trí, sắp xếp việc làm, đào tạo, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, tiền lương và các chế độ khác.

C. Bảo đảm có khu vệ sinh hiện đại dành cho lao động nữ tại nơi làm việc.Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Câu 05. Trong giải quyết tranh chấp lao động, các bên có nghĩa vụ nào sau đây?

A. Chấp hành đúng quy định về thời gian

B. Chấp hành các thỏa thuận đã đạt được khi thấy đảm bảo quyền và lợi ích của mình

C. Cung cấp đầy đủ, kịp thời tài liệu, chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu của mìnhĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Câu 06. Việc xử lý kỷ luật lao động được quy định như thế nào?

A. Người sử dụng lao động có toàn quyền xử lý khi phát hiện người lao động vi phạm kỷ luật lao động

B. Người lao động có thể vắng mặt và ủy quyền cho người đại diện của mình tham gia

C. Phải có sự tham gia của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở mà người lao động đang bị xử lý kỷ luật là thành viênĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Câu 07. Người có hành vi đưa trái phép thông tin cá nhân, bí mật đời tư xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của nhân viên y tế, người tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19, người mắc bệnh, người nghi ngờ mắc bệnh Covid-19 có thể bị xử lý về tội làm nhục người khác theo quy định có mức phạt tù cao nhất nào dưới đây?

A. Đến 03 nămĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

B. Đến 05 năm

C. Đến 07 năm

Câu 08. Trường hợp nào dưới đây không được tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động?

A. Người lao động thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ;

B. Người lao động bị tạm giữ, tạm giam theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự

C. Phụ nữ đang nuôi con nhỏĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Câu 09. Lao động chưa thành niên được quy định như thế nào?

A. Lao động chưa thành niên là người lao động chưa đủ 16 tuổi.

B. Lao động chưa thành niên là người lao động chưa đủ 18 tuổi.Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

C. Lao động chưa thành niên là người lao động chưa đủ 20 tuổi.

Câu 10. Các hành vi bị nghiêm cấm khi xử lý kỷ luật lao động?

A. Xâm phạm sức khỏe, danh dự, tính mạng, uy tín, nhân phẩm của người lao độngĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

B. Xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động có hành vi vi phạm được quy định trong nội quy lao động

C. Xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động được thỏa thuận trong hợp đồng lao động đã giao kết hoặc pháp luật về lao động có quy định.

Câu 11. Người có hành vi không thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền về y tế khi phát hiện môi trường có tác nhân gây bệnh COVID-19 thì bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền nào dưới đây?

A. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng

B. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng

C. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồngĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Câu 12. Người có hành vi che dấu tình trạng bệnh của mình hoặc của người khác khi mắc bệnh COVID-19 thì bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền nào dưới đây?

A. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng

B. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng

C. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồngĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Câu 13 Hành vi bị nghiêm cấm trước, trong và sau khi đình công?

A. Tạo điều kiện để người lao động đình công theo đúng quy định của pháp luật

B. Tiếp tục hợp đồng lao động đối với người lao động tham gia đình công

C. Lợi dụng đình công để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Câu 14. Nguyên tắc trả lương được quy định như thế nào?

A. Căn cứ vào khả năng tài chính của công ty người sử dụng lao động trả lương vào thời điểm thích hợp cho người lao động.

B. Người sử dụng có thể trả lương theo hình thức một nửa là tiền, một nửa là sản phẩm của công ty

C. Người sử dụng lao động phải trả lương trực tiếp, đầy đủ, đúng hạn cho người lao động. Trường hợp người lao động không thể nhận lương trực tiếp thì người sử dụng lao động có thể trả lương cho người được người lao động ủy quyền hợp pháp.Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Câu 15. Việc sử dụng lao động là người khuyết tật được quy định như thế nào?

A. Người sử dụng lao động phải bảo đảm về thời giờ làm việc phù hợp với người lao động là người khuyết tật.

B. Người sử dụng lao động phải bảo đảm về tiền lương phù hợp với người lao động là người khuyết tật.

C. Người sử dụng lao động phải bảo đảm về điều kiện lao động, công cụ lao động, an toàn, vệ sinh lao động và tổ chức khám sức khỏe định kỳ phù hợp với người lao động là người khuyết tật.Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Câu 16. Nghĩa vụ của lao động là người giúp việc gia đình được quy định như thế nào?

A. Trung thực, hoàn thành tốt các công việc nhà được giao

B. Phải bồi thường theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật nếu làm hỏng, mất tài sản của người sử dụng lao độngĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

C. Giữ bí mật về các thông tin của gia đình người sử dụng lao động

Câu 17. Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không cần báo trước trong trường hợp nào?

A. Không được bố trí đúng công việc theo mong muốn

B. Bị quấy rối tình dục tại nơi làm việcĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

C. Không được trả đúng mức lương như mong muốn

Câu 18. Người sử dụng lao động có quyền gì?

A. Tuyển dụng, bố trí, quản lý, điều hành, giám sát lao động; khen thưởng và xử lý vi phạm kỷ luật lao độngĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

B. Đóng cửa nơi làm việc.

C. Sa thải người lao động bất cứ khi nào

Câu 19. Cấm sử dụng người lao động từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi làm công việc nào?

A. Sản xuất, sử dụng hoặc vận chuyển các máy móc, trang thiết bị công nghệ cao

B. Mang, vác, nâng các vật nặng bằng thể trạng của người chưa thành niên;Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

C. Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị, máy móc

Câu 20. Hành vi từ chối hoặc trốn tránh việc áp dụng quyết định cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với người mắc bệnh Covid-19 thì bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền nào dưới đây?

A. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng

B. Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồngĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

C. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng

Đáp án thi trực tuyến Tìm hiểu Bộ luật Lao động năm 2019 và xử lý vi phạm trong phòng, chống dịch Covid-19 - tuần 1

Câu 1

Người lao động có các quyền nào dưới đây?

A. Từ chối làm việc nếu có nguy cơ rõ ràng đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe trong quá trình thực hiện công việc.

B. Làm việc; tự do lựa chọn việc làm, nơi làm việc, nghề nghiệp, học nghề, nâng cao trình độ nghề nghiệp; không bị phân biệt đối xử, cưỡng bức lao động, quấy rối tình dục tại nơi làm việc.

C. Tất cả các đáp án trênĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Câu 02

Thời gian thử việc đối với công việc có chức danh nghề nghiệp cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật trung cấp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ là bao nhiêu ngày?

A. Không quá 30 ngàyĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

B. Không quá 40 ngày

C. Không quá 50 ngày

Câu 03

Bộ luật lao động quy định về thời hiệu yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động giải quyết tranh chấp lao động cá nhân như thế nào?

A. 03 tháng kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà bên tranh chấp cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị vi phạm.

B. 06 tháng kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà bên tranh chấp cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị vi phạm.

C. 09 tháng kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà bên tranh chấp cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị vi phạmĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Câu 04

Khi sử dụng người chưa đủ 15 tuổi làm việc, người sử dụng lao động phải tuân theo quy định nào?

A. Phải giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản với người chưa đủ 15 tuổi và người đại diện theo pháp luật của người đó.Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

B. Bố trí giờ làm việc ít hơn so với các lao động khác, không ảnh hưởng đến thời gian học tập, nghỉ ngơi của người chưa đủ 15 tuổi;

C. Bảo đảm mức lương cao hơn so với các lao động khác cho người chưa đủ 15 tuổi

Câu 05

Người có hành vi không thực hiện xét nghiệm theo yêu cầu của cơ quan y tế có thẩm quyền trong quá trình thực hiện giám sát dịch bệnh Covid-19 thì bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền nào dưới đây?

A. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồngĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

B. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng

C. Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

Câu 06

Trách nhiệm của người sử dụng lao động và người lao động nước ngoài được quy định như thế nào?

A. Người sử dụng lao động sử dụng người lao động nước ngoài làm việc cho mình phải bảo đảm điều kiện về sinh hoạt, công việc cho người lao động nước ngoài.

B. Người sử dụng lao động sử dụng người lao động nước ngoài làm việc cho mình phải giao kết bằng hợp đồng. Người lao động nước ngoài phải đảm bảo các giấy tờ tùy thân cung cấp cho người sử dụng lao động là đúng quy định của pháp luật.

C. Người sử dụng lao động sử dụng người lao động nước ngoài làm việc cho mình mà không có giấy phép lao động thì bị xử lý theo quy định của pháp luật; Người lao động nước ngoài phải xuất trình giấy phép lao động khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Câu 07

Người có hành vi cố ý khai báo, thông tin sai sự thật về bệnh COVID-19 thì bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền nào dưới đây?

A. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng

B. Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

C. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồngĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Câu 08

Đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn, Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nhưng phải báo trước cho người sử dụng lao động bao nhiêu ngày?

A. Ít nhất 45 ngàyĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

B. Ít nhất 30 ngày

C. Ít nhất 15 ngày

Câu 09

Nghĩa vụ của người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật được quy định như thế nào?

A. Phải bồi thường hợp đồng lao động

B. Phải bồi thường ½ tiền trợ cấp thôi việc

C. Phải hoàn trả cho người sử dụng lao động chi phí đào tạo theo quy định của Bộ luật lao động.Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Câu 10

Nguyên tắc giải quyết tranh chấp lao động?

A. Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của hai bên tranh chấp

B. Công khai, minh bạch, khách quan, kịp thời, nhanh chóng và đúng pháp luật.Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

C. Đảm bảo lợi ích chung của xã hội, không trái pháp luật

Câu 11

Trường hợp nào sau đây là đình công bất hợp pháp?

A. Đại diện người lao động có quyền tổ chức và lãnh đạo đình công.

B. Không do tổ chức đại diện người lao động có quyền tổ chức và lãnh đạo đình côngĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

C. Khi không có quyết định hoãn hoặc ngừng đình công của cơ quan có thẩm quyền.

Câu 12

Người có hành vi đưa tin không chính xác hoặc không kịp thời về tình hình dịch bệnh Covid-19 sau khi công bố dịch hoặc công bố hết dịch theo nội dung do cơ quan nhà nước có thẩm quyền về y tế cung cấp thì bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền bao nhiêu?

A. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng

B. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

C. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồngĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Câu 13

Thời hạn tạm đình chỉ công việc là bao nhiêu ngày?

A. Thời hạn tạm đình chỉ công việc không được quá 10 ngày, trường hợp đặc biệt không được quá 90 ngày. Trong thời gian bị tạm đình chỉ công việc, người lao động được tạm ứng 50% tiền lương trước khi bị đình chỉ công việc.

B. Thời hạn tạm đình chỉ công việc không được quá 15 ngày, trường hợp đặc biệt không được quá 90 ngày. Trong thời gian bị tạm đình chỉ công việc, người lao động được tạm ứng 50% tiền lương trước khi bị đình chỉ công việc.Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

C. Thời hạn tạm đình chỉ công việc không được quá 20 ngày, trường hợp đặc biệt không được quá 90 ngày. Trong thời gian bị tạm đình chỉ công việc, người lao động được tạm ứng 50% tiền lương trước khi bị đình chỉ công việc.

Câu 14

Thời giờ làm việc bình thường không quá?

A. 08 giờ trong 01 ngày và không quá 56 giờ trong 01 tuần

B. 08 giờ trong 01 ngày và không quá 48 giờ trong 01 tuầnĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

C. 08 giờ trong 01 ngày và không quá 40 giờ trong 01 tuần

Câu 15

Người có trách nhiệm trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nhưng không triển khai hoặc triển khai không kịp thời, không đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định gây hậu quả nghiêm trọng có thể bị xử lý hình sự về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng có mức phạt tù cao nhất nào dưới đây?

A. Đến 05 năm

B. Đến 12 nămĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

C. Đến 15 năm

Câu 16

Người lao động có hành vi trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cố ý gây thương tích, sử dụng ma túy tại nơi làm việc thì bị hình thức kỷ luật nào?

A. Khiển trách

B. Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng

C. Sa thảiĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Câu 17

Hợp đồng lao động đối với lao động là người giúp việc gia đình được quy định như thế nào?

A. Người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản với lao động là người giúp việc gia đình.Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

B. Người sử dụng lao động và lao động là người giúp việc gia đình tự thỏa thuận về công việc, mức lương bằng miệng, không nhất định phải bằng hợp đồng.

C. Thời hạn của hợp đồng lao động đối với lao động là người giúp việc gia đình là 12 tháng

Câu 18

Hợp đồng lao động bằng lời nói áp dụng trong trường hợp nào?

A. Đối với hợp đồng có thời hạn dưới 01 tháng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 18, điểm a khoản 1 Điều 145 và khoản 1 Điều 162 của Bộ luật này.Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

B. Đối với hợp đồng có thời hạn dưới 03 tháng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 18, điểm a khoản 1 Điều 145 và khoản 1 Điều 162 của Bộ luật này.

C. Đối với hợp đồng có thời hạn dưới 06 tháng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 18, điểm a khoản 1 Điều 145 và khoản 1 Điều 162 của Bộ luật này

Câu 19

Người có hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 có thể bị xử lý hình sự về tội chống người thi hành công vụ theo quy định có mức phạt tù cao nhất nào dưới đây?

A. Đến 03 năm

B. Đến 05 năm

C. Đến 07 nămĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Câu 20

Quyền đơn phương chấm dứt, tạm hoãn hợp đồng lao động của lao động nữ mang thai được quy định như thế nào?

A. Lao động nữ mang thai dưới 03 tháng nếu bị động thai thì có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hoặc tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động.

B. Lao động nữ mang thai nếu có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc tiếp tục làm việc sẽ ảnh hưởng xấu tới thai nhi thì có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hoặc tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động.Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

C. Lao động nữ mang thai dưới 03 tháng nếu có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc tiếp tục làm việc sẽ ảnh hưởng xấu tới thai nhi thì có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hoặc tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 1.781
0 Bình luận
Sắp xếp theo