Mẫu nhận xét học bạ lớp 4 theo Thông tư 27 năm 2024

Mẫu nhận xét lớp 4 theo Thông tư 27 là mẫu nhận xét, đánh giá học sinh mới nhất các môn học: Tiếng Việt, Toán, Đạo đức, TNXH, Hoạt động trải nghiệm, Âm nhạc,.... theo chuẩn Thông tư 27 do Bộ GDĐT ban hành Hướng dẫn giáo viên đánh giá về quá trình học tập của học sinh tiểu học năm học 2023-2024.

Mẫu nhận xét học bạ lớp 4 năm 2023 - 2024
Mẫu nhận xét học bạ lớp 4 năm 2023 - 2024

Mẫu nhận xét học bạ theo Thông tư 27 lớp 4 dựa trên mục tiêu về năng lực, phẩm chất và chuẩn kiến thức mà HS lớp 4 cần đạt trong từng học kì và cả năm học. Qua đó sẽ gợi ý cho giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn cách ghi nhận xét học bạ lớp 4 giữa học kì và cuối năm học theo đúng chuẩn Thông tư 27 của Bộ GDĐT một cách khách quan, chi tiết nhất. Mời các bạn cùng theo dõi và tải file .doc, excel Mẫu nhận xét học bạ lớp 4 theo Thông tư 27 về máy để xem đầy đủ nội dung.

I. Mẫu nhận xét học sinh lớp 4 theo thông tư 27

(Ghi sổ TD CLGD mục Năng lực và Phẩm chất)

a. Hoàn thành tốt.

* Đối tượng học sinh giỏi:

1. a. Môn học và hoạt động giáo dục (kiến thức-kĩ năng):

- Nắm chắc kiến thức, kĩ năng cơ bản của các môn học trong tháng. Đọc to, viết rõ ràng. Thực hành khá tốt các dạng bài tập theo quy định. Tuy nhiên diễn đạt ý văn đôi khi chưa thật lôgic. Tiếp tục rèn kĩ năng viết văn.

b. Năng lực: Có ý thức tự phục vụ, hợp tác và giải quyết vấn đề tốt.

c. Phẩm chất: Ngoan, đoàn kết thương yêu bạn bè.

2. a. Môn học và hoạt động giáo dục (kiến thức-kĩ năng)

- Nắm chắc kiến thức cơ bản của các môn học trong tháng. Kĩ năng đọc tốt, viết chữ đẹp. Thực hành cộng trừ, đọc, viết và vẽ góc khá tốt. Tuy nhiên giải toán có lời văn đôi khi chưa cẩn thận. Cần chú ý cẩn thận hơn khi giải toán.

b. Năng lực: Biết tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập.

c. Phẩm chất: Lễ phép với người lớn và đoàn kết thương yêu bạn bè.

3. a. Môn học và hoạt động giáo dục (kiến thức-kĩ năng)

- Nắm vững kiến thức các môn học trong tháng. Đọc lưu loát, viết chữ rõ ràng; biết vẽ, đọc tên góc và các đường thẳng. Song dùng từ diễn đạt ý văn còn lủng củng. Lưu ý chọn từ ngữ diễn đạt ý văn phù hợp.

b. Năng lực: Có khả năng tự phục vụ, hợp tác và giải quyết vấn đề.

c. Phẩm chất: Chăm học, đoàn kết biết thương yêu mọi người xung quanh.

* Đối tượng học sinh khá:

1. a. Môn học và hoạt động giáo dục (kiến thức-kĩ năng)

- Cơ bản nắm chắc kiến thức kĩ năng các môn học trong tháng. Có nhiều tiến bộ trong việc rèn chữ viết. Song viết văn chưa hay, đôi khi giải toán còn sai, trình bày bài còn bẩn. Tăng cường rèn viết văn, giải toán và trình bày bài cẩn thận.

b. Năng lực: Có ý thức tự phục vụ, chuẩn bị đủ và biết giữ gìn sách vở đồ dùng.

c. Phẩm chất: Lễ phép với người lớn và đoàn kết thương yêu bạn bè.

2. a. Môn học và hoạt động giáo dục (kiến thức-kĩ năng)

- Nắm được kiến thức các môn đã học trong tháng. Kĩ năng đọc, viết đặt câu và làm tính tương đối tốt. Tuy nhiên đôi lúc giải toán còn sai. Rèn kĩ năng giải toán.

b. Năng lực: Biết tự phục vụ, tự hoàn thành bài tập.

c. Phẩm chất: Chăm học, có tinh thần kỉ luật.

3. a. Môn học và hoạt động giáo dục (kiến thức-kĩ năng)

- Nắm được kiến thức các môn đã học trong tháng. Kĩ năng đọc, viết đặt câu và làm tính tương đối tốt. Tuy nhiên đôi lúc giải toán còn sai. Rèn kĩ năng giải toán.

b. Năng lực: Biết tự phục vụ, tự hoàn thành bài tập.

c. Phẩm chất: Chăm học, có tinh thần kỉ luật.

4. a. Môn học và hoạt động giáo dục (kiến thức-kĩ năng)

- Nắm được kiến thức đã học trong tháng. Kĩ năng đọc tốt, viết tính toán tương đối tốt. Tuy nhiên giải toán có lời văn đôi lúc còn chậm. Cần rèn thêm giải toán có lời văn.

b. Năng lực: Có kĩ năng tự phục vụ, tự quản tốt. Biết giải quyết các vấn đề trong học tập.

c. Phẩm chất: Tích cực gương mẫu trong các hoạt động. Có tinh thần kỉ luật tốt.

5. a. Môn học và hoạt động giáo dục (kiến thức-kĩ năng)

- Nắm được kiến thức các môn đã học trong tháng. Kĩ năng đọc tốt, viết và làm toán tương đối tốt. Tuy nhiên đôi lúc giải toán có lời văn còn chậm. Cần rèn thêm giải toán có lời văn.

b. Năng lực: Có ý thức tự phục vụ, tự quản. Biết hợp tác với bạn bè

c. Phẩm chất: Lễ phép với thầy cô giáo, vui vẻ với bạn bè.

b. Hoàn thành

1. a. Môn học và hoạt động giáo dục (kiến thức-kĩ năng)

- Hoàn thành các bài học trong tháng. Kĩ năng đọc viết tương đối khá. Nhận biết góc và làm được một số bài toán đơn giản. Tuy nhiên giải bài toán có ẩn và chuyển đổi đơn vị đo nắm chưa chắc. Tiếp tục rèn kĩ năng giải toán và chuyển đổi đơn vị đo.

b. Năng lực: Bước đầu biết tự học, chuẩn bị sách vở đôi khi còn thiếu.

c. Phẩm chất: Đoàn kết thương yêu bạn bè.

2. a. Môn học và hoạt động giáo dục (kiến thức-kĩ năng)

- Nắm được một số kiến thức đã học trong tháng. Hiểu và làm được một số bài tập theo yêu cầu. Tuy nhiên đọc và viết còn sai dấu; giải toán hạn chế. Tiếp tục rèn kĩ năng đọc, viết , làm tính và giải toán.

b. Năng lực: Có chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập hằng ngày.

c. Phẩm chất: Đoàn kết với bạn bè song chưa thật mạnh dạn, tự tin.

3. a. Môn học và hoạt động giáo dục (kiến thức-kĩ năng)

- Nắm được kiến thức cơ bản đã học trong tháng. Hiểu và vận dụng được một

số bài tập theo yêu cầu. Tuy nhiên ngữ điệu đọc chưa tốt, giải toán có lời văn còn chậm. Cần rèn đọc và giải toán có lời văn.

b. Năng lực: Có ý thức tự phục vụ, và tự quản, chủ động trong giao tiếp.

c. Phẩm chất: Lễ phép, vui vẻ với bạn bè, biết bảo vệ của công.

4 a. Môn học và hoạt động giáo dục (kiến thức-kĩ năng)

- Nắm được kiến thức cơ bản đã học trong tháng. Hiểu và làm được một số bài tập theo yêu cầu. Tuy nhiên ngữ điệu đọc chưa hay, chữ viết chưa đúng mẫu, giải toán chậm. Cần rèn thêm đọc và chữ viết, giải toán có lời văn.

b. Năng lực: Có ý thức tự phục vụ và tự quản tương đối tốt.

c. Phẩm chất: Lễ phép với người lớn, đoàn kết với bạn bè.

c. Chưa hoàn thành

1. a. Môn học và hoạt động giáo dục (kiến thức-kĩ năng)

- Đọc viết tương đối rõ ràng và hoàn thành được một số bài tập đơn giản của các môn học trong tháng. Nhưng đọc nhỏ, viết xấu, sai nhiều lỗi chính tả. Chưa nắm vững cách tính giá trị của biểu thức. Vẽ hình đôi khi chưa chính xác. Rèn kĩ năng đọc viết, tính giá trị của biểu thức và nhận biết, vẽ hình.

b. Năng lực: Có chuẩn bị sách vở đồ dùng nhưng thường xuyên không đầy đủ.

c. Phẩm chất: Cởi mở, thân thiện song chưa tích cực trong học tập.

2. a. Môn học và hoạt động giáo dục (kiến thức-kĩ năng)

- Biết đọc viết và hoàn thành được một số bài tập đơn giản của các môn học trong tháng. Tuy nhiên kĩ năng đọc còn nhỏ, viết sai nhiều lỗi chính tả. Làm tính còn chậm và sai ở tính cộng trừ có nhớ. Giải toán hạn chế. Tiếp tục rèn kĩ năng đọc viết, lưu ý ở toán cộng, trừ có nhớ và giải toán.

b. Năng lực: Biết tự phục vụ, tự quản.

c. Phẩm chất: Chấp hành nội quy trường lớp.

3. a. Môn học và hoạt động giáo dục (kiến thức-kĩ năng)

- Nắm được một số kiến thức cơ bản đã học trong tháng. Hiểu và làm được một số bài tập theo yêu cầu. Tuy nhiên đọc và viết còn sai dấu; giải toán có lời văn dạng cơ bản vẫn còn lúng túng. Cần rèn thêm đọc, viết và xem lại các bước giải toán dạng cơ bản.

b. Năng lực: Có chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập hằng ngày song vẫn thiếu tính tập trung.

c. Phẩm chất: Vui vẻ với bạn bè, ham thích tham gia công việc chung.

4. a. Môn học và hoạt động giáo dục (kiến thức-kĩ năng)

- Nắm được một số kiến thức đã học trong tháng. Hiểu và làm được một số bài tập theo yêu cầu. Tuy nhiên đọc và viết còn sai dấu; giải toán hạn chế. Tiếp tục rèn kĩ năng đọc, viết , làm tính và giải toán.

b. Năng lực: Có chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập hằng ngày.

c. Phẩm chất: Đoàn kết với bạn bè song chưa thật mạnh dạn, tự tin.

Lời nhận xét các môn học, học bạ lớp 4 theo thông tư 27
Lời nhận xét các môn học, học bạ lớp 4 theo Thông tư 27

II. Lời nhận xét các môn học lớp 4 theo thông tư 27

Tuỳ theo trình độ thực tế của học sinh mà giáo viên chọn một, hai, ba ý có trong phần gợi ý để tạo thành lời nhận xét.

Ghi điểm nổi bật về sự tiến bộ hoặc năng khiếu của học sinh trong học kì ứng với môn học.

1. Lời nhận xét môn Tiếng Việt lớp 4 theo Thông tư 27

– Chữ viết có tiến bộ hơn đối với đầu năm học. Đọc lưu loát, diễn cảm (đối với lớp 4,5)

– Vốn từ phong phú, viết câu có đủ thành phần.

– Đọc to rõ, lưu loát, hoàn thiện tốt bài rà soát (10 điểm)

– Đọc to, lớn, rõ ràng, lưu loát, biết ngắt nghỉ đúng dấu câu…..

– Đọc rõ ràng hơn so với đầu năm, đã giải quyết được lỗi phát âm l/n;

– Có tiến bộ trong trả lời câu hỏi;

– Viết được câu có sử dụng các biên pháp nghệ thuật hay, diễn tả được ý của mình.

– Vốn từ của con rất phong phú hoặc khá tốt.

– Vốn từ của con còn giới hạn, cần luyện tìm từ nhiều hơn nhé.

– Nghe, đọc, viết tốt.

– Kĩ năng nghe viết tốt.

– Đọc to, rõ ràng lưu loát. Câu văn ngắn gọn, dễ hiểu.

– Tìm từ và đặt câu đúng, biết sử dụng vốn từ phong phú để viết thành câu, đoạn văn ngắn.

– Chữ viết đều, đẹp. Hiểu nội dung bài nhanh.

– Trả lời tốt các câu hỏi bài tập đọc.

– Nắm vững vốn từ và đặt câu đúng. Viết văn lưu loát.

a. Phần chính tả:

– Kể chuyện tự nhiên, có tiến bộ nhiều trong viết chính tả.

– Em viết chính xác đoạn thơ, đảm bảo tốc độ, trình bày sạch sẽ, đúng hình thức bài thơ 5 chữ.

– Em viết có tiến bộ nhưng còn nhầm lẫn khi viết một số tiếng có âm đầu dễ lẫn giống như r/d, s/x. Em viết lại những từ ngữ cô đã gạch chân vào vở cho đúng.

b. Phần tập đọc:

– Em đọc đúng, rõ ràng toàn bài, biết ngắt nghỉ đúng dấu câu, em cần phát huy nhé.

– Em hiểu được nội dung bài đọc, trả lời đúng các câu hỏi trong bài.

– Em vừa mới đọc lớn hơn nhưng các từ ….em còn phát âm chưa đúng, em nghe cô đọc những từ này rồi em đọc lại nhé!

– Em đọc lớn, rạch ròi nhưng câu hỏi 1 em trả lời chưa đúng. Em cần đọc lại đoạn 1 để tìm câu trả lời.

– Em đọc đúng, lớn rõ ràng, bước đầu thể hiện được giọng đọc diễn cảm. Cần phát huy em nhé!

c. Phần tập viết:

– Em viết đúng mẫu chữ …….Chữ viết đều, thẳng hàng, ngay ngắn.

– Chữ viết khá đều và đẹp. Nhưng chú ý điểm đặt bút chữ…nhiều hơn nhé!

– Viết có tiến bộ nhưng nên để ý thêm điểm đặt bút của chữ … nhé!

– Em viết đúng mẫu chữ. Ngoài ra nếu em viết đúng khoảng hướng dẫn thì bài viết của em sẽ đẹp hơn.

– Viết có tiến bộ nhiều, nhất là đã viết đúng độ cao con chữ.

– Em viết đều nét hơn nhưng vẫn chưa đúng điểm đặt bút của chữ … (tuỳ vào con chữ nào học sinh viết sai để nêu tên). Em lưu ý đặt bút con chữ…

d. Phần kể chuyện:

– Em biết dựa vào tranh và nội dung, kể lại được đúng, rạch ròi từng đoạn của câu chuyện.

– Em đã kể được từng đoạn theo nội dung bức tranh, lời kể hấp dẫn. Cô khen.

– Em đã kể được nội dung câu chuyện nhưng thể hiện lời của nhân vật chưa hay. Em cần thể hiện xúc cảm khi kể.

– Em kể có tiến bộ. Tuy nhiên em chưa kể được đoạn 2 câu chuyện. Em hãy đọc lại truyện, xem lại tranh vẽ và đọc gợi ý dưới tranh để tập kể.

e. Phần luyện từ và câu:

– Em thực hiện đúng yêu cầu, vốn từ phong phú.

– Em thực hiện đúng yêu cầu, cũng có trao đổi với các bạn trong nhóm nhưng vốn từ còn ít, các em cần đọc sách, báo nhiều hơn để phát triển vốn từ.

– Em đặt câu hay lắm. Cần phát huy nhé.

– Nắm được kiến thức về …(từ đồng nghĩa, trái nghĩa, từ ghép..,) và áp dụng tốt vào thực hành.

f) Phần tập làm văn:

– Bài viết tốt, rất đáng khen, em cần phát huy.

– Cô rất thích cách trình bày vở của em. Chăm chỉ phát huy em nhé.

– Cô rất thích bài văn của em vì có nhiều ý hay, nên chia sẻ với các bạn em nhé!

– Câu văn hay biết dùng từ ngữ gợi tả tốt.

– Em viết đúng hình thức văn (miêu tả, viết thư…). Nếu em trình bày sạch đẹp bài viết của em sẽ hoàn chỉnh hơn.

2. Lời nhận xét môn Toán lớp 4 theo Thông tư 27

- Em nắm chắc kiến thức đã học. Tính toán nhanh, giải toán đúng.

- Em tính toán nhanh, tích cực giơ tay phát biểu xây dựng bài học.

- Em nắm vững kiến thức, kĩ năng tính toán tốt.

- Em thực hiện thành thạo các dạng toán đã học.

- Em vận dụng tốt kiến thức đã học để thực hiện các dạng toán.

- Em thực hiện tốt các yêu cầu của bài toán.

- Em tính toán nhanh nhẹn, chính xác.

- Em thực hiện bài làm tốt.

˗ Có chú ý bài nhưng khả năng vận dụng thiếu chính xác. Cần đọc kỹ yêu cầu bài tập.

˗ Tính toán nhanh, giải toán đúng.

˗ Thực hành thành thạo các bài tập.

˗ Thuộc các bảng cộng, trừ, nhân, chia. Vận dụng giải toán tốt.

˗ Nắm chắc kiến thức đã học, vận dụng thực hành tốt.

˗ Tính toán nhanh, chính xác trong giải toán có lời văn.

˗ Biết xác định đề toán. Tính toán nhanh.

˗ Có sáng tạo trong giải toán có lời văn và tính nhanh.

˗ Thực hiện thành thạo các phép tính, có năng khiếu về tính nhanh.

˗ Có năng khiếu về giải toán có yếu tố hình học.

˗ Có tiến bộ hơn trong thực hiện phép tính chia.

˗ Cần bồi dưỡng thêm toán có lời văn.

1/ Với mọi học sinh đạt mức độ “Đạt” ở môn học đều ghi: Hoàn thành yêu cầu nội dung môn học trong chương trình học kỳ 1 hoặc 2 của lớp 4 + Một, hai… trong các ý sau:

- Biết đọc, viết, so sánh số tự nhiên, hàng, lớp.

- Thực hiện được phép nhân với số có 2, 3 chữ số.

- Thực hiện được phép chia số có đến 5 chữ số cho số có 2, 3 chữ số có dư hoặc không dư.

- Nhận biết các dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9.

- Biết chuyển đổi, thực hiện phép tính với số đo khối lượng, số đo diện tích.

- Nhận biết được góc vuông, góc nhọn, góc tù, hai đường thẳng song song và vuông góc.

- Thực hiện được việc giải bài toán có đến 3 phép tính.

- Thực hiện được việc giải bài toán tìm số trung bình cộng.

- Thực hiện được việc giải bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.

- Biết thực hiện các phép tính về tìm chu vi và diện tích hình chữ nhât, diện tích hình vuông.

2/ Với học sinh đạt mức độ “Đạt tốt hơn” ở môn học thì ghi: Hoàn thành tốt (Hoàn thành xuất sắc):

- Nhận biết được dấu hiệu của số đồng thời chia hết cho 3 và 9; 2 và 5 trong một số tình huống.

- Biết vận tính chất của phép nhân trong thực hành tính, tính nhanh.

- Vận dụng được tính chất giao hoán, kết hợp của phép nhân, nhân một số với một tổng (hiệu) trong thực hành tính, tính nhanh.

- Biết vận dụng tính chất chia một tổng có một số trong thực hành tính.

- Biết giải thành thạo bài toán và tính giá trị của biểu thức liên quan đến phép nhân một số với một hiệu, nhân một hiệu với một số.

- Biết đọc thông tin trên biểu đồ.

- Chuyển đổi thành thạo từ m2 sang dm2, cm2

3/ Đối với HS còn hạn chế, cần cố gắng: Hoàn thành yêu cầu nội dung môn học trong chương trình học kỳ 1 hoặc 2 của lớp 4 + Một trong các ý sau:

- Thực hiện các phép tính còn chậm. Cần cho học sinh ôn thêm các bảng tính về cộng, trừ, nhân, chia.

- Còn nhầm lẫn khi thực hiện đổi từ m2 sang dm2, cm2. Cần giúp học sinh nhận biết các đơn vị đo diện tích và tập đổi giữa các đơn vị đo.

- Chưa vẽ được đường thẳng song song hay vuông góc với đường thẳng cho trước (bằng thước kẻ và êke).

3. Lời nhận xét môn Khoa học lớp 4 theo Thông tư 27

1/ Với mọi học sinh đạt mức độ “Đạt” ở môn học đều ghi: Hoàn thành yêu cầu nội dung môn học trong chương trình học kỳ 1 hoặc 2 của lớp 4 + Một, hai… trong các ý sau:

- Nhận biết được tháp dinh dưỡng cân đối.

- Nêu được một số tính chất của nước và không khí; thành phần chính của không khí.

- Kể được vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên và biết một số biện pháp làm sạch nước.

- Vai trò của nước và không khí trong sinh hoạt, lao động sản xuất và vui chơi.

- Nêu được một số biểu hiện khi cơ thể mắc một số bệnh thông thường và biết thông báo với người lớn khi bản thân mắc bênh.

- Biết được một số nguyên nhân đơn giản gây bệnh và cách phòng tránh.

2/ Với học sinh đạt mức độ “Đạt tốt hơn” ở môn học thì ghi: Hoàn thành tốt (Hoàn thành xuất sắc) yêu cầu nội dung môn học trong chương trình học kỳ 1 hoặc 2 của lớp 4 + một trong các ý sau:

- Nêu được thành phần chính của không khí và nêu được ví dụ về ứng dụng một số tính chất của không khí trong cuộc sống hàng ngày.

- Vai trò của nước trong sinh hoạt, lao động sản xuất và vui chơi và nêu được một số biện pháp để bảo vệ nguồn nước.

- Nêu được một số nguyên nhân làm ô nhiễm nguồn nước và nêu được một số biện pháp để bảo vệ nguồn nước.

- Thấy được tầm quan trọng của nước đối với sự sống của con người và biết tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước.

- Nêu được cách phòng tránh một số bệnh thông thường và biết liên hệ với nơi mình đang sinh sống.

Kể tên được các thức ăn có chứa các chất khác nhau để thấy được sự cần thiết phải phối hợp nhiều loại thực phẩm khác nhau khi ăn.

3/ Đối với HS còn hạn chế, cần cố gắng: Hoàn thành yêu cầu nội dung môn học trong chương trình học kỳ 1 hoặc 2 của lớp 4 + Một trong các ý sau:

- Chưa có hứng thú khi học bộ môn vì không làm được thí nghiện đơn giản. Giáo viên cần có đồ dùng trực quan và kể chuyện để gây sự chú ý ở học sinh.

- Chưa nhận biết và phân biệt được cơ thể khoẻ mạnh và bị nhiễm bệnh. Chú ý rèn luyện học sinh khả năng quan sát xung quanh và nhận biết được những thay đổi của bản thân.

4. Lời nhận xét môn Đạo đức lớp 4 theo Thông tư 27

1/ Với mọi học sinh đạt mức độ “Đạt” ở môn học đều ghi: Hoàn thành yêu cầu nội dung môn học trong chương trình học kỳ 1 hoặc 2 của lớp 4 + Một, hai… trong các ý sau:

- Biết được ý nghĩa, tác dụng của lòng trung thực. Biết quý trọng những người trung thực.

- Biết được ý nghĩa, tác dụng của lòng trung thực. Không bao che và làm theo những hành vi thiếu trung thực.

- Biết được ích lợi của lao động và chăm chỉ trong học tập.

- Nêu được những khó khăn trong cuộc sống và của bản thân. Biết cố gắng và noi gương các bạn học sinh nghèo vượt khó.

- Biết được ý nghĩa của các công trình công công và biết bảo vệ các công trình đó.

- Biết được lợi ích của việc tiết kiệm tiền của, thời gian. Bước đầu biết sử dụng tiền của, thời gia một cách hợp lý.

- Biết giá trị của môi trường sống và biết giữ gìn vệ sinh công cộng và biết lên án những hành vi làm ô nhiễm môi trường.

2/ Với học sinh đạt mức độ “Đạt tốt hơn”ở môn học thì ghi: Hoàn thành tốt (Hoàn thành xuất sắc) yêu cầu nội dung môn học trong chương trình học kỳ 1 hoặc 2 của lớp 4 + một trong các ý sau:

- Biết được ý nghĩa của các công trình công công và biết nhắc nhở người khác tôn trọng và bảo vệ các công trình đó.

- Biết được ích lợi của lao động và biết giúp đỡ mẹ trong công việc gia đình phù hợp với lứa tuổi.

- Biết được lợi ích của lao động và tích cực tham gia lao động ở nhà, ở lớp phù hợp với bản thân.

- Biết thể hiện thái độ của bản thân qua một số việc làm cụ thể trong cuộc sống hàng ngày ở trường, lớp và ở nhà.

3/ Đối với HS còn hạn chế, cần cố gắng: Hoàn thành yêu cầu nội dung môn học trong chương trình học kỳ 1 hoặc 2 của lớp 4 + Một trong các ý sau:

- Còn có hiện tượng cư xử với bạn bè chưa thân thiện trong học tập và vui chơi => Xây dựng đôi bạn cùng tiến và gần gũi với học sinh.

- Còn có hiện tượng chưa biết lễ phép với người lớn tuổi => Rèn học sinh các hành vi về chào hỏi và bằng sự gương mẫu của Giáo viên.

- Còn chưa biết giữ vệ sinh chung => Đưa học sinh tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường và giáo dục sức khỏe.

5. Lời nhận xét môn Lịch sử - Địa Lí lớp 4 theo Thông tư 27

1/ Với mọi học sinh đạt mức độ “Đạt” ở môn học đều ghi: Hoàn thành yêu cầu nội dung môn học trong chương trình học kỳ 1 hoặc 2 của lớp 4 + Một, hai… trong các ý sau:

a/ Phần Lịch sử

- Kể được các sự kiện tiêu biểu về các giai đoạn lịch sử từ buổi đầu dựng nước đến cuối thế kỷ XIII.

- Biết được lịch sử hơn nghìn năn đấu tranh giành độc lập của nước Văn Lang và Âu Lạc.

- Biết được buổi đầu độc lập của nước Đại Việt thời lý và nước Đại Việt thời Trần.

- Biết được các sự kiện tiêu biểu về quyết tâm chống xâm lược của quân dân nhà trần; Hội nghị Diên Hồng, Hịch tướng sỹ và chuyện Trần Quốc Toản bóp nát quả cam…

- Kể được tài thao lược của Trần Hưng Đạo

- Biết một số yếu tố của bản đồ và biết tỉ lệ bản đồ.

b/ Phần Địa lý;

- Nêu được một số đặc điểm tiêu biểu về thiên nhiên, địa hình, khí hậu, sông ngòi, dân tộc … hoạt động sản xuất về các vùng lãnh thổ được học ở kì I

- Nêu được một số đặc điểm tiêu biểu về địa hình, khí hậu và dân tộc ít người ở dãy Hoàng Liên Sơn.

- Biết được hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ.

- Chỉ được thủ đô Hà Nội trên bản đồ, lược đồ.

2/ Với học sinh đạt mức độ “Đạt tốt hơn” ở môn học thì ghi: Hoàn thành tốt (Hoàn thành xuất sắc) yêu cầu nội dung môn học trong chương trình học kỳ 1 hoặc 2 của lớp 4 + một trong các ý sau:

a/ Phần Lịch sử

- Biết được những việc làm của nhà Trần nhằm củng cố và xây dựng đát nước.

- Nắm được nội dung của của cuộc chiến đấu của quân Đại Việt trên đất Tống.

- Nêu được nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân Tống và tự hào về truyền thống anh hùng của cha anh.

- So sánh được các sự kiện lịch sử và biết xá định trên lược đồ những khu vực mà người Lạc Việt đã từng sinh sống.

- Biết được sự phát triển về quân sự của nước Âu Lạc qua tác dụng của nỏ thần và thành Cổ Loa.

b/ Phần Địa lý;

- Dựa vào tài liệu giáo khoa so sánh được những điểm khác nhau giữa các khu phố của thủ đô Hà Nội.

- Giải thích được các hiện tượng về sản xuất bằng sự hiểu biết về các điều kiện địa lí: Khí hậu, sông ngòi, đất đai.

- Nêu được mói quan hệ giữa thiên nhiên và con người cuộc sống của con người.

- Giải thích được các nguyên nhân của hiện tượng phá rừng và có thái độ không đồng tình với hiện tượng phá rừng.

- Bước đầu nhận biết được mối quan hệ địa lý giữa thiên nhiên và hoạt động lao động sản xuất của con người.

3/ Đối với HS còn hạn chế, cần cố gắng: Hoàn thành yêu cầu nội dung môn học trong chương trình học kỳ 1 hoặc 2 của lớp 4 + Một trong các ý sau:

a/ Phần Lịch sử

- Còn nhầm lẫn giữa các sự kiện lịch sử đã học.

- Ngại học lịch sử. Cần giúp để học sinh biết yêu thiên nhiên, đất nước qua từng bài học.

- Không nhận biết được các yếu tố của bản đồ và chưa biết chỉ các đối tượng trên bản đồ dựa vào kí hiệu về mầu sắc.

b/ Phần Địa lý;

- Chưa biết chỉ trên bản đồ, lược đồ vị trí các thành phố và địa danh đã học trong chương trình môn học ở học kỳ I.

- Còn ngại học môn học do không có hứng thú. Cần giúp học sinh biết dùng kiến thức địa lí vào giải thích các hiện tượng quen thuộc trong cuộc sống.

6. Lời nhận xét môn Công nghệ lớp 4 theo Thông tư 27

Thực hiện tốt yêu cầu cần đạt của môn học; có ý thức giữ gìn sản phẩm công nghệ

Tiếp thu bài tốt; hăng hái phát biểu

Nắm vững nội dung, kiến thức môn học, xử lý tốt các tình huống

Có kĩ năng lắng nghe và làm việc nhóm tốt; thực hiện tốt yêu cầu cần đạt của môn học.

Thực hiện tốt yêu cầu cần đạt của môn học; kĩ năng lắng nghe tốt.

Thực hiện tốt yêu cầu cần đạt của môn học; biết vận dụng kiến thức vào cuộc sống

Thực hiện tốt yêu cầu cần đạt của môn học; kĩ năng làm việc nhóm tốt.

Có ý thức tự hoàn thành kiến thức các môn học; cần rèn thêm kĩ năng làm việc nhóm.

Thực hiện được yêu cầu cần đạt của môn học; cần rèn thêm kĩ năng lắng nghe, kĩ năng tổng hợp

Nắm được nội dung, kiến thức môn học; cần tự tin hơn khi trình bày ý kiến của bản thân.

Nắm được nội dung, kiến thức môn học; cần sôi nổi, tích cực hơn trong giờ học

Nắm được nội dung, kiến thức môn học; cần tích cực, chủ động hơn trong học tập

Thực hiện được yêu cầu cần đạt của môn học; cần tích cực tham gia thảo luận nhóm trong quá trình học tập.

Khéo tay khi làm các sản phẩm thủ công.

Hoàn thành tốt các sản phẩm kĩ thuật.

Vận dụng được (tốt) các kiến thức đã học để làm được sản phẩm yêu thích.

Vận dụng tốt các kiến thức đã học vào thực hành.

Em nhận ra được sự khác biệt của môi trường tự nhiên và môi trường sống do con người tạo ra

Em nhận biết được sở thích, khả năng của bản thân đối với các hoạt động kĩ thuật, công nghệ đơn giản

Em trình bày được quy trình làm một số sản phẩm thủ công kĩ thuật đơn giản.

Em thực hiện tốt các yêu cầu cần đạt, có ý thức giữ gìn sản phẩm công nghệ

Em biết phác thảo bằng hình vẽ cho người khác hiểu được ý tưởng thiết kế một sản phẩm công nghệ đơn giản

Em thực hiện được một số thao tác kĩ thuật đơn giản với các dụng cụ kĩ thuật.

Em tiếp thu bài tốt, hăng hái phát biểu.

Em nắm vững nội dung, kiến thức, trả lời đúng câu hỏi của bài học.

Em thực hiện được một số công việc chăm sóc hoa và cây cảnh trong gia đình.

Em thực hiện tốt các yêu cầu cần đạt, kĩ năng lắng nghe và diễn đạt tốt.

Em bước đầu so sánh và nhận xét được về các sản phẩm công nghệ cùng chức năng.

Em nhận thức được: muốn tạo ra sản phẩm công nghệ cần phải thiết kế; thiết kế là quá trình sáng tạo

Em thực hiện tốt các yêu cầu cần đạt, thảo luận nhóm tốt.

Em nêu được ý tưởng và làm được một số đồ vật đơn giản từ những vật liệu thông dụng theo gợi ý, hướng dẫn.

Em luôn tích cực hoàn thành sản phẩm công nghệ.

Em hoàn thành sản phẩm đúng quy định.

Em luôn tham gia tích cực vào các hoạt động nhóm.

Em thực hiện tốt các thao tác khi thực hành sản phẩm.

Em tích cực tham gia phát biểu xây dựng bài.

Em biết phối hợp các bài học để tạo nên sản phẩm mới.

Em biết cách trồng và chăm sóc rau, hoa

Em biết lựa chọn vật liệu, dụng cụ trồng cây

Em biết cách tự trình bày sản phẩm, có tính thẩm mỹ.

Em có chú ý quan sát, nhận xét đúng quy trình

Em biết vận dụng kiến thức vào thực hành

Em lắp ghép mô hình đúng kĩ thuật, nhanh nhẹn hoàn thành sản phẩm.

Em cần cố gắng hoàn thành sản phẩm tại lớp.

Em chủ động thắc mắc về bài học

Em có chú ý quan sát, nhận xét đúng quy trình

Em nắm được các yêu cầu cần đạt, hoàn thành môn học.

Em cần chủ động thực hành sản phẩm hơn nhé!

Em cần chủ động tìm hiểu các bước khi thực hành sản phẩm nhé!

Em cần tham gia hoạt động nhóm với các bạn khi tìm hiểu bài học nhé!

Em chăm chỉ thực hành nhưng cần tự tin phát biểu ý kiến trong giờ học nhé!

Em chăm chỉ thực hành sản phẩm nhưng cần cẩn thận hơn khi thực hành sản phẩm công nghệ.

Em hoàn thành sản phẩm nhưng chưa khéo léo.

Em thực hành bài còn chậm, cần cố gắng hơn nữa.

Em hiểu bài nhưng thực hành chưa tích cực.

Em cần tập trung trong giờ học, tăng cường học hỏi thêm kiến thức ở bạn bè.

Em có chú ý quan sát nhưng chưa tự tin phát biểu ý kiến.

Em hiểu bài nhưng thực hành chưa tốt.

Em chưa mạnh dạn tham gia vào các hoạt động học tập.

Em cần phối hợp với các thành viên trong nhóm tốt hơn nữa khi tìm hiểu quy trình .

Em biết phân biệt được đối tượng tự nhiên và sản phẩm công nghệ.

Em nêu được tác dụng của một số sản phẩm công nghệ trong gia đình.

Em có ý thức giữ gìn sản phẩm công nghệ trong gia đình.

Em hoàn thành sản phẩm tại lớp, đẹp.

Em thao tác nhanh và có sáng tạo.

Các thao tác cùa em khéo léo, đúng kĩ thuật.

Em khéo tay, kĩ năng thực hành tốt.

Em nắm chắc quy trình các bài học.

Em nắm vững quy trình, trang trí sản phẩm đẹp.

Em hoàn thành nhanh, tốt các sản phẩm tại lớp.

Em biết phối hợp các bài học để tạo nên sản phẩm mới.

Em tỉ mỉ, khéo tay, có năng khiếu.

Em tích cực tham gia các hoạt động tập thể do lớp, trường tổ chức.

Em luôn tham gia tích cực vào các hoạt động hướng đến cộng đồng do nhà trường tổ chức.

Em luôn tích cực làm một số việc để chia sẻ với người gặp khó khăn.

Em hoàn thành tốt nội dung môn học.

Em nắm vững quy trình, trang trí sản phẩm sáng tạo.

Em nhanh nhẹn thao tác lắp ghép các sản phẩm đúng kĩ thuật.

Em chăm chỉ thực hành sản phẩm nhưng cần cẩn thận hơn khi thao tác.

Em nêu đúng lợi ích của cây rau, hoa, chăm sóc tốt cây rau, hoa

Em vận dụng tốt kiến thức vào chăm sóc cây

Em tham gia thảo luận tích cực cùng các bạn tìm hiểu bài học.

Em có tính tỉ mỉ, cẩn thận khi thực hành.

Em thực hành nhanh, thành thạo, sản phẩm đẹp.

Em khéo tay, có nhiều sáng tạo trong trang trí.

7. Lời nhận xét môn Tin học lớp 4 theo Thông tư 27

 • Em gọi được tên các thiết bị máy tính thông dụng.
 • Em chọn và mở được biểu tượng bằng chuột.
 • Em biết được các dạng thông tin xung quanh.
 • Em biết cách đặt tay lên bàn phím.
 • Em đặt được các ngón đúng vị trí trên hàng cơ sở.
 • Em thao tác tốt với bàn phím.
 • Em sử dụng bàn phím nhanh nhẹn và linh hoạt.
 • Em sử dụng thành thạo chuột máy tính.
 • Em nhận biết được sự tham gia điều khiển của máy tính trong cuộc sống.
 • Em di chuyển và ghép hình phù hợp yêu cầu.
 • Em phân biệt tốt giữa nháy chuột và nháy đúp chuột khi thao tác.
 • Em biết cách khởi động và thoát khỏi phần mềm.
 • Em chơi được trò chơi ở mức đơn giản.
 • Em thực hiện được trò chơi ở mức độ khó.
 • Em nhận biết được các biểu tượng của phần mềm trò chơi.
 • Em luyện tập các trò chơi thành thạo.
 • Em cần lựa chọn mức độ trò chơi trước khi chơi.
 • Em biết cách thực hiện trò chơi.
 • Em thao tác với chuột nhanh nhẹn.
 • Em biết tô màu theo mẫu.
 • Em vẽ được các hình đơn giản theo mẫu.
 • Em biết phối hợp các công cụ để vẽ hình đơn giản.
 • Em biết thực hiện việc di chuyển hình trong Paint.
 • Em hoàn thành đầy đủ các nội dung ôn tập.
 • Em hoàn thành bài kiểm tra khá.
 • Em biết cách gõ 10 ngón ở các hàng phím.
 • Em nhập được các phím vào văn bản theo quy tắc gõ 10 ngón.
 • Em nhận biết được phần mềm hỗ trợ gõ tiếng việt Unikey.
 • Em biết cách gõ dấu thanh trong Word.
 • Em làm bài thi tốt, cần chú ý quy tắc gõ 10 ngón.
 • Em thực hiện được các yêu cầu trong phần mềm học tập.
 • Em hoàn thành khá nội dung môn học.
 • Em cần thao tác với chuột nhanh hơn nhé.
 • Em biết khởi động/ra khỏi phần mềm.
 • Em biết sử dụng công cụ đường thẳng để vẽ các hình đơn giản.
 • Em biết sử dụng đường cong để vẽ hình đơn giản.
 • Em biết cách sao chép màu từ hình này sang hình khác.
 • Em hoàn thành tất cả bài học.
 • Em thực hiện đầy đủ các bài ôn tập.
 • Em thực hiện bài kiểm tra đạt yêu cầu.
 • Em biết cách đặt tay nhưng gõ phím còn chậm.

8. Lời nhận xét môn Giáo dục thể chất lớp 4 theo Thông tư 27

 • Em hoàn thành nội dung theo yêu cầu của giáo viên trong tháng.
 • Hoàn thành tốt các nội dung của từng bài trong tháng. Em tham gia nhiệt tình các trò chơi.
 • Hoàn thành tốt các nội dung của từng bài trong tháng. Biết cách quan sát mẫu và thể hiện đúng theo yêu cầu.
 • Hoàn thành tốt các nội dung của từng bài học trong tháng. Nhận biết các nội dung của từng bài tập.
 • Hoàn thành tốt các nội dung của từng bài trong tháng. Tập các động tác đẹp, rõ ràng.
 • Biết được những điểm cơ bản của chương trình và một số nội quy trong giờ học.
 • Biết cách tập hợp hàng dọc, quay phải, quay trái, đứng nghỉ,đứng nghiêm, biết cách dãn hàng.
 • Biết cách tập hợp hàng dọc, quay phải, quay trái, chào báo cáo, xin phép khi ra vào lớp.
 • Bước đầu biết cách chơi và tham gia các trò chơi, hoàn thành nội dung đúng yêu cầu
 • Bước đầu biết cách quay phải, quay trái (các động tác quay)
 • Biết cách các dóng hàng, tập hợp hàng dọc, đứng nghiên, nghỉ.
 • Biết cách tập hợp hàng dọc, hàng ngang, dóng hàng, điểm số, quay phải, quay trái.
 • Em biết cách tư thế đứng cơ bản, đứng đưa hai tay dang ngang.
 • Em thực hiện theo đúng theo vạch kẻ thẳng
 • Biết cách đi đúng theo vạch kẻ thẳng, thân người giữ thăng bằng.
 • Em hoàn thành các nội dung trong tháng theo yêu cầu của giáo viên
 • Hoàn thành các nội dung của từng bài trong tháng, nhận biết làm các động tác rõ ràng.
 • Hoàn thành các nội dung theo yêu của của từng bài trong tháng. Thực hiện được các động tác khó
 • Em hoàn thành các nội dung trong tháng, tham gia tốt các trò chơi theo yêu cầu.
 • Em luôn thực hiện tốt mọi yêu cầu của giáo viên đề ra.
 • Hoàn thành các nội dung của các bài trong tháng. Chưa thực hiện được các động tác khó.
 • Hoàn thành các nội dung của từng bài trong tháng. Chưa chú ý đến các động tác khó.
 • Hoàn thành các nội dung của từng bài trong tháng. Chưa quan sát kĩ mẫu của giáo viên.
 • Em đã có sáng tạo trong thực hiện các động tác. Tuy nhiên em cần cố gắng hơn nữa.
 • Hoàn thành các nội dung của từng bài trong tháng. Thực hiện thành thạo bài tập phát triển chung.
 • Hoàn thành các nội dung chương trình của từng bài trong tháng. Biết cách chơi và thich thú tham gia trò chơi.
 • Hoàn thành các nội dung của từng bài trong tháng. Thực hiện tốt động tác nghiêm, nghỉ.
 • Em biết chơi và thích thú tham gia các trò chơi của giáo viên.
 • Hoàn thành các nội dung trong tháng. Thực hiện tốt đội hình đội ngũ.
 • Em hoàn thành các nội dung trong tháng. Biết cách đi thực hiện đội hình đội ngủ.
 • Biết cách di chuyển thẳng hướng phải, trái, thân người tự nhiên.
 • Hoàn thành các nội dung theo yêu cầu của giáo viên đưa ra.
 • Biết cách đi theo nhịp hàng dọc, biết rèn luyện tư thế cơ bản.
 • Hoàn thành các nội dung và chuyền cầu theo nhóm 2.
 • Hoàn thành các nội dung và thuộc bài thể dục với cờ.
 • Biết cách tung và bắt bóng theo nhóm 2, và hoàn thành các nội dung
 • Hoàn thành nội dung của tháng, biết tưng cầu và chuyền theo nhóm 2.
 • Biết nhảy dây kiểu chụm hay chân và thực hiện đúng cách so dây, chao dây, quay dây, nhịp điệu
 • Em hoàn thành tốt nội dung theo yêu cầu
 • Chưa đi đều đúng nhịp. Hướng dẫn lại cách đi đều theo nhịp đếm kềm hình ảnh minh họa.
 • Em đã hoàn thành bài làm, nếu thường xuyên luyện tập, em sẽ có kết quả tốt hơn.
 • Bài làm đạt yêu cầu. Nếu em chú ý những vấn đề như tư thế, thì kết quả sẽ tốt hơn.
 • Em có hiểu bài, em hãy phát huy thêm.
 • Em có cố gắng, em hãy phát huy nhé!
 • Em có tiến bộ, em hãy phát huy nhé!
 • Em cần cố gắng hơn nữa.
 • Em có nhiều cố gắng, em hãy phát huy nhé!
 • Bài làm tạm được, em cần cố gắng hơn nhé!
 • Em hiểu và thuộc các động tác, em cố gắng hơn nhé!
 • Em bước đầu thuộc được các động tác theo yêu cầu.
 • Thực hiện được tưng cầu cá nhân, bằng 1 tay và bằng 2 tay.
 • Em biết tưng cầu theo nhóm 2-3 người
 • Em thuộc bài thể dục với cờ.
 • Cơ bản em đạt được theo yêu cầu các nội dung
 • Biết cách đi hay tay chống hông, đi kiểng gót, đi vượt chứng ngại vật thấp.
 • Em biết cách đi vượt chứng ngại vật thấp, và hoàn thành các nội dung.
 • Hoàn thành các nội dung của các bài trong tháng. Các động tác chưa được đẹp, cần cố gắng hơn.
 • Hoàn thành các nội dung của từng bài trong tháng. Em cần chú ý hơn nữa.
 • Hoàn thành các nội dung của từng bài trong tháng. Cần kết hợp các động tác nhảy dây nhịp nhàng hơn.
 • Em ngần thuộc hết các động tác, cần cố ngắng em nhé!
 • Các động tác của em cần rõ ràng hơn.
 • Động tác còn sai; Chưa chú ý, Em cố gắng hơn nhé!
 • Thực hiện các động tác chưa tốt ; Em cố gắng hơn nhé!
 • Bài thực hiện của em chưa tốt; Em cố gắng hơn nhé!
 • Em đã cố gắng thực hiện bài làm. Nếu lưu ý những điểm như bên phải và bên trái, em sẽ có kết quả cao hơn.
 • Em có tiến bộ; Em cố gắng hơn nhé!
 • Bài làm chưa đạt yêu cầu, con cần cố gắng thêm nhé...
 • Em hoàn thành tốt nội dung trong học kỳ.
 • Em thực hiện tốt các nội dung theo yêu cầu của giáo viên.
 • Hoàn thành chương trình trong học kỳ.
 • Em hoàn thành nội dung theo yêu cầu.

9. Lời nhận xét môn Ngoại ngữ lớp 4 theo Thông tư 27

 • Em nghe tốt các câu đơn giản.
 • Em nghe và trả lời câu hỏi nhanh.
 • Em giao tiếp tốt những câu đơn giản.
 • Em tích cực tham gia vào các hoạt động giao tiếp.
 • Em có thể giao tiếp câu đơn giản rõ ràng.
 • Em nắm vững và vận dụng kiến thức đã học rất tốt.
 • Em nhận biết nhanh từ theo tranh.
 • Em nhớ và sử dụng từ vựng rất tốt.
 • Em hiểu và sử dụng cấu trúc câu hợp lý.
 • Em nhận thức và ghi nhớ từ nhanh theo tranh.
 • Em biết vận dụng từ trong câu tốt.
 • Em phát âm đúng âm, từ.
 • Em nắm vững kiến thức của bài học.
 • Em nhớ từ vựng và nắm vững cấu trúc câu.
 • Em nhận biết và ghi nhớ số rất chính xác.
 • Em biết xác định đề toán và tính toán nhanh.
 • Em làm phép tính về những con số rất chính xác.
 • Em thực hành thành thạo các bài tập toán.
 • Em nghe được các số nhanh.
 • Em nhớ và đọc các số nhanh.
 • Em nghe và trả lời về số lượng nhanh.
 • Em sáng tạo, có khả năng vẽ tranh theo cách của riêng mình.
 • Em sử dụng màu hiệu quả, phù hợp với tranh mình miêu tả.
 • Em thể hiện ý tưởng sản phẩm sáng tạo rất thẩm mỹ.
 • Em nhận biết và ứng dụng chủ đề của sản phẩm có sáng tạo trong thực tế.
 • Em vận dụng sáng tạo sản phẩm trong thực tế.
 • Em trình bày bài sáng tạo thể hiện tính thẩm mỹ.
 • Em hiểu và nghe từ đơn giản.
 • Em nghe và hiểu câu ngắn.
 • Em hiểu và trả lời được các câu hỏi cá nhân.
 • Em nói được câu ngắn theo mẫu.
 • Em biết vận dụng các mẫu câu đã học.
 • Em có thể vận dụng các từ vựng đã học.
 • Em hiểu và trả lời được các câu hỏi theo mẫu câu.
 • Em nhận biết từ theo tranh.
 • Em xác định được hình ảnh và nhớ từ.
 • Em ghi nhớ và sử dụng từ vựng tốt.
 • Em hiểu và biết áp dụng các cấu trúc câu.
 • Em nhiệt tình tham gia các hoạt động giao tiếp.
 • Em đếm được số đơn giản.
 • Em nhận biết số lượng.
 • Em nhìn tranh và xác nhận được số lượng.
 • Em đọc được bài toán ngắn.
 • Em xác định và làm được bài toán.
 • Em hiểu và nhận biết chủ đề của hình vẽ, biểu tượng.
 • Em biết vẽ hình, tô màu phù hợp với nội dung được yêu cầu.
 • Em thực hiện yêu cầu bài học một cách khoa học, hợp lý.
 • Em biết vận dụng sáng tạo sản phẩm trong thực tế.
 • Em trình bày sạch đẹp, đúng yêu cầu.

*Học sinh chưa hoàn thành bài làm, GV có thể nhận xét:

 • Em nên rèn thêm kỹ năng nghe.
 • Em nên mạnh dạn hơn khi tham gia giao tiếp trong giờ học.
 • Em nên rèn thêm kỹ năng đọc chữ và từ nhiều hơn .
 • Em vận dụng các mẫu câu còn chậm.
 • Em nên rèn thêm kỹ năng nói.
 • Em nên rèn luyện thêm về từ vựng.
 • Em nên luyện tập thêm về sử dụng cấu trúc câu.
 • Em nên tính toán cẩn thận hơn.
 • Em cần đọc các số rõ ràng hơn.
 • Em nên đồ và viết số cẩn thận hơn.
 • Em tính toán còn nhầm lẫn.
 • Em tính toán còn sai sót.
 • Em nên quan sát tranh vẽ và tô màu rõ ràng hơn.
 • Em nên trình bày hình vẽ của bài học khoa học, hợp lý hơn.
 • Em nên trình bày bài đúng theo yêu cầu.
 • Em nên cố gắng vẽ hình, tô màu phù hợp với nội dung được yêu cầu.
 • Em đã có nhiều tiến bộ trong việc nói rất nhiều, hãy phát huy nhé.
 • Em đã có nhiều tiến bộ trong việc đọc rất nhiều, hãy phát huy nhé.
 • Em đã có nhiều tiến bộ trong việc viết rất nhiều, hãy phát huy nhé.
 • Em đã có nhiều tiến bộ trong việc nghe và nói rất nhiều, hãy phát huy nhé.
 • Em đã có nhiều tiến bộ trong việc đọc và viết rất nhiều, hãy phát huy nhé.
 • Em có nhiều tiến bộ, hãy phát huy nhé”.

10. Lời nhận xét môn Âm nhạc lớp 4 theo Thông tư 27

 • Em thuộc lời. Cố gắng hát đúng giai điệu lời ca.
 • Em thuộc lời, giọng hát to, hát đúng giai điệu lời ca.
 • Thuộc lời, hát đúng giai điệu lời ca. cần phát huy thêm.
 • Thực hiện được 2 kiểu gõ đệm.
 • Em hát đúng giai điệu. Em có cố gắng.
 • Em đã hát đúng nhịp bài hát. Cố gắng em nhé!
 • Thuộc lời, hát đúng giai điệu lời ca. cố gắng hát rõ lời.
 • Em hoàn thành bài hát. Cố gắng hơn nữa.
 • Em đã thuộc lời bài hát.
 • Em đã hát đúng giai điệu. Em hãy phát huy thêm.
 • Em hoàn thành. Em cần chú ý các động tác phụ họa để phù hợp hơn
 • Em cần chú ý các động tác phụ họa để phù hợp hơn
 • Em hát đúng theo giai điệu lời ca,cần tập luyện cách vỗ đệm.
 • Em thuộc lời. Cố gắng hát đúng giai điệu lời ca.
 • Hát đúng nhịp bài hát
 • Biết hát kết hợp múa minh họa.
 • Biết gõ tiết tấu theo giai điệu lời ca.
 • Em hát đúng cao độ, trường độ bài hát.
 • Em có sáng tạo trong động tác múa minh họa.
 • Thực hiện được 3 kiểu gõ đệm.
 • Em hoàn thành. Em hát to, rõ ràng, đúng giai điệu.
 • Em đã biểu diễn được bài hát.
 • Em hoàn thành môn học. Em hát đúng cao độ, trường độ bài hát.
 • Em hoàn thành tốt nội dung học tập.
 • Em đọc được nốt nhạc.
 • Em hoàn thành môn học. Em hát tự nhiên, giọng trong sáng.
 • Em có năng khiếu ca hát. Cảm thụ âm nhạc tốt.
 • Em đọc được bài tập đọc nhạc.
 • Em nhớ nội dung, kể được câu chuyện âm nhạc.
 • Em hát kết hợp được vận động cơ thể
 • Em hoàn thành môn học. Giọng hát hay truyền cảm. Có năng khiếu.
 • Em hoàn thành môn học. Em biết thể hiện tình cảm của mình vào bài hát.
 • Em hoàn thành môn học. Em mạnh dạn, tự tin thể hiện bài hát rất hay.
 • Em có hiểu bài, em hãy phát huy thêm.
 • Em có cố gắng, em hãy phát huy thêm.
 • Em có tiến bộ, em hãy phát huy thêm.
 • Cần lắng nghe thầy và các bạn để hát rõ lời hơn.
 • Tiếp thu bài tốt nhưng cần tập trung hơn .
 • Cần cố gắng hoàn chỉnh phần gõ đệm.
 • Nên xem trước bài ở nhà để học đạt kết quả cao hơn.
 • Cần chú ý lắng nghe giáo viên hơn.
 • Nên luyện tập nghe nhạc nhiều hơn.
 • Đôi chỗ còn sai cao độ và tiết tấu.
 • Cần chú ý phần gõ đệm.
 • Em đã hoàn thành bài, nếu rèn thêm em sẽ có kết quả tốt hơn.
 • Em cần cố gắng hát to, rõ lời hơn nhé!
 • Cố gắng tập trung lắng nghe khi thầy cô tập hát, em sẽ có kết quả cao hơn.

11. Lời nhận xét môn Mĩ Thuật lớp 4 theo Thông tư 27

 • Em biết cách vẽ màu đều, đẹp.
 • Em biết chọn lọc hình ảnh phù hợp với đề tài.
 • Em vẽ hình sinh động phù hợp với đề tài.
 • Em sắp xếp hình cân đối phù hợp vào tranh.
 • Em vẽ hình ảnh tốt có sáng tạo.
 • Em vẽ hình ảnh sinh động, màu sắc tươi sáng.
 • Em tô màu phong phú có đậm, có nhạt.
 • Em vẽ được hình ảnh sinh động tô màu đẹp.
 • Em sắp xếp hình cân đối phù hợp vào tranh.
 • Em vẽ hình to rỏ, màu tô hài hòa.
 • Em vẽ bài đúng nội dung bài học.
 • Em vẽ bố cục cân đối đúng nội bài học.
 • Em vẽ màu hợp lý đúng nội bài học.
 • Em vẽ hình phong phú màu sắc hài hòa
 • Em vẽ đúng nội dung bài học, vẽ màu hợp lý
 • Em biết thực hành theo yêu cầu nội dung bài hoc.
 • Em vẽ được sản phẩm tô màu có sáng tạo.
 • Em biết cách vẽ tranh theo đề tài.
 • Em hoàn thành các bài, vẽ được tranh theo ý thích.
 • Em hoàn thành sản phẩm bài vẽ.
 • Em vẽ bài cần tô màu cẩn thận hơn.
 • Em vẽ hình cần to rỏ và tô màu nền.
 • Em cần chú ý hơn khi tô màu cho bài.
 • Em hoàn thành bài vẽ chú ý vẽ hình rỏ hơn.
 • Em hoàn thành bài, vẽ rõ nội dung bài nhưng chú ý tô màu tốt hơn.
 • Em hoàn thành bài tô màu và hình vẽ cần cố gắng hơn.
 • Em hoàn thành bài vẽ hình ảnh còn hơi nhỏ, cố gắng hơn ở bài sau.
 • Em hoàn thành bài vẽ màu sắc còn cần cố gắng cẩn thận hơn.
 • Em hoàn thành sản phẩm, nhưng cần vẽ hình to rỏ hơn.
 • Em hoàn thành các bài vẽ nhưng em cần tô màu cẩn thận hơn.
 • Em vẽ bài đạt yêu cầu nhưng nên tô kín màu nền.
 • Em hoàn thành bài nhưng cần lựa chọn màu tô cho tranh tốt hơn.
 • Bài vẽ hình ảnh còn nhỏ, em hãy cố gắng hơn.
 • Em hoàn thành bài vẽ nhưng cần tập lại hình vẽ nhiều hơn.
 • Em hoàn thành bài vẽ nhưng cần chú ý khi tô màu để tranh tốt hơn.
 • Em hoàn thành bài vẽ nhưng cần biết chọn màu tô phù hợp hơn.
 • Em hoàn thành bài vẽ nhưng cố gắng vẽ hình to hơn.
 • Em hoàn thành bài vẽ nhưng chú ý tô màu đều hơn.
 • Em đã có nhiều tiến bộ trong khi vẽ tranh.
 • Em đã có nhiều tiến bộ trong việc giúp đỡ bạn.
 • Em có nhiều tiến bộ trong học tập.
 • Em có ý thức tự học và chăm chỉ hơn.
 • Bài làm đạt tốt theo yêu cầu, em cần phát huy.
 • Em chưa hoàn thành bài.

12. Lời nhận xét môn Hoạt động trải nghiệm lớp 4 theo Thông tư 27

 • Em tiếp thu bài tốt, biết những việc làm thể hiện sự thân thiện, vui vẻ của bản thân.
 • Em nắm vững kiến thức, biết chỉ ra được hình ảnh thân thiện, vui vẻ của bản thân.
 • Em thực hiện tốt nội quy nhà trường, thân thiện với bạn bè.
 • Tham gia thảo luận tích cực, nhiệt tình, vui vẻ, đoàn kết.
 • Thể hiện được một số biểu hiện điều chỉnh cảm xúc và hành vi phù hợp với hoàn cảnh .
 • Em tự tin khi tham gia các hoạt động tập thể.
 • Em tích cực tham gia phát biểu trong hoạt động nhóm.
 • Em tiếp thu bài tốt, nêu được những việc làm để phòng tránh bị lạc, bị bắt cóc.
 • Em biết quan tâm đến mọi người xung quanh.
 • Em biết nêu cách giải quyết tình huống.
 • Em hiểu bài tốt, biết nhận diện vài giải quyết tình huống hợp lí.
 • Em biết nói lời giao tiếp phù hợp với bạn, nhận diện được tình huống có nguy cơ.
 • Em tham gia tốt các hoạt động giáo dục của trường, lớp.
 • Em nắm vững kiến thức, biết tìm kiếm sự hỗ trợ từ thầy cô, bạn bè khi cần thiết.
 • Em biết lắng nghe và chia sẻ ý kiến với các bạn trong nhóm.
 • Em biết xử lí tình huống trong chủ đề đã học.
 • Em biết vận dụng bài học vào cuộc sống hằng ngày.
 • Em biết tìm kiếm sự hỗ trợ từ những người đáng tin cậy khi cần thiết.
 • Em thực hiện được một số việc làm thể hiện lòng biết ơn thầy cô, thân thiện với bạn bè.
 • Em biết cách tạo cảm xúc tích cực cho mình, cho người khác
 • Em kính yêu thầy cô, nhận diện được những việc làm để thể hiện tình bạn.
 • Em thân thiện với bạn bè, biết lắng nghe và chia sẻ ý kiến với các bạn trong nhóm.
 • Em tham gia thảo luận tích cực, nhiệt tình, vui vẻ, đoàn kết.
 • Em tạo được quan hệ gần gũi, thân thiện với bạn bè.
 • Em biết xây dựng cho mình hình ảnh đẹp trước bạn bè: ăn mặc sạch sẽ, gọn gàng, lịch sự.
 • Em biết được những nét đẹp truyền thống quê em, thân thiện với bạn bè.
 • Em tích cực tham gia các hoạt động tập thể do lớp, trường tổ chức.
 • Em luôn tham gia tích cực vào các hoạt động hướng đến cộng đồng do nhà trường tổ chức.
 • Em luôn tích cực làm một số việc để chia sẻ với người gặp khó khăn.
 • Em biết nêu thắc mắc liên quan bài học.
 • Em tham gia tốt các hoạt động chào mừng các ngày lễ của trường, lớp.
 • Em sắp xếp tốt đồ dùng sinh hoạt cá nhân ngăn nắp, gọn gàng.
 • Em thực hiện tốt một số công việc tự chăm sóc và phục vụ bản thân.
 • Em có kĩ năng giao tiếp tốt khi tham gia hoạt động trải nghiệm.
 • Em biết làm một số việc thể hiện sự quan tâm chăm sóc người thân trong gia đình.
 • Em thân thiện với bạn bè, thực hiện được việc làm để chăm sóc, bảo vệ cảnh quan.
 • Em kính yêu thầy cô, thực hiện được một số việc làm thể hiện sự quý trọng mọi người.
 • Em có ý thức giữ gìn, bảo vệ môi trường, tham gia được các hoạt động chung của lớp.
 • Em tích cực tham gia thảo luận nhóm và thực hành.
 • Em biết tự chăm sóc bản thân và lựa chọn trang phục phù hợp khi đến trường, lớp.
 • Em biết vận dụng bài học vào cuộc sống hằng ngày.
 • Em biết những việc làm thể hiện sự thân thiện, vui vẻ của bản thân.
 • Em biết nói những lời phù hợp khi giao tiếp với bạn.
 • Em luôn thân thiện, vui vẻ với bạn bè.
 • Em nêu được một số việc làm để phòng tránh tai nạn.
 • Em biết tìm hiểu về các vấn đề ở địa phương em.
 • Em ứng xử thân thiện với bạn bè, lễ phép với thầy cô.
 • Em biết tìm kiếm sự hỗ trợ từ thầy cô để giải quyết mâu thuẫn với bạn.
 • Em biết được những nét đẹp truyền thống quê em.
 • Em biết tham gia vào các hoạt động hướng đến cộng đồng do nhà trường tổ chức.
 • Em biết làm một số việc để chia sẻ với người gặp khó khăn.
 • Em hiểu bài, tích cực phát biểu xây dựng bài.
 • Em biết giúp đỡ người gặp hoàn cảnh khó khăn.
 • Em thực hiện được một số công việc tự chăm sóc và bảo vệ bản thân.
 • Em biết tự hào về những đặc điểm và phát huy điểm đáng tự hào của mình.
 • Em có ý thức trách nhiệm trong việc tự phục vụ và tự giữ an toàn cho mình.
 • Em cần mạnh dạn thực hiện một số việc thể hiện tình thương yêu với các thành viên trong gia đình.
 • Em cần sắp xếp được đồ dùng sinh hoạt cá nhân ngăn nắp, gọn gàng hơn.
 • Em rèn thêm ý thức giữ gìn, bảo vệ môi trường.
 • Em cần rèn khả năng lắng nghe, tập trung khi tham gia hoạt động trải nghiệm.
 • Em nên rèn kỹ năng lắng nghe, tập trung trong giờ học.
 • Em nên tập trung trong giờ học nhé!
 • Em nên hòa đồng, thân thiện với bạn bè hơn nhé!
 • Em nên mạnh dạn tham gia các hoạt động tập thể nhé!
 • Em chưa mạnh dạn khi phát biểu ý kiến, cần tự tin hơn nhé.
 • Em thân thiện với bạn học nhưng cần hạn chế nói chuyện riêng trong giờ nhé.
 • Em hiểu bài nhưng cần giữ trật tự trong giờ học nhé!
 • Em cần mạnh dạn phát biểu nhiều hơn.
 • Em nên chủ động nêu thắc mắc về bài học với thầy cô và bạn bè.
 • Em cần chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập nhé!
 • Em cần mạnh dạn thực hiện một số việc thể hiện tình thương yêu với các thành viên trong gia đình.
 • Em cần sắp xếp được đồ dùng sinh hoạt cá nhân ngăn nắp, gọn gàng hơn.
 • Em rèn thêm ý thức giữ gìn, bảo vệ môi trường.
 • Em cần rèn khả năng lắng nghe, tập trung khi tham gia hoạt động trải nghiệm.
 • Em nên rèn kỹ năng lắng nghe, tập trung trong giờ học.
 • Em nên tập trung trong giờ học nhé!

III. Mẫu nhận xét học kì 2 lớp 4 theo thông tư 27 các môn

NHẬN XÉT LỚP 4 THEO THÔNG TƯ 27

MÔN ĐẠO ĐỨC

Mức đạt được

Lời nhận xét

T

- Biết tự chủ và tự học, có biểu hiện tốt về phẩm chất yêu nước, nhân ái. Biết phát triển điểm mạnh của bản thân. Cô khen em!

- Thực hiện tốt các nội dung trong môn Đạo đức, biết vận dụng kiến thức bài học để phát triển 5 phẩm chất cốt lõi. Chúc mừng em!

- Tham gia tích cực các hoạt động học tập, biết thực hành tốt các hoạt động để phát triển 5 phẩm chất cần đạt . Cô khen em!

- Có thái độ tích cực trong học tập. Thể hiện được những hành động cụ thể, thiết thực về đạo đức của bản thân. Cô khen em!

- Em rất chăm chỉ trong học tập. Biết tổ chức hoạt động nhóm để tìm hiểu bài. Biết vận dụng bài học vào thực tiễn. Cô chúc mừng em!

H

- Có tinh thần chăm học, có đạo đức tốt nhưng biểu hiện các hoạt động chưa thường xuyên. Cần phấn đấu em nhé!

- Thực hiện tốt nhiệm vụ môn học Đạo đức, có biểu hiện tốt về 5 phẩm chất nhưng chưa sáng tạo trong vận dụng thực tiễn. Cần cố gắng thêm em nhé!

- Hoàn thành nội dung môn học. Hiền lành, hoà nhã và hăng say phát biểu. Cần phát huy hơn em nhé.

- Có tinh thần hiếu học, biết vươn lên trong học rập và rèn luyện đạo đức nhưng chưa thật sáng tạo, cần cố gắng hơn em nhé!

- Em có tiến bộ trong học tập. Hiểu được các nội dung môn học. Cần vận dụng sáng tạo vào các hành động thiết thực em nhé!

C

- Em có cố gắng nhưng chưa biểu hiện rõ ràng các hành động. Cần phấn đấu hơn em nhé!

- Ngoan, lễ phép nhưng học còn chậm, chưa nắm được nội dung cơ bản của chương trình. Cần rèn luyện thêm để học tốt hơn em nhé!

- Học hơi trầm, chưa chịu khó vươn lên, thiếu tinh thần đoàn kết trong lớp nên chưa hoàn thành môn học. Em cần cố gắng nhé!

NHẬN XÉT LỚP 4 THEO THÔNG TƯ 27

MÔN CÔNG NGHỆ

Mức đạt được

Lời nhận xét

T

- Biết tự chủ và tự học, nắm được kiến thức cơ bản về hoa và cây cảnh và vận dụng vào thực tiễn. Cô khen em!

- Thực hiện tốt các nội dung trong môn Công nghệ, có tính sáng tạo, biết giúp đỡ gia đình chăm sóc và cây cảnh. Chúc mừng em!

- Tham gia tích cực các hoạt động học tập, biết vận dụng thực tiễn các hoạt động về trồng và chăm sóc hoa, cây cảnh ở trường và ở nhà . Cô khen em!

- Có thái độ tích cực trong học tập. Hiểu và có kĩ năng chăm sóc hoa và cây cảnh ở trường và ở nhà. Cô khen em!

- Em rất chăm chỉ trong học tập. Biết tổ chức hoạt động nhóm để tìm hiểu bài. Biết vận dụng bài học vào thực tiễn. Cô chúc mừng em!

H

- Có tinh thần chăm học, thực hiện được nhiệm vụ theo yêu cầu cần đạt của môn học nhưng em chưa sáng tạo.

- Thực hiện tốt nhiệm vụ môn học Công Nghệ nhưng chưa sáng tạo trong vận dụng thực tiễn. Cần phát huy em nhé!

- Hoàn thành nội dung môn học. Hiền lành, hoà nhã và hăng say phát biểu. Cần phát huy hơn em nhé.

- Em đã nắm được kiến thức bài học nhưng chưa vận dụng tốt vào thực tiễn, cần phát huy hơn em nhé!

- Em có tiến bộ trong học tập. Hiểu được vai trò của hoa và cây cảnh trong đời sống. Cần tăng cường vận dụng sáng tạo.

C

- Em có cố gắng nhưng chưa thực hiện được một số hoạt động cá nhân. Cần cố gắng hơn em nhé!

- Ngoan, lễ phép nhưng học còn chậm, chưa nắm được nội dung cơ bản của chương trình. Cần cố gắng để học tốt hơn em nhé!

- Học hơi trầm, chưa chịu khó vươn lên nên kết quả chưa đạt. Em cần cố gắng nhé!

NHẬN XÉT LỚP 4 THEO THÔNG TƯ 27

KHOA HỌC

Mức đạt được

Lời nhận xét

T

- Biết tự chủ và tự học, nắm được kiến thức cơ bản về chất, năng lượng và một số kiến thức môn học. Biết vận dụng vào thực tiễn. Cô khen em!

- Thực hiện tốt các nội dung trong môn Khoa học, có tính sáng tạo và định hướng tốt vào thực tiễn. Chúc mừng em!

- Tham gia tích cực các hoạt động học tập, biết trải nghiệm thực tiễn các hoạt động về tự nhiên xã hội có liên quan đến bài học . Cô khen em!

- Có thái độ tích cực trong học tập. Thể hiện được những hành động cụ thể, thiết thực và biết vận dụng sáng tạo. Cô khen em!

- Em rất chăm chỉ trong hoạt động. Biết tổ chức hoạt động nhóm để tìm hiểu bài. Biết vận dụng bài học vào thực tiễn. Cô chúc mừng em!

H

- Có tinh thần chăm học, làm được cơ bản một số hoạt động theo yêu cầu cần đạt của môn học nhưng em chưa sáng tạo. Cần phấn đấu em nhé!

- Thực hiện tốt nhiệm vụ môn học Khoa học nhưng chưa sáng tạo trong vận dụng thực tiễn. Cần cố gắng thêm em nhé!

- Hoàn thành nội dung môn học. Hiền lành, hoà nhã và hăng say phát biểu. Cần phát huy hơn em nhé.

- Em mới nhận biết được kiến thức bài học nhưng chưa vận dụng tốt vào thực tiễn, cần phấn đấu hơn em nhé!

- Em có tiến bộ trong học tập. Hiểu được các nội dung môn học. Cần rèn luyện thêm và tăng cường vận dụng sáng tạo.

C

- Em có cố gắng nhưng chưa thực hiện được một số hoạt động cá nhân. Cần cố gắng hơn em nhé!

- Ngoan, lễ phép nhưng học còn chậm, chưa năm được nội dung cơ bản của chương trình. Cần cố gắng để học tốt hơn em nhé!

- Học hơi trầm, chưa chịu khó vươn lên nên kết quả chưa đạt. Em cần cố gắng nhé!

IV. Mẫu nhận xét đánh giá học sinh lớp 4 của giáo viên chủ nhiệm

Để nhận xét đánh giá học sinh thì cần có sự quan sát, đánh giá sát sao của giáo viên chủ nhiệm dạy môn học liên quan. Quá trình giảng dạy các em sẽ xem xét và đánh giá năng lực học tập và phẩm chất của từng học sinh, cùng với đó sẽ nâng đỡ và phối hợp với phụ huynh để giáo dục các em phù hợp.

Đối với học sinh nổi bật, có tiến bộ, ghi điểm nổi bật về sự tiến bộ hoặc năng khiếu của học sinh trong học kì ứng với môn học. Ví dụ:

Môn tiếng Việt:

 • Đọc khá lưu loát; chữ viết còn yếu cần rèn viết nhiều hơn; nắm vững kiến thức để áp dụng thực hành khá tốt. Biết dùng từ đặt câu.
 • Đọc chữ trôi chảy và diễn cảm, chữ viết đúng và đẹp.
 • Đọc tốt, có nhiều sáng tạo trong bài văn.
 • Đọc to, rõ ràng hơn so với đầu năm, chữ viết đẹp, đều nét.
 • Học có tiến bộ, đã khắc phục được lỗi phát âm r/d….
 • Viết được câu có đủ thành phần, diễn đạt được ý của mình.
 • Chữ viết có tiến bộ hơn so với đầu năm học. Đọc lưu loát, diễn cảm

Môn Toán:

 • Nắm vững kiến thức và áp dụng thực hành tốt . Cần bồi dưỡng thêm toán có lời văn.
 • Nắm vững kiến thức. Kỹ năng tính toán tốt.
 • Có sáng tạo trong giải toán có lời văn và tính nhanh.
 • Thực hiện thành thạo các phép tính, có năng khiếu về tính nhanh.
 • Có năng khiếu về giải toán có yếu tố hình học.
 • Em làm bài nhanh, kĩ năng tính toán tốt, trình bày sạch đẹp. Đáng khen!

Môn khoa học, Lịch sử và Địa lí:

Dựa vào chuẩn kiến thức kỹ năng cùng với bài kiểm tra để nhận xét. Ví dụ:

 • Biết vận dụng kiến thức đã học vào cuộc sống
 • Vận dụng kiến thức đã học và thực hiện tốt
 • Chăm học. Tích cực phát biểu xây dựng bài.
 • Chăm học. Tiếp thu bài nhanh.
 • Có tiến bộ trong trả lời câu hỏi.
 • Học có tiến bộ, có chú ý nghe giảng hơn so với đầu năm.
 • Tích cực, chủ động tiếp thu bài học.
 • Nắm được kiến thức, kỹ năng cơ bản của môn học.
 • Biết giữ vệ sinh và phòng bệnh cho mình và người khác.
 • Ghi nhớ tốt các sự kiện lịch sử đã học.

D. Môn Ngoại ngữ:

 • Có tinh thần học tập nhưng kĩ năng tiếp thu kiến thức còn hạn chế
 • Có thái độ học tập tích cực, kiến thức tiếp thu có tiến bộ.
 • Kiến thức tiếp thu còn hạn chế, kỹ năng vận dụng để giao tiếp còn chậm
 • Có thái độ học tập tích cực, kiến thức tiếp thu biết vận dụng, kỹ năng sử dụng vào giao tiếp tương đối tốt.
 • Tiếp thu kiến thức tốt, kỹ năng sử dụng ngôn ngữ trong các hoạt động tốt.

Lời nhận xét của giáo viên sẽ giúp cho phụ huynh cũng như giáo viên tiếp nhận học sinh hiểu được những điểm mạnh, điểm yếu của học sinh để quan sát và giáo dục các em khắc phục điểm yếu, phát huy điểm mạnh.

V. Mẫu nhận xét năng lực, phẩm chất học sinh tiểu học

1. Mẫu nhận xét năng lực chung

TỰ CHỦ VÀ TỰ HỌC

GIAO TIẾP VÀ HỢP TÁC

NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ SÁNG TẠO

Em có ý thức tự giác cao trong học tập.

Em có ý thức tự học và tự chủ trong mọi vấn đề.

Em biết tự thực hiện tốt các nhiệm vụ học tập.

Em biết cách nêu câu hỏi và tự trả lời.

Em có khả năng tự thực hiện các nhiệm vụ học tập.

Em có khả năng phối hợp nhóm để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Em có khả năng sáng tạo, tự thực hiện nhanh các bài tập.

Em có khả năng tự học và tự chủ bản thân .

Em có khả năng báo cáo kết quả làm việc của nhóm với giáo viên.

Em có khả năng họp nhóm tốt với các bạn.

Em có khả năng tự học một mình.

Em biết vận dụng kiến thức đã học vào cuộc sống.

Em biết chia sẻ kết quả học tập với bạn, với cả nhóm.

Em biết vận dụng những điều đã học để giải quyết nhiệm vụ trong học tập.

Em bước đầu biết tự học.

Em tự giác thực hiện nhiệm vụ học nhưng kết quả chưa cao.

Em có khả năng tự học tốt nhưng KQ chưa cao.

Em chưa có ý thức tự học.

Em nên tự giác hơn trong việc học.

Em chưa biết tự HT bài, cần sự trợ giúp từ …

Em biết tìm kiếm sự trợ giúp kịp thời từ bạn bè.

Em cần có ý thức tự giác hơn trong học tập .

Em tự biết hoàn thành các nhiệm vụ học tập.

Em biết trao đổi ý kiến cùng bạn rất tốt.

Em phối hợp tốt với các bạn trong nhóm.

Em biết lắng nghe người khác, hợp tác cùng với bạn tốt.

Em thể hiện sự tốt sự thân thiện, hòa đồng với bạn bè.

Em biết lắng nghe và tôn trọng ý kiến của bạn rất tốt.

Em biết thể hiện sự thân thiện và hợp tác tốt với bạn bè.

Em chấp hành tốt sự phân công trong sinh hoạt nhóm.

Em có tinh thần hợp tác trong hoạt động nhóm rất tốt.

Em có khả năng tổ chức làm việc theo nhóm tốt.

Em tổ chức, giao tiếp và hợp tác nhóm có hiệu quả.

Em diễn đạt rõ ràng, dễ hiểu.

Em biết lắng nghe ý kiến bạn bè.

Em trình bày ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu.

Em trình bày ý kiến trọng tâm khi trao đổi với nhóm, lớp.

Em có khả năng phối hợp với bạn khi làm việc nhóm.

Em biết tìm kiếm sự trợ giúp của thầy cô, bạn bè.

Em biết giao tiếp, hợp tác với bạn.

Em biết chia sẻ cùng với bạn trong học tập .

Em chưa mạnh dạn trong giao tiếp, hợp tác.

Em chưa tích cực tham gia hợp tác nhóm và trao đổi ý kiến.

Em biết xác định và làm rõ thông tin.

Em phát hiện và nêu được tình huống có vấn đề trong học tập.

Em biết thu nhận thông tin từ tình huống và giải quyết vấn đề.

Em biết nhận ra những vấn đề đơn giản và biết đặt câu hỏi đơn giản.

Em mạnh dạn đưa ra những ý kiến cá nhân.

Em có năng lực giải quyết tốt những tình huống phát sinh.

Em biết đặt câu hỏi khác nhau về một sự vật hiện tượng.

Em có khả năng giải quyết tốt nhiệm vụ được giao.

Em có năng lực giải quyết vấn đề sáng tạo.

Em biết lựa chon thông tin tốt.

Em có khả năng tự thực hiện nhiệm vụ cá nhân.

Em có khả năng điều khiển hoạt động nhóm tốt.

Em biết nhận ra sai sót sẵn sàng sửa sai.

Em nhận biết thông tin nhanh nhẹn hơn nhé.

Em tự tin hơn trong giải quyết nhiệm vụ được giao.

Em biết giải quyết tình huống trong học tập.

Em biết phối hợp với bạn khi hoạt động nhóm.

Em biết chia sẻ kết quả hoc tập với bạn.

Em biết vận dụng những điều đã học để giải quyết nhiệm vụ trong học tập và cuộc sống.

Em biết tự đánh giá , nhận xét kết quả học tập của bản thân và của bạn.

Em biết báo cáo kết quả hoạt động trong nhóm với giáo viên.

Khả năng tự giải quyết các vấn đề em còn nhờ đến sự trợ giúp.

2. Mẫu nhận xét năng lực đặc thù

NGÔN NGỮ

TÍNH TOÁN

KHOA HỌC

THẨM MĨ

THỂ CHẤT

Em có sự tiến bộ trong giao tiếp.

Em nói to, rõ ràng.

Em biết thắc mắc với giáo viên khi không hiểu bài.

Em mạnh dạn khi giao tiếp.

Em trình bày rõ ràng, ngắn gọn nôi dung cần trao đổi.

Em sử dụng ngôn ngữ phù hợp với hoàn cảnh.

Em trình bày ý kiến của mình trước đám đông.

Em đọc to, rõ các chữ.

Em đọc chữ trôi chảy.

Em trình bày các vấn đề lưu loát.

Em có khả năng sử dụng từ ngữ tốt.

Em nói mạch lạc các vấn đề.

Em giao tiếp, hợp tác tốt với bạn.

Em có kĩ năng giải quyết vấn đề bằng ngôn ngữ tốt.

Em nên nói rõ ràng các vấn đề hơn.

Em giải quyết các vấn đề cẩn trọng hơn.

Em tìm hiểu vấn đề và giải quyết hiệu quả.

Em có khả năng trình bày kết quả làm việc của nhóm.

Em đọc chữ còn ngập ngừng.

Em đọc bài giọng còn e dè.

Em nói còn lấp lững.

Em nên mạnh dạn tự tin trong giao tiếp.

Em làm tốt toán cộng trừ, viết phép tính tốt.

Em có tiến bộ cần làm toán đúng nhiều hơn.

Em thông minh, tính toán nhanh nhẹn, chính xác.

Em vận dụng kiến thức tốt vào các bài thực hành.

Em chăm chỉ, học toán tốt.

Em vận dụng tốt bảng cộng trừ vào thực hành.

Em tiếp thu bài tốt, tính toán chính xác.

Em làm bài tốt, nắm vững các kiến thức, kĩ năng làm toán.

Em tích cực học toán.

Em thực hiện tốt các yêu cầu của bài toán.

Em tính nhanh nhẹn các dạng toán.

Em có năng khiếu về toán học.

Em làm toán nhanh, cẩn thận.

Em tính toán nhanh, chính xác, có ý thức học tập tốt.

Em có kĩ năng tính toán tốt.

Em tính toán cẩn thận, chính xác.

Em thực hiện tốt các phép tính cộng trừ đã học.

Em tính đúng nhưng còn chậm.

Kĩ năng tính toán của em chưa nhanh, hay bôi xoá khi làm bài.

Em nên ôn luyện các kĩ năng cộng, trừ, so sánh số.

Em tính toán cẩn thận hơn, rèn thêm sắp xếp số.

Em rèn tính cộng, trừ cẩn thận hơn.

Em cần đọc kĩ yêu cầu đề bài và tính toán cẩn thận hơn.

Em rèn kĩ năng so sánh số.

Em rèn xếp thứ tự số.

Em rèn thao tác tính nhanh hơn nhé!

Em rèn viết phép tính phù hợp yêu cầu bài nhé!

HS biết trân trọng, giữ gìn, bảo vệ tự nhiên; có thái độ, hành vi tôn trọng các quy định chung về bảo vệ tự nhiên; hứng thú khi tìm hiểu thế giới tự nhiên và vận dụng kiến thức vào bảo vệ thế giới tự nhiên của quê hương, đất nước.

HS biết yêu lao động, có ý chí vượt khó;

Có ý thức bảo vệ, giữ gìn sức khoẻ của bản thân, của người thân trong gia đình và cộng đồng.

HS phẩm chất tự tin, trung thực, khách quan, tình yêu thiên nhiên,

vai trò và cách ứng xử phù hợp của con người với môi trường tự nhiên;

Quan sát, thu thập thông tin; dự đoán, phân tích, xử lí số liệu; dự đoán kết quả nghiên cứu; suy luận, trình bày;

giải quyết vấn đề của một số tình huống đơn giản trong thực tiễn; mô tả, dự đoán, giải thích được các hiện tượng khoa học đơn giản; ứng xử thích hợp trong một số tình huống có liên quan đến vấn đề bản thân, gia đình và cộng đồng; trình bày được ý kiến cá nhân nhằm vận dụng kiến thức đã học vào bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và phát triển bền vững.

Em chọn lọc màu sắc hài hoà khi tô màu.

Em tô màu đều, đẹp khi làm bài.

Em tự nhận ra cái đẹp trong cuộc sống.

Em dùng lời nói hay, diễn tả tốt cái đẹp.

Em biết chọn lựa từ ngữ khi ca ngợi cái đẹp.

Em thể hiện tình yêu quê hương qua các tranh.

Em có cảm xúc và nhận xét trước cái đẹp.

Em diễn tả tốt ý tưởng của mình.

Em biết diễn đạt, thể hiện cảm xúc trước cái đẹp.

Em có gu thẩm mĩ tốt trong cách ăn mặc.

Em biết chọn lọc màu sắc khi tô màu.

Em biết tô màu theo yêu cầu.

Em biết nhận ra cái đẹp trong cuộc sống.

Em biết dùng lời nói diễn tả cái đẹp.

Em biết ca ngợi cái đẹp.

Em có gu thẩm mĩ trong cách ăn mặc.

Em biết nhận xét trước cái đẹp.

Em biết diễn tả ý tưởng của mình.

Em biết thể hiện cảm xúc trước cái đẹp.

Em giữ gìn vệ sinh thân thể đúng cách.

Em tự giác tập luyện thể dục, thể thao.

Em lựa chọn tốt tham gia hoạt động phù hợp với bản thân.

Em có khả năng tự điều chỉnh cảm xúc cá nhân.

Em tự giác chia sẻ, quan tâm với mọi người.

Em lựa chọn tốt cách ăn mặc phù hợp với thời tiết.

Em tích cực tham gia cổ vũ, động viên bạn.

Em thực hiện tốt các biện pháp giữ gìn vệ sinh để bảo vệ sức khoẻ.

Em tự giác vệ sinh cá nhân đúng cách.

Em giữ vệ sinh môi trường sống xanh, sạch.

Em thực hiện tốt các biện pháp giữ gìn vệ sinh phòng bệnh.

Em nêu được các biện pháp giữ gìn vệ sinh để bảo vệ sức khoẻ.

Em biết lựa chọn cách ăn mặc phù hợp với thời tiết.

Em biết giữ gìn vệ sinh thân thể.

Em biết tập luyện thể dục, thể thao.

Em biết lựa chọn tham gia hoạt động phù hợp với bản thân.

Em biết điều chỉnh cảm xúc cá nhân.

Em biết chia sẻ với mọi người.

Em biết cảm thông với mọi người.

Em tham gia cổ vũ, động viên bạn.

Em biết chọn lựa các hoạt động phù hợp với sức khoẻ.

Em biết vệ sinh cá nhân đúng cách.

Em biết cách giữ vệ sinh môi trường.

Em biết nêu các biện pháp giữ gìn vệ sinh phòng bệnh.

3. Mẫu lời nhận xét phẩm chất

YÊU NƯỚC

NHÂN ÁI

CHĂM CHỈ

TRUNG THỰC

TRÁCH NHIỆM

Em biết tôn trọng và quý mến thầy cô, bạn bè.

Em biết ơn thầy giáo, cô giáo; yêu thương, giúp đỡ bạn.

Em có ý thức bảo vệ của công, giữ gìn và bảo vệ môi trường.

Em luôn tự hào về người thân trong gia đình.

Em biết yêu quê hương, đất nước qua các bài học.

Em luôn tự giác, tích cực tham gia các hoạt hoạt động tập thể.

Em biết quý trọng công sức lao động của người khác.

Em luôn đoàn kết và yêu mến bạn bè.

Em biết quý trọng và yêu vẻ đẹp thiên nhiên.

Em tích cực tham gia các hoạt động trường, lớp.

Em vui vẻ, hòa đồng, cần tích cực tham gia lao động.

Em cần bảo vệ của công tốt hơn.

Em quý trọng tình bạn nhưng chưa cởi mở, gần gũi.

Em biết yêu thương, chia sẻ cùng người thân, nhưng chưa mạnh dạn.

Em yêu vẻ đẹp của thiên nhiên, cần chung tay bảo vệ chúng hơn.

Em cần gần gũi thân thiết cùng mọi người xung quanh.

Em nên cởi mở và đoàn kết cùng bạn bè.

Em yêu quý tình bạn, cần vui chơi nhẹ nhàng hơn.

Em ý thức giữ VS chung nhưng chưa tích cực lao động.Em nên tích cực tham gia các hoạt động hơn nữa.

Em có tấm lòng nhân ái.

Em có tấm lòng nhân hâu, sẻ chia.

Em quan tâm và giúp đỡ mọi người.

Em hay chia sẻ công việc nhà trong gia đình.

Em biết giúp đỡ bạn khó khăn.

Em luôn quan tâm mọi người trong gia đình.

Em luôn chăm sóc quan tâm ông bà.

Em luôn yêu quí mọi người.

Em hay giúp đỡ bạn có hoàn cảnh khó khăn.

Em biết thương yêu và giúp đỡ bạn.

Em hay giúp đỡ bạn bè.

Em biết yêu thương gia đình.

Em biết yêu thương ông bà cha mẹ.

Em biết chăm sóc quan tâm ông bà.

Em biết thương yêu và giúp đỡ bạn.

Em biết giúp đỡ mọi người xung quanh.

Em biết chia sẻ những khó khăn với bố mẹ.

Em biết quan tâm và giúp đỡ người thân.

Em nhân hậu, hiền hòa.

Em biết giúp đỡ những người trong gia đình.

Em tham gia tốt các hoạt động của lớp, trường.

Em tích cực tham gia lau, dọn lớp học.

Em tích cực trong học tập ở lớp.

Em biết bảo vệ của công.

Em biết nhận nhiệm vụ vừa sức với bản thân mình và các bạn.

Em chăm, ngoan, lễ phép.

Em thường xuyên trao đổi nội dung học tập với bạn và giáo viên.

Em chăm làm việc nhà giúp đỡ cha mẹ.

Em thường xuyên trao đổi bài với bạn, thầy cô giáo.

Em thực hiện tốt các quy định về tập luyện ở lớp cũng như ở nhà.

Em chăm làm bài ở lớp.

Em thường xuyên tham gia các hoạt động giữ vệ sinh của lớp.

Em chăm học hơn, giúp đỡ các bạn tích cực hơn.

Em tích cực trong các nhiệm vụ chung của nhóm.

Em yêu thích lao động và các hoạt động nghệ thuật.

Em thích tham gia trang trí và làm sạch đẹp trường, lớp.

Em biết làm việc phù hợp ở nhà.

Em có sự tập trung, chú ý nghe giảng bài.

Em nỗ lực hoàn thành các công việc được giao.

Em đi học đều và đúng giờ.

Em sẵn sàng giúp đỡ các bạn.

Em cần tích cực tham gia việc giữ vệ sinh lớp học.

Em luôn trung thực với bạn bè.

Em có tính trung thực cao và biết giữ lời hứa.

Em luôn nhường nhịn và chia sẻ với bạn bè trong lớp.

Em có ý thức giữ trật tự, không làm việc riêng trong giờ học.

Em chấp hành tốt nội qui lớp học .

Em luôn có ý thức tự giác cao và trung thực trong học tập.

Em tự tin trong học tập, trung thực, đoàn kết, yêu quý bạn bè.

Em biết bảo vệ của công, giữ gìn và bảo vệ môi trường.

Em biết quý trọng công sức lao động của người khác.

Em biết giúp đỡ mọi người, cởi mở, thân thiện.

Em có tính trung thực và biết giữ lời.

Em biết nhặt của rơi trả lại cho bạn.

Em cần trung thực hơn trong học tập.

Em nên chấp hành nội qui lớp học.

Em không nói dối, không nói sai về người khác.

Em nói thật, nói đúng về sự việc.

Em cần nói đúng về sự việc.

Em không đổ lỗi cho người khác khi mình làm chưa đúng.

Em không chép bài của bạn trong giờ học.

Em trung thực trong mọi hoạt động.

Em tự tin hơn khi phát biểu ý kiến.

Em tự tin hơn khi giải quyết vấn đề.

Em biết nhận lỗi và sữa lỗi sai.

Em tự chịu trách nhiệm về việc làm của mình.

Em tự tin khi phát biểu ý kiến.

Em có ý thức trách nhiệm trong việc học nhóm.

Em không đổ lỗi cho người khác.

Em biết nhận lỗi khi làm sai.

Em luôn nỗ lực trong học tập.

Em có ý thức trách nhiệm trong việc học nhóm.

Em tự tin trao đổi ý kiến với các bạn.

Em biết nhận công việc vừa sức của mình.

Em biết trình bày ý kiến trước lớp.

Em mạnh dạn nói những gì mình biết.

Em sẵn sàng nhận xét, góp ý cho bạn.

Em cần mạnh dạn, tự tin khi phát biểu.

Em cần nỗ lực hơn trong học tập.

Em cần mạnh dạn góp ý, nhận xét cho bạn.

Em cần làm việc theo sự hướng dẫn của giáo viên.

Em cần tích cực hợp tác với nhóm.

Mời thầy cô cùng tham khảo Mẫu bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục cuối kì I theo thông tư 27 có thiết kế phần thống kê

Trên đây là Mẫu nhận xét học bạ lớp 4 theo Thông tư 27 mới nhất, đúng chuẩn hỗ trợ thầy cô trong công tác đánh giá, nhận xét kết quả học tập, rèn luyện của học sinh.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Dành cho giáo viên của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
53 251.095
1 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Chanhquoc Nghiem
  Chanhquoc Nghiem

  Ui là trời, nhận xét học bạ cho học sinh mà cũng có văn mẫu luôn.

  Thích Phản hồi 15/05/22