Tiêu chuẩn, trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX

Tiêu chuẩn, trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên, báo cáo viên

Mới đây Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã kí ban hành Thông tư 01/2023/TT-BGDĐT về Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên (GDNN – GDTX).

Tiêu chuẩn, trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên, báo cáo viên

Theo đó, Thông tư này áp dụng đối với Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên quy định tại điểm b khoản 2 Điều 44 Luật Giáo dục 2019. Ngoài ra, tại Điều 19 Thông tư này cũng đưa ra các quy định cụ thể về Tiêu chuẩn, trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX, cụ thể như sau:

1. Giáo viên giảng dạy các chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông phải đạt trình độ chuẩn được đào tạo và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định như giáo viên phổ thông tương ứng với từng cấp học.

2. Giáo viên tham gia giảng dạy các chương trình giáo dục, đào tạo để lấy chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân phải đảm bảo các điều kiện về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định.

3. Báo cáo viên tham gia bồi dưỡng, tập huấn các chương trình giáo dục khác của Trung tâm phải đảm bảo các điều kiện về chuyên môn, nghiệp vụ do giám đốc Trung tâm quy định.

Trong đó, giáo viên Trung tâm bao gồm giáo viên cơ hữu, giáo viên hợp đồng và giáo viên thỉnh giảng.

Thông tư 01/2023/TT-BGDĐT có hiệu lực kể từ ngày 22/02/2023.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 20
0 Bình luận
Sắp xếp theo