Tiền thưởng Tết 2024 có phải đóng thuế TNCN không?

Cuối năm là thời điểm được mong đợi nhất của hầu hết người lao động vì sắp được nhận một khoản tiền thưởng Tết, được nghỉ dài ngày nghỉ ngơi và về thăm quê sau một năm làm việc chăm chỉ. Tuy nhiên, tiền thưởng Tết tính thuế TNCN như thế nào? Bài viết này Hoatieu.vn sẽ giúp bạn trả lời.

1. Thưởng Tết là gì?

Căn cứ theo Điều 104 Bộ luật Lao động 2019 có quy định như sau:

Thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động. Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.

=> Như vậy, thưởng Tết cũng là số tiền hoặc tài sản (hiện vật) mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động dựa trên kết quả sản xuất, kinh doanh của công ty và mức độ hoàn thành công việc của người lao động. Đây là phần thưởng nhằm khuyến khích người lao động, giúp họ có thêm thu nhập trang trải cho gia đình vào dịp Tết một cách tốt nhất. Thưởng Tết không phải tiền lương tháng 13.

2. Tiền thưởng tết hạch toán như thế nào?

Việc hạch toán này dành cho những bạn thực hiện các công việc kế toán cho doanh nghiệp của mình. Về mặt bản chất các khoản thưởng này nếu đủ điều kiện thì các khoản thưởng ngày nghỉ lễ, tết này được xem là chi phí lương.

Do có tính chất như vậy, cho nên đối tượng được nhận này thuộc bộ phận chi phí nào thì hạch toán vào chi phí đó.

+ Ghi nhận tiền thưởng vào chi phí:

 • Nợ TK 642, 641, 154, 622,…
 • Có TK 334, 338

+ Thanh toán tiền thưởng cho người lao động:

 • Nợ TK 334, 338
 • Có TK 111, 112

+ Tính toán thếu TNCN phải nộp:

 • Nợ TK 334
 • Có TK 3335

+ Khi nộp thuế TNCN, kế toán ghi:

 • Nợ TK 3335
 • Có TK 111,112

Tiền thưởng tết tính thuế TNCN như thế nào?

3. Cách tính thưởng tết 2024 như thế nào?

Như đã phân tích ở trên, tiền thưởng Tết cho người lao động căn cứ vào 2 khoản sau:

 • Căn cứ vào tình trạng, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong năm. Nếu kinh doanh có lãi, công ty sẽ trích từ lợi nhuận để thưởng cho người lao động với mức thưởng tùy thuộc vào lợi nhuận thu về.
 • Căn cứ vào năng suất lao động và số năm làm việc (thâm niên công tác) để tính tiền thưởng Tết cho người lao động.

=> Như vậy, sẽ có cách tính thưởng Tết như sau:

Tổng % thưởng = % năng suất lao động + % thâm niên

Tiền thưởng Tết = Tổng % thưởng × Tiền lương hàng tháng (không tính phụ cấp, trợ cấp)

Trong đó:

% năng suất lao động (Theo đánh giá của quản lý phòng, ban). Ví dụ: Xuất sắc = 100%; Tốt = 80%; Khá = 50%; Trung bình = 30%; Yếu = 10%)

% thâm niên được tính như sau: (Tính từ ngày ký hợp đồng chính thức đến ngày 31/12/2021)

 • Dưới 1 năm = 10%
 • Từ 1 đến dưới 2 năm = 20%
 • Từ 2 đến dưới 3 năm = 30 %
 • Từ 3 đến dưới 4 năm = 50 %
 • Từ 4 đến dưới 5 năm = 70 %
 • Từ 5 đến dưới 6 năm = 80%
 • Từ 7 năm trở lên = 100%

Ví dụ:

Người lao động A có thâm niên làm việc tại công ty 5 năm, mức lương hàng tháng thực nhận là 15 triệu đồng, hiệu quả làm việc trong năm được đánh giá là 80%.

Vậy tiền thưởng Tết của lao động này được tính như sau:

Tiền thưởng Tết = 25 triệu x (80% + 80%) = 36 triệu đồng

Tuy nhiên, đây chỉ là cách tính tham khảo, không phải công thức chung cho toàn bộ doanh nghiệp.

4. Cách tính thuế thu nhập cá nhân

Thuế TNCN = Thu nhập chịu thuế x Thuế suất thuế TNCN

Trong đó:

Thu nhập tính thuế = Tổng thu nhập – (Các khoản miễn thuế + Các khoản giảm trừ + Các khoản không chịu thuế)

Tổng số tiền lương, tiền công mà cá nhân không cư trú nhận được do thực hiện công việc tại Việt Nam, không phân biệt nơi trả thu nhập.

Các khoản miễn thuế, giảm trừ, các khoản không chịu thuế được tính tương tự như đối với cá nhân cư trú.

Thuế suất đối với tiền lương, tiền công là: 20%.

Nguồn thu nhập

Thu nhập tính thuế

Thuế suất thuế TNCN

Thu nhập từ kinh doanhDoanh thu trừ các khoản chi phí hợp lý liên quan trực tiếp đến việc tạo ra thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế

1% đối với kinh doanh hàng hóa

2% đối với kinh doanh dịch vụ

5% đối với sản xuất, xây dựng, vận tải và kinh doanh khác

Thu nhập từ tiền công, tiền lươngThu nhập tính thuế = Tổng thu nhập – (Các khoản miễn thuế + Các khoản giảm trừ + Các khoản không chịu thuế)

Tổng số tiền lương, tiền công mà cá nhân không cư trú nhận được do thực hiện công việc tại Việt Nam, không phân biệt nơi trả thu nhập.

Các khoản miễn thuế, giảm trừ, các khoản không chịu thuế được tính tương tự như đối với cá nhân cư trú.

20%
Thu nhập từ đầu tư vốnTổng số tiền mà cá nhân không cư trú nhận được từ việc đầu tư vốn vào tổ chức, cá nhân tại Việt Nam5%
Thu nhập từ chuyển nhượng vốnTổng số tiền mà cá nhân không cư trú nhận được từ việc chuyển nhượng phần vốn tại tổ chức, cá nhân Việt Nam0,1%
Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sảnGiá chuyển nhượng bất động sản2%
Thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mạiPhần thu nhập vượt trên 10 triệu đồng theo từng hợp đồng5%
Thu nhập từ trúng thưởng, thừa kế, quà tặngPhần giá trị giải thưởng vượt trên 10 triệu đồng theo từng lần trúng thưởng tại Việt Nam

Phần giá trị tài sản thừa kế, quà tặng vượt trên 10 triệu đồng theo từng lần phát sinh thu nhập nhận được tại Việt Nam.

10%

Các bạn muốn tham khảo chi tiết cách tính thuế TNCN mời các bạn tham khảo tại đây: Cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2023 mới nhất.

Hoặc các bạn có thể tính trực tiếp tại đây:

5. Một số câu hỏi liên quan khác

Tiền thưởng Tết Âm lịch có phải đóng thuế TNCN?

Theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC thì tiền thưởng Tết vẫn được tính là thu nhập chịu thuế TNCN.

Thời điểm tính thuế TNCN là thời điểm DN chi trả lương thưởng cho NLĐ.

Do đó, tiền thưởng tết âm lịch phải đóng thuế TNCN.

Thưởng Tết có bị trừ thuế không?

Căn cứ quy định tại Điểm e Khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC các khoản thưởng bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức, kể cả thưởng bằng chứng khoán đều thuộc trường hợp phải chịu thuế thu nhập cá nhân, trừ các khoản tiền thưởng sau đây:

- Tiền thưởng kèm theo các danh hiệu được Nhà nước phong tặng, bao gồm cả tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng, cụ thể:

+ Tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua như Chiến sĩ thi đua toàn quốc; Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chiến sĩ thi đua cơ sở, Lao động tiên tiến, Chiến sỹ tiên tiến.

+ Tiền thưởng kèm theo các hình thức khen thưởng.

+ Tiền thưởng kèm theo các danh hiệu do Nhà nước phong tặng.

+ Tiền thưởng kèm theo các giải thưởng do các Hội, tổ chức thuộc các Tổ chức chính trị, Tổ chức chính trị - xã hội, Tổ chức xã hội, Tổ chức xã hội - nghề nghiệp của Trung ương và địa phương trao tặng phù hợp với điều lệ của tổ chức đó và phù hợp với quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

+ Tiền thưởng kèm theo giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước.

+ Tiền thưởng kèm theo Kỷ niệm chương, Huy hiệu.

+ Tiền thưởng kèm theo Bằng khen, Giấy khen.

- Tiền thưởng kèm theo giải thưởng quốc gia, giải thưởng quốc tế được Nhà nước Việt Nam thừa nhận.

- Tiền thưởng về cải tiến kỹ thuật, sáng chế, phát minh được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công nhận.

- Tiền thưởng về việc phát hiện, khai báo hành vi vi phạm pháp luật với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

=> Như vậy, khoản tiền thưởng Tết 2024 người lao động nhận được phải đóng thuế thu nhập cá nhân theo quy định.

Làm việc 6 tháng có được thưởng Tết không?

Hiện tại không có quy định pháp luật cụ thể bắt buộc doanh nghiệp phải thưởng Tết cho nhân viên mới làm việc được 6 tháng, cũng không có quy định rõ về nội dung người lao động làm việc bao lâu thì được thưởng Tết. Mức tiền thưởng Tết của người lao động phụ thuộc vào tình hình kinh doanh của doanh nghiệp và năng lực làm việc, thâm niên công tác của mỗi lao động.

Đang thử việc có được thưởng Tết không?

Quy định pháp luật hiện hành không có quy định nào bắt buộc về vấn đề thưởng Tết, có thưởng hoặc không thưởng, thưởng theo hình thức và cách tính như nào tùy thuộc vào tình hình kinh doanh của doanh nghiệp.

Thông thường, người lao động đang trong giai đoạn thử việc sẽ không có tiền thưởng Tết do chưa có nhiều thành tựu, cống hiến cho công ty. Nhưng cũng có doanh nghiệp vẫn sẽ trích một phần tiền mặt hoặc món quà nhỏ tặng cho người lao động đang trong quá trình thử việc vào dịp Tết nhằm động viên, khuyến khích, tạo động lực cho người lao động.

Mời các bạn tham khảo thêm một số bài viết hữu ích khác như: Lương thưởng tết dương lịch 2024, Quy định tiền thưởng Tết Nguyên đán 2024 từ chuyên mục Hỏi đáp pháp luật của trang Hoatieu.vn.

Đánh giá bài viết
4 5.944
0 Bình luận
Sắp xếp theo