Không cần mang hộ khẩu, CMND khi làm thủ tục sang tên xe

Đơn giản hóa thủ tục sang tên xe

Trước đây khi làm thủ tục đăng ký biển số xe hoặc sang tên xe, người dân phải đem theo chứng minh thư, sổ hộ khẩu... Tuy nhiên Bộ Công an vừa được ban hành nghị quyết về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân nhằm dễ dàng và nhanh chóng hơn cho người dân.

Nghị quyết 112/NQ-CP về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an vừa được ban hành.

Không cần mang hộ khẩu, CMND khi làm thủ tục sang tên xe

Theo đó, đơn giản hóa nhiều thủ tục quan trọng sau đây:

1. Không cần mang sổ hộ khẩu, CMND khi làm các thủ tục sau:

- Đăng ký, cấp biển số xe (thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh)

- Đổi Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe (thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh)

- Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe (thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh)

- Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe (thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh)

- Đăng ký xe từ tỉnh khác chuyển đến tại Công an cấp tỉnh

- Đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy.

- Đăng ký sang tên mô tô, xe gắn máy trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy.

- Đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy

- Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy

2. Bãi bỏ Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú thay việc quản lý dân cư bằng mã số định danh cá nhân

3. Bãi bỏ Giấy chuyển khẩu

4. Bỏ yêu cầu chứng minh mối quan hệ gia đình và giấy khai sinh đối với trẻ em đăng ký thường trú

Đánh giá bài viết
1 6.304
0 Bình luận
Sắp xếp theo