Những trường hợp không được kết nạp Đảng 2024

Những trường hợp không được kết nạp Đảng 2024. Kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam là một việc làm cao quý mà bất kể công dân nào cũng ra sức phấn đấu để được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Tuy nhiên trong một số trường hợp đặc biệt cá nhân sẽ không được phép kết nạp vào Đảng, mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây cùng HoaTieu.vn.

1. Công dân không được kết nạp đảng trong trường hợp nào?

Công dân không được kết nạp đảng trong trường hợp nào?
Công dân không được kết nạp đảng trong trường hợp nào?

Căn cứ Quy định 29-QĐ/TW về thi hành Điều lệ Đảng, Hướng dẫn 01-HD/TW và Quy định 57/QĐ-TW, Công dân sẽ không được kết nạp vào Đảng nếu thuộc các trường hợp sau:

Đối với bản thân

- Đã làm tình báo, gián điệp, chỉ điểm, mật báo viên, cộng tác viên hoặc làm việc cho các cơ quan an ninh, tình báo, cảnh sát đặc biệt của địch.

- Đã tham gia bộ máy chính quyền, lực lượng vũ trang, bán vũ trang của địch, có tội ác với cách mạng, với nhân dân.

- Đã hoạt động trong các đảng phái, tổ chức chính trị phản động, giữ chức vụ ủy viên ban chấp hành, ủy viên ban thư ký hoặc tương đương trong các tổ chức chính trị xã hội do địch lập ra từ cấp xã hoặc tương đương trở lên.

- Tham gia cách mạng nhưng đã đầu hàng, phản bội; bị địch bắt, đã khai báo, chỉ điểm gây thiệt hại cho cách mạng.

- Không báo cáo trung thực với tổ chức đảng lý lịch, đặc điểm chính trị của bản thân, vợ hoặc chồng con.

- Đang có dấu hiệu làm tình báo, gián điệp cho nước ngoài, tham gia các đảng phái, tổ chức chính trị phản động, cung cấp, tiết lộ bí mật của Đảng, Nhà nước cho nước ngoài, cho cá nhân và tổ chức chính trị phản động.

- Lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo hoạt động gây nguy hại đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

- Nhận tài trợ của cá nhân, tổ chức đang có hoạt động chống Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Quan hệ với tổ chức, cá nhân người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài có hành vi chống Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, làm phương hại đến lợi ích đất nước, an ninh quốc gia.

- Có tiền, kim loại quý, đá quý, các giấy tờ có giá trị như tiền đang gửi ngân hàng nước ngoài trái với quy định của Nhà nước.

- Có biểu hiện cơ hội chính trị, bè phái gây mất đoàn kết nghiêm trọng.

- Đồng tình, bao che, tiếp tay cho hoạt động của các phần tử chống Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Không tán thành quan điểm, đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội của Đảng, tán thành đa nguyên, đa đảng, phủ định chủ nghĩa Mác Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng.

- Nói, viết, lưu giữ trái phép, hoặc tán phát các tài liệu có nội dung trái Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước.

- Viết, tán phát hồi ký, tự thuật, trả lời phỏng vấn các cơ quan ngôn luận có nội dung thuộc bí mật nội bộ Đảng, bí mật Nhà nước, xuyên tạc, phủ định truyền thống của Đảng và dân tộc, lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để xuyên tạc, vu khống người khác làm hưởng xấu đến nội bộ Đảng.

- Tổ chức hoặc chủ động tham gia các cuộc họp, hội thảo, mít tinh, biểu tình trái phép hoặc có nội dung chống Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Có tiền án, tiền sự, bị xử lý về hành vi xâm phạm an ninh quốc gia, phạm tội hình sự đặc biệt nghiêm trọng.

- Chuyên làm nghề mê tín, dị đoan.

Đối với quan hệ gia đình

Có cha, mẹ đẻ, người trực tiếp nuôi dưỡng, vợ hoặc chồng, cha mẹ đẻ, người trực tiếp nuôi dưỡng của vợ hoặc chồng:

- Đã làm tình báo, gián điệp, chỉ điểm, mật báo viên, cộng tác viên hoặc làm việc cho các cơ quan an ninh, tình báo, cảnh sát đặc biệt của địch.

- Tham gia bộ máy chính quyền, lực lượng vũ trang, bán vũ trang của địch có tội ác với cách mạng, với nhân dân, giữ chức vụ ủy viên ban chấp hành, ủy viên ban thư ký hoặc tương đương trong các đảng phái, tổ chức chính trị phản động, đứng đầu tổ chức chính trị - xã hội do địch lập ra từ cấp xã và tương đương trở lên.

Trường hợp đặc biệt, người xin vào Đảng có quan hệ gia đình quy định nêu trên, nhưng từ khi tham gia công tác đến nay có thành tích xuất sắc, thật sự giác ngộ lý tưởng của Đảng, tỏ rõ thái độ kiên quyết phản đối sai phạm, tội ác của người thân, được cấp ủy có thẩm quyền thẩm tra, kết luận, nếu có đủ tiêu chuẩn đảng viên thì vẫn kết nạp vào Đảng, nhưng phải được ban thường vụ cấp ủy trực thuộc Trung ương đồng ý.

- Đang làm tình báo, gián điệp hoặc làm việc cho các “trung tâm” phá hoại tư tưởng của các thế lực thù địch dưới mọi hình thức.

- Có hành vi chống Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Đang bị cơ quan có thẩm quyền khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, phạt tù về tội xâm phạm an ninh quốc gia, đang bị phạt tù về tội hình sự đặc biệt nghiêm trọng.

- Là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài có hành vi chống Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc không rõ lai lịch chính trị.

- Đang làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài có hành vi chống Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. Những trường hợp bị xóa tên Đảng viên

Hình ảnh minh họa trong lễ kết nạp Đảng viên
Hình ảnh minh họa trong lễ kết nạp Đảng viên

Những trường hợp bị xóa tên Đảng viên:

- Đảng viên bỏ sinh hoạt Đảng.

- Không đóng Đảng phí 03 tháng trong năm mà không có lý do chính đáng.

- Đảng viên tự ý trả thẻ.

- Đảng viên tự hủy thẻ Đảng viên.

- Đảng viên giảm sút ý chí phấn đấu, không làm nhiệm vụ Đảng viên và đã được chi bộ giáo dục nhưng sau thời gian 12 tháng phấn đấu không tiến bộ

- Đảng viên 02 năm liền vi phạm tư cách đảng viên.

Căn cứ Quy định 29-QĐ/TW về thi hành Điều lệ Đảng, Hướng dẫn 01-HD/TW và Quy định 57/QĐ-TW.

3. Người thân có tiền án có được vào Đảng không?

Câu hỏi: Xin cho hỏi tôi đang làm đơn xin vào Đảng và có nhiều thành tích nổi bật trong công việc, nhưng vợ tôi có tiền án thì tôi có được kết nạp Đảng không?

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 3.4 Điều 3 Hướng dẫn 01-HD/TW về thủ tục xem xét kết nạp Đảng viên, khi xem xét thì người muốn kết nạp sẽ phải trải qua một quá trình đó là thẩm tra lý lịch của cả người muốn vào đảng và thân nhân của họ, cụ thể như sau:

– Người vào Đảng: Làm rõ những vấn đề về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay; về chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.

– Cha, mẹ đẻ, cha, mẹ vợ (chồng) hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng bản thân; vợ hoặc chồng, con đẻ của người vào Đảng có năng lực hành vi dân sự đầy đủ (sau đây gọi chung là người thân): Làm rõ những vấn đề về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay; việc chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Như vậy, vợ hoặc chồng đều thuộc diện đối tượng người thân cần phải xét lý lịch của cá nhân muốn vào Đảng. Sẽ có 2 trường hợp xảy ra:

 • Thứ nhất: nếu vợ của bạn có tiền án tiền sự và chưa được xóa án tích thì bạn sẽ không đủ điều kiện về lý lịch chính trị để được kết nạp vào Đảng.
 • Thứ hai: vợ của bạn có tiền án tiền sự nhưng đã đủ điều kiện xóa án tích theo Bộ luật hình sự hiện hành thì sẽ được coi là chưa bị kết án và khi xét lí lịch vào Đảng thì bạn có thể được thông qua điều kiện này.

Những người sau đây đương nhiên được xoá án tích theo BLHS hiện hành:

– Người được miễn hình phạt.

– Người bị kết án không phải về các tội quy định tại Chương XI và Chương XXIV của Bộ luật này, nếu từ khi chấp hành xong bản án hoặc từ khi hết thời hiệu thi hành bản án người đó không phạm tội mới trong thời hạn sau đây:

 • Một năm trong trường hợp bị phạt cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù nhưng được hưởng án treo;
 • Ba năm trong trong trường hợp hình phạt là tù đến ba năm;
 • Năm năm trong trường hợp hình phạt là tù từ trên ba năm đến mười lăm năm;
 • Bảy năm trong trường hợp hình phạt là tù từ trên mười lăm năm.

Vì trong câu hỏi bạn không nêu rõ vợ bạn có được xóa án tích chưa nên HoaTieu.vn xin đưa ra các trường hợp được xóa án tích để bạn tự xem xét vào trường hợp của mình nhé.

Mời các bạn tham khảo thông tin liên quan tại mục Pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
7 3.899
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
3 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Dinh Văn Huy
  Dinh Văn Huy

  cán bộ công chức đủ điều kiện xét kết nạp nhưng không tham gia vào hội ccb, khi nghỉ hưu có đơn xin vào hội vậy có xứng đáng không.

  Thích Phản hồi 05/07/22
  • Hoa Trịnh
   Hoa Trịnh

   Hữu ích

   Thích Phản hồi 06/07/22
   • Vịt Cute
    Vịt Cute

    Vậy mà mình cứ tưởng có ng thân có tiền án thì không đc vào Đảng cơ.

    Thích Phản hồi 06/07/22