Đóng bảo hiểm tự nguyện có được hưởng chế độ thai sản không?

Điều kiện để được hưởng chế độ thai sản khi sinh con

Người đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được hưởng các chế độ: Ốm đau, thai sản, tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, hưu trí và tử tuất. Vậy khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì có được hưởng chế độ thai sản hay không, mời các bạn cùng đi tìm hiểu qua nội dung bài viết dưới đây.

Hỏi:

Tôi đi làm và tham gia BHXH được 5 tháng ở một công ty. Hiện sức khỏe tôi yếu (do tôi đang mang thai) nên tôi xin nghỉ việc ở nhà dưỡng thai. Vậy muốn được hưởng chế độ thai sản thì tôi có thể đóng tiếp 1 tháng BHXH tự nguyện không?

Đóng bảo hiểm tự nguyện có được hưởng chế độ thai sản

Trả lời:

Căn cứ tại Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản như sau:

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

b) Lao động nữ sinh con;

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.”

Bên cạnh đó, căn cứ Khoản 2 Điều 4 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về các chế độ của BHXH tự nguyện bao gồm:

“Bảo hiểm xã hội tự nguyện có các chế độ sau đây:

a) Hưu trí;

b) Tử tuất.”

Theo đó BHXH tự nguyện chỉ bao gồm 2 chế độ: hưu trí và tử tuất không có chế độ thai sản; thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện không được tính là thời gian tham gia bảo hiểm xã hội để hưởng chế độ thai sản.

Như vậy, khi bạn nghỉ việc bạn mới đóng bảo hiểm bắt buộc ở công ty được 5 tháng (chưa đủ 6 tháng); bạn tham gia BHXH theo hình thức tự nguyện thì khi sinh con bạn sẽ không được hưởng chế độ thai sản. Do đó, để được hưởng chế độ thai sản khi sinh con; bạn nên làm việc tại công ty và tham gia BHXH bắt buộc thêm 1 tháng.

Tuy nhiên, Khoản 3 Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định :

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Như vậy, nếu bạn nghỉ việc mà để dưỡng thai do sự chỉ định của bác sĩ thì bạn đủ điều kiện để hưởng chế độ thai sản nếu đáp ứng điều kiện:

  • Đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con;
  • Đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền.

Kết luận:

  • Tham gia BHXH tự nguyện không được tính để hưởng chế độ thai sản.
  • Trường hợp bạn nghỉ việc dưỡng thai theo chỉ định của bác sĩ thì bạn được hưởng chế độ thai sản; nếu đáp ứng điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội.
Đánh giá bài viết
1 442
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo