Có được ủy quyền xin cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân?

Ủy quyền xin Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân được không? Nhiều người do điều kiện công tác xa nhà không thể về tại địa phương xin cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Vậy trong trường hợp này có được ủy quyền cho người khác làm thay được không, bài viết dưới đây sẽ giải đáp cho bạn.

Tiến tới bỏ thủ tục cấp xác nhận tình trạng hôn nhân để kết hôn

Tiến tới bỏ thủ tục cấp xác nhận tình trạng hôn nhân để kết hôn

Hiện nay cơ sở dữ liệu dân cư đã được hoàn thiện, người dân có thể tra cứu thông tin tình trạng hôn nhân của mình một cách dễ dàng thông qua trang: https://dichvucong.dancuquocgia.gov.vn/.

Theo ý kiến kiến nghị của nhân dân, việc bỏ yêu cầu giấy Giấy chứng nhận tình trạng hôn nhân khi làm các thủ tục liên quan đến kết hôn tại các Đại sứ quán Việt Nam ở nước ngoài sẽ giúp giảm thủ tục hành chính cũng như công sức, tiền bạc cho người dân khi làm thủ tục bởi chỉ cần xuất trình CMND/CCCD, cán bộ sẽ tiếp nhận và tự tra cứu tình trạng hôn nhân trên cơ sở dữ liệu dân cư và xử lý.

Trước ý kiến này, Bộ Tư pháp đã có trả lời như sau:

Khoản 7 Điều 24 Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến quy định: "Sau khi Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được đưa vào vận hành, sử dụng thống nhất trên toàn quốc, cơ quan thực hiện thủ tục hành chính có trách nhiệm kết nối với các Cơ sở dữ liệu này để xác định tình trạng hôn nhân của người có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính, không được yêu cầu nộp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân".

Hiện nay, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã được vận hành, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tư pháp đang thực hiện tái cấu trúc quy trình các thủ tục liên thông trong đó có liên thông xác nhận tình trạng hôn nhân, đăng ký kết hôn, tiến tới bỏ thủ tục cấp xác nhận tình trạng hôn nhân với mục đích kết hôn.

Ủy quyền cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Có được ủy quyền xin Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân không?

Về vấn đề này, Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng - Đoàn luật sư Hà Nội trả lời như sau:

Ngày 28/5/2020, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 04/2020/TT-BTP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch. Thông tư này có hiệu lực từ 16/7/2020 và thay thế Thông tư số 15/2015/TT-BTP.

Tại Điều 2 Thông tư số 04/2020/TT-BTP quy định: Người yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch, cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, yêu cầu đăng ký các việc hộ tịch theo quy định tại Điều 3 Luật Hộ tịch được uỷ quyền cho người khác thực hiện thay; trừ trường hợp đăng ký kết hôn, đăng ký lại việc kết hôn, đăng ký nhận cha, mẹ, con thì không được ủy quyền cho người khác thực hiện, nhưng một bên có thể trực tiếp nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký hộ tịch có thẩm quyền, không phải có văn bản ủy quyền của bên còn lại.

Việc ủy quyền phải lập thành văn bản, được chứng thực theo quy định của pháp luật. Trường hợp người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì văn bản ủy quyền không phải chứng thực.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 325
0 Bình luận
Sắp xếp theo