Nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm tiểu học

Những công việc cần làm của giáo viên chủ nhiệm tiểu học

Vai trò và nhiệm vụ của một giáo viên chủ nhiệm cấp tiểu học gồm những công việc gì? hoatieu.vn xin gửi tới bạn đọc bài viết dưới đây để có thể hiểu rõ hơn về công việc của giáo viên chủ nhiệm cấp tiểu học nhé. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

NHIỆM VỤ CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM TIỂU HỌC

1. Giảng dạy, giáo dục đảm bảo chất lượng theo chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học; soạn bài, lên lớp, kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh; quản lí học sinh trong các hoạt động giáo dục do nhà trường tổ chức; tham gia các hoạt động chuyên môn; chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả giảng dạy và giáo dục.

2. Trau dồi đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; gương mẫu trước học sinh, thương yêu, đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách của học sinh; bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của học sinh; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp.

3. Học tập, rèn luyện để nâng cao sức khỏe, trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy.

4. Tham gia công tác phổ cập giáo dục tiểu học ở địa phương.

5. Thực hiện nghĩa vụ công dân, các quy định của pháp luật và của ngành, các quyết định của Hiệu trưởng; nhận nhiệm vụ do Hiệu trưởng phân công, chịu sự kiểm tra, đánh giá của Hiệu trưởng và các cấp quản lí giáo dục.

6. Phối hợp với Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, gia đình học sinh và các tổ chức xã hội liên quan để tổ chức hoạt động giáo dục.

Ngoài việc thực hiện nhiệm vụ của một giáo viên, giáo viên chủ nhiệm còn phải thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Tìm hiểu và nắm vững học sinh trong lớp về mọi mặt để có biện pháp tổ chức giáo dục sát với đối tượng nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của từng học sinh và của cả lớp;

2. Phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh, chủ động phối hợp với các giáo viên bộ môn, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, các đoàn thể và các tổ chức xã hội khác có liên quan trong hoạt động giảng dạy và giáo dục học sinh của lớp mình chủ nhiệm;

3. Nhận xét, đánh giá xếp loại học sinh cuối kỳ và cuối năm học, đề nghị khen thưởng và kỷ luật học sinh, đề nghị danh sách học sinh được lên lớp, danh sách học sinh phải kiểm tra lại, phải rèn luyện thêm về hạnh kiểm trong kỳ nghỉ hè, phải ở lại lớp, hoàn chỉnh việc ghi vào sổ điểm và học bạ học sinh;

4. Tham gia hướng dẫn hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục và rèn luyện học sinh do nhà trường tổ chức;

5. Báo cáo thường kì hoặc đột xuất về tình hình của lớp với Hiệu trưởng.

GVCN còn có các nhiệm vụ sau:

1. Giảng dạy, Quản lí học sinh lớp mình phụ trách (có thể cả cấp học)

2. Cố vấn, tổ chức mọi hoạt động cho HS

3. Phối hợp với các lực lượng xã hội tạo không gian, thời gian để giáo dục học sinh

4. Chịu trách nhiệm chính trong đánh giá học sinh, giúp HS tự đánh giá quá trình rèn luyện theo mục tiêu giáo dục, phối hợp, tiếp thu nhận xét, đánh giá của các tổ chức giáo dục, ngoài giáo dục để đánh giá chính xác HS.

5. Thông báo kết quả qua cộng đồng, nơi ở, tổ chức Đội, cơ quan CMHS công tác, dòng họ.

5. Tư vấn cho CMHS nghiệp vụ sư phạm, phổ biến mục tiêu giáo dục học sinh đến tận CMHS.

6. Phát hiện và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu

7. Rèn luyện kĩ năng cho HS thông qua việc bố trí tự quản, phụ trách các hoạt động.

8. Xây dựng hội CMHS thành lực lượng tham gia trực tiếp vào các hoạt động của lớp chủ nhiệm.

9. Kế hoạch hóa mọi tiềm năng và xã hội vào giáo dục học sinh

10 Phản ánh nguyện vọng của HS lớp chủ nhiệm với những người có trách nhiệm để giải quyết (Hiệu trưởng, TPT Đội, GV khác, GĐ, xã hội.

11. Tư vấn cho HS mọi lĩnh vực (hướng nghiệp, chọn nghề).

Đánh giá bài viết
1 10.158
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo