Nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm THCS

Những công việc cần làm của giáo viên chủ nhiệm THCS

Là một giáo viên chủ nhiệm cấp THCS cần phải làm những công việc gì, quyền lợi và nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm gồm những gì? hoatieu.vn mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm cấp THCS nhé.

Nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm cấp THCS

I. Giáo viên chủ nhiệm có những nhiệm vụ sau đây:

- Xây dựng kế hoạch các hoạt động giáo dục thể hiện rõ mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục bảo đảm tính khả thi, phù hợp với đặc điểm học sinh, với hoàn cảnh và điều kiện thực tế nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của cả lớp và của từng học sinh;

- Thực hiện các hoạt động giáo dục theo kế hoạch đã xây dựng;

- Phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh, với các giáo viên bộ môn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, các tổ chức xã hội có liên quan trong việc hỗ trợ, giám sát việc học tập, rèn luyện, hướng nghiệp của học sinh lớp mình chủ nhiệm và góp phần huy động các nguồn lực trong cộng đồng phát triển nhà trường;

- Nhận xét, đánh giá và xếp loại học sinh cuối kỳ và cuối năm học; đề nghị khen thưởng và kỷ luật học sinh; đề nghị danh sách học sinh được lên lớp thẳng, phải kiểm tra lại, phải rèn luyện thêm về hạnh kiểm trong kỳ nghỉ hè, phải ở lại lớp; hoàn chỉnh việc ghi sổ điểm và học bạ học sinh;

- Báo cáo thường kỳ hoặc đột xuất về tình hình của lớp với Hiệu trưởng.

II. Giáo viên chủ nhiệm có những quyền sau đây:

- Được dự các giờ học, hoạt động giáo dục khác của học sinh lớp mình;

- Được dự các cuộc họp của Hội đồng khen thưởng và Hội đồng kỷ luật khi giải quyết những vấn đề có liên quan đến học sinh của lớp mình;

- Được dự các lớp bồi dưỡng, hội nghị chuyên đề về công tác chủ nhiệm;

- Được quyền cho phép cá nhân hạc sinh nghỉ học không quá 3 ngày liên tục;

- Được giảm giờ lên lớp hàng tuần theo quy định khi làm chủ nhiệm lớp.

Đánh giá bài viết
1 2.317
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo