Quyết định về việc hoãn thi hành quyết định phạt tiền

Cảm ơn bạn đã tải Quyết định về việc hoãn thi hành quyết định phạt tiền

Nếu quá trình tải chưa bắt đầu, vui lòng nhấn vào đây!

Quyết định về việc hoãn thi hành quyết định phạt tiền ban hành kèm theo Thông tư 166/2013/TT-BTC quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế.