Hướng dẫn xét tốt nghiệp THCS TP Hà Nội 2021

Cảm ơn bạn đã tải Hướng dẫn xét tốt nghiệp THCS TP Hà Nội 2021

Nếu quá trình tải chưa bắt đầu, vui lòng nhấn vào đây!

Hướng dẫn xét tốt nghiệp THCS TP Hà Nội 2021 - Sở giáo dục đào tạo thành phố Hà Nội ban hành công văn 1198/SGDĐT-QLT về hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2020-2021.