Thủ tục cấp đổi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Thủ tục cấp đổi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tại Cục cảnh sát giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt - Bộ Công an

Tên Thủ tục

Cấp đổi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tại Cục cảnh sát giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt - Bộ Công an

Cơ quan thực hiện

Cục Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt

Cơ sở pháp lý

+ Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008

+ Thông tư số 06/2009/TT-BCA ngày 11/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định việc cấp, thu hồi đăng ký, biển số các loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

+ Thông tư số 31/2009/TT-BCA ngày 25/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về tiêu chuẩn, trách nhiệm của cán bộ làm nhiệm vụ đăng ký phương tiện và quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số các loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

+ Thông tư số 34/2003/TT-BTC ngày 16/4/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

+ Thông tư số 115/2004/TT-BTC ngày 03/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 34/2003/TT-BTC ngày 16/4/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Thủ tục

Bước 1- Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2- Những trường hợp sau đây phải đến cơ quan đã đăng ký xe nộp hồ sơ đề nghị cấp đổi đăng ký xe, biển số xe: xe cải tạo; xe thay đổi màu sơn; đăng ký xe bị rách, hư hỏng, biển số xe hư hỏng, mờ.

* Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:
Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lê%3ḅ thì viết biên nhận và giao cho chủ xe.
Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lê%3ḅ thì cán bộ tiếp nhâ%3ḅn hồ sơ hướng dẫn để người đến nô%3ḅp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

* Thời gian tiếp nhâ%3ḅn hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (ngày lễ nghỉ).

Bước 3- Nhận đăng ký, biển số xe mới (theo số cũ), trừ loại biển 3 số thì phải đổi sang biển 4 số tại trụ sở cơ quan đăng ký xe.

Chủ xe đưa giấy biên nhận, cán bộ trả kết quả kiểm tra và trả đăng ký, biển số xe cho chủ xe.

Loại

Lĩnh vực giao thông

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan đăng ký xe của Cục Cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt-Bộ Công an.

Thành phần số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Giấy khai đăng ký xe;

Công văn đề nghị (đối với cơ quan, tổ chức) hoặc đơn đề nghị đổi lại đăng ký, biển số xe (đối với cá nhân);

Đăng ký hoặc biển số xe cũ, hỏng (trừ xe thay đổi màu sơn)

Không bắt buộc phải mang xe đến để kiểm tra (trừ xe cải tạo, xe thay đổi màu sơn).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt.

Đối tượng thực hiện

Cá nhân; Tổ chức

Kết quả thực hiện TTHC

Giấy đăng ký, biển số xe

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Cục Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt chỉ cấp đổi đăng ký xe đối với:

+ Các cơ quan đại diện ngoại giao, các tổ chức quốc tế, cá nhân nước ngoài làm việc trong các cơ quan tổ chức đó.

+ Một số cơ quan Trung ương theo quy định của Bộ Công an.

+ Xe của Bộ Công an

+ Xe đăng ký theo yêu cầu nghiệp vụ.

Thời gian

+ Đổi lại đăng ký: Giải quyết trong ngày nếu nộp đủ hồ sơ theo quy định;

+ Đổi lại biển số: Không quá 10 ngày, kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Lệ phí

Biểu mức thu theo khu vực I, II, III đối với các loại phương tiện giao thông cơ giới, Ban hành kèm theo Thông tư 34/2003/TT-BTC ngày 16/4/2003 của Bộ Tài chính.

Bạn nhấn vào Tải về để xem thêm các văn bản, biểu mẫu quy định về Thủ tục cấp đổi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tại Cục cảnh sát giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt - Bộ Công an.

Đánh giá bài viết
1 185
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo