Phiếu sức khỏe tuyển sinh quân sự mới nhất năm 2024

Phiếu sơ tuyển sức khỏe tuyển sinh quân sự và Phiếu sức khỏe tuyển sinh quân sự mới nhất năm 2024 là Mẫu 5 và Mẫu 6 ban hành tại phụ lục V theo Thông tư 105/2023-TT-BQP có hiệu lực từ ngày 1/1/2024. Mời các bạn tham khảo và tải các mẫu phiếu khám sức khỏe tuyển sinh quân sự trong bài viết dưới đây của Hoatieu.vn

Tuyển sinh quân sự là nhiệm vụ chính trị - xã hội rất quan trọng. Thông qua tuyển sinh quân sự nhằm lựa chọn những thanh niên, học sinh ưu tú, có đủ phẩm chất đạo đức, trình độ văn hóa, chuyên môn, điều kiện sức khỏe và độ tuổi phù hợp vào đào tạo tại các trường học viện, trường đại học, trường sỹ quan trong quân đội, hướng tới đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân đội ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Như vậy, bên cạnh việc phải đáp ứng đủ yêu cầu về năng lực tri thức, thí sinh dự thi vào các trường sỹ quan quân đội phải đảm bảo đủ điều kiện về sức khỏe. Do đó, việc khám sức khỏe tuyển sinh quân sự phải được tiến hành công khai, minh bạch, chặt chẽ, đảm bảo sự công bằng cho các thí sinh.

1. Phiếu sơ tuyển sức khỏe tuyển sinh quân sự

Phiếu sơ tuyển sức khỏe tuyển sinh quân sự là mẫu văn bản cần thiết trong khám sức khỏe sơ tuyển trong kỳ thi tuyển sinh quân sự. Khám sơ tuyển sức khỏe tuyển sinh quân sự là việc thực hiện khám, đánh giá tiêu chuẩn sức khỏe đối với thí sinh (thanh niên ngoài Quân đội hoặc quân nhân) dự tuyển tuyển sinh quân sự trước kỳ thi hoặc xét tuyển tại Ban tuyển sinh quân sự cấp huyện, đơn vị cấp trung đoàn và tương đương.

Đơn vị chịu trách nhiệm khám sơ tuyển sức khỏe tuyển sinh quân sự là Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự cấp huyện hoặc Hội đồng khám sức khỏe của bệnh viện quân y trên địa bàn.

Nội dung khám, tổ chức các phòng khám, quy trình khám sơ tuyển sức khỏe đối với thí sinh dự tuyển tuyển sinh quân sự thực hiện theo quy định tại các khoản 5, 6 và 8 Điều 8 Khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự tại Thông tư 105/2023-TT-BQP

Mẫu phiếu sơ tuyển sức khỏe tuyển sinh quân sự cụ thể như sau:

Phiếu sơ tuyển sức khỏe tuyển sinh quân sự

Tỉnh ....................................
Huyện ................................
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Ảnh 4 x 6 cm

PHIẾU SƠ TUYỂN SỨC KHỎE TUYỂN SINH QUÂN SỰ

 I. SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên*:............................................ Ngày, tháng, năm sinh*:...........................

Giới tính:......................................Số CCCD*:.........................................................

Nghề nghiệp:.................................................. Dân tộc:..........................................

Họ và tên bố:................................................... Năm sinh:.......................................

Họ và tên mẹ:................................................... Năm sinh:......................................

Nơi đăng ký thường trú:..........................................................................................

Chỗ ở hiện nay của gia đình:..................................................................................

Tiền sử bệnh tật:

Gia đình:..................................................................................................................

Bản thân:..................................................................................................................

Tôi xin cam đoan khai đúng lý lịch và tiền sử bệnh của tôi.

Xác nhận lý lịch của địa phươngXác nhận tiền sử bệnh của y tế cơ sở Ngày ... tháng ... năm ......
Người khai ký tên

 II. KHÁM SƠ TUYỂN SỨC KHỎE NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

1. Xét nghiệm cận lâm sàng

- Công thức máu: HC............ HST............ TC............ BC.............

CTBC:........ N........... L........... M.......... E.......... B...............Nhóm máu.........................

- Sinh hóa: AST............. ALT............. Ure............ Creatinin.............. Đường máu..........

- Miễn dịch: HBsAg.............. Anti-HCV............... HIV.................

- Nước tiểu toàn bộ: Tỉ trọng.............. pH............... BC.............. HC........... Nitrit...........

Protein........... Glucose........... Cetonic........... Bilirubin............ Urobilinogen..................

- Test ma túy tổng hợp:....................................................................................................

- X-quang tim phổi:...........................................................................................................

- Siêu âm bụng tổng quát:................................................................................................

- Điện tim:.........................................................................................................................

- Các XN khác (nếu có):....................................................................................................

2. Khám lâm sàng và kết luận

Chỉ tiêuĐiểmLý do

BS, YS khám

(ký, họ tên)


Thể lực

Chiều cao: …...cm; Cân nặng: ….. kg; Chỉ số BMI: …...; Vòng ngực TB:.......cm
Mắt- Thị lựcKhông kính: MP….../…..; MT .…../.…..; Có kính: MP….../.….; MT …..../…..

- Bệnh lý

TMH- Thính lựcNói thường: TP .…. m; TT …. m; Nói thầm: TP…..… m; TT …… m.

- Bệnh lý

Răng hàm mặt

Nội khoa- M, HA

M: ...... lần/phút; HA: …..../........ mmHg.

- Bệnh lý

Thần kinh

Tâm thần

Ngoại khoa

Da liễu

Sản phụ khoa (nữ)

KẾT LUẬN: - Cận thị: ........; Chiều cao (ghi bằng chữ): .......cm; Cân nặng: .........kg

- Phân loại: Sức khỏe loại ................ (Bằng chữ: .....................................);

Lý do: ......................................................................………………………

Ngày ... tháng ... năm ..…...
Chủ tịch Hội đồng
(ký tên, đóng dấu)

Phiếu sơ tuyển sức khỏe tuyển sinh quân sự bao gồm 2 nội dung chính:

- Thông tin cá nhân cơ bản của thí sinh: họ tên, năm sinh, số CCCD, dân tộc, thông tin bố mẹ, địa chỉ, tiền sử bệnh tật của bản thân và gia đình.

- Kết quả khám sơ tuyển về khám cận lâm sàng và lâm sàng.

2. Phiếu sức khỏe tuyển sinh quân sự mới nhất năm 2024

Khám sức khỏe tuyển sinh quân sự là việc thực hiện hậu kiểm sức khỏe của thí sinh trúng tuyển ngay sau khi nhập học để bảo đảm thí sinh đủ điều kiện tiêu chuẩn sức khỏe theo quy định của pháp luật.

Đơn vị chịu trách nhiệm về quá trình khám và kết quả khám sức khỏe tuyển sinh quân sự là Hội đồng chuyên môn, hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm do Giám đốc bệnh viện quân y thành lập theo đề nghị của Giám đốc, hiệu trưởng các học viện, trường trong Quân đội.

Phiếu sức khỏe tuyển sinh quân sự bao gồm 2 nội dung chính:

- Thông tin cá nhân cơ bản của thí sinh: họ tên, năm sinh, số CCCD, dân tộc, thông tin bố mẹ, địa chỉ, tiền sử bệnh tật của bản thân và gia đình.

- Kết quả khám sơ tuyển về khám cận lâm sàng và lâm sàng.

Mẫu phiếu sức khỏe tuyển sinh quân sự cụ thể như sau:

Phiếu sức khỏe tuyển sinh quân sự

Bệnh viện ....................................
.....................................................
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Ảnh 4 x 6 cm
PHIẾU SỨC KHỎE TUYỂN SINH QUÂN SỰ

I. SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên*:............................................ Ngày, tháng, năm sinh*:...........................

Giới tính:......................................Số CCCD*:.........................................................

Nghề nghiệp:.................................................. Dân tộc:..........................................

Họ và tên bố:................................................... Năm sinh:.......................................

Họ và tên mẹ:................................................... Năm sinh:......................................

Nơi đăng ký thường trú:..........................................................................................

Chỗ ở hiện nay của gia đình:..................................................................................

Tiền sử bệnh tật:

Gia đình:..................................................................................................................

Bản thân:..................................................................................................................

Tôi xin cam đoan khai đúng lý lịch và tiền sử bệnh của tôi.

Xác nhận lý lịch của địa phươngXác nhận tiền sử bệnh của y tế cơ sởNgày ... tháng ... năm ......
Người khai ký tên

II. KHÁM SƠ TUYỂN SỨC KHỎE NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

1. Xét nghiệm cận lâm sàng

- Công thức máu: HC............ HST............ TC............ BC.............

CTBC:........ N........... L........... M.......... E.......... B...............Nhóm máu.........................

- Sinh hóa: AST............. ALT............. Ure............ Creatinin.............. Đường máu..........

- Miễn dịch: HBsAg.............. Anti-HCV............... HIV.................

- Nước tiểu toàn bộ: Tỉ trọng.............. pH............... BC.............. HC........... Nitrit...........

Protein........... Glucose........... Cetonic........... Bilirubin............ Urobilinogen..................

- Test ma túy tổng hợp:....................................................................................................

- X-quang tim phổi:...........................................................................................................

- Siêu âm bụng tổng quát:................................................................................................

- Điện tim:.........................................................................................................................

- Các XN khác (nếu có):....................................................................................................

2. Khám lâm sàng và kết luận


Chỉ tiêu
ĐiểmLý do

BS, YS khám

(ký, họ tên)


Thể lực

Chiều cao: …...cm; Cân nặng: ….. kg; Chỉ số BMI: …...; Vòng ngực TB:.......cm

Mắt- Thị lực

Không kính: MP….../…..; MT .…../.….. ; Có kính: MP….../.….; MT …..../…..

- Bệnh lý

TMH

- Thính lực

Nói thường: TP .…. m; TT …. m; Nói thầm: TP…..… m; TT …… m.

- Bệnh lý

Răng hàm mặt

Nội khoa- M, HA

M: ...... lần/phút; HA: …..../........ mmHg.

- Bệnh lý

Thần kinh

Tâm thần

Ngoại khoa

Da liễu

Sản phụ khoa (nữ)

Kết luận

Sức khỏe loại: ....................(bằng chữ: ..................);

Lý do:................................................

KẾT LUẬN: - Cận thị: ....................................; Chiều cao (ghi bằng chữ): .................................... cm; Cân nặng: .........................kg

- Phân loại: Sức khỏe loại .................................... (Bằng chữ: ..........................);

Lý do: ........................................................................

Ngày ... tháng ... năm ..…...
Chủ tịch Hội đồng
(ký tên, đóng dấu)

3. Tiêu chuẩn sức khỏe để tuyển sinh vào trường quân sự

Căn cứ Khoản 2 Điều 4 Thông tư 105/2023/TT-BQP quy định tiêu chuẩn sức khỏe tuyển sinh quân sự đào tạo trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp hệ chính quy; tuyển sinh quân sự đào tạo trình độ đại học, cao đẳng ngành quân sự cơ sở như sau:

- Tiêu chuẩn chung: Đạt sức khỏe loại 1, loại 2 theo quy định tại Điều 5, Điều 6 Thông tư 105/2023/TT-BQP;

- Tiêu chuẩn riêng: Thực hiện theo quy định của Bộ Quốc phòng về công tác tuyển sinh vào các trường trong Quân đội.

Ngoài ra, theo Điều 6 Thông tư 105/2023/TT-BQP quy định phương pháp phân loại sức khỏe tuyển sinh vào trường quân sự như sau:

- Phương pháp cho điểm: Mỗi chỉ tiêu, sau khi khám được cho điểm chẵn từ 1 - 6 vào cột “Điểm”, cụ thể:

+ Điểm 1: Chỉ tình trạng sức khỏe rất tốt;

+ Điểm 2: Chỉ tình trạng sức khỏe tốt;

+ Điểm 3: Chỉ tình trạng sức khỏe khá;

+ Điểm 4: Chỉ tình trạng sức khỏe trung bình;

+ Điểm 5: Chỉ tình trạng sức khỏe kém;

+ Điểm 6: Chỉ tình trạng sức khỏe rất kém.

- Phương pháp phân loại sức khỏe: Căn cứ số điểm cho các chỉ tiêu khi khám để phân loại sức khỏe, cụ thể như sau:

+ Loại 1: Tất cả các chỉ tiêu đều đạt điểm 1;

+ Loại 2: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 2;

+ Loại 3: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 3;

+ Loại 4: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 4;

+ Loại 5: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 5;

+ Loại 6: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 6.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 415
0 Bình luận
Sắp xếp theo