Mẫu thư mời học việc

Mẫu thư mời học việc

Mẫu thư mời học việc là mẫu thư được các công ty, đơn vị doanh nghiệp lập ra để mời cá nhân về học việc tại đơn vị doanh nghiệp. Mẫu thư mời nêu rõ thông tin của doanh nghiệp, vị trí công việc, thời gian làm việc, mức lương được hưởng... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu thư mời học việc tại đây.

Mẫu thư mời của Ủy ban nhân dân về việc hoàn tất việc bán nhà

Mẫu thư mời của phòng công chứng

Mẫu thư mời thầu

Mẫu thư mời học việc

Mẫu thư mời học việc

Nội dung cơ bản của mẫu thư mời học việc như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------------

Hà Nội, ngày .... tháng .... năm 20....

THƯ MỜI HỌC VIỆC

Kính gửi: …………………………………………………………………………………....……..

Địa chỉ: ……………………………………………………. Điện thoại: ……………….......…..

Chúng tôi chân thành cảm ơn sự quan tâm của Anh đối với công ty chúng tôi cũng như vị trí công việc mà Anh đã dự tuyển.

Chúng tôi trân trọng kính mời Anh đến học việc tại công ty chúng tôi với nội dung cụ thể như sau:

Trụ sở làm việc tại: Công ty .................................................................................…

Địa chỉ: ………………...................................................................................………..

Vị trí công việc: Chuyên viên tư vấn pháp luật

Báo cáo trực tiếp cho: ………………………………… – Trợ lý Giám đốc

Ngày bắt đầu học việc:…………………………………..Thời gian học việc: 01 tháng

Thời giờ làm việc:

+ Sáng từ 7h30 đến 11h30

+ Chiều từ 13h30 đến 17h30

Lương và các chế độ khác như sau:

+ Lương học việc: ......................................... (.........................................)

+ Phụ cấp: Trợ cấp xăng xe và điện thoại liên lạc theo yêu cầu của Công Việc.

Mời Anh/Chị……………………….liên hệ với chị ………… – Trợ lý Giám đốc để nhận việc.

Trân trọng!

Nơi nhận:
- Lưu:......;
- .............;
- .............

TÊN CÔNG TY


Giám đốc

Đánh giá bài viết
1 1.739
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo