Mẫu số 01 - TT: Phiếu thu 2024 thông tư 88, 133, 200, 107 mới nhất

Mẫu Phiếu thu là chứng từ thu tiền mặt khi phát sinh một nghiệp vụ kế toán liên quan đến tiền mặt, ngoại tệ. Phiếu thu cũng là một mẫu hóa đơn thể hiện một quá trình giao dịch đã hoàn thành đối với khoản tiền đó, đây là biểu mẫu không thể thiếu trong các biểu mẫu kế toán cùng với các mẫu Phiếu chi, Phiếu nhập kho, Phiếu xuất kho.

Vì mẫu phiếu thu được xem là biểu mẫu, chứng từ hợp pháp nên cần được điều chỉnh cho phù hợp với từng thời kỳ pháp luật khác nhau. Dưới đây là các mẫu phiếu thu mới nhất ban hành theo các thông tư, nghị định mới nhất của Bộ Tài chính, mời các bạn tham khảo và tải về để tiện sử dụng.

Mẫu phiếu thu được ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC, Thông tư 107/2017/TT-BTC, Thông tư 133/2016/TT-BTCThông tư 132/2018/TT-BTC của Bộ tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ, mời các bạn cùng xem và tải về tại đây.

I. Mẫu phiếu thu là gì?

Ảnh minh họa mẫu phiếu thu thực tế
Ảnh minh họa mẫu phiếu thu thực tế

Mẫu phiếu thu được các đơn vị hay doanh nghiệp sử dụng với mục đích để xác định số tiền mặt hay ngoại tệ được nhập vào quỹ, các khoản tiền Việt Nam hoặc tiền ngoại tệ khi nhập vào quỹ đều phải có Phiếu thu.

Phiếu thu cũng được coi là một mẫu biên nhận được sử dụng để thủ quỹ làm căn cứ để thu tiền, kế toán ghi sổ các khoản thu có liên quan, ghi sổ quỹ.

Phiếu thu được đóng thành quyển, ghi số của từng quyển, số của từng phiếu thu và được dùng trong 1 năm. Số phiếu thu được đánh liên tục trong 1 kỳ kế toán.

II. Phiếu thu dùng để làm gì?

Mẫu phiếu thu là một trong những biểu mẫu cực kỳ quan trọng với doanh nghiệp và là loại giấy tờ không thể thiếu trong nghiệp vụ kế toán, cùng với các mẫu phiếu chi, mẫu phiếu nhập kho, mẫu phiếu xuất kho.

Bên cạnh mục đích lập phiếu thu để xác định số tiền mặt là tiền Việt Nam hoặc tiền ngoại tệ được nhập vào quỹ thì mẫu phiếu thu còn được xem là mẫu biên nhận để thủ quỹ làm căn cứ thu tiền, ghi sổ quỹ; kế toán ghi sổ các khoản thu có liên quan.

Dưới đây là những trường hợp cần phải dùng phiếu thu theo quy định của pháp luật:

 • Khi thu, chi phải có phiếu thu, phiếu chi và có đủ chữ ký theo quy định của chế độ chứng từ kế toán.
 • Khi tiến hành nhập, xuất quỹ tiền mặt phải có phiếu thu, phiếu chi và có đủ chữ ký của người nhận, người giao, người có thẩm quyền cho phép nhập, xuất quỹ theo quy định của chế độ chứng từ kế toán. Một số trường hợp đặc biệt phải có lệnh nhập quỹ, xuất quỹ đính kèm.

III. Đối tượng sử dụng phiếu thu

Bạn thấy có quá nhiều mẫu phiếu thu và đang phân vân không biết đơn vị của mình nên sử dụng mẫu phiếu thu nào? Vậy thì đừng bỏ qua mục này nhé, Hoatieu sẽ phân loại từng mẫu phiếu thu dành cho từng đối tượng sử dụng ngay dưới đây:

 • Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh: là Mẫu số 01 - TT ban hành kèm theo Thông tư 88/2021/TT-BTC
 • Đối với các loại doanh nghiệp nói chung: là Mẫu số 01 - TT ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC.
 • Đối với doanh nghiệp siêu nhỏ: Mẫu số 01 - TT ban hành kèm theo Thông tư số 132/2018/TT-BTC.
 • Đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ: Mẫu số 01 - TT ban hành theo Thông tư 133/2016/TT-BTC.
 • Đối với cơ quan nhà nước; đơn vị sự nghiệp công lập, trừ các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư được vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp, áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định hiện hành; tổ chức, đơn vị khác có hoặc không sử dụng ngân sách nhà nước: là Mẫu C40-BB ban hành kèm theo Thông tư 107/2017/TT-BTC.
Nội dung cơ bản trong mẫu phiếu thu
Nội dung cơ bản trong mẫu phiếu thu

IV. Phiếu thu theo Thông tư 88, 133, 107, 200, 132, 79, 48

1. Mẫu phiếu thu theo Thông tư số 88 cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Mẫu phiếu thu ban hành theo Thông tư 88/2021/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế toán cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có hiệu lực từ ngày 01/01/2022. Đây là mẫu phiếu thu mới nhất và đang có hiệu lực pháp luật.

HỘ, CÁ NHÂN KINH DOANH:.......

Địa chỉ:………….....

Mẫu số 01 - TT

(Ban hành kèm theo Thông tư số 88/2021/TT-BTC ngày 11/10/2021 của Bộ Tài chính)

PHIẾU THU

Ngày .......tháng .......năm ......

Quyển số:............

Số:...........................

Họ và tên người nộp tiền:.............................

Địa chỉ:.........................................................

Lý do nộp:.....................................................

Số tiền:......................(Viết bằng chữ):.......

.....................................................................

Kèm theo:......................................Chứng từ gốc:

Ngày .....tháng .....năm ......

Người đại diện hộ kinh doanh/cá nhân kinh doanh

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Người nộp tiền

(Ký, họ tên)

Thủ quỹ

(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ):.......................

Tải Mẫu phiếu thu 01 - TT 2021 theo Thông tư 88: Tại đây

2. Mẫu phiếu thu theo Thông tư 79 - Mẫu số C40-BB

Phiếu thu là một loại biểu mẫu không thể thiếu trong các doanh nghiệp. Hiện nay, các mẫu Phiếu thu đều do Bộ Tài chính quy định, các doanh nghiệp không tùy tiện lập.

ĐƠN VỊ: ……………………

Mã QHNS:…………………….

Mẫu số: C40-BB
(Ban hành kèm theo Thông tư số 79/2019/TT-BTC ngày 14/11/2019 của Bộ Tài chính)

PHIẾU THU

Ngày ….tháng……năm

Quyển số:……..

Số:……………

Nợ:…………..

Có:…………...

Họ tên người nộp tiền: …………………………

Địa chỉ: ……………………………………………

Nội dung: …………………………………………

Số tiền: ………………………………….(loại tiền)

(Viết bằng chữ): …………………………………

Kèm theo: …………………………………………

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

NGƯỜI LẬP
(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền: - Bằng số: ……………

- Bằng chữ: …………………………………..

NGƯỜI NỘP
(Ký, họ tên)

Ngày….tháng…..năm……
THỦ QUỸ
(Ký, họ tên)

+ Tỷ giá ngoại tệ: ………………………………

+ Số tiền quy đổi: ………………………………

3. Mẫu phiếu thu theo Thông tư 200 cho mọi doanh nghiệp

Nếu bạn băn khoăn không biết nên sử dụng mẫu phiếu thu nào cho phù hợp với doanh nghiệp của mình thì có thể sử dụng mẫu phiếu thu theo thông tư 200/2014 của Bộ tài chính. Đây là mẫu phiếu thu cơ bản và vẫn đang còn hiệu lực pháp luật.

Đơn vị: ...............................

Địa chỉ: ..............................

Mẫu số 01 - TT
(Ban hành theo Thông tư số: 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính)

PHIẾU THU

Ngày .......tháng .......năm ......

Quyển số: .................

Số: ...........................

Nợ: ..........................

Có: ...........................

Họ và tên người nộp tiền:.................................

Địa chỉ:..............................................................

Lý do nộp:.........................................................

Số tiền:...........................(Viết bằng chữ):.........

Kèm theo:........................Chứng từ gốc:.........

Ngày ......... tháng ........ năm 20......

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Người nộp tiền
(Ký, họ tên)

Người lập phiếu
(Ký, họ tên)

Thủ quỹ
(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): ..................

+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng bạc, đá quý): ...............

+ Số tiền quy đổi: .............................................

Chú ý: Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu.

4. Mẫu phiếu thu theo Thông tư 132 cho doanh nghiệp siêu nhỏ

Mẫu phiếu thu theo Thông tư 132 là mẫu phiếu thu dành cho doanh nghiệp siêu nhỏ. Các bạn lưu ý xác định loại hình doanh nghiệp của mình trước khi sử dụng.

Đơn vị:...................

Địa chỉ:…………..

Mẫu số 01 - TT

(Ban hành theo Thông tư số 132/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính)

PHIẾU THU

Ngày.....tháng.......năm....

Quyển số: ....................

Số: ...............................

Họ và tên người nộp tiền:.....................................................................……………......

Địa chỉ:.............................................................................................…………….........

Lý do nộp:...............................................................................................……………....

Số tiền:...............................(Viết bằng chữ):....................................................

Kèm theo:.....................................................................Chứng từ gốc:..........

Ngày .....tháng .....năm ......

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Người nộp tiền
(Ký, họ tên)
Thủ quỹ
(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ):.............................................................................

5, Mẫu phiếu thu theo Thông tư 133 cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Mẫu phiếu thu theo Thông tư 133
Nội dung cơ bản của Mẫu phiếu thu theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Phiếu thu ban hành kèm theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Đơn vị: .......................

Địa chỉ: ......................

Mẫu số 01 - TT
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)
PHIẾU THU

Ngày.....tháng.......năm....

Quyển số: ....................

Số: ...............................

Nợ: ..............................

Có: ..............................

Họ và tên người nộp tiền:..................................

Địa chỉ:...............................................................

Lý do nộp:..........................................................

Số tiền:............. (Viết bằng chữ):....................

Kèm theo:............................................... Chứng từ gốc:

Ngày....tháng....năm...
Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Người nộp tiền
(Ký, họ tên)
Người lập phiếu
(Ký, họ tên)
Thủ quỹ
(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ):...................

+ Tỷ giá ngoại tệ:................................................

+ Số tiền quy đổi:.................................................

(Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu)

6. Mẫu phiếu thu theo Thông tư 107 cho cơ quan nhà nước

Đơn vị: …………………….

Mã QHNS: ………………..

Mu số: C40-BB

(Ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)

PHIẾU THU

Ngày…..tháng ……năm………

Số: ……………..

Quyển số: ……..

Nợ: …………….

Có: …………….

Họ và tên người nộp tiền:...................................

Địa chỉ:................................................

Nội dung:.............................

Số tiền: .........................(loại tiền).....................

(viết bằng chữ):...................................

Kèm theo:

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

NGƯỜI LẬP
(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền: .....................- Bằng số:.......................

- Bằng chữ:................................

NGƯỜI NỘP
(Ký, họ tên)

Ngày …..tháng……năm …..
THỦ QUỸ
(Ký, họ tên)

+ Tỷ giá ngoại tệ:..................

+ Số tiền quy đổi:........................

7. Mẫu phiếu thu theo quyết định 48

Mẫu phiếu thu theo quyết định 48 đã hết hiệu lực pháp luật, Hoatieu chỉ liệt kê cho các bạn tham khảo.

CÔNG TY ..........………………..

Đ/C:……………………………..……..

Điện thoại:……………………………

Mẫu số: 01 - TT

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC

Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

PHIẾU THU

Ngày ….tháng …. năm 20….

Quyển số:

Số : 306

Nợ: …………………

Có: ………………….

- Họ và tên người nộp tiền:…………………………

- Địa chỉ :………………………………………………

- Lý do thu:……………………………………………

- Số tiền:………………………………………………

- Bằng chữ :……………………………………………

- Kèm theo : Chứng từ gốc:

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Thủ quỹ

(Ký, họ tên)

Người lập phiếu

(Ký, họ tên)

Người nộp tiền

(Ký, họ tên)

- Đã nhận đủ số tiền (Viết bằng chữ):

….………………………………………………

- Tỉ giá ngoại tệ (Vàng, bạc, đá quý):

….………………………………………………

- Số tiền quy đổi:

….………………………………………………

V. Cách ghi phiếu thu

 • Khi lập phiếu thu phải ghi rõ số phiếu và ngày, tháng, năm lập phiếu.
 • Dòng "Họ và tên người nộp tiền": Ghi rõ họ tên người nộp tiền.
 • Dòng "Địa chỉ": Ghi rõ địa chỉ người nộp tiền.
 • Dòng “Lý do thu”: Ghi rõ nội dung nộp tiền: Thu tiền bán hàng hóa, sản phẩm; thu tiền tạm ứng còn thừa…
 • Dòng “Số tiền”: Ghi đúng số tiền thu.
 • Dòng “Bằng chữ”: Ghi diễn giải bằng chữ tổng số tiền thu.
 • Dòng “Kèm theo”: Ghi số chứng từ gốc kèm theo (ghi rõ kèm theo hoá đơn số để dễ dàng quản lý và theo dõi).

VI. Nội dung trình bày của mẫu 01-TT: Phiếu thu

- Tên đơn vị và địa chỉ đơn vị được trình bày vị trí góc trên cùng bên trái của biểu mẫu.

- Ở từng Phiếu thu phải ghi số quyển và số của từng Phiếu thu, ghi rõ ngày, tháng, năm lập phiếu

- Họ, tên, địa chỉ người nộp tiền cần được ghi chính xác để tiện liên lạc khi có phát sinh sau này.

- Cần ghi rõ nội dung về lý do nộp tiền.

- Ghi số tiền và đơn vị tiền bằng số và bằng chữ

- Ghi số lượng chứng từ gốc đã nộp kèm theo trong Phiếu thu.

Tương tự như mẫu biên bản bàn giao tài sản sau khi hoàn thành các nội dung trên, cán bộ phụ trách kế toán sẽ lập Phiếu thu thành 3 liên và yêu cầu người nộp tiền ký vào Phiếu thu, sau đó chuyển cho giám đốc và kế toán trưởng soát xét và ký duyệt, tiếp theo, cán bộ phụ trách kế toán sẽ chuyển cho thủ quỹ để làm thủ tục nhập quỹ.

Sau khi đã nhận đủ số tiền, thủ quỹ sẽ ghi số tiền thực tế nhập quỹ (bằng số và bằng chữ) vào Phiếu thu. Thủ quỹ giữ lại một liên để ghi sổ quỹ, một liên giao cho người nộp tiền, liên còn lại sẽ lưu tại nơi lập phiếu. Cuối ngày toàn bộ Phiếu thu kèm theo chứng từ gốc phải chuyển cho kế toán để lưu lại vào sổ kế toán.

VII. Những lưu ý khi lập phiếu thu

- Khi lập phiếu thu, người đảm nhận cần phải ghi rõ số phiếu và ngày, tháng, năm lập phiếu, họ tên người nộp tiền, địa chỉ người nộp tiền, nội dung nộp tiền bao gồm thu tiền tạm ứng còn thừa; thu tiền bán hàng hóa, sản phẩm.

- Người lập phiếu cũng phải ghi rõ số tiền thu được diễn giải bao gồm cả số và chữ.

- Cần lưu ý trong việc kèm chứng từ gốc, điều này sẽ giúp cho người dùng dễ dàng quản lý và theo dõi hoạt động chi tiêu, chứng từ của công ty, doanh nghiệp.

- Bên cạnh đó, trong quá trình viết phiếu thu cũng cần chú ý tới việc trình bày nội dung lẫn hình thức. Mỗi doanh nghiệp sẽ có cách viết mẫu thu khác nhau.

Bảng tổng hợp chứng từ cùng loại cũng đươc áp dụng nhiều trong các bộ phận kế toán trong các doanh nghiệp, điều này đã giúp cho các hoạt động tài chính có thể cho được những chứng từ chính xác nhất làm căn cứ cho việc quản lý những hoạt động tài chính trong công ty. Như vậy có thể nói bảng chứng từ cùng loại đã giúp cho những người làm việc trong bộ phân kế toán giải quyết được nhiệm vụ của mình một cách thuận lợi và nhanh chóng.

Trên đây Hoatieu.vn đã gửi tới các bạn đọc cách viết phiếu thu chi tiết.và các mẫu phiếu thu theo các thông tư mới nhất cho phù hợp với từng đối tượng.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thuế kiểm toán kế toán trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
70 689.060
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
1 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Lê Tiến Anh
  Lê Tiến Anh

  Mình là hộ kinh doanh gia đình thì sử dụng mẫu phiếu thu nào

  Thích Phản hồi 19/08/22