Mẫu phiếu học sinh

Mẫu tờ khai của học sinh là mẫu tờ khai được lập ra để khai báo thông tin học sinh tham gia cuộc thi khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học. Mẫu tờ khai nêu rõ thông tin của học sinh, thông tin của người bảo trợ học sinh... đã được HoaTieu.vn sưu tầm và tổng hợp lại trong bài viết dưới đây. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu tờ khai của học sinh tại đây.

Mẫu tờ khai của học sinh
Mẫu tờ khai của học sinh

1. Phiếu khai thông tin của học sinh là gì?

Phiếu khai thông tin của học sinh của học sinh là mẫu phiếu ghi chép lại toàn bộ thông tin cơ bản về học sinh đó, gồm: họ tên, ngày tháng năm sinh, dân tộc, giới tính, trường lớp, hộ khẩu thường trú,... Qua mẫu phiếu này mà nhà trường và thầy cô giáo sẽ nắm bắt được thông tin về học sinh và có biện pháp quản lý phù hợp.

Mẫu tờ khai thông tin học sinh tham gia cuộc thi khoa học kĩ thuật cũng là một dạng phiếu khai thông tin nhưng được sử dụng để khai báo thông tin học sinh tham gia cuộc thi khoa học kĩ thuật dành cho học sinh các cấp. Tờ khai này cần ghi đầy đủ, chính xác thông tin học sinh và phải được nộp trong thời hạn yêu cầu của cuộc thi.

Dưới đây là những mẫu phiếu khai thông tin học sinh đã được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, bạn đọc chỉ cần tham khảo và tải về để sử dụng.

2. Mẫu tờ khai thông tin học sinh tham gia cuộc thi khoa học kĩ thuật

Nội dung cơ bản của mẫu tờ khai của học sinh như sau:

TỜ KHAI DÀNH CHO HỌC SINH (1A)

(Bắt buộc đối với mọi dự án)

1) a. Họ và tên học sinh/nhóm trưởng: ..................................... Lớp: ...........

Email: ................................................................ Điện thoại: .........................

b. Thành viên trong nhóm: ...................................................... Lớp: .............

2) Tên dự án: .................................................................................................

3) Trường: ................................................... Điện thoại: ...............................

Địa chỉ: ...........................................................................................................

Huyện: .......................................... Tỉnh/Thành phố: ......................................

4) Người bảo trợ: ............................................................................................

Điện thoại/email.............................................../ ..............................................

5) Dự án này có tiếp tục từ năm trước không? Có Không

Nếu có:

a) Đính kèm Tóm tắt và Kế hoạch nghiên cứu của năm trước

b) Giải thích sự khác và mới của dự án này so với năm trước trong Phiếu dự án tiếp tục (7)

6) Năm nay, thí nghiệm/thu thập số liệu trong khoảng thời gian: (Phải nêu rõ ngày/tháng/năm)

Ngày bắt đầu:………………………… Ngày kết thúc: ……………………………………

7) Bạn sẽ tiến hành thí nghiệm ở đâu? (Đánh dấu tất cả những nơi thích hợp)

Cơ quan nghiên cứu

Trường học

Thực địa Ở nhà

Nơi khác……….

8) Liêt kê tên và địa chỉ của tất cả những nơi làm việc ngoài nhà trường:

a) Tên đơn vị: ...................................................................................................

Địa chỉ: ..............................................................................................................

Điện thoại: .........................................................................................................

b) Tên đơn vị: ....................................................................................................

Địa chỉ: ..............................................................................................................

Điện thoại: .........................................................................................................

9) Kế hoạch nghiên cứu kèm theo

10) Bản tóm tắt dự án sau khi thí nghiệm kèm theo

..........., ngày...tháng....năm...

Nhóm trưởng

3. Mẫu Phiếu kê khai thông tin học sinh của giáo viên chủ nhiệm

Mẫu phiếu này sẽ được giáo viên chủ nhiệm phát cho học sinh đầu năm học, mang về để phụ huynh điền thông tin, rồi ký xác nhận. Mẫu phiếu khai thông tin này chỉ có bản dành cho các em lớp 1 và lớp 6, nghĩa là được sử dụng khi các em mới lên cấp 1 hoặc cấp 2. Khi điền thông tin cần phải lưu ý điền đúng địa chỉ hộ khẩu, tránh sai sót trong quá trình nhập học trường đúng tuyến của các em học sinh.

3.1. Mẫu Phiếu kê khai thông tin học sinh tiểu học

Mẫu Phiếu kê khai thông tin học sinh lớp 1

SỞ GD&ĐT............................

PHÒNG GD&ĐT .....................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------o0o------------

PHIẾU KÊ KHAI THÔNG TIN HỌC SINH

Trường: ....................................................................... Lớp: ........................

1) Họ và tên học sinh (VIẾT CHỮ IN HOA): ......................... 2) Giới tính (Nam/Nữ): ........

3) Dân tộc: ................................ 4) Đối tượng chính sách: .................................................

5) Ngày sinh: ....../......../................... 6) Nơi sinh (tỉnh/thành phố): .....................................

7) Học sinh khuyết tật: ........................................................................................................

8) Hộ khẩu thường trú: 8a) Tỉnh/thành phố: ....................... 8b) Quận/huyện: ...................

8c) Phường/xã/thị trấn: ..................... 8d) Phố/thôn: ....................... 8đ) Tổ/xóm: ..............

9) Nơi ở hiện nay: 9a) Tỉnh/thành phố: ……....….. 9b) Quận/huyện: ……………………....

9c) Phường/xã/thị trấn: ….…… 9d) Phố/thôn: ………./ 9đ) Tổ/xóm (khu chung cư): ….…

10) Tên trung tâm Ngoại ngữ mà học sinh đang theo học chương trình tiếng Anh liên kết bổ trợ, làm quen trong nhà trường: ....................................................................................

11) Họ tên cha:................................................ 12) Ngày sinh:...........................................

13) Số chứng minh thư cha:............................ Số điện thoại cha:......................................

14) Họ tên mẹ :................................................ 15) Ngày sinh:...........................................

16) Số chứng minh thư mẹ:............................ Số điện thoại cha:......................................

Tôi cam đoan những thông tin kê khai trong phiếu này là đúng sự thật.

Quan hệ của người kê khai với học sinh
Cha/Mẹ/Ông/Bà/ Người đỡ đầu ...)

..................................................

Số ĐT người kê khai: .................................

Hà Nội, ngày tháng năm 202….

NGƯỜI KÊ KHAI
(ký và ghi rõ họ tên)

..................................................

Lưu ý: Các trường hướng dẫn cẩn thận và yêu cầu cha mẹ học sinh kê khai chính xác các thông tin vì liên quan đến quyền lợi của con em mình khi tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6. Nếu không chính xác sau này tuyển sinh thông tin không đúng, học sinh không được vào trường theo phân tuyến phụ huynh hoàn toàn chịu trách nhiệm. (đối với các học sinh nếu ở khu chung cư cần ghi đầy đủ tên khu chung cư; Các trường cần phát đầy đủ cho CMHS tự kê khai, không được kê khai thay); Các mục hộ khẩu thường trú và nơi ở nhất thiết phải kê khai đủ tên 4 đơn vị hành chính:Tỉnh/thành phố; Quận/huyện; Phường/xã; Thôn/tổ.
_________________________________________________________________________

Hướng dẫn kê khai: Đề nghị CMHS ghi bằng bút mực MÀU XANH

1) Họ và tên học sinh: Viết đầy đủ Họ, đệm và tên học sinh bằng chữ IN HOA.
4) Đối tượng chính sách: Hộ nghèo/GĐ liệt sĩ/GĐ có công với cách mạng/GĐ có người là lão thành cách mạng/GĐ tham gia kháng chiến.... Bỏ trống nếu không thuộc diện đối tượng chính sách.
6) Nơi sinh: Chỉ ghi tên tỉnh/thành phố.
7) Học sinh khuyết tật: KT nhìn/KT vận động/KT nghe/... Bỏ trống nếu không thuộc diện khuyết tật.
8) Hộ khẩu thường trú: Kê khai đầy đủ thông tin theo đúng hộ khẩu của học sinh.
9) Nơi ở hiện nay: Kê khai đầy đủ thông tin chỗ ở hiện tại của học sinh.
10) Ghi tên của trung tâm Ngoại ngữ mà học sinh đang được học chương trình tiếng Anh liên kết trong nhà trường; Bỏ trống nếu hiện tại học sinh không theo học chương trình tiếng Anh liên kết.

3.2. Mẫu Phiếu kê khai thông tin học sinh THCS

Mẫu Phiếu kê khai thông tin học sinh lớp 6

SỞ GD&ĐT............................

PHÒNG GD&ĐT .....................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------o0o------------

PHIẾU KÊ KHAI THÔNG TIN HỌC SINH

Trường: ....................................................................... Lớp: ........................

1) Họ và tên học sinh (VIẾT CHỮ IN HOA): ......................... 2) Giới tính (Nam/Nữ): ........

3) Dân tộc: ................................ 4) Đối tượng chính sách: .................................................

5) Ngày sinh: ....../......../................... 6) Nơi sinh (tỉnh/thành phố): .....................................

7) Học sinh khuyết tật: ........................................................................................................

8) Hộ khẩu thường trú: 8a) Tỉnh/thành phố: ....................... 8b) Quận/huyện: ...................

8c) Phường/xã/thị trấn: ..................... 8d) Phố/thôn: ....................... 8đ) Tổ/xóm: ..............

9) Nơi ở hiện nay: 9a) Tỉnh/thành phố: ……....….. 9b) Quận/huyện: ……………………....

9c) Phường/xã/thị trấn: ….…… 9d) Phố/thôn: ………./ 9đ) Tổ/xóm (khu chung cư): ….…

10) Tên trung tâm Ngoại ngữ mà học sinh đang theo học chương trình tiếng Anh liên kết bổ trợ, làm quen trong nhà trường: ....................................................................................

Tôi cam đoan những thông tin kê khai trong phiếu này là đúng sự thật.

Quan hệ của người kê khai với học sinh
Cha/Mẹ/Ông/Bà/ Người đỡ đầu ...)

..................................................

Số ĐT người kê khai: .................................

Hà Nội, ngày tháng năm 202….

NGƯỜI KÊ KHAI
(ký và ghi rõ họ tên)

..................................................

Lưu ý: Các trường hướng dẫn cẩn thận và yêu cầu cha mẹ học sinh kê khai chính xác các thông tin vì liên quan đến quyền lợi của con em mình khi tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6. Nếu không chính xác sau này tuyển sinh thông tin không đúng, học sinh không được vào trường theo phân tuyến phụ huynh hoàn toàn chịu trách nhiệm. (đối với các học sinh nếu ở khu chung cư cần ghi đầy đủ tên khu chung cư; Các trường cần phát đầy đủ cho CMHS tự kê khai, không được kê khai thay); Các mục hộ khẩu thường trú và nơi ở nhất thiết phải kê khai đủ tên 4 đơn vị hành chính:Tỉnh/thành phố; Quận/huyện; Phường/xã; Thôn/tổ.
_________________________________________________________________________

Hướng dẫn kê khai: Đề nghị CMHS ghi bằng bút mực MÀU XANH

1) Họ và tên học sinh: Viết đầy đủ Họ, đệm và tên học sinh bằng chữ IN HOA.
4) Đối tượng chính sách: Hộ nghèo/GĐ liệt sĩ/GĐ có công với cách mạng/GĐ có người là lão thành cách mạng/GĐ tham gia kháng chiến.... Bỏ trống nếu không thuộc diện đối tượng chính sách.
6) Nơi sinh: Chỉ ghi tên tỉnh/thành phố.
7) Học sinh khuyết tật: KT nhìn/KT vận động/KT nghe/... Bỏ trống nếu không thuộc diện khuyết tật.
8) Hộ khẩu thường trú: Kê khai đầy đủ thông tin theo đúng hộ khẩu của học sinh.
9) Nơi ở hiện nay: Kê khai đầy đủ thông tin chỗ ở hiện tại của học sinh.
10) Ghi tên của trung tâm Ngoại ngữ mà học sinh đang được học chương trình tiếng Anh liên kết trong nhà trường; Bỏ trống nếu hiện tại học sinh không theo học chương trình tiếng Anh liên kết.

Mời các bạn tham khảo tài liệu có liên quan tại mục Biểu mẫu của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
2 2.935
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
3 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Jenifer Hoang
  Jenifer Hoang

  Tài liệu hữu ích.

  Thích Phản hồi 15/07/22
  • Trần Thanh Tâm
   Trần Thanh Tâm

   Rất hữu ích ạ.

   Thích Phản hồi 15/07/22
   • Vịt Cute
    Vịt Cute

    Cảm ơn ad.

    Thích Phản hồi 15/07/22