Mẫu danh sách giáo viên mầm non đề nghị chuyển xếp lương

Mẫu danh sách giáo viên mầm non đề nghị chuyển xếp lương mới nhất

hoatieu.vn xin giới thiệu tới các bạn Mẫu danh sách giáo viên mầm non đề nghị chuyển xếp lương được ban hành kèm theo Nghị định 06/2018/NĐ-CP về chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non. Mời các bạn tham khảo.

Nội dung của Mẫu danh sách giáo viên mầm non đề nghị chuyển xếp lương

CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP

TRƯỜNG: …………………………

Mẫu số 04

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MẦM NON ĐỀ NGHỊ CHUYỂN XẾP LƯƠNG NĂM……

(Dùng cho cơ sở giáo dục mầm non)

Tổng số giáo viên: ………(biên chế: …………người, hợp đồng lao động ………..người)

Loại hình trường: ………………..(công lập, dân lập)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Trình độ đào tạo

Số năm đóng BHXH bắt buộc

Mức tiền lương hiện hưởng/tháng

Đề nghị chuyển xếp hệ số lương

Tiền lương, phụ cấp và các khoản trích nộp theo quy định

Tổng tiền lương, phụ cấp và các khoản trích nộp theo lương

Lương ngạch bậc

Phụ cấp chức vụ (nếu có)

Phụ cấp khu vực

Phụ cấp ưu đãi ngành

Tiền lương

Hệ số lương

Kinh phí trích nộp BHXH, BHYT, BHTN

1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

17

18

Tổng số

1

Họ và tên A

2

...

Ghi chú: Cột 8: Nếu đang trả tiền lương thì chia cho mức lương tối thiểu từng thời kỳ để thành hệ số lương.


NGƯỜI LẬP BIỂU

……..ngày …….tháng ……….năm………

HIỆU TRƯỞNG

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu danh sách giáo viên mầm non đề nghị chuyển xếp lương

Mẫu danh sách giáo viên mầm non đề nghị chuyển xếp lương

Đánh giá bài viết
1 338
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo