Mẫu đơn đăng ký bảo hiểm xã hội

Mẫu đơn đăng ký bảo hiểm xã hội

Mẫu đơn đăng ký bảo hiểm xã hội được ban hành kèm theo Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25 tháng 10 năm 2011 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam là biểu mẫu về thủ tục hành chính mới nhất vừa được hoatieu.vn cập nhật, mời các bạn cùng xem và tải về tại đây.

Mẫu D01b-TS bảo hiểm xã hội

Mẫu số 8-CBH: Tổng hợp số người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng

Bản cam kết xác nhận không tham gia bảo hiểm xã hội

Mẫu đơn đăng ký bảo hiểm xã hội

Mẫu đơn đăng ký bảo hiểm xã hội

Nội dung cơ bản của mẫu đơn đăng ký bảo hiểm xã hội:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

PHIẾU ĐĂNG KÝ
THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI

Kính gửi: BẢO HIỂM XÃ HỘI......................................

Tên doanh nghiệp:...........................................................................................................

Địa chỉ:.......................................................Điện thoại:....................................................

Giấy phép hoạt động số:..................................................................................................

Do.................................................. Cấp ngày ................................................................

Ngành nghề hoạt động:....................................................................................................

Tài khoản số:.......................................... Tại ..................................................................

Đại diện doanh nghiệp:.....................................................................................................

Số chứng minh nhân dân số:............................................................................................

Ngày cấp........................................... Nơi cấp:................................................................

Đăng ký nộp BHXH cho người lao động trong doanh nghiệp như sau:

  • Tổng số lao động:...........người.
  • Tổng quỹ tiền lương tháng: .................

(Kèm bộ mẫu danh sách lao động theo quy định do BHXH cung cấp)

Đăng ký thực hiện chế độ BHXH theo đúng qui định:

  • Trích nộp BHXH đầy đủ cho người lao động làm việc tại đơn vị, chuyển nộp kịp thời tiền BHXH –BHYT hàng tháng về cơ quan BHXH.
  • Hàng tháng lập danh sách lao động và quỹ tiền lương điều chỉnh mức nộp BHXH khi có thay đổi gửi về cho cơ quan BHXH, kịp thời cấp phiếu KCB cho người lao động.
  • Thực hiện các qui định về cấp sổ BHXH và lập thủ tục để giải quyết kịp thời chế độ chính sách BHXH cho người lao động.

Đơn vị cam kết đảm bảo thực hiện đúng các quy định của Luật Lao Động và điều lệ BHXH.

XÁC NHẬN CỦA BHXH
GIÁM ĐỐC

Ngày......tháng......năm......

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP
GIÁM ĐỐC

Đánh giá bài viết
11 32.330
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo