Mẫu biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành 2024

Mẫu biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành được thực hiện khi kết thúc việc xây dựng để đánh giá chất lượng của công trình đang thi công và toàn bộ kết quả xây lắp. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

Khi hoàn thành một công trình xây dựng, các bên cần soạn thảo Biên bản nghiệm thu để đưa vào sử dụng hay thanh toán. Quá trình nghiệm thu thường được giám sát và thực hiển bởi cơ quan chức năng có thẩm quyền hoặc bởi doanh nghiệp hoặc thậm chí của cá nhân dựa vào bản vẽ và các số đo chất lượng công trình đã được thi công. Sau đây là các mẫu biên bản về nghiệm thu khối lượng hoàn thành cùng hướng dẫn cách viết chi tiết để các bạn tham khảo nhằm cho quá trình nghiệm thu diễn ra suôn sẻ, thuận lợi.

1. Định nghĩa mẫu biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành là gì?

Mẫu biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép lại việc nghiệm thu khối lượng hoàn thành. Mẫu biên bản nêu rõ hạng mục công trình, thời gian và thành phần nghiệm thu, nội dung nghiệm thu... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành tại đây.

2. Nội dung cần có của Biên bản nghiệm thu công trình

Để ít xảy ra tranh cãi sau này, Biên bản nghiệm thu nên có đầy đủ các nội dung cần thiết như:

- Tên công trình và các hạng mục công trình

- Tên và thông tin cá nhân thuộc bộ phận trực tiếp nghiệm thu

- Đơn vị thi công

- Người hoặc đơn vị giám sát

- Chủ đầu tư/chủ nhà

- Thời gian nghiệm thu

Ngoài ra, mẫu biên bản nghiệm thu công trình phải trình bày rõ ràng những đánh giá về công trình được nghiệm thu và kết luận có thể đưa công trình vào sử dụng hay không.

Nếu không được nghiệm thu, cần nêu rõ các yêu cầu sửa chữa và hoàn thiện để đơn vị thi công sửa chữa, khắc phục.

3. Khi nào thì sử dụng biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành xây dựng?

Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành xây dựng được thực hiện sau khi kết thúc quá trình thi công xây dựng. Mục đích để đánh giá chất lượng công trình đang thi công và toàn bộ kết quả xây lắp trước khi đưa công trình hạng mục công trình đó và sử dụng.

Sau khi tiến hành kiểm tra, nếu hạng mục của toàn bộ công trình đó đạt yêu cầu về chất lượng sẽ được phê duyệt phù hợp với tiêu chuẩn xây dựng và các tiêu chuẩn kỹ thuật được chấp thuận sử dụng, đảm bảo về vệ sinh môi trường phòng chống cháy nổ có đầy đủ hồ sơ tài liệu để hoàn thành và hồ sơ nghiệm thu sẽ được cơ quan Quản lý nhà nước về chất lượng có biên bản kiểm tra chấp thuận thì chủ đầu tư lập biên bản nghiệm thu theo quy định của chính phủ.

4. Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng số 1

Mẫu biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------

BIÊN BẢN NGHIỆM THU
KHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH

- Công trình: .........................................................................................................

- Gói thầu: ............................................................................................................

- Số Biên bản nghiệm thu: ......................................................................................

- Ngày nghiệm thu: .................................................................................................

- Khối lượng thực hiện: từ ngày....tháng....năm....đến ngày...tháng....năm....

I. CÁC BÊN THAM GIA NGHIỆM THU:

1. Đại diện Ban Quản Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10

(hoặc Nhà thầu Tư vấn giám sát)

- Ông: ........................................... Chức vụ: .........................................................

- Ông: ........................................... Chức vụ: .........................................................

- Ông: ........................................... Chức vụ: .........................................................

2. Đại diện nhà thầu thi công: .......................................... (Ghi tên nhà thầu)

- Ông: ........................................... Chức vụ: .........................................................

- Ông: ........................................... Chức vụ: .........................................................

II. CÁC BÊN THỐNG NHẤT NGHIỆM THU KHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH NHƯ SAU:

STTHẠNG MỤC
CÔNG VIỆC
Đơn
vị
tính
KHỐI LƯỢNGGhi chú
Trúng thầuĐã điều chỉnh
bổ sung
Đã nghiệm thu các đợt trướcNghiệm thu đợt này
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)

Khối lượng hoàn thành đạt chất lượng yêu cầu của hồ sơ thiết kế, các quy chuẩn, quy phạm áp dụng, đề nghị thanh toán.

BAN QUẢN LÝ ĐT VÀ XDTL 10
(Hoặc nhà thầu Tư vấn giám sát)
NHÀ THẦU THI CÔNG
(Ghi tên Nhà thầu thi công)
CÁN BỘ GSP. GIÁM ĐỐCCÁN BỘ KTGIÁM ĐỐC

Cách ghi Biên bản: Cột (2) chỉ ghi theo danh mục khối lượng được tiến hành nghiệm thu trong đợt.

5. Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------------------

BIÊN BẢN

NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

SỐ: .............................

Công trình: ........................................................................................................................

Hạng mục: .........................................................................................................................

1. Đối tượng nghiệm thu: ........................(Ghi rõ tên công được nghiệm thu)..................

2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

 • Đại diện Ban quản lý Dự án (hoặc nhà thầu Tư vấn giám sát)......................................

- Ông: ............................................. Chức vụ: ..................................................................

 • Đại diện Nhà thầu thi công: .................................(Ghi tên nhà thầu).............................

- Ông: .......................................... Chức vụ: .....................................................................

3. Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu: .....giờ ..... ngày....tháng....năm....

Kết thúc: ......giờ ..... ngày.....tháng....năm.....

Tại công trình: ...................................................................................................................

4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:

Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:

 • Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công xây dựng.
 • Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và những thay đổi thiết kế được phê duyệt: Bản vẽ số: (Ghi rõ tên, số các bản vẽ thiết kế)
 • Tiêu chuẩn, quy phạm xây dựng được áp dụng:

(Ghi rõ các tiêu chuẩn, quy phạm áp dụng)

 • Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được đưa vào sử dụng: (Xem thêm ở phần ghi chú)
 • Nhật ký thi công, giám sát và các văn bản khác có liên

Về chất lượng công việc xây dựng:

(Ghi rõ chất lượng công tác xây dựng có đạt hạy không đạt theo yêu cầu của bản vẽ thiết kế và các tiêu chuẩn, quy phạm áp dụng hay không)

Các ý kiến khác nếu có:

5. Kết luận:

(Cần ghi rõ chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu để cho triển khai các công việc tiếp theo. Hoặc ghi rõ những sai sót (nếu có) cần phải sửa chữa, hoàn thiện trước khi triển khai các công việc tiếp theo).

CÁN BỘ GIÁM SÁT THI CÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

Liệt kê tất cả các kết quả thí nghiệm vật liệu đưa vào sử dụng cho hạng mục được nghiệm thu, số phiếu thí nghiệm và do phòng thí nghiệm nào thực hiện; hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng vv…

 • Gia công lắp đặt cốt thép gồm các kết quả thí nghiệm: Kéo thép, mối hàn, mối nối vv…
 • Bê tông hoặc BTCT gồm các kết quả thí nghiệm: Xi măng, cát, đá, nước, cấp phối, vv…
 • Xây lát gồm các kết quả thí nghiệm: Rọ đá, thảm đá, đá hộc, vải lọc, vv…
 • Thi công đắp đất, cát công trình gồm: Thí nghiệm tại hiện trường (để xác định chiều dày lớp đắp, xác định số lượt đầm theo điều kiện thực tế, xác định độ ẩm tốt nhất của vật liệu đắp).

6. Cách viết biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành

Các mẫu văn bản nghiệm thu hiện nay đều được thực hiện theo một quy định chung, và tất cả những mẫu biên bản nghiệm thu dù là được sử dụng trong bất kỳ lĩnh vực nào cũng đều phải tuân thủ theo bố cục đã được quy định như sau:

Tên của công ty thực hiện nghiệm thu, số của mẫu văn bản nghiệm thu sẽ được thể hiện ở phía góc trên cùng bên trái của biểu mẫu văn bản.

Các nội dung nghiệm thu được thể hiện theo một trình tự nhất định: số thứ tự tài sản cần phải được thực hiện sửa chữa, tên của loại máy móc tài sản cần được sửa chữa, bộ phận sẽ được sử dụng tài sản được sửa chữa, nội dung thực hiện sửa chữa các loại máy móc, tài sản cũng như kết quả đạt được sau sửa chữa.

Chữ ký xác nhận về việc thực hiện nghiệm thu của các bên có liên quan và chức trách.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục xây dựng nhà đất trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
2 126.696
0 Bình luận
Sắp xếp theo