Hướng dẫn sử dụng phần mềm KBHXH

Hướng dẫn sử dụng phần mềm KBHXH

Hướng dẫn sử dụng phần mềm KBHXH là bản hướng dẫn sử dụng phần mềm kê khai Bảo hiểm xã hội KBHXH do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành, hướng dẫn các doanh nghiệp sử dụng lần đầu đăng nhập chương trình, cũng như thực hiện quy trình kê khai và nộp hồ sơ bảo hiểm điện tử qua mạng được chính xác, và đúng quy định, tiết kiệm chi phí các bên.

Hướng dẫn cập nhật phần mềm KBHXH

Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13

HTKK - Phần mềm kê khai thuế mã vạch mới nhất

I. Giới thiệu

Phần mềm hỗ trợ kê khai bảo hiểm xã hội điện tử KBHXH là công cụ giúp Doanh nghiệp thực hiện quy trình kê khai và nộp hồ sơ bảo hiểm điện tử thông qua Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam hoặc kết xuất bộ hồ sơ điện tử thành hồ sơ giấy để nộp trực tiếp.

II. Hướng dẫn sử dụng phần mềm KBHXH

1. Nhập thông tin Doanh nghiệp

- Sau khi download phần mềm, đơn vị download file hướng dẫn cài đặt để đưa biểu tượng ra ngoài màn hình desktop http://gddt.baohiemxahoi.gov.vn/tro-giup/tai-ve/16

Sau khi cài đặt xong đơn vị kích đúp chuột vào biểu tượng KBHXH ở màn hình desktop để chạy chương trình. Màn hình đăng nhập hiển thị như sau:

Hướng dẫn sử dụng phần mềm KBHXH

Sau khi cài đặt xong đơn vị kích đúp chuột vào biểu tượng KBHXH ở màn hình desktop để chạy chương trình. Màn hình đăng nhập hiển thị như sau:

Hướng dẫn sử dụng phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội

Bạn nhập mã số thuế và Đơn vị của Doanh nghiệp mình. Đơn vị là do cơ quan BHXH cấp cho Doanh nghiệp. Sau đó, bạn nhấn nút Truy nhập.

Chương trình sẽ hiện ra màn hình thông tin của Doanh nghiệp khai BHXH như sau:

Hướng dẫn sử dụng phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội

Bạn nhập đầy đủ các thông tin theo các tiêu chí trên màn hình để sử dụng chương trình.

Lưu ý: Các thông tin đăng ký này sẽ được chương trình đưa vào các tiêu chí trong bộ hồ sơ vì vậy bạn cần phải nhập chính xác.

2. Quản lý lao động

Phân hệ Quản lý lao động thực hiện chức năng quản lý các thông tin về người lao động bao gồm: Thông tin cá nhân, Phòng ban, chức vụ tại công ty, Thông tin tham gia đóng BHXH, Diễn giải quá trình tham gia đóng BHXH tại các nơi làm việc trước và Quá trình tham gia BHXH tại công ty.

2.1 Danh mục đơn vị/ phòng ban

Để nhập thông tin về Phòng ban, thực hiện như sau:

Tại Menu Quản lý lao động chọn Danh mục Đơn vị/phòng ban.

Hướng dẫn sử dụng KBHXH

Bạn nhập Mã phòng, Tên phòng, Ghi chú vào các cột tương ứng. Sau đó chọn nút Ghi để ghi lại các thông tin vừa nhập.

Hướng dẫn sử dụng KBHXH mới nhất

Đánh giá bài viết
1 712
0 Bình luận
Sắp xếp theo