Mẫu đơn xin vào ở ký túc xá mới nhất năm 2024

Khi sinh viên có nhu cầu vào ở ký túc xá của trường đại học, cao đẳng để thuận tiện hơn trong tập thì việc làm đơn để xin vào ở ký túc xá là quy định bắt buộc mà tất cả các trường đều áp dụng. Thông qua các mẫu đơn của học sinh, sinh viên, nhà trường sẽ xem xét những em học sinh, sinh viên nào là đối tượng ưu tiên và căn cứ vào chỉ tiêu ký túc xá trống của nhà trường để sắp xếp sao cho hợp lý nhất. Bài viết này Hoatieu.vn đã tổng hợp các mẫu đơn xin vào ký túc xá để bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn xin vào ở ký túc xá tại đây.

1. Mẫu đơn xin vào ở ký túc xá là gì?

Mẫu đơn xin vào ở ký túc xá là mẫu đơn được cá nhân lập ra và gửi tới ban giám hiệu nhà trường, phòng công tác học sinh - sinh viên để xin về việc được vào ở trong ký túc xá của trường. Mẫu đơn nêu rõ thông tin cá nhân của người làm đơn, có sự xác nhận của ủy ban nhân dân xã, phường, khoa.

HoaTieu xin gửi tới bạn các mẫu đơn xin vào ở ký túc xá thường được sử dụng mới nhất hiện nay. Các bạn có thể lựa chọn mẫu phù hợp với mục đích của bản thân. Ngoài ra, bạn hoàn toàn có thể tải về MIỄN PHÍ file Word, PDF được đính kèm trong bài viết.

2. Sinh viên thuộc diện ưu tiên vào ở kí túc xá?

Căn cứ Điều 4, Thông tư 27/2011/TT-BGDĐT, khi tiếp nhận HSSV vào ở nội trú, trong trường hợp số người có nguyện vọng vào ở nội trú lớn hơn khả năng tiếp nhận của khu nội trú thì thứ tự ưu tiên theo đối tượng HSSV như sau:

1. Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh, HSSV khuyết tật.

2. Con liệt sỹ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của người có công.

3. HSSV có hộ khẩu thường trú tại vùng cao, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

4. Người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số.

5. Con mồ côi cả cha và mẹ.

6. HSSV là con hộ nghèo, cận nghèo theo quy định hiện hành của Nhà nước.

7. HSSV nữ.

8. HSSV tích cực tham gia các hoạt động do nhà trường, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội sinh viên, khu nội trú hoặc các tổ chức xã hội tổ chức.

3. Mẫu đơn xin vào ở ký túc xá số 1

Mẫu đơn xin vào ở ký túc xá với các nội dung gồm thông tin của học sinh/sinh viên làm đơn (tên tuổi, lớp, ngành theo học, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú), thông tin đầy đủ của cả cha và mẹ và trình bày lí do để được quản lý ký túc xá của nhà trường, phòng đào tạo nhà trường xem xét cho vào ở ký túc xá.

Mời bạn cùng tham khảo mẫu đơn tại đây và tải về MIỄN PHÍ theo đường liên kết trong bài viết để tiện sử dụng nhé:

Mẫu đơn xin vào ở ký túc xá

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN VÀO KÝ TÚC XÁ

Kính gửi: Phòng Công tác Sinh viên Trường .........

Họ và tên:......................................................., Nam, Nữ:...................

Ngày sinh:........./............/.............

Sinh viên ngành (lớp):........................................................

Khóa:............................................... Mã số sinh viên:.........................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:........................................................

Họ và tên cha:........................................... Năm sinh:.................

Nghề nghiệp:...............................................................................

Họ và tên mẹ:........................................... Năm sinh:..................

Nghề nghiệp:........................................... ....................................

Là sinh viên thuộc diện:

* Diện chính sách, xã hội (Con liệt sĩ, con thương binh, dân tộc thiểu số, tàn tật,... kèm theo hồ sơ chứng minh):...........................................

* Hoàn cảnh gia đình khó khăn: (Nếu thuộc diện gia đình khó khăn, phải kê khai cụ thể tổng thu nhập của gia đình trong 1 năm, số ruộng đất, tư liệu sản xuất hiện có, có xác nhận của chính quyền địa phương):...........................................

Nay tôi làm đơn này kính đề nghị Phòng công tác Sinh viên xem xét cho tôi được vào ở Ký túc xá. Nếu được giải quyết, tôi cam kết thực hiện tốt Quy chế Công tác học sinh sinh viên nội trú do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành cũng như Nội quy Ký túc xá của Nhà trường.

XÁC NHẬN CỦA CHÍNH QUYỀN
ĐỊA PHƯƠNG NƠI CƯ TRÚ
(UBND Xã, Phường, Thị trấn)

..........., ngày...... tháng.... năm 20.......

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

4. Mẫu đơn xin vào ở ký túc xá số 2

Mẫu đơn xin vào ở ký túc xá số 2 với nội dung đơn giản, các bạn hãy điền đầy đủ thông tin cũng như lí do hợp lí để được xét duyệt vào ở ký túc xá với mẫu đơn tại đây nhé. Ngoài ra các bạn hoàn toàn có thể tải mẫu về miễn phí.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________

ĐƠN XIN VÀO Ở KÝ TÚC XÁ

Kính gửi: ...........................................

- Họ và tên sinh viên:............................................. Mã số sinh viên:.............................

- Ngày tháng năm sinh:.................................................................... Nam, Nữ:.............

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ................................................................................

- Địa chỉ và số điện thoại của cha mẹ: ...........................................................................

- Là sinh viên lớp:........................................... Khóa: .....................................................

- Ngành học: ..................................................................................................................

- Diện chính sách xã hội (nếu có): ..................................................................................

Nay tôi làm đơn này kính đề nghị ……….............................. xem xét cho tôi ở Ký túc xá. Nếu được chọn và bố trí chỗ ở, tôi cam kết sẽ thực hiện tốt Qui chế Công tác học sinh sinh viên nội trú do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành cũng như nội qui Ký túc xá của Trường.

.........., ngày... tháng... năm....
Xác nhận của ủy ban nhân dân xã, phường
(Đối với sinh viên mới tuyển vào trường lưu ý nếu không thuộc diện chính sách xã hội thì xác nhận tình hình thu nhập hiện tại của Cha, Mẹ)
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký và ghi rõ họ tên)
Xác nhận của khoa
(Đối với sinh viên các khoá cũ)

5. Đơn xin tiếp tục ở lại ký túc xá

Mẫu đơn được sử dụng trong trường hợp học sinh/sinh viên đã ở ký túc xá thời gian trước đó. Tuy nhiên đến nay đã hết thời hạn được ở, nếu bạn muốn tiếp tục ở ký túc xá thì có thể tham khảo mẫu đơn này để xin ở lại vào kì học tiếp theo. Mời bạn cùng tham khảo và tải về mẫu đơn, ngoài ra các bạn có thể trực tiếp sửa mẫu trên trang.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ĐƠN XIN TIẾP TỤC Ở LẠI KÝ TÚC XÁ

Kính gửi: Phòng Công tác Sinh viên Trường Đại học ..............

Họ và tên:.........................................

Nam, Nữ:............................

Ngày sinh:........................................

Sinh viên ngành (lớp):..............Khóa:..........., Mã số sinh viên:..............

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:...............................................................................

Họ và tên cha:............................................. Năm sinh:...................

Nghề nghiệp: ...............................................................................

Họ và tên mẹ:.............................................. Năm sinh:....................

Nghề nghiệp: ...............................................................................

Hoàn cảnh gia đình khó khăn: kê khai cụ thể số thành viên, thu nhập của mỗi thành viên trong gia đình trong 1 năm, số ruộng đất, tư liệu sản xuất hiện có, photo sổ hộ nghèo có xác nhận của chính quyền địa phương:.…………

* Cán bộ Đoàn, Hội, Lớp (ghi tóm tắt, nếu có): .............................................................

* Đã được xét vào KTX từ tháng..........năm.............

Tôi xin cam đoan thông tin trên hoàn toàn đúng sự thật, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về lời nói của mình.

 ............., ngày......tháng.....năm......
XÁC NHẬN CỦA CHÍNH QUYỀN
ĐỊA PHƯƠNG NƠI CƯ TRÚ
Người làm đơn
(UBND Xã, Phường, Thị trấn)(Ký và ghi rõ họ tên)

6. Cách viết đơn xin ở ký túc xá

Hoatieu.vn xin hướng dẫn bạn cách viết mẫu đơn xin ở ký túc xá đầy đủ thông tin, chuẩn nhất tại đây. Mời các bạn cùng tham khảo mẫu:

1. Tiêu đề: ĐƠN XIN VÀO Ở KÝ TÚC XÁ hoặc ĐƠN XIN Ở KÝ TÚC XÁ

2. Nội dung:

  • Thông tin cá nhân của học sinh/sinh viên làm đơn: Họ và tên, ngày sinh, giới tính, số điện thoại, mã số sinh viên, khoa, trường đại học....
  • Lý do xin ở ký túc xá
  • Cam kết thực hiện đúng nội quy ký túc xá, quy chế công tác học sinh sinh viên nội trú của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Xác nhận của phía chính quyền địa phương nên cư trú. Ký tên rõ ràng và đóng dấu giáp lai (nếu có).

Lưu ý: Mẫu đơn viết tay cần sạch đẹp, tránh tẩy xóa hoặc nếu đánh máy cần rõ ràng, mạch lạc.Ngoài ra, khi nộp đơn cần nộp các giấy tờ có liên quan (bản sao CMND/CCCD, học bổng, giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn, v.v.) theo quy định của trường đại học.

Những mẫu đơn xin vào ở ký túc xá được đăng tải trên đây là những mẫu đang được sử dụng rất phổ biến và được nhiều bạn học sinh, sinh viên lựa chọn với nội dung đầy đủ, bố cục trình bày rất khoa học, rõ ràng. Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
15 21.766
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo