Mẫu hợp đồng mượn xe cập nhật mới nhất 2024

Mẫu hợp đồng mượn xe cập nhật mới nhất 2024. Bạn đang muốn cho cá nhân hoặc công ty nào đó mượn xe nhưng không biết làm hợp đồng mượn xe như thế nào để vừa đảm bảo tính pháp lý vừa đúng với sự thỏa thuận giữa bên sở hữu xe và bên mượn. Mẫu hợp đồng cho mượn xe dưới đây sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề này.

1. Mẫu hợp đồng mượn xe số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------------------

HỢP ĐỒNG MƯỢN XE

- Căn cứ Bộ luật dân sự và các văn bản luật liên quan khác;

- Căn cứ vào nhu cầu và sự tự nguyện của các bên.

Hôm nay, ngày …/…/…, tại địa chỉ: …………………………, Chúng tôi gồm:

BÊN MƯỢN (BÊN A): CÔNG TY ................(Bên Công ty)

Địa chỉ trụ sở: ................................

Mã số doanh nghiệp: .......... .......

Điện thoại:...............................

Email: .....................................

Tài khoản số: ...................tại Ngân hàng ........................

Đại diện: Ông..................Chức danh: Tổng giám đốc.

BÊN CHO MƯỢN (BÊN B): Ông (Bà) ………………………….(Chủ nhân xe)

Sinh năm: …………….. Dân tộc: ………………. Quốc tịch: ……………………

Chứng minh nhân dân/Căn cước số: ……………. do …………….. cấp ngày …………...

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………….

Nơi ở hiện tại: ………………………………………………………..

Sau khi trao đổi, thỏa thuận, hai bên nhất trí ký kết Hợp đồng mượn xe với các điều khoản dưới đây:

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG

Bên B đồng ý cho Bên A mượn xe ô tô làm phương tiện đi lại nhằm phục vụ công việc của Bên A. Chiếc xe ô tô thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Bên B với các thông tin cơ bản: Nhãn hiệu ……………….., Biển kiểm soát số ……………………….

ĐIỀU 2: THỜI HẠN CỦA HỢP ĐỒNG

Hợp đồng này được thực hiện: từ ngày ……………… đến ngày ……………………

ĐIỀU 3: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

a. Giữ gìn, bảo quản xe mượn.

b. Tự chịu chi phí xăng xe và các chi phí khác liên quan trong thời gian mượn xe.

c. Trả lại xe mượn khi hết thời hạn Hợp đồng.

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

a. Cung cấp thông tin về xe theo yêu cầu của Bên A.

b. Đảm bảo quyền sử dụng ổn định cho Bên A trong thời hạn mượn.

c. Đòi lại xe ngay sau khi hết thời hạn Hợp đồng.

ĐIỀU 5: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

1. Các bên cam kết thực hiện đúng nội dung của Hợp đồng này. Những nội dung không được thể hiện trong Hợp đồng sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật hoặc/và thỏa thuận khác của các bên (nếu có).

2. Trường hợp có tranh chấp, các bên không thể thương lượng, hòa giải được với nhau thì sẽ được giải quyết tại tòa án nơi Bên B có trụ sở.

3. Kể từ ngày Hợp đồng này chấm dứt theo quy định, nếu các bên không có thông báo gì thì Hợp đồng được coi như là đã tự động thanh lý; theo đó, các bên không còn quyền và nghĩa vụ gì với nhau.

4. Hợp đồng này gồm 05 (năm) Điều, được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày các bên ký./.

BÊN A

BÊN B

2. Mẫu hợp đồng mượn xe số 2

HỢP ĐỒNG MƯỢN XE

Số: …….............................

......................., ngày....... tháng...... năm 20.......

BÊN MƯỢN (BÊN A):.............................................................................................

Địa chỉ:..................................................................................................................

Điện thoại: .................................................... Fax:.......................................................

Email:.......................................................................................................................

Mã số thuế: ........................................................................................................

Do Ông/Bà ...........................................................................................................

BÊN CHO MƯỢN: (BÊN B)............................................................................................

(Nếu là công ty thì ghi như phía trên)

Họ và tên:..............................................................................................................

Sinh ngày:..................... Dân tộc: ............................. Quốc tịch:.................................

CMND/CCCD số: ...................... Ngày cấp.......................... Nơi cấp...........................................

Địa chỉ thường trú:............................................

Đồng ý ký kết hợp đồng mượn xe với điều khoản và điều kiện như sau:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

- Bên B đồng ý cho Bên A mượn Xe ……......................................................………………

Nhãn hiệu: ………………..................................................................................…………

Biển kiểm soát số: …….......................................................................…….………………

Các thông số khác: …………...................................................................……… (nếu có)

- Thời gian cho mượn: .........................Từ ngày: ......................đến ngày:..........................

- Mục đích mượn:........................................................................................................

ĐIỀU 2: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

1/ Quyền và nghĩa vụ của Bên B:

- Giao xe Bên A đúng ngày thoả thuận có giá trị.

- Được hưởng phí dịch vụ được quy định trong hợp đồng này.

2/ Quyền và nghĩa vụ của Bên A:

- Sử dụng đúng mục đích thuê

- Được sửa chữa nếu hư hỏng trong quá trình sử dụng và phải chịu mọi chi phí sửa chữa.

- Có trách nhiệm đối với tác hại gây ra do bên thứ ba khi sử dụng.

- Chịu trách nhiệm trả mọi chi phí phát sinh trong quá trình sử dụng: xăng, tài xế, sửa chữa ....

- Thanh toán tiền thuê xe đúng hạn cho Bên A

ĐIỀU 3: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

- Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản trong hợp đồng này. Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu phát sinh các vấn đề khác thì hai bên cùng thống nhất với nhau bằng văn bản.

- Hai bên có quyền chấm dứt hợp đồng khi nhận thấy không còn cần thiết, trước khi chấm dứt hợp đồng phải báo trước cho bên kia biết bằng văn bản.

3. Hợp đồng mượn xe có cần công chứng không?

Hợp đồng mượn xe máy có bắt buộc công chứng không? Đây chắc hẳn là thắc mắc của rất nhiều người.

Câu hỏi tình huống: Tôi có cho bạn tôi mượn một chiếc xe máy cách đây vài ngày. Hai chúng tôi có thỏa thuận về việc tôi cho bạn mượn trong 05 ngày để đi phượt, sau 05 ngày bạn tôi có trách nhiệm phải trả lại xe cho tôi, chúng tôi chỉ có thỏa thuận bằng miệng và có một người bạn làm chứng. Cho tôi hỏi việc cho bạn mượn xe này có cần phải lập hợp đồng và công chứng không?

HoaTieu.vn xin giải đáp câu hỏi trên của bạn đọc như sau:

Căn cứ Điều 494 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về hợp đồng mượn tài sản như sau:

"Điều 494. Hợp đồng mượn tài sản

Hợp đồng mượn tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho mượn giao tài sản cho bên mượn để sử dụng trong một thời hạn mà không phải trả tiền, bên mượn phải trả lại tài sản đó khi hết thời hạn mượn hoặc mục đích mượn đã đạt được."

Tất cả những tài sản không tiêu hao đều có thể là đối tượng của hợp đồng mượn tài sản theo quy định tại Điều 495 Bộ luật Dân sự 2015.

Như vậy, theo quy định trên, trước hết hợp đồng mượn tài sản là một loại hợp đồng, giao dịch dân sự chịu sự điều chỉnh của Bộ luật Dân sự, trong đó, hợp đồng mượn tài sản là sự thỏa thuận của các bên tham gia giao dịch, bên cho mượn giao tài sản cho bên mượn để sử dụng trong một thời hạn mà không phải trả tiền, bên mượn phải trả lại tài sản đó khi hết thời hạn mượn hoặc mục đích mượn đã đạt được.

Đối với hợp đồng mượn tài sản pháp luật không quy định bắt buộc phải công chứng hay chứng thực, việc công chứng hoặc chứng thực do hai bên trong giao dịch tự thỏa thuận với nhau để đảm bảo quyền lợi cho các bên nếu một trong các bên tham gia giao dịch muốn thực hiện việc công chứng, chứng thực.

Trong trường hợp trên, việc thỏa thuận bằng miệng cho bạn mượn xe máy 5 ngày, hết 5 ngày sẽ có trách nhiệm trả lại và có người làm chứng thì được công nhận là giao dịch có hiệu lực pháp luật và không nhất thiết phải công chứng hay chứng thực. 

Tuy nhiên, trên thực tế, để đảm bảo quyền lợi cho các bên và đặc biệt là chính bản thân bạn, khi cho mượn xe - một loại tài sản có giá trị khá lớn vẫn nên công chứng, chứng thực.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
12 58.652
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo