Mẫu đơn xin bảo lưu kết quả học tập 2024 mới nhất

Mẫu đơn xin bảo lưu kết quả học tập là văn bản rất cần thiết khi vì một lí do nào đó mà vào thời điểm hiện tại bạn không thể tiếp tục công việc học tập của mình, và cần viết đơn gửi đến ban Giám hiệu nhà trường xin đường bảo lưu kết quả học tập của bản thân. Mẫu đơn xin bảo lưu kết quả học tập được Hoatieu.vn cập nhật và tổng hợp liên tục để có thể gửi đến các bạn mẫu đơn mới nhất và chính xác nhất.

Muốn bảo lưu kết quả học tập thì không thể thiếu Mẫu đơn xin bảo lưu kết quả học tập gửi tới Ban giám hiệu nhà trường để xem xét và phê duyệt xem có đủ điều kiện bảo lưu hay không. Dưới đây là các mẫu Mẫu đơn xin bảo lưu kết quả học tập 2024 dành cho các bạn học sinh, sinh viên mới nhất.

1. Thế nào là bảo lưu kết quả học tập?

Bảo lưu kết quả học tập là việc công nhận kết quả học tập và khối lượng kiến thức đã học theo đó sinh viên sẽ được miễn trừ khi tiếp tục tham gia kỳ học.

Trong quá trình theo học có nhiều nguyên nhân khiến học sinh, sinh viên không thể tiếp tục theo học chương trình đào tạo tại trường như vì lý do sức khỏe, kinh tế, giải quyết công việc cá nhân,…nhưng vẫn muốn theo học trong thời gian tới do đó sẽ cần phải làm đơn xin bảo lưu kết quả học tập.

Bảo lưu kết quả học tập sẽ giúp cho người học tránh được điểm liệt do không đi học đầy đủ hoặc là bỏ thi không có lý do dẫn tới việc có quyết định thôi học của nhà trường.

Thời gian bảo lưu kết quả học tập của các trường thường sẽ có quy định khác nhau, tuy nhiên thực tế thời hạn bảo lưu kết quả học tập tối thiểu là một năm.

2. Điều kiện để người học bảo lưu kết quả học tập

Theo quy định trong quy chế đào tạo của các trường đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ thì sinh viên có quyền được bảo lưu kết quả học tập trong những trường hợp sau đây:

 • Được điều động tham gia vào lực lượng vũ trang;
 • Trong trường hợp bị ốm, bị tai nạn phải điều trị trong thời gian dài; trong trường hợp này cần phải có giấy xác nhận của cơ quan y tế;
 • Bảo lưu kết quả vì lý do cá nhân; trong trường hợp này sinh viên phải học ít nhất một kỳ học tại trường và không rơi vào các trường hợp bị buộc thôi học theo quy định của quy chế.

3. Đơn xin bảo lưu kết quả học tập sẵn lý do

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

ĐƠN XIN BẢO LƯU KẾT QUẢ HỌC TẬP

Kính gửi: - Ban Giám hiệu Trường Đại học A

- Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên

- Ban Chủ nhiệm Khoa Luật

Em tên: ..........................

Ngày sinh: ...... tháng ........ năm .........................

Hộ khẩu thường trú: ............................................

Hiện là sinh viên lớp: ............. Ngành: Quản trị kinh doanh

Khóa: .............. MSSV: ......................................

Hệ đào tào: Chính quy.

Nay em làm đơn này kính xin Ban Giám hiệu nhà trường, quý Phòng và quý Khoa cho phép em bảo lưu kết quả học tập học kì 6 từ tháng 12 năm 2022 đến tháng 12 năm 2023.

Lí do: Bởi vì phải tham gia khóa huấn luyện đào tạo có sự hợp tác của trường và tổ chức quốc tế Q để rèn luyện phát triển nâng cao trình độ, khả năng của bản thân nên em không thể tiếp tục theo học chương trình giảng dạy ở trường lớp trong khoảng thời gian là 12 tháng sắp tới từ tháng 12 năm 2022 đến tháng 12 năm 2023. Do địa điểm huấn luyện là ở nước ngoài, và cũng trong thời gian đào tạo không được phép tự ý di chuyển ra ngoài căn cứ.

Em xin cam đoan sẽ làm đầy đủ các giấy tờ, hồ sơ thủ tục theo quy định của Nhà trường và sẽ cố gắng theo kịp chương trình học khi hết thời gian bảo lưu.

Kính xin quý Nhà trường xem xét và giải quyết.

Em xin trân trọng cảm ơn!

 ............, ngày ......... tháng ......... năm 20.............
Xác nhận của Khoa:Xác nhận của Phòng Đào tạo:Người làm đơn

4. Đơn xin bảo lưu kết quả học tập ra nước ngoài

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
—————————

ĐƠN XIN BẢO LƯU KẾT QUẢ HỌC TẬP

Kính gửi:

- Ban Giám hiệu Trường………………
- Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên
- Ban Chủ nhiệm Khoa …………………

Em tên: Nguyễn Thị A

Ngày sinh: …………………………………

Nguyên quán: ………………………………

Hiện là sinh viên lớp ……… Ngành:………

Khóa: …………………..MSSV: ……………

Hệ đào tạo: …………………………………

Nay em làm đơn này kính xin Ban Giám hiệu nhà trường, quý Phòng và quý Khoa cho phép em bảo lưu kết quả học tập học kì ……………………. từ tháng ………năm……….. đến tháng ………năm……….

Lí do: Tháng..... vừa qua em có trúng được một suất giao lưu trao đổi học thuật ở bên Đức trong thời hạn 1 năm. Vì đây là một cơ hội tốt nên nâng cao kiến thức, trình độ của bản thân nên em và gia đình đã quyết định sang bảo lưu học tập để sang Đức du học trong 12 tháng tới.

Em xin cam đoan sẽ làm đủ các hồ sơ thủ tục theo quy định của Nhà trường và sẽ cố gắng theo kịp chương trình học khi hết thời gian bảo lưu.

Kính xin quý Nhà trường xem xét và giải quyết.

Xin chân thành cảm ơn!

5. Mẫu đơn xin bảo lưu kết quả học tập 2024

Mẫu đơn xin bảo lưu kết quả học tập

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

ĐƠN XIN BẢO LƯU

Kính gửi: .........................................................

Tên em là:......................................................

Học viên khóa:........ Ngành:...........................

Hiện tại em đang học đến phần..... .......... của ngành......

Do .........................................................(nêu lý do bảo lưu), em làm đơn này xin nhà trường bảo lưu kết quả học tập cho em trong thời gian 2 tháng, bắt đầu từ phần.............................................................(nêu phần chưa học). Hết thời hạn bảo lưu, em sẽ quay lại học tập như bình thường.

Em xin chân thành cảm ơn!

Xác nhận của Giáo viên bộ môn(Ký tên)

6. Đơn xin bảo lưu kết quả học tập THCS

Đây là mẫu đơn xin bảo lưu kết quả học tập của phụ huynh viết cho con. Mời các bạn tham khảo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN BẢO LƯU KẾT QUẢ HỌC TẬP
NĂM HỌC: …………………

Kính gửi: Ban giám hiệu trường THCS Chu Văn An

Tôi tên: ………………………………………

Là phụ huynh của em: ……………………

Sinh ngày:…………… Lớp: ………………

Nay tôi làm đơn này kính xin Ban giám hiệu nhà trường cho tôi được bảo lưu kết quả học tập của con tôi

Lý do: ………………………………………

Tôi xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu nhà trường.

................., ngày..... tháng........ năm 20......

DUYỆT CỦA BAN LÃNH ĐẠO

Người làm đơn

(Kí và ghi rõ họ tên)

7. Đơn xin bảo lưu kết quả học tập THPT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

ĐƠN XIN BẢO LƯU KẾT QUẢ HỌC TẬP

Kính gửi: Ban Lãnh đạo Trường THPT ................

- Tôi tên:......................... Sinh năm:....................

- Nghề nghiệp:.....................................................

- Thường trú:.......................................................

- Số Điện thoại:.....................................................

Nay tôi làm đơn này kính mong Ban Lãnh đạo cho bảo lưu kết quả học tập của con tôi với thông tin sau đây:

- Họ và tên học sinh:............ Sinh ngày:...............

- Là học sinh lớp: Năm học: 20___ - 20___ của Quý trường

- Quan hệ của người làm đơn với học sinh (cha/mẹ,...):

Lý do:.................................................................

Hồ sơ kèm theo gồm:

..............................................................................

..............................................................................

Xin chân thành cảm ơn.

................., ngày..... tháng........ năm 20......

DUYỆT CỦA BAN LÃNH ĐẠO

Người làm đơn

(Kí và ghi rõ họ tên)

8. Đơn xin bảo lưu kết quả học tập đại học 

Đơn xin bảo lưu kết quả học tập đại học 
Đơn xin bảo lưu kết quả học tập đại học

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
---------------------------

ĐƠN XIN BẢO LƯU KẾT QUẢ HỌC TẬP

Kính gửi:

- Ban Giám hiệu Trường..................

- Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên

- Ban Chủ nhiệm Khoa .....................

Em tên: ………………………………………

Ngày sinh: ……………………………………

Nguyên quán: .............................................

Hiện là sinh viên lớp ………… Ngành:……

Khóa: ............................MSSV: ...................

Hệ đào tạo: ....................................................

Nay em làm đơn này kính xin Ban Giám hiệu nhà trường, quý Phòng và quý Khoa cho phép em bảo lưu kết quả học tập học kì ……………………. từ tháng ………năm……….. đến tháng ………năm……….

Lí do: ………………………………………………

..........................................................................

.........................................................................

Em xin cam đoan sẽ làm đủ các hồ sơ thủ tục theo quy định của Nhà trường và sẽ cố gắng theo kịp chương trình học khi hết thời gian bảo lưu.

Kính xin quý Nhà trường xem xét và giải quyết.

Xin chân thành cảm ơn!

........, ngày …. tháng …. năm 20….

Xác nhận của Khoa

Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

Xác nhận Phòng Đào tạo

Phụ huynh/Người bảo trợ
(Ký và ghi rõ họ tên)

9. Giấy bảo lưu kết quả học tập 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
-----------------------

ĐƠN XIN BẢO LƯU KẾT QUẢ HỌC TẬP

Kính gửi:

- Ban Giám hiệu trường Đại học ........

- Phòng Đào tạo

- Phòng Công tác học sinh - sinh viên

- Khoa .............

Em tên là: .................... sinh ngày: .....................

Hộ khẩu thường trú: ..........................................

Hiện là sinh viên lớp: ........... Mã số HSSV: ......

Ngành học: ....................... Khóa học: ...............

Hệ đào tạo: ......................................................

Sau khi nghiên cứu quy định về bảo lưu kết quả học tập tại Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng (theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT), em làm đơn này kính mong Ban Giám hiệu nhà trường, các phòng chức năng xem xét và cho phép em được bảo lưu kết quả học tập học kỳ:.............. năm học ..............................

Lý do xin bảo lưu kết quả học tập: .................

........................................................................

........................................................................

Kính mong Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo, Phòng Công tác sinh viên và Khoa ...................... cho phép em được bảo lưu kết quả học tập của mình. Em xin hứa sẽ thực hiện đúng quy định của Nhà trường./.

................, ngày.....tháng....năm.....
Xác nhận của KhoaNgười làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)
Xác nhận Phòng Đào tạoPhụ huynh/Người bảo trợ
(Ký, ghi rõ họ tên)

10. Cách viết đơn xin bảo lưu kết quả học tập

Hiện nay các trường chưa có mẫu thống nhất về mẫu đơn xin bảo lưu kết quả học tập, tuy nhiên khi viết đơn cần có những nội dung sau:

- Quốc hiệu tiêu ngữ; ngày tháng năm viết đơn;

- Tên đơn: ĐƠN XIN BẢO LƯU KẾT QUẢ HỌC TẬP

- Kính gửi: Trong phần này sẽ ghi cụ thể phòng ban có thẩm quyền giải quyết đơn. Ví dụ: ban giám hiệu trường….; phòng đào tạo; phòng công tác sinh viên; khoa….

- Thông tin cá nhân của sinh viên: họ và tên, ngày tháng năm sinh, hộ khẩu hường trú.

Hiện là sinh viên lớp:……, mã số sinh viên:……., ngành học:…., khóa học:….., hệ đào tạo:…..

Em làm đơn này xin ban giám hiệu nhà trường, các phòng, khoa cho phép em bảo lưu kết quả học tập kỳ……từ tháng…..năm…..đến tháng…..năm….

Lý do xin bảo lưu:…..(trong phần này sinh viên cần trình bày cụ thể về lý do xin bảo lưu kết quả học tập).

Cuối cùng là phần cam đoan: Ví dụ: Em xin cam đoan sẽ làm đầy đủ hồ sơ thủ tục theo quy định của nhà trường và cố gắng theo kịp chương trình học.

- Người làm đơn ký tên.

11. Thủ tục bảo lưu kết quả và tái nhập học như thế nào?

Trong quá trình học tập, vì một số lý do sức khỏe, kinh tế, gia đình, người học có thể làm thủ tục bảo lưu kết quả học tập trong thời hạn cho phép. Việc bảo lưu sẽ giúp cho người học tránh được những điểm 0 do bỏ thi không lý do và do đó sẽ tránh được quyết định buộc thôi học do kết quả học tập cá nhân quá kém (vì không thể dự thi).

Để bảo lưu kết quả học tập, người học cần:

 • Xin bảng điểm tại Phòng Đào tạo của Trường
 • Hoàn thành đề nghị tạm nghỉ học. Nếu cần tư vấn, người học có thể liên hệ thầy cô tư vấn của từng khoa, thầy cô chủ nhiệm của mình.
 • Nộp giấy đề nghị tạm nghỉ học về Văn phòng Khoa để lấy ý kiến của Trưởng Khoa
 • Nộp giấy đề nghị tạm nghỉ học (đã được Trưởng Khoa ký xác nhận đồng ý) về Phòng Công tác Chính trị và Học sinh, sinh viên (hệ chính quy) hoặc Phòng Đào tạo (hệ ngoài chính quy) để được Trường xem xét, ra quyết định ngừng nghỉ học.
 • Chỉ khi có quyết định của Trường (sinh viên giữ 01 bản, mỗi đơn vị liên quan trong trường nhận 01 bản), người học mới được phép nghỉ.
 • Trước khi kết thúc thời hạn nghỉ (thường tối đa 01 năm), người học cần trở về Trường trình diện, viết đơn nhập học sau bảo lưu, nộp về Khoa, Phòng liên quan để Trường ra quyết định cho phép sinh viên nhập học trở lại và bố trí lớp học phù hợp.

Lưu ý: Người học phải tự chịu và chủ động giải quyết những phát sinh do việc bảo lưu kết quả học tập. Vì thế, chỉ nên bảo lưu trong trường hợp bất khả kháng.

 • Hệ chính quy tuyển sinh hàng năm nên thường ít phát sinh sự cố hơn. Tuy nhiên, những cập nhật về chương trình đào tạo cho phù hợp với giai đoạn mới hoàn toàn có thể xảy ra hoặc việc chuyển đổi đào tạo giữa hai khoá tuyển sinh. Do đó, sau bảo lưu, sinh viên sẽ phải "hoà nhập" với khoá mới và chủ động "trả nợ" những học phần còn thiếu so với chương trình đào tạo khoá mới.
 • Hệ ngoài chính quy không được đảm bảo nguồn tuyển cố định hàng năm. Do đó, có thể sau khi bảo lưu, bên cạnh sự điều chỉnh về chương trình đào tạo, học viên sẽ phải học cùng với lớp ở địa phương khác, thậm chí là phải đi học ở tỉnh...

Trên đây là các mẫu Mẫu đơn xin bảo lưu kết quả học tập 2024 mới nhất. Xem thêm các biểu mẫu khác tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu.

Đánh giá bài viết
37 182.057
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo