Đơn xin rút hồ sơ 2024 và cách viết

Đơn xin rút hồ sơ 2024 và cách viết. Đơn xin rút hồ sơ là mẫu đơn được sử dụng phổ biến trong các thủ tục hành chính. Bài viết dưới đây của HoaTieu.vn đã tổng hợp các mẫu đơn xin rút hồ sơ 2024 mới nhất và hướng dẫn chi tiết cách viết đơn xin rút hồ sơ. Mời các bạn cùng tham khảo.

Mẫu đơn xin rút hồ sơ mới nhất
Mẫu đơn xin rút hồ sơ mới nhất

1. Đơn xin rút hồ sơ là gì?

Đơn xin rút hồ sơ là mẫu đơn do cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp,... lập ra và được sử dụng trong trường hợp nhằm hủy bỏ, xin rút và thay đổi ý định ban đầu của bản thân khi nộp hồ sơ.

Đây là mẫu đơn được sử dụng phổ biến trong thủ tục hành chính, bất kì cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp... khi có mong muốn thay đổi ý định ban đầu của việc nộp hồ sơ đều có thể thực hiện được. Tuy nhiên, người nộp đơn này phải cân nhắc kĩ lưỡng trước khi đưa ra quyết định rút hồ sơ để tránh tình trạng sau khi rút xong hồ sơ lại phải nộp lại hồ sơ ban đầu, gây mất thời gian, lãng phí tiền bạc.

2. Một số mẫu đơn xin rút hồ sơ phổ biến

Như đã đề cập tại phần trên, đơn xin rút hồ sơ được dùng rất phổ biến, ví dụ như: Đơn xin rút hồ sơ chuyển trường; Mẫu đơn xin rút hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; Đơn xin rút hồ sơ đăng ký xét tuyển Đại học, Cao đẳng; Mẫu đơn xin rút hồ sơ dự thầu, Đơn xin rút hồ sơ du học,...
Sau đây, HoaTieu.vn xin giới thiệu đến bạn đọc những mẫu đơn xin rút hồ sơ phổ biến được dùng trong thủ tục hành chính, mời các bạn cùng tham khảo.

2.1. Đơn xin rút hồ sơ chuyển trường

Đơn xin rút hồ sơ chuyển trường hay còn gọi là Đơn xin rút hồ sơ học sinh.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ....

TRƯỜNG ..............

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN RÚT HỒ SƠ HỌC SINH

Kính gửi: Ông (Bà) Hiệu trưởng trường ....................

Tôi tên:…………………………………………..…………SĐT:………….………

Tôi là PHHS:……………………………………………Ngày sinh……./……/…...

Lớp:………………., niên khóa:…………./………….., trường ..................

Tôi viết đơn này đề nghị Ông (bà) Hiệu trưởng cho tôi được rút hồ sơ của con tôi.

Lý do:…………………………………………………………………………...

..……………………………………………………………………………………….

Xin chân thành cảm ơn.

Ghi chú: Nhà trường sẽ xóa tên học sinh trong danh sách ngay sau khi đơn xin rút hồ sơ được Ban giám hiệu ký duyệt và học sinh sẽ không được xét nhập học trở lại.

Xác nhận của GVCN

........, ngày .....tháng .....năm .....

Người viết đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ý kiến của Hiệu trưởng

Hồ sơ gồm:

……………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………….

Ký nhận

2.2. Đơn xin rút hồ sơ đăng ký xét tuyển Đại học, Cao đẳng 2022

2.3. Mẫu đơn xin rút hồ sơ du học

2.4. Mẫu đơn xin rút hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….…………, ngày …..tháng……năm 201..

ĐƠN XIN RÚT HỒ SƠ

Kính gửi: …………………………………………

Tôi tên là: …………………………………Giới tính:.......................

Chức danh:………………………………….Điện thoại:...................

Sinh ngày:……………………………Dân tộc:…………..Quốc tịch:...................

CMND số:…………………………..Ngày cấp:………………Nơi cấp:...................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.........................................................

Chỗ ở hiện tại:............................................................................

Là đại diện theo ủy quyền của công ty để thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh.

Tôi xin trình bày nội dung sau:

Ngày …/…/…….tôi đã nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh cho ………………, biên nhận hồ sơ số ……………… Nay tôi muốn rút lại hồ sơ đã nộp.

Lý do: Rút hồ sơ để

Tôi cam kết chịu trách nhiệm trước Pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung kê khai trên. Kính đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh xem xét giải quyết.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN

2.5. Mẫu đơn xin rút hồ sơ dự thầu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày…tháng…năm 20…

ĐƠN XIN RÚT HỒ SƠ DỰ THẦU

Kính gửi: – Trung tâm tổ chức đấu thầu……

Căn cứ Thông báo số:…./TB – …. Về việc tổ chức đầu thầu ….. tại………………

Tên tôi là:

Ngày sinh:../…/….

Số CMND/ CCCD:……………………… Ngày cấp:…/…./…. Nơi cấp:…..

Hộ khẩu thường trú :……….

Chỗ ở hiện nay:…………….

Điện thoại liên hệ:………….

Tôi làm đơn xin được trình bày các vấn đề sau:

Ngày…/…./…. tôi có làm đơn xin dự thầu dự án….. do trung tâm tổ chức tại địa điểm:…….Thời gian:…………………………………………………

Tuy nhiên vì một số lý do cá nhân mà tôi không thể dự thầu được như mong muốn. Nay tôi làm đơn này, kính đề nghị Trung tâm tổ chức đấu thầu cho tôi xin rút hồ sơ dự thầu của mình.

Tôi xin gửi kèm theo đơn các giấy tờ liên quan sau:

–....................................................................

–....................................................................

Tôi cam kết sẽ chịu các khoản chi phí phát sinh khi rút hồ sơ dự thầu theo quy định của Trung tâm…

Kính mong quý cơ quan tạo điều kiện cho tôi được rút hồ sơ dự thầu như đề xuất.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người làm đơn

( Ký và ghi rõ họ tên)

3. Cách viết đơn xin rút hồ sơ

Tùy từng mục đích mà nội dung đơn xin rút hồ sơ sẽ có sự thay đổi đổi chút. Tuy nhiên khi viết đơn xin rút hồ sơ cần lưu ý những điều sau:

- Ghi rõ ràng thông tin của người làm đơn: Họ tên, ngày tháng năm sinh, số CMND/CCCD, nơi ở, số điện thoại...

  • Đối với đơn xin rút hồ sơ xét tuyển đại học cao đẳng cần có thông tin về số báo danh của thí sinh, hộ khẩu thường trú.
  • Những mẫu đơn còn lại thì ghi thông tin về nơi cư trú, địa chỉ hiện nay, số điện thoại để liên hệ.

- Ghi tên cơ quan, tổ chức nơi gửi đơn xin rút hồ sơ chính xác, rõ ràng.

- Viết chính xác thời gian làm đơn.

- Lý do làm đơn: Lý do rút hồ sơ cần phải hợp lý, có sức thuyết phục, vì thế cần phải cân nhắc kĩ trước khi làm đơn. Lý do là yếu tố quan trọng quyết định đến việc đơn xin rút hồ sơ có được chấp nhận hay không.

- Ký và ghi rõ họ tên người làm đơn.

Trên đây là một số mẫu đơn xin rút hồ sơ phổ biến mới nhất và hướng dẫn cách viết đơn.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm các mẫu đơn liên quan tại mục biểu mẫu của HoaTieu.vn nhé.

Đánh giá bài viết
5 2.831
0 Bình luận
Sắp xếp theo