Mẫu biên bản kiểm tra công trình xây dựng hoàn thành 2024 mới nhất

Hoatieu.vn xin giới thiệu mẫu Biên bản kiểm tra công trình xây dựng hoàn thành hay mẫu biên bản nghiệm thu công trình 2024 mới nhất. Kiểm tra, nghiệm thu công trình xây dựng hoàn thành là một bước vô cùng quan trọng trước khi đưa công trình vào khai thác sử dụng. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết mẫu biên bản kiểm tra công trình xây dựng hoàn thành tại đây.

1. Mẫu biên bản kiểm tra công trình xây dựng hoàn thành là gì?

Mẫu biên bản kiểm tra công trình xây dựng hoàn thành là văn bản làm việc giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền với đối tượng cần kiểm tra; ghi lại toàn bộ nội dung về quá trình thực hiện kiểm tra công trình

Mẫu biên bản kiểm tra công trình xây dựng hoàn thành được dùng để ghi nhận sự kiểm tra công trình hoàn thành của một bên là cơ quan nhà nước có thẩm quyền với một bên là cá nhân, tổ chức.

Hiện nay, mẫu biên bản kiểm tra công trình xây dựng hoàn thành thường được dùng với tên gọi biên bản nghiệm thu công trình. Biên bản nghiệm thu công trình là là biên bản dùng để thẩm định, thu nhận hoặc xác nhận đã kiểm tra chất lượng công trình hoặc các hạng mục thi công lắp đặt tại công trình/dự án xây dựng.

Dựa vào kết quả nghiệm thu này mà cơ quan chức năng có thẩm quyền, doanh nghiệp và cá nhân có thể biết để biết được công trình có đủ chất lượng, kỹ thuật để được đưa vào sử dụng hay không.

2. Mẫu biên bản nghiệm thu công trình 2023

Mẫu biên bản nghiệm thu công trình
Mẫu biên bản nghiệm thu công trình

Mẫu biên bản kiểm tra công trình xây dựng hoàn thành mới nhất hiện nay là mẫu biên bản nghiệm thu công trình dưới đây. Mời các bạn tham khảo.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

........... , ngày ....... tháng ...... năm ..........

BIÊN BẢN NGHIỆM THU HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH

1. Tên công trình:..................................................

2. Địa điểm xây dựng:...........................................

3. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

Đại diện Chủ đầu tư (chủ cơ sở sản xuất):

- Ông ...................... - chức vụ: ...........................

- Ông ........................... - chức vụ: ......................

Đại diện đơn vị tư vấn giám sát (nếu có):

- Ông ..................... - chức vụ: ...........................

- Ông ..................... - chức vụ: ............................

Đại diện đơn vị cung ứng, chuyển giao, lắp đặt công nghệ:

- Ông ...................... - chức vụ: ...........................

- Ông ...................... - chức vụ: ..........................

Đại diện đơn vị thi công xây dựng (nếu có):

- Ông ....................... - chức vụ: ..........................

- Ông ........    ........... - chức vụ: .........................

4. Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu:..............giờ, ngày .........tháng .......... năm ......

Kết thúc:..............giờ, ngày .........tháng .......... năm .....

5. Đánh giá công trình xây dựng đã thực hiện:

a) Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:

- Các tài liệu gồm có:

Hồ sơ công nghệ, thiết kế thi công lắp đặt thiết bị;

Bản vẽ hoàn công công trình;

Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng;

Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng;

Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo hợp đồng xây dựng;

Nhật ký thi công;

Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng;

Biên bản nghiệm thu hoàn thành giai đoạn xây dựng;

Biên bản nghiệm thu chạy thử liên động không tải;

b) Chất lượng hạng mục công trình xây dựng, công trình xây dựng (đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng, chỉ dẫn kỹ thuật): [ Nêu rõ chất lượng của từng hạng mục (lò gạch) theo tiêu chuẩn xây dựng, đánh giá mức độ đảm bảo an toàn khi vận hành sản xuất...]

........................................................................

.........................................................................

c) Các ý kiến khác: [Nêu các vấn đề cần lưu ý hoặc các tồn tại cần khắc phục khi vận hành sản xuất, thời gian bảo hành, bảo trì...]

........................................................................

.........................................................................

6. Kết luận: [ Chấp nhận nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình hoặc công trình xây dựng để đưa vào sử dụng. Yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện bổ sung và các ý kiến khác nếu có]

........................................................................

.........................................................................

Các bên trực tiếp nghiệm thu chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định nghiệm thu này.

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu pháp nhân)

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ CUNG ỨNG, CHUYỂN GIAO, LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu pháp nhân)

ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu pháp nhân)

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THI CÔNG

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu pháp nhân)

3. Biên bản kiểm tra công trình xây dựng hoàn thành theo quyết định 58

Dưới đây là mẫu Biên bản kiểm tra công trình xây dựng hoàn thành căn cứ điều 27 Quyết định 58/2000/QĐ-UB-ĐT của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành 71 biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng đất đai, nhà ở. Tuy nhiên hiện nay quyết định này đã hết hiệu lực, Hoatieu chỉ liệt kê để các bạn tham khảo.

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ XÂY DỰNG hoặc
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN (HUYỆN)
...
____________________
Số: ___ /_____

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

BIÊN BẢN KIỂM TRA CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNH

Căn cứ Điều 27 Quyết định 58/2000/QĐ-UB-ĐT ngày 25 tháng 10 năm 2000 của Ủy ban nhân dân thành phố
(Kèm theo Giấy phép xây dựng số:......... do:........cấp ngày:.................)

- Ngày kiểm tra: ...................................................

- Địa điểm kiểm tra: ..............................................

- Cán bộ kiểm tra: ................................................

Nội dung kiểm tra:

1. Hiện trạng công trình:

- Công trình: .......................................................

- Số tầng:................................... Chiều cao công trình: .......................m

- Kết cấu: ............................................................

- Diện tích xây dựng tầng trệt: .............................

- Tổng diện tích sàn xây dựng thực tế: .................

2. Diện tích sàn xây dựng đúng giấy phép xây dựng:

..................................................................................................................................

3. Kiến trúc và diện tích sàn xây dựng ngoài nội dung giấy phép xây dựng (nếu có):

.....................................................................

4. Các vấn đề khác:

- Biên bản (văn bản) nghiệm thu về chất lượng công trình số: .............

Ngày (theo mẫu 16, Quyết định:......../2003/QĐ-UB)

- Biên bản (văn bản) nghiệm thu về Phòng cháy chữa cháy số: ......

Ngày của: ......................................................

- Biên bản (văn bản) nghiệm thu về môi sinh, môi trường số: ........

Ngày của: ..............................................

- Quyết định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng số: ngày của ủy ban nhân dân

CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký và ghi rõ họ và tên)
CÁN BỘ KIỂM TRA
(Ký và ghi rõ họ và tên)

KẾT LUẬN

Diện tích sàn xây dựng được công nhận: ................

Diện tích sàn xây dựng vi phạm: (nếu có) ................

Ghi chú: (nếu có) ......................................................

.............., ngày.....tháng.....năm.....
GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG hoặc
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN (HUYỆN)......
(Ký tên, đóng dấu)

Trên đây là Mẫu biên bản kiểm tra công trình xây dựng hoàn thành 2024 mới nhất. Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết khác trong mục Biểu mẫu: Xây dựng - Nhà đất.

Đánh giá bài viết
7 13.012
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo